Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cúng Dường Đại Lễ Trùng Tụng Tam Tạng Thánh Điển PALI lần thứ 17 tại Bồ Đề Đạo Tràng.

10/12/202207:50(Xem: 1078)
Cúng Dường Đại Lễ Trùng Tụng Tam Tạng Thánh Điển PALI lần thứ 17 tại Bồ Đề Đạo Tràng.
Tam-Tang-Pali-17-01
Namo Sakya Muni Buddha


Tăng là bậc từ hòa, nghiêm tịnh
Dứt trần lao, đạo quả viên thành
Lục căn tịnh lặng vô sanh
Ứng cúng cao thượng, phước lành thế gian.
Từ quá khứ vô vàn Tăng chúng
ở đương lai vô lượng Thánh Hiền
Đời nay Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết Bàn
 
Bậc Diệu Hạnh: Thinh văn đệ tử
Bậc Trực Hạnh: Tăng già thiền môn
Như Lý Hạnh: Thánh Phật Đà
Bậc Chơn Chánh Hạnh : Tăng già Thích Tôn
Ấy là Tăng Bốn Đôi, Tám chúng,
Đệ tử Phật ứng cúng, tôn nghiêm
Cung nghinh, kính lễ một niềm
Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian..

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm.

Kính chia sẻ cùng chư Tôn Đức, chư pháp lữ, và quí thiện hữu một số hình ảnh trong mùa Tipitaka (Đại Tạng Kinh PaLi) khai hội tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là lần thứ 17 trùng tụng Tipitaka theo thông lệ hàng năm.

Lễ hội quan trọng năm 2022 này do Phật Giáo Việt Nam đăng cai tổ chức nên tất cả mọi trần thiết, trang hoàng đều do Ban tổ chức Hội trùng tụng Kinh tạng Pali VN thực hiện, nổi bật nhất là cổng chào với hình ảnh hoa tươi rực rỡ “Lưỡng Long chầu Pháp Luân” rất đẹp mắt, khiến ai ai cũng trầm trồ ngợi khen và tán dương công đức. Lễ hội trùng tụng Tipitaka năm nay có các nước Phật Giáo tham gia trùng tụng Đại Tạng như: Nepal, Sri-Lanka, Lao, Campuchia, ThaiLand, Myanmar, Việt Nam, Bangladesh, India, International...Chương trình được khai mạc trang trọng vào ngày 2 tháng 12 cho đến ngày 12/12/2022 là bế mạc, với gần 5000 người tham dự .

Nguyện cầu tiếng kinh này vang vọng đến ba ngàn thế giới khiến chúng sanh vạn loài thảy đều nghe ba nghiệp từ đó được thanh tịnh. Và xin nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, muôn sinh an lạc.


 
Thành tâm CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC và Tri Ân tất cả chư Phật tử, thiện hữu đã hoan hỉ phát tâm lành gieo duyên và hộ trì chư Tăng trên xứ Phật.

HỒI HƯỚNG:
Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh và Trí tuệ.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.


Nhân dịp này chúng tôi đã nhận được sự phát tâm lành cúng dường chư Tăng khắp nơi về trì tụng Kinh tạng. Dưới đây là phương danh của chư Phật tử đã thành tâm hỉ cúng Tăng già:
 PS : Tinh thần Bố thí, Cúng dường Ba La Mật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất. Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm . Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.

Anumodana
__(())__
Dưới đây là phương danh của chư Phật tử đã thành tâm hỉ cúng Đại Tăng (Maha Sangha)
(Với 1796 bao thư cúng dường, mỗi vị Tăng thọ nhận bao thư 500INR)

- Toàn Thể Tăng Ni Phật tử đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai Nov 2022

Hòa Thượng Thích Phước Hảo & chư PT Sứ giả Từ Bi Kim Đài
Thiền viện Trúc Lâm Huệ Đăng & PT Hồng Nguyễn- Tai T Huynh.
Nhóm Phật tử Mai Nguyễn- Tịnh Thất Kiều Đàm Westminster CA
Nhóm Phật tử Tịnh Thanh Seattle (Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Nguyên Trí Canada (Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Tịnh Niệm, Nhật Hoa vv..
Nhóm Phật tử Chung Đông Mai
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Chư Ni & Phật tử Chùa Từ Hạnh
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
GD Phật tử Phước Mỹ- Trang Nguyen Oregon
Nhóm Phật tử Linh Hứa Houston TX
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Như Vân (Susan H Jone) Sandiego.
GD Phật tử Diệu Mai-Michelle Hoa Ong San Gabriel CA
Nhóm Phật tử Cammic Trần San Gabriel CA
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
GD Phât tử Minh S Phan- Hằng Thanh Vương PD Từ Phước
Phật tử Tuệ Như Minh- Houston TX
Phật tử Ann Pham- Hoàng Anh CA
GD Phật tử Tôn nữ Dạ Thảo Canada
GD Phât tử Quảng Chiếu Seattle.
GD Phật tử John Vo & Xuân Hương Trương Võ
Phật tử Diệu Vân & bạn...
Nhóm Phật tử Tuyết- Hương Sơn & bạn hữu..
GD Phật tử Tịnh Lạc- Las Vegas

1-Nancy Nhung 2-Dawn Nguyễn Thiện Viên 3-Yên Lâm Minnesota 4-Duy Ngô 5-Cô Tịnh Lạc 6- Anh Quảng Hung và Bố 7-Miranda Le 8- Nancy Nhung Group 9-Lisa Huynh PD Viên Phước 10-Loi Dang-11-Thuý Lê PD Chân Hiền Tịnh 12-Tâm Quach 14-Diệu Vân  15- Nga Nguyễn 16-Diệu Trang 18-Quang Chánh Huệ Thu 19-Bao Phạm 20-Khanh Hua  21-Derek Vo 22- Le Diễm Ái 23- Dung Đổ.25- Mình Luu. 26-Giác Chơn 27- Ngoc Anh Mã 28- Thu Le. 29- Phong Le 30- Phu Nguyễn 31- Gìác Hoa 32- Amber Hong 33- Tâm Duyệt. 34-Nguyễn Tuấn Lâm PD Tâm Định Nhẫn 35- Diệu Trí SN 36-Tuyết Lê  37-Diệu Long 38- Hà Lê 39- Mình Hoang Vinh Nguyen 40-Nguyen Thi Phuong Loan 41- Vivian Tran SJ 42 William M Ferguson & Phương Sandiego 43- Maile Spa BouTique LLC 44- Tống thi Hoàng Lai Ng Hoang 45- Trang Nguyễn. 46- Bích Ngọc Phan Nga thuy Đoan: 47- Chan Thi Ho 48- Hiên D Pham 49 - Donny Trần 50- Michelle Hoa  ONG : 51- Chúc Đỉnh 52- Lê Phạm 53 - Thảo thị Trần 54- Hà Nguyễn 55- Bạch Nga Võ 56- Susan H Jons 57- Linda Thuy Nguyễn 58- Linh viết Lê & Kim Chi T Nguyễn 59- ANN Dương 60- TuânNguyễnLam 61- Andy AnNguyễn Tammy Thanh Le 62- Diệu Tuyết Hồ 63- Chang N Lê 64- Melinda Phụng & John Trần 65- Tammy Pham  65- LÝ Thị Cung Thoa Kim Lê 66- My Phan Tran 67 - Hương Nguyet Trân 68- Hội Văn Nguyễn & Thảo FL 69- Chùa Vạn Phước-SD 70- Viên Tịnh- 71-LÝ Thị Cung Thoa Kim  72- My Phan Tran 73- Hương Nguyet Trân 74- Nhi Thu Le 75-Phuoc Van Le 786 Từ Chơn SJ 77- Katherine Châu 78- Quang Tịnh/ Phúc Sinh 79- Hằng PD Diệu Liên 80-Định Phan 81- Anh Ly 82- Jenny Nguyen 83- Truong Bao Châu 84- Honey Bee - 85- Cô Diệu Minh & Diệu Như 86- Hảo Vương 87- Linda Thuy Nguyen & Tịnh Tâm Sanjose 88- Linh Viet Le- Kim Chi Thi Nguyen- 89 Ann Duong- Than My Thuy TX 90 Tuan Nguyen Lam & Bich Duyen Thi Le 91- Andy An Nguyen & Tammy Thanh Le  92- Chang N Le Tustin 93- Bich Ngoc Phan & Nga Thuy Doan 94- Hien D Pham Sanjose 95- Donny Tran 96- Nguyễn Huyền Trang- Minh Đài 97- Tâm Tuệ Hiền  98 Thao Thi Tran-Virginia 99- Ha Nguyen-Montreal Canada- 100- Bach Nga Vo VA  101- Diệu Chân(Cung Diệu Lý) Từ Hiếu (Thoa Kim Lê SanJose) Tịnh Như (Nguyễn Thanh Như- Sacto) 102- Huong Nguyet Phan Rosemead 103 My Phan Tran Canada - 104- Loan Thi Phuong Cao (Diệu Huỳnh) 105 Chantell Le & Dong Le Garden grove 106 Tuấn Anh Trần PD Minh Giác- Phuong Kim Trần PD Diệu Thuận TX 107 Gia Đai Trần PD Minh Khanh- 108 Đạt thị Nguyễn PD Viên Ngộ 109- PT Tâm Thảo Sợi Nắng  110- PT Nguyên Hạnh (Ninh P Nguyen Houston TX) 111- Phật tử Lynn Ta VA- 112 PT Tâm Chánh TX. 113- Hồng Thị Trương PD Tâm Mỹ Anahiem. 114 Linh Nga Huynh- Quảng Nguyệt. 115- Kim Hoan T Vo 116 MaiLe Spa 117- Nida V. Ông Nguyên Đình Phú + Phạm Thị Ngọc. Nguyễn Thị Uyển Lãng. Nguyễn Ngọc Lượng. Lê Hữu Phương. Lê  Phương Dana. Phương Lê, Dana Lê, Dawn Nguyen. Và chư Bồ Đề Quyến Thuộc xa gần đã chung tay hùn Phước...

(Nếu quý vị hảo tâm nào chúng tôi bỏ sót tên trong Danh sách cúng dường lần này- Chúng tôi sẽ Update trong Chương trình Cúng dường Đại Lễ Phật Thành Đạo 8/12 Âm Lịch sắp tới- Mong được sự cảm thông và liễu tri cho)

Tam-Tang-Pali-17-02Tam-Tang-Pali-17-03Tam-Tang-Pali-17-04Tam-Tang-Pali-17-05Tam-Tang-Pali-17-06Tam-Tang-Pali-17-07Tam-Tang-Pali-17-08Tam-Tang-Pali-17-09Tam-Tang-Pali-17-10Tam-Tang-Pali-17-11Tam-Tang-Pali-17-12Tam-Tang-Pali-17-13Tam-Tang-Pali-17-14Tam-Tang-Pali-17-15            Tường Trình Cúng Dường Đại Lễ Trùng Tụng Tam Tạng Thánh Điển PALI lần thứ 17 tại Bồ Đề Đạo Tràng. Dec 8 2022 Tam-Tang-Pali-17-16Tam-Tang-Pali-17-17Tam-Tang-Pali-17-18Tam-Tang-Pali-17-19Tam-Tang-Pali-17-20Tam-Tang-Pali-17-21Tam-Tang-Pali-17-22Tam-Tang-Pali-17-23Tam-Tang-Pali-17-24Tam-Tang-Pali-17-25Tam-Tang-Pali-17-26Tam-Tang-Pali-17-27Tam-Tang-Pali-17-28Tam-Tang-Pali-17-29Tam-Tang-Pali-17-30Tam-Tang-Pali-17-31Tam-Tang-Pali-17-32Tam-Tang-Pali-17-33Tam-Tang-Pali-17-34Tam-Tang-Pali-17-35Tam-Tang-Pali-17-36Tam-Tang-Pali-17-37Tam-Tang-Pali-17-38Tam-Tang-Pali-17-39Tam-Tang-Pali-17-40Tam-Tang-Pali-17-41Tam-Tang-Pali-17-42Tam-Tang-Pali-17-43Tam-Tang-Pali-17-44
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/02/2023(Xem: 92)
Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm và pháp hữu . Với tâm nguyện san sẻ và kết duyên lành với chúng sanh đầu Xuân mới, vào sáng ngày 28 Jan 23 (mùng 7 tết) chúng con, chúng tôi đã đến thăm & phát quà tại làng Rajsapur Gaya gần núi Khổ Hạnh Lâm (Bihar India), đây là thiện sự đầu tiên trong mùa Xuân Quý Mão, chúng tôi thật hoan hỉ khi thấy dân nghèo nơi đây vô cùng mừng rỡ và hạnh phúc khi được nhận quà. Nhờ vào sự hộ trì của chư Thiên, Hộ Pháp, mặc dù dân chúng đến rất đông nhưng buổi phát quà đã diễn ra trong trật tự và viên mãn .
27/01/2023(Xem: 85)
Lời mở đầu của người chuyển ngữ Phương pháp phát triển cá nhân mà nhà sư Sangharakshita nói đến trong bài này là phép thiền định của Phật giáo, một phép luyện tập nhằm biến cải một con người bình dị trở thành một con người đạo đức, sáng suốt và cao quý hơn, và ở một cấp bậc sâu xa hơn nữa còn có thể giúp con người đạo đức, sáng suốt và cao quý ấy thoát ra khỏi thế giới hiện tượng luôn trong tình trạng chuyển động và khổ đau này.
27/01/2023(Xem: 81)
Phần này bàn về cách dùng đặc biệt "vợ lẻ" từ thời LM de Rhodes và các giáo sĩ Tây phương sang Á Đông truyền đạo. Cụm danh từ này - cũng như một nhóm từ vựng liên hệ như vợ chính, chính thê, vợ cả, vợ lớn, thiếp, vợ bé, vợ mọn - vợ nhỏ phản ánh truyền thống đa thê của các nước Á Châu từ xa xưa. Đây là lần đầu tiên cách dùng này hiện diện trong tiếng Việt qua dạng con chữ La Tinh/Bồ (chữ quốc ngữ). Không phải ngẫu nhiên mà các giáo sĩ đều ghi nhận quan sát cá nhân và nhận xét của mình về truyền thống này khi sang Á Đông,
26/01/2023(Xem: 125)
Lời mở đầu của người chuyển ngữ Chúng ta có thói quen nhìn vào Phật giáo xuyên qua các phương tiện thiện xảo cùng các ảnh hưởng văn hóa, phong tục, và cả các phương pháp tu tập đại chúng của Trung quốc, thế nhưng dường như chúng ta không mấy khi ý thức được đúng mức về điều đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng Phật giáo là như vậy. Thế nhưng Giáo huấn của Đức Phật sau khi được đưa vào Trung quốc qua các con đường tơ lụa, đã bị biến đổi rất nhiều qua hàng ngàn năm thích ứng với nền văn minh của đế quốc này, một nền văn minh hoàn toàn khác biệt với nền văn minh trong thung lũng sông Hằng, nhất là trên phương diện tư tưởng, ngôn ngữ và chữ viết.
16/12/2022(Xem: 345)
Được sự thương tưởng và hỗ trợ của chư Tôn đức và quí vị thiện hữu hảo tâm, chúng con, chúng tôi vừa thực hiện xong 9 giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận vùng núi Khổ Hạnh Lâm & các làng ven quốc lộ từ Bodhgaya đi Varanasi, tiểu bang Bihar India .
03/12/2022(Xem: 303)
Loạt bài "Tiếng Việt từ TK 17" đã đề cập đến một số cách dùng Hán Việt đặc biệt như sinh thì (~qua đời, chết), Kinh Tại Thiên, Kinh Tin Kính, Kinh Thiên Chúa, lịch sự, thượng hoà hạ mục, thượng phụ, trung phụ, hạ phụ, thượng đế, thiên chủ/chúa2 ...v.v…Phần 37 này bàn thêm về cách dùng một số từ Hán Việt thời LM de Rhodes đến truyền đạo: sự (~thờ) 事, thửa (~ sở) 所, kì 其, giao cảm 交感, tinh thần 星晨, đang/đương thì 當時, củ thủ 糾手, thiểu ngữ 少語. Đây là lần đầu tiên cách dùng này hiện diện trong tiếng Việt qua dạng con chữ La Tinh/Bồ (chữ quốc ngữ). Tài liệu tham khảo chính của bài viết này là bốn tác phẩm của LM de Rhodes soạn: (a) cuốn Phép Giảng Tám Ngày (viết tắt là PGTN), (b) Bản Báo Cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh (viết tắt là BBC), (c) Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài 1627-1646 và (d) tự điển Annam-Lusitan-Latinh (thường gọi là Việt-Bồ-La, viết tắt là VBL) có thể tra tự điển này trên mạng, như trang http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&
25/11/2022(Xem: 293)
Lời mở đầu của người chuyển ngữ Bài kinh Kevaṭṭa-Sutta là một bài kinh dài giảng cho một người thế tục trẻ tuổi tên là Kevaṭṭa khi người này đến xin Đức Phật chỉ định một vị tỳ-kheo trong Tăng đoàn thực thi các phép lạ để thu phục được nhiều người hơn. Thế nhưng Đức Phật khẳng định là Ngài không hề dạy các tỳ-kheo của mình làm phép lạ, mà chỉ giảng dạy họ phải làm thế nào để biến mình từ một con người bình dị trở thành một con người cao quý hơn, đưa mình đến sự Giải thoát cuối cùng và sự Giác ngộ tối thượng. Sự giảng và học hỏi đó tự nó cũng đã là một phép lạ. Đấy là nội dung của toàn bộ bài kinh, và cũng là "kim chỉ nam" giúp chúng ta theo dõi bài kinh rất phong phú, khúc triết, nhưng cũng rất phức tạp này.
25/11/2022(Xem: 674)
Hành Hương Thắp Sáng Tâm Đăng và Cảm niệm Thâm Ân Đức Thế Tôn VỊ THẦY VĨ ĐẠI BẬC NHẤT CỦA NHÂN LOẠI. Suốt tuổi vị thành niên ưu tư, trăn trở, đến tuổi lập gia đình thấy mọi niềm vui, khoái lạc đều phù du, trống rỗng; tháng năm dài tìm cách giúp vua, cứu nước, Thái Tử Siddhārtha Gotama luôn cảm thấy mình làm cái việc của con dã tràng xe cát - vì không giải mã được hố thẳm của lòng người (nguyên nhân của khổ uẩn). Với ý chí kiên định, ngài thoát ly gia đình, vợ con, vương vị, quyết tìm ra con đường thoát khổ, giải trình giá trị và ý nghĩa vĩnh cửu cho kiếp nhân sinh.
22/10/2022(Xem: 686)
Chia sẻ hình ảnh của Khóa tu nhân Lễ Vía Đức Bồ Tát Quan Âm tại Chùa Pháp Hoa Seattle Washington State do Ni Sư Thích Hạnh Nguyện và chư Đạo hữu Tịnh Thanh, Trí Tín tổ chức. Xin thành tâm cảm niệm tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni, chư thiện hữu, Phật tử đã nhiệt tâm hỗ trợ cho Khóa tu được thành tựu viên mãn và giai đại hoan hỷ...
12/10/2022(Xem: 602)
Xin có lời tâm sự, rằng trong lòng tôi vẫn luôn luôn là một đứa trẻ rất mực ngây thơ, nghĩa là, chưa bao giờ lớn cả. Nói cho đúng, tôi đã lớn dậy giữa rừng văn học cổ tích quê nhà, đã say mê đọc truyện cổ về những vị Bụt bay tới khi có ai đó gặp nạn và ngồi than khóc, đã miệt mài với những thần thoại tuyệt vời trong Kinh Phật… Và rồi, tôi tin rằng Đức Phật không bao giờ rời bỏ chúng sinh.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,018,338