Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức năm 2021-2022,🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

07/03/202312:48(Xem: 68)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức năm 2021-2022,🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

Tu_Vien_Quang_Duc (9)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa
đã cúng dường hộ trì Tam Bảo năm 2021 và 2022
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️ 

 1. HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200
 2. Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300
 3. Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert)
 4. Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan)
 5. Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400
 6. Tâm Thư (Sydney): $200
 7. Nguyên Quảng Hương: $200
 8. Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500
 9. Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000
 10. Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500
 11. Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $200
 12. Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500
 13. Khánh Vân, Khánh Linh: $100
 14. Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200
 15. Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000
 16. Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung (Cali, USA): $200
 17. Bảo Diệu Hạnh (hồi hướng cho em trai Dương Hồng Anh): $500
 18. Phi Thị Lan, Trần Văn Dũng (hồi hướng cho con trai Bùi Vũ Duy): $1000
 19. Phan Thị Huyền Linh (hồi hướng cho chồng Nguyễn Hữu Thọ): $1,500
 20. Trang Nguyễn: $100
 21. Nguyên Ngọc, Diệu Danh (Germany): $400
 22. Mai thị Tái, Paul Anthony & Tuấn Việt (hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Yến): $3000
 23. Đình Hải, Hồng Hạnh: $500
 24. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $300
 25. Đồng Túy: $500
 26. Nguyên Quảng Thịnh, Nguyên Quảng Cường (hồi hướng cho Cô Hương Linh Lai Thị Mùi, pd: Tịnh Phước): $500
 27. Tiến sĩ Lâm Như Tạng, Y Sĩ Ngọc Bích, Dr Như Uyên: $300
 28. Lê Thị Cấp, pd: Diệu Ngộ: $100
 29. Thiều Văn Bình, pd: Quảng Tịnh: $100
 30. Huệ Hương Lê Thị Hương: $1000
 31. Nguyên Nhật Tịnh: $200
 32. Diệu Đức Phương Tâm (Sydney): $500
 33. Diệu Đài Nguyễn Khánh Vân (hồi hướng cho Thân Phụ: Nguyễn Trọng Châu, pd: Chánh Bảo): $400
 34. Liên Huệ và Gia đình: $800
 35. Thanh Phi, Đào Thị Sáu $200 (TP)

 36. Huệ Hương (St Albans) $50 (TP)

 37. Diệu Hương: $100 (TP)

 38. Tâm Hoa, Tâm Thành Liêm Hồ: $500 (TP)

 39. Viên Ngọc Kim Anh: $100
 40. Niệm Đức Dương Nghiệp Huân (hồi hướng cho Phụ Thân Dương Hồng Tuân, pd: Minh Đạt): $250
 41. N. Quảng Lương, N. Quảng Duyên (hồi hướng cho HL Thiện Chánh Phạm Xuân Tự): $300
 42. Tâm Quang Nguyễn Thanh Nguyệt (hồi hướng cho HL Thân Phụ Thiện Thọ Nguyễn Văn Chính): $2000
 43. Quảng Thiện, Quảng Ngộ (hồi hướng cho chị Quảng Mỹ Dương Mỹ Chu): $1000
 44. Chung Ngọc Mai, Chung Muối và Du Anh Kiệt (hồi hướng cho Cụ bà Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $600
 45. Thiều Minh Mạnh Minh Chơn & Hoa Nghiêm (hồi hướng cho Mẹ Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $1000
 46. Thơ Thiều (hồi hướng cho Cụ bà Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $300
 47. Nguyên Quảng Hương (hồi hướng cho Cụ bà Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $100
 48. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình (hồi hướng cho HL Mẫu thân: Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $2000
 49. Thiều Dương Minh Thuận Daniel (hồi hướng cho Bà Nội Lê Thị Cấp, pd: Diệu Ngộ): $2000)
 50. Diệu Tâm Huỳnh Kim Huê: $100
 51. HL Trần Ngọc Phượng: $100
 52. HL Lệ An Dương Chiêu Bình: $100
 53. Diệu Từ Lê Thị Lựu: $200
 54. Phan Thị Huyền Linh: $250
 55. Long Tuyền (hồi hướng cho Mẫu thân Lý Thị Lan, pd: Tịnh Hòa): $500
 56. Tâm Từ, Nguyên Thanh: $200
 57. Phước Duyên (Trinh): $100
 58. Quảng Bảo Quý: $100
 59. Thị Trường (Nguyễn Thị Vĩnh): $200
 60. GĐ Trần Thị Kim Loan (hồi hướng cho chồng, Võ Văn Vàng, pd: Chánh Tâm): $2000
 61. GĐ Võ Thanh Phong & N. Quảng Ngọc Kim Tươi (hồi hướng cho Cha Võ Văn Vàng): $2000
 62. Huệ Hương: $500
 63. Nguyên Quảng Cường & Nguyên Quảng Thịnh: $200
 64. Diệu Chơn (Giàu): $200
 65. Trần Liên Phát $10

 66. HL Lê Thị Huệ PD Diệu Tâm $400

 67. Thiện Bảo Steve $50

 68. HL Vương Bình & HL Vương Kích Dũng $400

 69. Quảng Thi Giàu $100

 70. Quảng Bảo Quý $100

 71. Ẩn danh $85

 72. Nguyên Nhật Tịnh $50

 73. Lâm Thị Hồng Hoa $200 (Vu Lan )

 74. Phòng Phát Hành Tu Viện Quảng Đức (20/11/2021): $1,700
 75. Gian hàng đồ chay Tu Viện Quảng Đức (20/11/2021): $2,500
 76. Hương Linh Cụ Ông Võ Văn Học, pd: Trí Tánh: $500
 77. Hương Linh Lê Mai Nhựt Hồ: $1000
 78. Hương Linh Ngô Thị Kiễu, pd: Diệu Chánh: $1000
 79. Hương Linh Nguyễn Quang Thiện, pd: Thiện Lương: $200
 80. Hương Linh Nguyễn Văn Lợi: $125
 81. Hương Linh Võ Văn Vàng, pd: Chánh Tâm: $1000
 82. Hương Linh Nguyễn Văn Vui, pd: Thiện Giác: $1000
 83. Chúc Ngân: $100
 84. Ms. Ánh: $100
 85. Bùi Hồng Hải: $100
 86. Hồng Hạnh: $100
 87. Phạm Thị Ngọc Thoại: $100
 88. Ẩn Danh: $30
 89. Cụ Bà Diệu Ngọc (Úm): $600
 90. Quảng Niệm, Quảng Mẫn, Quảng Giải, Nhẫn Lê: $1000
 91. HL Lưu Tấn Thìn: $200
 92. Gia đình Nguyên Quảng Tựu: $700
 93. Diệu Tuyết - Nguyên Quảng Tánh: $1000
 94. Lê Thị Thu Hương: $300
 95. Minh Hùng: $200
 96. Huệ Thường: $200
 97. Huệ Xuân: $100
 98. HL Lê Văn Bắc, pd: Pháp Thiện: $300
 99. Nguyên Nhật Mỹ (hồi hướng cho Thân Phụ Nguyễn Văn Vui, pd: Thiện Giác): $1,600
 100. Phòng Phát Hành Tu Viện Quảng Đức (04/12/2021): $1,000
 101. Gian hàng đồ chay Tu Viện Quảng Đức (20/11/2021): $2,500
 102. Quảng Diệu Hạnh (hồi hướng cho HL Nguyễn Thanh Hường): $300
 103. Nguyên Nhật Mỹ (hồi hướng cho HL Mẹ Huỳnh Thị Hai): $1000
 104. Tâm Quang (hồi hướng cho HL Mẹ Huỳnh Thu Hà): $2000
 105. Phòng Phát Hành Tu Viện Quảng Đức (11/12/2021): $800
 106. Gian hàng đồ chay Tu Viện Quảng Đức (11/12/2021): $2,000
 107. Đình Hải & Hồng Hạnh Tú Hoài: $1000 (sơn tượng Phật chuẩn bị Tết)
 108. Huệ Đức (hồi hướng cho HL em gái Nguyễn T Hồng Nga): $1000
 109. Ẩn Danh: $70
 110. Tâm An: $150
 111. Như Trí (Perth): $200
 112. Tâm Hiếu, Nguyên Trực (USA): $241.40
 113. Trúc Ngọc, Minh Phượng: $300
 114. Cụ Bà Nguyên Cần: $500
 115. Nguyên Nhật Tịnh: $500
 116. Nguyên Quảng Cường, Nguyên Quảng Thịnh: $500
 117. Hương linh Từ Tô Nữ, pd: Tín Như: $500
 118. Hương linh Nguyễn Văn Học, pd: Trí Tánh: $500
 119. Phòng Phát Hành (Tâm An) ngày 28/11/2021: $1,100
 120. Phòng Phát Hành (Tâm An) ngày 19/12/2021: $1,300
 121. Phòng Phát Hành (Tâm An) ngày 12/12/2021: $800
 122. Huyền Linh: $200
 123. Long Tuyền: $100
 124. Thiện Tịnh & Diệu Liên: $200
 125. Nguyễn Thị Minh Chính: $200
 126. Quảng Thi (Giàu): $100
 127. Linh Bùi: $50
 128. Ẩn danh: $70
 129. Ẩn danh: $100
 130. Cindy Lê: $200
 131. Khánh Tuyền: $500
 132. Thiên Hoàng Nguyễn: $50
 133. Võ Thị Gặp, pd: Diệu Ngộ: $200
 134. Diệu Ngọc: $100
 135. Trần Nguyệt Huê: $50
 136. Nguyên Quảng Chơn: $200
 137. Hứa Thanh Quang, pd: Tịnh Quang:$100
 138. Diệu Thơm, Đình Bằng: $500
 139. Nguyên Quảng Duyên (Loan): $500
 140. Thuận Lợi (hồi hướng cho HL Cha Nguyễn Hữu Phong, pd: N.T.Chánh): $500
 141. Nguyên Thảo-N.Tân (hồi hướng cho HL Tiêu Thanh, pd: Chánh Trung): $1000
 142. Diệu Đắc & Gia đình (hồi hướng HL Nguyễn Thị Đặng, pd: Viên Ngọc): $1,500
 143. Thanh Phi (hồi hướng cho HL Mẹ Đào Thị Sáu, pd: Thanh Liên): $1000
 144. Gian hàng thực phẩm chay (26/12/2021): $2000
 145. Lê Minh Quang, pd: Chánh Huệ Ngọc & Nguyễn Thị Kim Loan, pd: Nguyên Hảo: $300
 146. Phật tử ẩn danh: $500

 147. Viên Ngọc Kim Anh: $100
 148. Trần Thị Hoàng Diễm $100

 149. Ẩn danh $100

 150. Vương Kim Ngọc $70

 151. Gian hàng thực phẩm chay (11/01/2021): $1,500
 152. Hà Thiên Thanh-Nguyễn Sỹ Chương: $1000
 153. Dương Di Quyên: $200
 154. Ngọc Linh, Ngọc Châu: $1000
 155. Bích Vân: $500
 156. Chí Cần (Quảng Mẫn), Ngọc Nhẫn, Chí Vĩ (Quảng Giải) xin hồi hướng cho Mẹ Quảng Niệm Ngọc Tiên: $10,000
 157. Gia đình Cụ Ông Trần Chi, pd: Thiện Giác: $5000
 158. Gia đình Cụ Bà Nguyễn Thị Rạng, pd: Diệu Đông: $1,300
 159. Tuyết Mai & Allison Monkhouse Funeral: $2000
 160. Khánh Vân Diệu Đài $200
 161. Hồng Hạnh $100
 162. Thiên Hương Quảng Chơn $200
 163. Long Tuyền $200
 164. Nguyễn Thị Tuyết Đông PD Lệ Hồng $250
 165. Thị Trường Nguyễn Thị Vĩnh $300
 166. Ẩn danh $125
 167. Lê Thị Nhịn & Nguyễn Ngọc Thảo $200 = TC : $1575 (22/1/22)
 168. Gian hàng thực phẩm chay (30/01/2021): $5000
 169. Nga Howard $50
 170. Liên Huệ $100
 171. Diệu Quang $100
 172. Quảng Bảo Quý $150
 173. Nguyễn Ngọc Sem $50
 174. Nhi Nguyễn $50
 175. Lê Ngọc Lựu $20
 176. Gia đình Thiện Tâm $100
 177. Trừ Kim Nhàn $20
 178. Vương Thanh Bình $100
 179. HL.Lê Thị Huệ PD Diệu Tâm $250
 180. Ngân Lâm $50
 181. Diệp Nguyễn $50
 182. Trương Thị Bích Lan $150
 183. Nguyễn Anh Đạt $50
 184. Huỳnh Thu Kim $50
 185. Cao Thị Hồng Thuý $20
 186. Đào Thị Phượng $50
 187. Huỳnh Ngọc Tân $20
 188. Trần Văn Đức $100
 189. Trúc Lê Brown $50
 190. Thiện Tịnh & Diệu Liên $500
 191. Gia đình Lê Mai Tươi (Thuỷ & Hảo) $500 = TC $2580 (30/1/22)
 192. Hồng Hạnh $200 (cúng dường 4 thùng ly giấy)
 193. Nguyễn Thiên Hoàng: $300

 194. Võ Thanh Phong, Trần T. Kim Tươi, pd: Nguyên Quảng Ngọc: $1000
 195. Lý Thị Láng, pd: Công Ngọc: $200
 196. Hồng Thị Mỹ, pd: Linh Hạnh: $200
 197. Võ Thị Sương, Đức Trí, Bảo Trân (Hồi hướng cho Hương Linh Ngô Kỉnh Đức): $500
 198. Vinh Tú Chương $20

 199. Chương Huệ Lan $100

 200. Đàm Thanh Đức $100

 201. Triệu Thị Hồng Nguyệt $100

 202. Nguyễn Thị Thuý Nga $100

 203. Quảng Tịnh Tâm: $500 (Canada)
 204. Quảng Diệu Nguyên: $500 (Canada)
 205. Ẩn danh $25 

 206. Quân Trần $100

 207. Quảng Kim Ngọc $200

 208. Khánh Huệ $300

 209. Âu Mỹ Thắm $50

 210. HL Quảng Niệm $250

 211. Chiêm Thật $150

 212. Khánh Vân Diệu Đài $300

 213. Gia đình HL Quảng Niệm $1000

 214. Trần Phước Hải $50

 215. Ẩn danh $50

 216. Diệu Thơm Thảo $200

 217. Tổng cộng: $300 (ngày 6-3-2022)

 218. Viên Ngọc Kim Anh: $100
 219. Cụ Chơn Lâm $100

 220. Quảng Khánh Nhân $100

 221. Lệ Phước $100

 222. Chương Hoàn Hồ $50

 223. Ẩn danh $30

 224. Nguyễn Thị Thu Uyên $50

 225. Nguyên Nhật Anh Diễm Phương $600

 226. Tâm Huệ & các bạn đạo $230

 227. Hồ Vũ Quỳnh Như $100

 228. Nguyễn Thị Thuý Hằng $50

 229. Nguyễn Phước Long $200

 230. Thu Huỳnh $100

 231. Nguyễn Tất Trung $100

 232. Gia Đình HL Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ $1000

 233. Ần danh $45

 234. Trần Phước Hải $100

 235. Thái Thị Lâm $100

 236. Thị Trường $100

 237. G/Đ Trần Minh hồi hướng HL Hứa Thị Thuỷ $100
 238. G/Đ Trần Minh hồi hướng HL Đặng Phước Đức $200

 239. Trần Nguyệt Huê hồi hướng HL Đặng Phước Đức $50

 240. Tuấn, Dũng, Quốc hồi hướng cho Mẹ Ngô Thị Hương Lan: $3000
 241. Tiêu Trường Hưng, Tú Mỹ: $400
 242. Michael John Crowley: $500 (hồi hướng cho Cụ Ông Brian Patrick Finn)
 243. NS Chân Kim (hồi hướng cho Giác Linh Sư Mẫu Chân Duyên): $5000
 244. Gia đình Hạnh Kim (hồi hướng cho HL Cha Trần Ngọc Minh, pd: Quảng Minh: $5000
 245. Tịnh Thiện-Minh Long (Hồi hướng cho HL Mẹ Vũ Thị Toán, pd: Tịnh Pháp): $500

 246. Lệ Trinh Diệu Tuyết, Nguyên Quảng Tánh Quang Lãnh ( thỉnh tượng đá Mã Đáo Thành Công): $3000
 247. Thanh Phi, Thanh Hạnh, Viên An: (thỉnh cặp đào): $1000
 248. Đồng Ngọc Minh Hồ Thị Sương (Adelaide): $2000
 249. Đặng Anh Tuấn $150

 250. Diệu Đài $300

 251. Ẩn danh $50

 252. Võ Bích Phượng $100

 253. Thiều Văn Sơn $50

 254. Quảng Đại Hải $100

 255. Diệu Đài $100

 256. HL Nguyên Lượng $200

 257. Ẩn danh $195

 258. Diệu Liên $50

 259. Ẩn danh $20

 260. Diệu Thảo $200

 261. Nguyễn Lan Chi $50

 262. Quảng Đại Tâm $50

 263. Như Hoàng $100

 264. Nghĩa & Lệ Chiếu $100

 265. Thị Trường $100

 266. Quảng Nguyên Lực $100

 267. Lê Ngọc Lựu $250

 268. Bích Duy PD Tâm Tuệ $500 ***

 269. Nguyễn Phước Long $500

 270. Quảng Thi $200

 271. Huệ Lạc $100 

 272. Diệu Ánh: $300

 273. Nguyên Quảng Hương & Bé Phước Lành: $200

 274. Thích Thanh Ngộ (Pháp Bình): $150

 275. Sư Cô Giác Trí: $100

 276. Tịnh Nhơn Thanh Kim: $50

 277. Tịnh Nhơn Ngọc Chương: $100

 278. Ni Cô Diệu Lai: $100

 279. Tịnh Nhơn Thanh Duyên: $1000

 280. Phật tử Diệu Vinh (Perth): $200

 281. Mỹ Xuân Quách Kim Ánh (Sydney): $500

 282. Chơn Nguyên Hiền (Sydney): $100

 283. Chúc Vũ (Sydney): $100

 284. Diệu Quyền (Sydney): $500

 285. Quảng Thiện Từ, Quảng Thiện Tâm  (Sydney) : $500

 286. Quảng Thiện Từ, Quảng Thiện Tâm: $1000 (ấn tống kinh sách)

 287. Nguyên Kim Ngọc, Nguyên Quảng Ngọc: $300

 288. Phạm Thị Minh Tú: $100

 289. Nguyễn Tất Trung $100

 290. Nguyên Nhật Mỹ: $500

 291. Gian hàng thực phẩm chay (20/11/2022): $1,500

 292. Gian hàng thực phẩm chay (27/11/2022): $1000
 293. Gian hàng thực phẩm chay (04/12/2022): $1,200
 294. Gian hàng thực phẩm chay (11/12/2022): $1000
 295. Gian hàng thực phẩm chay (18/12/2022): $1,300
 296. Gian hàng thực phẩm chay (24/12/2022): $1,000
 297. Gian hàng thực phẩm chay (08/01/2022): $1,000
 298. Phòng Phát Hành Phật Cụ (18/12/2022): $1000
 299. Thùng Phước Sương (07/01/2023): $1,760
 300. Khánh Huệ (Hồi hướng cho Mẹ Nguyễn Thị Rạng, pd: Diệu Đông): $400
 301. Tâm Quang Thu Nguyệt (Hồi hướng cho Cha Mẹ): $500
 302. Nguyên Nhật Mỹ Nguyễn Thị Oanh (Hồi hướng cho Cha Mẹ): $1000
 303. Quảng Liên Nguyễn Thị Tiếm và các con (Hồi hướng cho HL Trần Văn Tân, pd: Huệ Thuyền): $5000

 304. Quảng Liên Nguyễn Thị Tiếm và các con (Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Hồng, pd: Diệu Tâm): $1000

 305. Cụ Ông Trần Trực & các con (Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Mẫn, pd: Diệu Nhơn): $4000

 306. GĐ Giang Lai, Giang Ỷ Mi (Hồi hướng cho HL Từ Tô Nữ, pd: Tín Như): $700
 307. Cụ Bà Nguyên Cần & các con: $500
 308. Nguyên Quảng Lương Bùi Ngọc Thủy (Hồi hướng cho HL Phạm Xuân Tự, pd: Thiện Chánh): $1,200)
 309. Diệu Toàn Nguyễn Thị Mót (Sydney): $100
 310. Nguyên Vân (Sydney): $150
 311. Bùi Văn Lớn: $400
 312. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình: $300
 313. Hoàng Công Toàn (Quảng Thành)& Thiều Lương Thanh Hiền (Quảng Thiện): $1000
 314. GĐ Lê Văn Hoàng, Tăng Thị Hồng Hường (Nguyên Quảng Hương): $2000
 315. Bích Duy: $500
 316. Nguyễn Phước Long: $500
 317. Quảng Thi Võ Thị Thống: $250
 318. Kim Nguyễn, pd Huệ Lạc: $100
 319. Ẩn danh: $20
 320. Nguyên Nhật Thảo: $100
 321. Lan Tô: $50
 322. Huỳnh Hưng: $100
 323. Tất Trung Quảng Nguyên Lực: $100
 324. GĐ Tú Bảo: $50
 325. Vô Danh: $50
 326. Nguyên Nhật Tịnh: $200
 327. Loan Phó: $100
 328. Đào Thị Phong Châu, pd: Bảo Đức: $100
 329. GĐ Trần Trực, Trần Thực, Trần Phẩm (Hồi Hướng 49 ngày cho HL Diệu Nhơn Nguyễn T Mấn): $1000
 330. NS Như Như (Hồi hướng cho Song Thân Phụ Mẫu: Tâm Trung Nguyễn Diên Nghĩa, Tâm Từ Phan Thị Lịch): $300
 331. Bảo Trí: $100
 332. Công Lý: $100
 333. Diệu Âm: $100
 334. Thương Đặng: $100
 335. Giang Nhuận Khai: $300
 336. Khánh Vân Quỳnh Dung: $100
 337. Gian hàng thực phẩm chay (04/02/2022): $2000
 338. Gian hàng thực phẩm chay (12/02/2022): $2500
 339. Gian hàng thực phẩm chay (19/02/2022): $3,500
 340. Bảo - Tú (Hồi hướng cho Hương Linh Mẫu Thân Ngô Thị Tường): $800
 341. Lệ Trinh Diệu Tuyết (Hồi hướng cho Hương Linh Phụ Thân Trần Tiêu): $500
 342. Nguyên Quảng Kim (Hồi hướng cho Hương Linh Phụ Thân Nguyễn Hoàng Hải): $1000
 343. Nguyễn Văn Toàn (Hồi hướng công đức cầu ân cho Vợ: Trần Mỹ Hà, pd: Bảo An): $500
 344. Nguyên Nhật Lý: $100
 345. Chương Huệ Lan: $200
 346. Diệu Hải: $100
 347. Lê Ngọc Hạnh: $200
 348. Ẩn danh: $50
 349. HL: Huỳnh Bửu Dinh: $270
 350. Đặng Thị Diễm My: $100
 351. Gian hàng thực phẩm chay (26/02/2023): $1,500
 352. Đạo Tràng Bát Quan Trai (26/02/2023):$2470
 353. Lê Văn Hoàng, Tăng Thị Hồng Hương, pd: Nguyên Quảng Hương: $1000
 354. Nguyễn Văn Toàn: Cúng dường 5 bao gạo 20Kg + $500
 355. GĐ Diệu Đài: $300
 356. Đặng Thị Thu: $100
 357. Trần Lan Phương: $100
 358. Ẩn danh: $30
 359. Nguyên Lộc: $200
 360. Diệu Tuyết: $200
 361. Lê Thị Vui: $200
 362. Diệu Trí Phan Thị Huệ: $300
 363. Nguyên Như John Hòa Lâm : $100
 364. HL Tâm Ngọc Ngô Thị Tường: $800
 365. Gian hàng thực phẩm chay (5/3/2023): $1,500
 366. Huệ Hương: $200
 367. Lâm Tuyết Mai: $1000
 368. Quảng Nguyên Lực: $300

 369. Giang Nhuận Khai: $50

 370. Trần Văn Niên (Hồi Hướng cho HL Trần Thị Thường): $1000
 371. Lý Truyền Toàn (Hồi Hướng cho HL Mẹ Văn Thị Bạch): $2000


(đang cập nhật)

 

Xem thêm danh sách cúng dường Tết Quý Mão 2023Xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

HT. Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT. Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ. Tri Sự Thích Đăng Từ

 
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️


  facebook-1

***
youtube


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/03/2023(Xem: 764)
Vào ngày 6/2/2023, một trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter đã xảy ra tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria. Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) ước tính tổng cộng gần 26 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất này và tính cho đến hết ngày 28/2/2023, số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 50.325 người.
24/02/2023(Xem: 1178)
Sau một thời gian tạm ngưng tổ chức khóa tu Bát Quan Trai vì Đại Dịch Covid-19, nay mọi sinh hoạt xã hội đã trở lại bình thường, cho nên Tu Viện mở lại Khóa tu Bát Quan Trai hằng tháng như mọi năm. Thưa quý Phật tử, Chư Tổ Sư đã dạy “cần tu tập để giải thoát như cứu lửa đang cháy trên đầu”, vì thời gian trong đời mình còn lại quá ngắn ngũi, đừng hẹn đến ngày mai những gì mình có thể làm được hôm nay. Quý Ngài cũng nhắc nhở chúng ta “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhơn thân tái phục nan”, có nghĩa là “Ngàn năm cây sắt ra hoa dễ, một mất thân người khó được thân”. Đối với người đệ tử Phật chúng ta, nếu ngày nay mình không phát tâm tu tập, thì đừng mong đời mình thăng tiến trên bước đường tâm linh. Mình tự hỏi chính mình là niềm tin của mình vào Chánh Pháp có vững chắc chưa, nội lực tu tập của mình đã được tăng tiến hay chưa ? nếu chưa được tăng tiến và viên mãn thì chúng ta hãy cố gắng phát nguyện, tinh tấn tu tập để sống trọn vẹn Trên tinh thần đó, thay mặt Đạo
21/03/2023(Xem: 274)
"Tử sanh là ải phải đi qua Đi mãi nhưng ai đã đến nhà? Qua lại 3 đường cùng sáu cõi Muốn ra cần phải niệm A Di Đà" Muốn ra phải niệm A Di Đà. Đây là câu khai thị bắt đầu trong nghi cúng Linh, Khi đọc tới câu này chúng ta nhớ tới Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống, Đức Trưởng Lão Thích Huyền Quang, câu đó do Ngài soạn. Hòa Thượng soạn tất cả nghi cúng Hương linh, cúng chư Giác linh. Quý vị vào trang nhà Quảng Đức gõ "Pháp Sự Khoa Nghi Việt Ngữ".
15/03/2023(Xem: 550)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Vợ, Mẹ, Bà chúng con, chúng tôi là: Hương linh Phật tử: LÊ THỊ KHẢ ÁI Pháp danh: BẢO TƯỜNG KÍNH Sinh ngày: 2/8/1955 (Ất Mùi) tại Đà Nẵng, Việt Nam Mãn phần lúc: 10:21am Thứ Hai, 27/02/2023 (08/02/Quý Mão) tại Bệnh Viện Sunshine, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 69 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Lễ nhập liệm, Phát tang: 03pm, Thứ Năm, 16/03/2023 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức (105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 09pm. Lễ Động Quan & Hỏa Táng: 11am, Thứ Sáu, 17/03/2023 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức (105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060). Sau đó Linh Cữu của Phật tử sẽ được đưa đi hỏa táng tại Joyce Chapel, nghĩa trang Fawkner , sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh
10/03/2023(Xem: 398)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức/Trang Nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của Phật tử Quảng Diệu Trí Kathy Đặng, Nguyên Quảng Hiền Lê Đặng (Thành viên Ban Hương Đăng, Ban Trai Soạn Tu Viện Quảng Đức, Melbourne), là: Cụ Bà NGUYỄN CẨM MỸ LỆ Sinh ngày 18/06/1937 (Đinh Sửu) tại Vĩnh Long Mãn phần lúc 10am, Thứ Sáu, 10/03/2023 (19/02/Quý Mão) tại Bình Minh, Vĩnh Long Hưởng thượng thọ: 87 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức thành tâm chia buồn: Phật tử Quảng Diệu Trí Kathy Đặng, Nguyên Quảng Hiền Lê Đặng cùng toàn gia tang quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà: Nguyễn Cẩm Mỹ Lệ VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
02/03/2023(Xem: 410)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Mẹ, Bà chúng con, chúng tôi là: Hương linh Phật tử: VĂN THỊ BẠCH Pháp danh: BẢO HOA Sinh ngày: 1934 (Quý Dậu) tại Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu Mãn phần lúc: 9pm, Thứ Ba 28/02/2023 (09/02/Quý Mão) tại Viện Dưỡng Lão Footscray, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng đại thọ: 90 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Lễ nhập liệm, Phát tang: 05pm, Chủ Nhật, 05/03/2023 tại Vãng Sanh Đường Ern Jensen (2 Arthur St, St Albans VIC 3021), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 09pm. Lễ Động Quan & An Táng: 8:30am, Thứ Hai, 06/03/2023, sau đó Linh Cữu của Cụ bà sẽ được đưa đi an táng tại Keilor Cemetery, sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì: HT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Đăng Từ cùng sự trợ niệm của
27/02/2023(Xem: 460)
26/2/2023: HT Viện Chủ TV Quảng Đức Thích Tâm Phương cùng chúng đệ tử Nguyên Đà, Tâm Hương (từ Úc về) và quý Phật tử địa phương đã đến phát quà từ thiện tại Viện Dưỡng Lão và Bệnh Viện Tâm Thần tại Nha Trang, Khánh Hòa
15/02/2023(Xem: 503)
Thế giới ngày nay mà chúng ta gọi là “thời đại mới” đổi thay đến chóng mặt, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống trong đó có tôn giáo. Tuy không có “thánh chiến” được công khai tuyên bố, nhưng cạnh tranh để bành trướng, giành giật tín đồ, mua chuộc dưới mọi hình thức để cải đạo, kể cả bằng bạo lực đã diễn ra hàng ngày và gần như trên quy mô toàn cầu.
01/02/2023(Xem: 543)
Nam Mô A Di Đà Phật, Kính thưa quý Đồng Hương Phật tử, Tu Viện Quảng Đức đang làm lại hình ảnh thờ chư Hương Linh quá vãng theo kỹ thuật điện toán hiện đại, hình ảnh Chư Hương linh được chiếu trên màn hình slideshow tivi và thân nhân được cung cấp barcode (mã vạch) để xem trực tiếp hình của Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ… của mình mỗi khi đến thắp nhang tưởng niệm. Quý vị xem hình ảnh Chư Hương Linh quá vãng đang thờ tại Tu Viện Quảng Đức, và hạ tải (Download form Chi Tiết Hương Linh-Details of deceased) form theo đường link và hoan hỷ điền vào form đầy đủ chi tiết, lưu ý ghi đúng số thứ tự hình thân nhân (đã được ban admin ghi chú dưới mỗi hình) của mình ở gốc phải của form và gởi lại form qua email: quangduc@quangduc.com or secretaryquangduc@gmail.com để Ban admin sẽ gởi lại barcode (mã vạch) đến quý vị sau khi quý vị gởi lại form này. Chân thành cảm ơn quý đồng hương Phật tử sẽ hồi âm nhanh sau khi nhận được thông báo này.
01/02/2023(Xem: 14284)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️ HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200 Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300 Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert) Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan) Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400 Tâm Thư (Sydney): $200 Nguyên Quảng Hương: $200 Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500 Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000 Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500 Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $100 Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500 Khánh Vân, Khánh Linh: $100 Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200 Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000 Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung (Cali, USA): $200 Bảo Diệu Hạnh (hồi hướng cho em trai Dương Hồng Anh): $500 Phi Thị Lan, Trần Văn Dũng (
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,020,104