Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

01/12/202209:11(Xem: 13359)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

tuvienquangduc_3
tu vien quang ductu vien quang duc-2tu vien quang duc-3

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa

đã cúng dường hộ trì Tam Bảo
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️ 

 1. HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200
 2. Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300
 3. Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert)
 4. Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan)
 5. Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400
 6. Tâm Thư (Sydney): $200
 7. Nguyên Quảng Hương: $200
 8. Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500
 9. Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000
 10. Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500
 11. Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $200
 12. Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500
 13. Khánh Vân, Khánh Linh: $100
 14. Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200
 15. Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000
 16. Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung (Cali, USA): $200
 17. Bảo Diệu Hạnh (hồi hướng cho em trai Dương Hồng Anh): $500
 18. Phi Thị Lan, Trần Văn Dũng (hồi hướng cho con trai Bùi Vũ Duy): $1000
 19. Phan Thị Huyền Linh (hồi hướng cho chồng Nguyễn Hữu Thọ): $1,500
 20. Trang Nguyễn: $100
 21. Nguyên Ngọc, Diệu Danh (Germany): $400
 22. Mai thị Tái, Paul Anthony & Tuấn Việt (hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Yến): $3000
 23. Đình Hải, Hồng Hạnh: $500
 24. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $300
 25. Đồng Túy: $500
 26. Nguyên Quảng Thịnh, Nguyên Quảng Cường (hồi hướng cho Cô Hương Linh Lai Thị Mùi, pd: Tịnh Phước): $500
 27. Tiến sĩ Lâm Như Tạng, Y Sĩ Ngọc Bích, Dr Như Uyên: $300
 28. Lê Thị Cấp, pd: Diệu Ngộ: $100
 29. Thiều Văn Bình, pd: Quảng Tịnh: $100
 30. Huệ Hương Lê Thị Hương: $1000
 31. Nguyên Nhật Tịnh: $200
 32. Diệu Đức Phương Tâm (Sydney): $500
 33. Diệu Đài Nguyễn Khánh Vân (hồi hướng cho Thân Phụ: Nguyễn Trọng Châu, pd: Chánh Bảo): $400
 34. Liên Huệ và Gia đình: $800
 35. Thanh Phi, Đào Thị Sáu $200 (TP)

 36. Huệ Hương (St Albans) $50 (TP)

 37. Diệu Hương: $100 (TP)

 38. Tâm Hoa, Tâm Thành Liêm Hồ: $500 (TP)

 39. Viên Ngọc Kim Anh: $100
 40. Niệm Đức Dương Nghiệp Huân (hồi hướng cho Phụ Thân Dương Hồng Tuân, pd: Minh Đạt): $250
 41. N. Quảng Lương, N. Quảng Duyên (hồi hướng cho HL Thiện Chánh Phạm Xuân Tự): $300
 42. Tâm Quang Nguyễn Thanh Nguyệt (hồi hướng cho HL Thân Phụ Thiện Thọ Nguyễn Văn Chính): $2000
 43. Quảng Thiện, Quảng Ngộ (hồi hướng cho chị Quảng Mỹ Dương Mỹ Chu): $1000
 44. Chung Ngọc Mai, Chung Muối và Du Anh Kiệt (hồi hướng cho Cụ bà Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $600
 45. Thiều Minh Mạnh Minh Chơn & Hoa Nghiêm (hồi hướng cho Mẹ Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $1000
 46. Thơ Thiều (hồi hướng cho Cụ bà Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $300
 47. Nguyên Quảng Hương (hồi hướng cho Cụ bà Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $100
 48. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình (hồi hướng cho HL Mẫu thân: Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $2000
 49. Thiều Dương Minh Thuận Daniel (hồi hướng cho Bà Nội Lê Thị Cấp, pd: Diệu Ngộ): $2000)
 50. Diệu Tâm Huỳnh Kim Huê: $100
 51. HL Trần Ngọc Phượng: $100
 52. HL Lệ An Dương Chiêu Bình: $100
 53. Diệu Từ Lê Thị Lựu: $200
 54. Phan Thị Huyền Linh: $250
 55. Long Tuyền (hồi hướng cho Mẫu thân Lý Thị Lan, pd: Tịnh Hòa): $500
 56. Tâm Từ, Nguyên Thanh: $200
 57. Phước Duyên (Trinh): $100
 58. Quảng Bảo Quý: $100
 59. Thị Trường (Nguyễn Thị Vĩnh): $200
 60. GĐ Trần Thị Kim Loan (hồi hướng cho chồng, Võ Văn Vàng, pd: Chánh Tâm): $2000
 61. GĐ Võ Thanh Phong & N. Quảng Ngọc Kim Tươi (hồi hướng cho Cha Võ Văn Vàng): $2000
 62. Huệ Hương: $500
 63. Nguyên Quảng Cường & Nguyên Quảng Thịnh: $200
 64. Diệu Chơn (Giàu): $200
 65. Trần Liên Phát $10

 66. HL Lê Thị Huệ PD Diệu Tâm $400

 67. Thiện Bảo Steve $50

 68. HL Vương Bình & HL Vương Kích Dũng $400

 69. Quảng Thi Giàu $100

 70. Quảng Bảo Quý $100

 71. Ẩn danh $85

 72. Nguyên Nhật Tịnh $50

 73. Lâm Thị Hồng Hoa $200 (Vu Lan )

 74. Phòng Phát Hành Tu Viện Quảng Đức (20/11/2021): $1,700
 75. Gian hàng đồ chay Tu Viện Quảng Đức (20/11/2021): $2,500
 76. Hương Linh Cụ Ông Võ Văn Học, pd: Trí Tánh: $500
 77. Hương Linh Lê Mai Nhựt Hồ: $1000
 78. Hương Linh Ngô Thị Kiễu, pd: Diệu Chánh: $1000
 79. Hương Linh Nguyễn Quang Thiện, pd: Thiện Lương: $200
 80. Hương Linh Nguyễn Văn Lợi: $125
 81. Hương Linh Võ Văn Vàng, pd: Chánh Tâm: $1000
 82. Hương Linh Nguyễn Văn Vui, pd: Thiện Giác: $1000
 83. Chúc Ngân: $100
 84. Ms. Ánh: $100
 85. Bùi Hồng Hải: $100
 86. Hồng Hạnh: $100
 87. Phạm Thị Ngọc Thoại: $100
 88. Ẩn Danh: $30
 89. Cụ Bà Diệu Ngọc (Úm): $600
 90. Quảng Niệm, Quảng Mẫn, Quảng Giải, Nhẫn Lê: $1000
 91. HL Lưu Tấn Thìn: $200
 92. Gia đình Nguyên Quảng Tựu: $700
 93. Diệu Tuyết - Nguyên Quảng Tánh: $1000
 94. Lê Thị Thu Hương: $300
 95. Minh Hùng: $200
 96. Huệ Thường: $200
 97. Huệ Xuân: $100
 98. HL Lê Văn Bắc, pd: Pháp Thiện: $300
 99. Nguyên Nhật Mỹ (hồi hướng cho Thân Phụ Nguyễn Văn Vui, pd: Thiện Giác): $1,600
 100. Phòng Phát Hành Tu Viện Quảng Đức (04/12/2021): $1,000
 101. Gian hàng đồ chay Tu Viện Quảng Đức (20/11/2021): $2,500
 102. Quảng Diệu Hạnh (hồi hướng cho HL Nguyễn Thanh Hường): $300
 103. Nguyên Nhật Mỹ (hồi hướng cho HL Mẹ Huỳnh Thị Hai): $1000
 104. Tâm Quang (hồi hướng cho HL Mẹ Huỳnh Thu Hà): $2000
 105. Phòng Phát Hành Tu Viện Quảng Đức (11/12/2021): $800
 106. Gian hàng đồ chay Tu Viện Quảng Đức (11/12/2021): $2,000
 107. Đình Hải & Hồng Hạnh Tú Hoài: $1000 (sơn tượng Phật chuẩn bị Tết)
 108. Huệ Đức (hồi hướng cho HL em gái Nguyễn T Hồng Nga): $1000
 109. Ẩn Danh: $70
 110. Tâm An: $150
 111. Như Trí (Perth): $200
 112. Tâm Hiếu, Nguyên Trực (USA): $241.40
 113. Trúc Ngọc, Minh Phượng: $300
 114. Cụ Bà Nguyên Cần: $500
 115. Nguyên Nhật Tịnh: $500
 116. Nguyên Quảng Cường, Nguyên Quảng Thịnh: $500
 117. Hương linh Từ Tô Nữ, pd: Tín Như: $500
 118. Hương linh Nguyễn Văn Học, pd: Trí Tánh: $500
 119. Phòng Phát Hành (Tâm An) ngày 28/11/2021: $1,100
 120. Phòng Phát Hành (Tâm An) ngày 19/12/2021: $1,300
 121. Phòng Phát Hành (Tâm An) ngày 12/12/2021: $800
 122. Huyền Linh: $200
 123. Long Tuyền: $100
 124. Thiện Tịnh & Diệu Liên: $200
 125. Nguyễn Thị Minh Chính: $200
 126. Quảng Thi (Giàu): $100
 127. Linh Bùi: $50
 128. Ẩn danh: $70
 129. Ẩn danh: $100
 130. Cindy Lê: $200
 131. Khánh Tuyền: $500
 132. Thiên Hoàng Nguyễn: $50
 133. Võ Thị Gặp, pd: Diệu Ngộ: $200
 134. Diệu Ngọc: $100
 135. Trần Nguyệt Huê: $50
 136. Nguyên Quảng Chơn: $200
 137. Hứa Thanh Quang, pd: Tịnh Quang:$100
 138. Diệu Thơm, Đình Bằng: $500
 139. Nguyên Quảng Duyên (Loan): $500
 140. Thuận Lợi (hồi hướng cho HL Cha Nguyễn Hữu Phong, pd: N.T.Chánh): $500
 141. Nguyên Thảo-N.Tân (hồi hướng cho HL Tiêu Thanh, pd: Chánh Trung): $1000
 142. Diệu Đắc & Gia đình (hồi hướng HL Nguyễn Thị Đặng, pd: Viên Ngọc): $1,500
 143. Thanh Phi (hồi hướng cho HL Mẹ Đào Thị Sáu, pd: Thanh Liên): $1000
 144. Gian hàng thực phẩm chay (26/12/2021): $2000
 145. Lê Minh Quang, pd: Chánh Huệ Ngọc & Nguyễn Thị Kim Loan, pd: Nguyên Hảo: $300
 146. Phật tử ẩn danh: $500

 147. Viên Ngọc Kim Anh: $100
 148. Trần Thị Hoàng Diễm $100

 149. Ẩn danh $100

 150. Vương Kim Ngọc $70

 151. Gian hàng thực phẩm chay (11/01/2021): $1,500
 152. Hà Thiên Thanh-Nguyễn Sỹ Chương: $1000
 153. Dương Di Quyên: $200
 154. Ngọc Linh, Ngọc Châu: $1000
 155. Bích Vân: $500
 156. Chí Cần (Quảng Mẫn), Ngọc Nhẫn, Chí Vĩ (Quảng Giải) xin hồi hướng cho Mẹ Quảng Niệm Ngọc Tiên: $10,000
 157. Gia đình Cụ Ông Trần Chi, pd: Thiện Giác: $5000
 158. Gia đình Cụ Bà Nguyễn Thị Rạng, pd: Diệu Đông: $1,300
 159. Tuyết Mai & Allison Monkhouse Funeral: $2000
 160. Khánh Vân Diệu Đài $200
 161. Hồng Hạnh $100
 162. Thiên Hương Quảng Chơn $200
 163. Long Tuyền $200
 164. Nguyễn Thị Tuyết Đông PD Lệ Hồng $250
 165. Thị Trường Nguyễn Thị Vĩnh $300
 166. Ẩn danh $125
 167. Lê Thị Nhịn & Nguyễn Ngọc Thảo $200 = TC : $1575 (22/1/22)
 168. Gian hàng thực phẩm chay (30/01/2021): $5000
 169. Nga Howard $50
 170. Liên Huệ $100
 171. Diệu Quang $100
 172. Quảng Bảo Quý $150
 173. Nguyễn Ngọc Sem $50
 174. Nhi Nguyễn $50
 175. Lê Ngọc Lựu $20
 176. Gia đình Thiện Tâm $100
 177. Trừ Kim Nhàn $20
 178. Vương Thanh Bình $100
 179. HL.Lê Thị Huệ PD Diệu Tâm $250
 180. Ngân Lâm $50
 181. Diệp Nguyễn $50
 182. Trương Thị Bích Lan $150
 183. Nguyễn Anh Đạt $50
 184. Huỳnh Thu Kim $50
 185. Cao Thị Hồng Thuý $20
 186. Đào Thị Phượng $50
 187. Huỳnh Ngọc Tân $20
 188. Trần Văn Đức $100
 189. Trúc Lê Brown $50
 190. Thiện Tịnh & Diệu Liên $500
 191. Gia đình Lê Mai Tươi (Thuỷ & Hảo) $500 = TC $2580 (30/1/22)
 192. Hồng Hạnh $200 (cúng dường 4 thùng ly giấy)
 193. Nguyễn Thiên Hoàng: $300

 194. Võ Thanh Phong, Trần T. Kim Tươi, pd: Nguyên Quảng Ngọc: $1000
 195. Lý Thị Láng, pd: Công Ngọc: $200
 196. Hồng Thị Mỹ, pd: Linh Hạnh: $200
 197. Võ Thị Sương, Đức Trí, Bảo Trân (Hồi hướng cho Hương Linh Ngô Kỉnh Đức): $500
 198. Vinh Tú Chương $20

 199. Chương Huệ Lan $100

 200. Đàm Thanh Đức $100

 201. Triệu Thị Hồng Nguyệt $100

 202. Nguyễn Thị Thuý Nga $100

 203. Quảng Tịnh Tâm: $500 (Canada)
 204. Quảng Diệu Nguyên: $500 (Canada)
 205. Ẩn danh $25 

 206. Quân Trần $100

 207. Quảng Kim Ngọc $200

 208. Khánh Huệ $300

 209. Âu Mỹ Thắm $50

 210. HL Quảng Niệm $250

 211. Chiêm Thật $150

 212. Khánh Vân Diệu Đài $300

 213. Gia đình HL Quảng Niệm $1000

 214. Trần Phước Hải $50

 215. Ẩn danh $50

 216. Diệu Thơm Thảo $200

 217. Tổng cộng: $300 (ngày 6-3-2022)

 218. Viên Ngọc Kim Anh: $100
 219. Cụ Chơn Lâm $100

 220. Quảng Khánh Nhân $100

 221. Lệ Phước $100

 222. Chương Hoàn Hồ $50

 223. Ẩn danh $30

 224. Nguyễn Thị Thu Uyên $50

 225. Nguyên Nhật Anh Diễm Phương $600

 226. Tâm Huệ & các bạn đạo $230

 227. Hồ Vũ Quỳnh Như $100

 228. Nguyễn Thị Thuý Hằng $50

 229. Nguyễn Phước Long $200

 230. Thu Huỳnh $100

 231. Nguyễn Tất Trung $100

 232. Gia Đình HL Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ $1000

 233. Ần danh $45

 234. Trần Phước Hải $100

 235. Thái Thị Lâm $100

 236. Thị Trường $100

 237. G/Đ Trần Minh hồi hướng HL Hứa Thị Thuỷ $100
 238. G/Đ Trần Minh hồi hướng HL Đặng Phước Đức $200

 239. Trần Nguyệt Huê hồi hướng HL Đặng Phước Đức $50

 240. Tuấn, Dũng, Quốc hồi hướng cho Mẹ Ngô Thị Hương Lan: $3000
 241. Tiêu Trường Hưng, Tú Mỹ: $400
 242. Michael John Crowley: $500 (hồi hướng cho Cụ Ông Brian Patrick Finn)
 243. NS Chân Kim (hồi hướng cho Giác Linh Sư Mẫu Chân Duyên): $5000
 244. Gia đình Hạnh Kim (hồi hướng cho HL Cha Trần Ngọc Minh, pd: Quảng Minh: $5000
 245. Tịnh Thiện-Minh Long (Hồi hướng cho HL Mẹ Vũ Thị Toán, pd: Tịnh Pháp): $500

 246. Lệ Trinh Diệu Tuyết, Nguyên Quảng Tánh Quang Lãnh ( thỉnh tượng đá Mã Đáo Thành Công): $3000
 247. Thanh Phi, Thanh Hạnh, Viên An: (thỉnh cặp đào): $1000
 248. Đồng Ngọc Minh Hồ Thị Sương (Adelaide): $2000
 249. Đặng Anh Tuấn $150

 250. Diệu Đài $300

 251. Ẩn danh $50

 252. Võ Bích Phượng $100

 253. Thiều Văn Sơn $50

 254. Quảng Đại Hải $100

 255. Diệu Đài $100

 256. HL Nguyên Lượng $200

 257. Ẩn danh $195

 258. Diệu Liên $50

 259. Ẩn danh $20

 260. Diệu Thảo $200

 261. Nguyễn Lan Chi $50

 262. Quảng Đại Tâm $50

 263. Như Hoàng $100

 264. Nghĩa & Lệ Chiếu $100

 265. Thị Trường $100

 266. Quảng Nguyên Lực $100

 267. Lê Ngọc Lựu $250

 268. Bích Duy PD Tâm Tuệ $500 ***

 269. Nguyễn Phước Long $500

 270. Quảng Thi $200

 271. Huệ Lạc $100 

 272. Diệu Ánh: $300

 273. Nguyên Quảng Hương & Bé Phước Lành: $200

 274. Thích Thanh Ngộ (Pháp Bình): $150

 275. Sư Cô Giác Trí: $100

 276. Tịnh Nhơn Thanh Kim: $50

 277. Tịnh Nhơn Ngọc Chương: $100

 278. Ni Cô Diệu Lai: $100

 279. Tịnh Nhơn Thanh Duyên: $1000

 280. Phật tử Diệu Vinh (Perth): $200

 281. Mỹ Xuân Quách Kim Ánh (Sydney): $500

 282. Chơn Nguyên Hiền (Sydney): $100

 283. Chúc Vũ (Sydney): $100

 284. Diệu Quyền (Sydney): $500

 285. Quảng Thiện Từ, Quảng Thiện Tâm  (Sydney) : $500

 286. Quảng Thiện Từ, Quảng Thiện Tâm: $1000 (ấn tống kinh sách)

 287. Nguyên Kim Ngọc, Nguyên Quảng Ngọc: $300

 288. Phạm Thị Minh Tú: $100

 289. Nguyễn Tất Trung $100

 290. Nguyên Nhật Mỹ: $500

 291. Gian hàng thực phẩm chay (20/11/2022): $1,500

 292. Gian hàng thực phẩm chay (27/11/2022): $1000
 293. Gian hàng thực phẩm chay (04/12/2022): $1,200
 294. Gian hàng thực phẩm chay (11/12/2022): $1000
 295. Gian hàng thực phẩm chay (18/12/2022): $1,300
 296. Gian hàng thực phẩm chay (24/12/2022): $1,000
 297. Gian hàng thực phẩm chay (08/01/2022): $1,000
 298. Phòng Phát Hành Phật Cụ (18/12/2022): $1000
 299. Thùng Phước Sương (07/01/2023): $1,760
 300. Khánh Huệ (Hồi hướng cho Mẹ Nguyễn Thị Rạng, pd: Diệu Đông): $400
 301. Tâm Quang Thu Nguyệt (Hồi hướng cho Cha Mẹ): $500
 302. Nguyên Nhật Mỹ Nguyễn Thị Oanh (Hồi hướng cho Cha Mẹ): $1000
 303. Quảng Liên Nguyễn Thị Tiếm và các con (Hồi hướng cho HL Trần Văn Tân, pd: Huệ Thuyền): $5000

 304. Quảng Liên Nguyễn Thị Tiếm và các con (Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Hồng, pd: Diệu Tâm): $1000

 305. Cụ Ông Trần Trực & các con (Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Mẫn, pd: Diệu Nhơn): $4000

 306. GĐ Giang Lai, Giang Ỷ Mi (Hồi hướng cho HL Từ Tô Nữ, pd: Tín Như): $700
 307. Cụ Bà Nguyên Cần & các con: $500
 308. Nguyên Quảng Lương Bùi Ngọc Thủy (Hồi hướng cho HL Phạm Xuân Tự, pd: Thiện Chánh): $1,200)
 309. Diệu Toàn Nguyễn Thị Mót (Sydney): $100
 310. Nguyên Vân (Sydney): $150
 311. Bùi Văn Lớn: $400
 312. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình: $300
 313. Hoàng Công Toàn (Quảng Thành)& Thiều Lương Thanh Hiền (Quảng Thiện): $1000
 314. GĐ Lê Văn Hoàng, Tăng Thị Hồng Hường (Nguyên Quảng Hương): $2000
 315. Bích Duy: $500
 316. Nguyễn Phước Long: $500
 317. Quảng Thi Võ Thị Thống: $250
 318. Kim Nguyễn, pd Huệ Lạc: $100
 319. Ẩn danh: $20
 320. Nguyên Nhật Thảo: $100
 321. Lan Tô: $50
 322. Huỳnh Hưng: $100
 323. Tất Trung Quảng Nguyên Lực: $100
 324. GĐ Tú Bảo: $50
 325. Vô Danh: $50
 326. Nguyên Nhật Tịnh: $200
 327. Loan Phó: $100
 328. Đào Thị Phong Châu, pd: Bảo Đức: $100
 329. GĐ Trần Trực, Trần Thực, Trần Phẩm (Hồi Hướng 49 ngày cho HL Diệu Nhơn Nguyễn T Mấn): $1000
 330. NS Như Như (Hồi hướng cho Song Thân Phụ Mẫu: Tâm Trung Nguyễn Diên Nghĩa, Tâm Từ Phan Thị Lịch): $300
 331. Bảo Trí: $100
 332. Công Lý: $100
 333. Diệu Âm: $100
 334. Thương Đặng: $100
 335. Giang Nhuận Khai: $300
 336. Khánh Vân Quỳnh Dung: $100(đang cập nhật)


Xem danh sách ủng hộ giúp VN
Xem danh sách ủng hộ giúp Ấn Độ
Xem danh sách cúng dường Lễ Vu Lan 2021

- Xem danh sách cúng dường Lễ Phật Đản 2022

Xem danh sách ủng hộ Hội Đồng Hoằng Pháp

- Xem danh sách ấn tống Kinh Đại Bát Nhã

- Xem danh giúp ủy lạo nạn nhân lũ lụt Queensland & New South Wales

- Xem danh sách cúng dường Hộ Trì Tam Bảo TV Quảng Đức

- Xem danh sách cúng dường đúc tượng Bồ Tát Quảng Đức & Bồ Tát Quan ÂmXin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

HT. Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT. Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ. Tri Sự Thích Đăng Từ

 
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️


  facebook-1

***
youtubeGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/02/2022(Xem: 5152)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được món quà quý báu, xin giới thiệu đến cùng bạn gần xa: Kính thông tri đến chư Tăng, Ni cùng chư vị Phật tử gần xa. Để thuận tiện cho việc nghe Pháp và tìm đọc những cuốn sách của Ngài HT Giới Đức, chùa Huyền Không Sơn Thượng xây dựng một thư viện trực tuyến do chư Tăng của chùa quản lý. Ứng dụng này truyền tải những nội dung liên quan đến vấn đề tu tập như: - Pháp thoại của Ngài HT Giới Đức. - Khoảng 40 tập sách, thơ do Ngài sáng tác (Phần này sẽ cập nhật theo thời gian). - Các buổi chia sẻ giáo Pháp của chư sư trong chùa. - Hình ảnh nghệ thuật, thư pháp.... - Liên kết các trang mạng xã hội chính thức của chùa gồm: Website, YouTube, Facebook và liên hệ phản hồi trực tiếp trên Mesenger Ngoạ Tùng Am. Chư vị có thể gõ từ khoá “Huyền Không Sơn Thượng” hoặc “huyen khong son thuong” trên App Store hoặc CH Play để cài đặt về máy. Cảm ơn Phật tử Giác Nhiên đã giúp sức cho công trình này nhanh chóng hoàn thành.
08/12/2021(Xem: 7347)
Chương trình Lễ Phát Chứng Chỉ Mãn Khóa Lớp Giáo Lý Online năm thứ 2 Trong Thời Gian Cách Ly Đại Dịch Covid-19 MC: Phật tử Quảng Tịnh & Phật tử Nguyên Nhật Thơ Bắt đầu lúc 2pm, Saturday 18/12/2021 - Niệm Phật cầu gia hộ - Chào Phật Giáo Kỳ (mở mp3) - Tuyên bố lý do và giới thiệu (Phật tử Quảng Tịnh & Nguyên Nhật Thơ) - Lời cảm niệm của Đh Quảng Tịnh Tâm (Canada, do Đh.Tâm Từ đọc) - Lời cảm niệm tri ân của Phật tử tại Úc (Đh.Huệ Hương-Huệ Linh) - Nhạc phẩm “Nguyện Kiếp Sau Làm Một Đoá Sen.” (do Phật tử Nguyên Quảng Hương trình bày) - Lời cảm niệm của Đh Quảng Trinh (USA) - Lời cảm niệm của Phật tử Thanh Phi, TV Quảng Đức, - Nhạc phẩm “Lạy Mẹ Quan Thế Âm” (do Phật tử Khánh Đào trình bày) - Lời cảm niệm Đh.Trần Thị Nhật Hưng (Thụy Sĩ, Âu Châu) - Lời cảm niệm Đh.Diệu Danh Tuyết Mai (Hannover, Đức Quốc) - Nhạc phẩm “Cát Bụi Cuộc Đời” do Phật tử Tâm Quảng Hóa trình bày - Ngâm thơ “Thập Nghĩa Đi Chùa” do Phật tử Tâm Huệ trình bày - Cắt bánh mừng lễ mãn khóa và mừng sinh nhậ
05/12/2021(Xem: 9303)
Kể từ khi Bánh xe Chánh Pháp được vận chuyển lần đầu tiên tại Vườn Nai, từ đó giáo pháp từ bi và trí tuệ dần dần lan tỏa trong mọi tầng lớp xã hội, trong nhiều phương vực khác nhau, với nhiều sắc thái dân tộc và ngôn ngữ khác nhau. Để cho tất cả mọi giai tầng xã hội, từ thượng lưu trí thức cho đến những hạng bần cùng khốn khỏ, thất học, cũng bình đẳng thọ hưởng hương vị tịnh lạc giải thoát, Đức Thế Tôn đã khuyến khích, hãy để cho mọi người được nghe và tu học Chánh Pháp theo ngôn ngữ địa phương của chính mình.
30/11/2021(Xem: 15326)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
28/11/2021(Xem: 10084)
Nhận được lời mời của TT Thích Nguyên Tạng (Trưởng Ban Báo Chí và Xuất Bản Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN ) tôi sẽ là Thông tín viên cho Trang Nhà Quảng Đức và được tham dự Phiên họp của Hội Đồng Hoằng Pháp. Thật là một vinh dự cho một người Phật tử tín tâm hằng khao khát được góp chút ít thiện chí, cùng tán trợ việc hoằng dương chánh pháp theo tinh thần của Hội Đồng Hoằng Pháp. Với niềm hoan hỷ ấy, đệ tử Huệ Hương ( Úc Châu) kính xin được tường thuật lại những gì đã thu thập trong buổi Đại Hội Hoằng Pháp lần 1 năm 2021, được mở rộng trên diễn đàn online theo hệ thống trực tiếp Zoom. Vào 4:00 giờ sáng thứ Bảy ngày 27/11/2021 theo giờ Âu Châu hoặc giờ thay đổi tại nhiều địa phương khác nhau: Sài Gòn (Việt Nam): 10:00 sáng thứ Bảy 27/11/2021; Los Angeles (USA): 8pm thứ Sáu 26/11/2021; Ottawa (Canada): 11pm thứ Sáu 26/11/2021; Melbourne (Australia): 2pm thứ Bảy, 27/11/202.
25/11/2021(Xem: 16854)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
23/11/2021(Xem: 5930)
Các sách của Bình Anson dạng ebook PDF 1) Căn bản hành thiền (2020) 2) Những lời Phật dạy (2016) 3) Lợi ích của thiền hành (1997, 2016) 4) Vì sao tôi theo Đạo Phật? (2020) 5) Mười pháp quán tưởng (2019) 6) Về quả vị Dự Lưu (2021). - Tuyển tập các bài viết -Trích lục kinh điển Pali 7) Căn bản Phật giáo (2020) 8 ) Bốn bài thiền tập căn bản (2020) 9) Thương yêu là thông cảm (2005) 10) An bình tĩnh lặng (2005) 11) Giới thiệu Đạo Phật (2007) 12) Phật pháp vấn đáp (2020) 13) Lý thuyết và thực tế (2008)
23/11/2021(Xem: 9228)
314. Vua, Thiền Sư Trần Thái Tông Người thiết lập nền tảng cho Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Đây là Thời Pháp Thoại thứ 314 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 23/11/2021 (19/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
22/11/2021(Xem: 4420)
Các dịch phẩm của Hòa thượng THÍCH TÂM QUANG (1924-2019) Chùa Tam Bảo, Fresno, California, USA
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,317,778