Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cúng Dường Đại Lễ Trùng Tụng Tam Tạng Thánh Điển PALI lần thứ 17 tại Bồ Đề Đạo Tràng.

10/12/202207:50(Xem: 985)
Cúng Dường Đại Lễ Trùng Tụng Tam Tạng Thánh Điển PALI lần thứ 17 tại Bồ Đề Đạo Tràng.
Tam-Tang-Pali-17-01
Namo Sakya Muni Buddha


Tăng là bậc từ hòa, nghiêm tịnh
Dứt trần lao, đạo quả viên thành
Lục căn tịnh lặng vô sanh
Ứng cúng cao thượng, phước lành thế gian.
Từ quá khứ vô vàn Tăng chúng
ở đương lai vô lượng Thánh Hiền
Đời nay Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết Bàn
 
Bậc Diệu Hạnh: Thinh văn đệ tử
Bậc Trực Hạnh: Tăng già thiền môn
Như Lý Hạnh: Thánh Phật Đà
Bậc Chơn Chánh Hạnh : Tăng già Thích Tôn
Ấy là Tăng Bốn Đôi, Tám chúng,
Đệ tử Phật ứng cúng, tôn nghiêm
Cung nghinh, kính lễ một niềm
Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian..

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm.

Kính chia sẻ cùng chư Tôn Đức, chư pháp lữ, và quí thiện hữu một số hình ảnh trong mùa Tipitaka (Đại Tạng Kinh PaLi) khai hội tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là lần thứ 17 trùng tụng Tipitaka theo thông lệ hàng năm.

Lễ hội quan trọng năm 2022 này do Phật Giáo Việt Nam đăng cai tổ chức nên tất cả mọi trần thiết, trang hoàng đều do Ban tổ chức Hội trùng tụng Kinh tạng Pali VN thực hiện, nổi bật nhất là cổng chào với hình ảnh hoa tươi rực rỡ “Lưỡng Long chầu Pháp Luân” rất đẹp mắt, khiến ai ai cũng trầm trồ ngợi khen và tán dương công đức. Lễ hội trùng tụng Tipitaka năm nay có các nước Phật Giáo tham gia trùng tụng Đại Tạng như: Nepal, Sri-Lanka, Lao, Campuchia, ThaiLand, Myanmar, Việt Nam, Bangladesh, India, International...Chương trình được khai mạc trang trọng vào ngày 2 tháng 12 cho đến ngày 12/12/2022 là bế mạc, với gần 5000 người tham dự .

Nguyện cầu tiếng kinh này vang vọng đến ba ngàn thế giới khiến chúng sanh vạn loài thảy đều nghe ba nghiệp từ đó được thanh tịnh. Và xin nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, muôn sinh an lạc.


 
Thành tâm CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC và Tri Ân tất cả chư Phật tử, thiện hữu đã hoan hỉ phát tâm lành gieo duyên và hộ trì chư Tăng trên xứ Phật.

HỒI HƯỚNG:
Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh và Trí tuệ.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.


Nhân dịp này chúng tôi đã nhận được sự phát tâm lành cúng dường chư Tăng khắp nơi về trì tụng Kinh tạng. Dưới đây là phương danh của chư Phật tử đã thành tâm hỉ cúng Tăng già:
 PS : Tinh thần Bố thí, Cúng dường Ba La Mật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất. Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm . Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.

Anumodana
__(())__
Dưới đây là phương danh của chư Phật tử đã thành tâm hỉ cúng Đại Tăng (Maha Sangha)
(Với 1796 bao thư cúng dường, mỗi vị Tăng thọ nhận bao thư 500INR)

- Toàn Thể Tăng Ni Phật tử đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai Nov 2022

Hòa Thượng Thích Phước Hảo & chư PT Sứ giả Từ Bi Kim Đài
Thiền viện Trúc Lâm Huệ Đăng & PT Hồng Nguyễn- Tai T Huynh.
Nhóm Phật tử Mai Nguyễn- Tịnh Thất Kiều Đàm Westminster CA
Nhóm Phật tử Tịnh Thanh Seattle (Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Nguyên Trí Canada (Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Tịnh Niệm, Nhật Hoa vv..
Nhóm Phật tử Chung Đông Mai
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Chư Ni & Phật tử Chùa Từ Hạnh
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
GD Phật tử Phước Mỹ- Trang Nguyen Oregon
Nhóm Phật tử Linh Hứa Houston TX
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Như Vân (Susan H Jone) Sandiego.
GD Phật tử Diệu Mai-Michelle Hoa Ong San Gabriel CA
Nhóm Phật tử Cammic Trần San Gabriel CA
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
GD Phât tử Minh S Phan- Hằng Thanh Vương PD Từ Phước
Phật tử Tuệ Như Minh- Houston TX
Phật tử Ann Pham- Hoàng Anh CA
GD Phật tử Tôn nữ Dạ Thảo Canada
GD Phât tử Quảng Chiếu Seattle.
GD Phật tử John Vo & Xuân Hương Trương Võ
Phật tử Diệu Vân & bạn...
Nhóm Phật tử Tuyết- Hương Sơn & bạn hữu..
GD Phật tử Tịnh Lạc- Las Vegas

1-Nancy Nhung 2-Dawn Nguyễn Thiện Viên 3-Yên Lâm Minnesota 4-Duy Ngô 5-Cô Tịnh Lạc 6- Anh Quảng Hung và Bố 7-Miranda Le 8- Nancy Nhung Group 9-Lisa Huynh PD Viên Phước 10-Loi Dang-11-Thuý Lê PD Chân Hiền Tịnh 12-Tâm Quach 14-Diệu Vân  15- Nga Nguyễn 16-Diệu Trang 18-Quang Chánh Huệ Thu 19-Bao Phạm 20-Khanh Hua  21-Derek Vo 22- Le Diễm Ái 23- Dung Đổ.25- Mình Luu. 26-Giác Chơn 27- Ngoc Anh Mã 28- Thu Le. 29- Phong Le 30- Phu Nguyễn 31- Gìác Hoa 32- Amber Hong 33- Tâm Duyệt. 34-Nguyễn Tuấn Lâm PD Tâm Định Nhẫn 35- Diệu Trí SN 36-Tuyết Lê  37-Diệu Long 38- Hà Lê 39- Mình Hoang Vinh Nguyen 40-Nguyen Thi Phuong Loan 41- Vivian Tran SJ 42 William M Ferguson & Phương Sandiego 43- Maile Spa BouTique LLC 44- Tống thi Hoàng Lai Ng Hoang 45- Trang Nguyễn. 46- Bích Ngọc Phan Nga thuy Đoan: 47- Chan Thi Ho 48- Hiên D Pham 49 - Donny Trần 50- Michelle Hoa  ONG : 51- Chúc Đỉnh 52- Lê Phạm 53 - Thảo thị Trần 54- Hà Nguyễn 55- Bạch Nga Võ 56- Susan H Jons 57- Linda Thuy Nguyễn 58- Linh viết Lê & Kim Chi T Nguyễn 59- ANN Dương 60- TuânNguyễnLam 61- Andy AnNguyễn Tammy Thanh Le 62- Diệu Tuyết Hồ 63- Chang N Lê 64- Melinda Phụng & John Trần 65- Tammy Pham  65- LÝ Thị Cung Thoa Kim Lê 66- My Phan Tran 67 - Hương Nguyet Trân 68- Hội Văn Nguyễn & Thảo FL 69- Chùa Vạn Phước-SD 70- Viên Tịnh- 71-LÝ Thị Cung Thoa Kim  72- My Phan Tran 73- Hương Nguyet Trân 74- Nhi Thu Le 75-Phuoc Van Le 786 Từ Chơn SJ 77- Katherine Châu 78- Quang Tịnh/ Phúc Sinh 79- Hằng PD Diệu Liên 80-Định Phan 81- Anh Ly 82- Jenny Nguyen 83- Truong Bao Châu 84- Honey Bee - 85- Cô Diệu Minh & Diệu Như 86- Hảo Vương 87- Linda Thuy Nguyen & Tịnh Tâm Sanjose 88- Linh Viet Le- Kim Chi Thi Nguyen- 89 Ann Duong- Than My Thuy TX 90 Tuan Nguyen Lam & Bich Duyen Thi Le 91- Andy An Nguyen & Tammy Thanh Le  92- Chang N Le Tustin 93- Bich Ngoc Phan & Nga Thuy Doan 94- Hien D Pham Sanjose 95- Donny Tran 96- Nguyễn Huyền Trang- Minh Đài 97- Tâm Tuệ Hiền  98 Thao Thi Tran-Virginia 99- Ha Nguyen-Montreal Canada- 100- Bach Nga Vo VA  101- Diệu Chân(Cung Diệu Lý) Từ Hiếu (Thoa Kim Lê SanJose) Tịnh Như (Nguyễn Thanh Như- Sacto) 102- Huong Nguyet Phan Rosemead 103 My Phan Tran Canada - 104- Loan Thi Phuong Cao (Diệu Huỳnh) 105 Chantell Le & Dong Le Garden grove 106 Tuấn Anh Trần PD Minh Giác- Phuong Kim Trần PD Diệu Thuận TX 107 Gia Đai Trần PD Minh Khanh- 108 Đạt thị Nguyễn PD Viên Ngộ 109- PT Tâm Thảo Sợi Nắng  110- PT Nguyên Hạnh (Ninh P Nguyen Houston TX) 111- Phật tử Lynn Ta VA- 112 PT Tâm Chánh TX. 113- Hồng Thị Trương PD Tâm Mỹ Anahiem. 114 Linh Nga Huynh- Quảng Nguyệt. 115- Kim Hoan T Vo 116 MaiLe Spa 117- Nida V. Ông Nguyên Đình Phú + Phạm Thị Ngọc. Nguyễn Thị Uyển Lãng. Nguyễn Ngọc Lượng. Lê Hữu Phương. Lê  Phương Dana. Phương Lê, Dana Lê, Dawn Nguyen. Và chư Bồ Đề Quyến Thuộc xa gần đã chung tay hùn Phước...

(Nếu quý vị hảo tâm nào chúng tôi bỏ sót tên trong Danh sách cúng dường lần này- Chúng tôi sẽ Update trong Chương trình Cúng dường Đại Lễ Phật Thành Đạo 8/12 Âm Lịch sắp tới- Mong được sự cảm thông và liễu tri cho)

Tam-Tang-Pali-17-02Tam-Tang-Pali-17-03Tam-Tang-Pali-17-04Tam-Tang-Pali-17-05Tam-Tang-Pali-17-06Tam-Tang-Pali-17-07Tam-Tang-Pali-17-08Tam-Tang-Pali-17-09Tam-Tang-Pali-17-10Tam-Tang-Pali-17-11Tam-Tang-Pali-17-12Tam-Tang-Pali-17-13Tam-Tang-Pali-17-14Tam-Tang-Pali-17-15            Tường Trình Cúng Dường Đại Lễ Trùng Tụng Tam Tạng Thánh Điển PALI lần thứ 17 tại Bồ Đề Đạo Tràng. Dec 8 2022 Tam-Tang-Pali-17-16Tam-Tang-Pali-17-17Tam-Tang-Pali-17-18Tam-Tang-Pali-17-19Tam-Tang-Pali-17-20Tam-Tang-Pali-17-21Tam-Tang-Pali-17-22Tam-Tang-Pali-17-23Tam-Tang-Pali-17-24Tam-Tang-Pali-17-25Tam-Tang-Pali-17-26Tam-Tang-Pali-17-27Tam-Tang-Pali-17-28Tam-Tang-Pali-17-29Tam-Tang-Pali-17-30Tam-Tang-Pali-17-31Tam-Tang-Pali-17-32Tam-Tang-Pali-17-33Tam-Tang-Pali-17-34Tam-Tang-Pali-17-35Tam-Tang-Pali-17-36Tam-Tang-Pali-17-37Tam-Tang-Pali-17-38Tam-Tang-Pali-17-39Tam-Tang-Pali-17-40Tam-Tang-Pali-17-41Tam-Tang-Pali-17-42Tam-Tang-Pali-17-43Tam-Tang-Pali-17-44
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/01/2023(Xem: 241)
Trưa ngày Chủ Nhật 8/1/2023, Hòa Thượng Thích Tâm Phương, Viện Chủ Tu viện Quảng Đức (thành phố Melbourne, Úc Châu) đã đến tận nơi và trao tặng 230 quà Xuân Quý Mão cho hội viên người mù thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cùng đi với đoàn còn có cụ bà Tâm Thái 90 tuổi, Thân mẫu của HT Tâm Phương cùng quý Phật tử địa phương Nha Trang. Trước khi tặng quà, Hòa Thượng trưởng đoàn đã ân cần nhắc nhở bà con dù sống trong bóng tối nhưng cần giữ tâm trong sáng. Được tận tay trao những phần quà cho bà con khiếm thị, Hòa Thượng trưởng đoàn và những thành viên trong đoàn rất xúc động và hạnh phúc bởi đã làm được việc ý nghĩa nhân dịp đón Xuân Dân Tộc Quý Mão 2023. Xin cảm ơn và tán thán công đức quý Phật tử Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức đã đóng góp tịnh tài cho chuyến đi từ thiện này. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
30/09/2022(Xem: 879)
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Kính quý thiện hữu ''Sứ giả Từ Bi'' Đạo Tràng Kim Đài - CA Xin tường trình cùng Đại chúng. Tánh Tuệ vừa hoàn tất 8 giếng nước do quí Thiện hữu bố thí cho dân nghèo xứ Phật và vẫn Continue hoàn tất những giếng nước khác do quí thiện hữu phat tâm.
10/08/2022(Xem: 1314)
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Kính gửi chư Tôn Đức, chư Pháp hữu & quý vị hảo tâm Từ thiện. Được sự thương tưởng và hỗ trợ của chư Tôn đức và quí vị thiện hữu hảo tâm, chúng con, chúng tôi vừa thực hiện xong 9 giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận vùng núi Khổ Hạnh Lâm & vùng Kê Túc Sơn tiểu bang Bihar India đang trong tình trang khan hiếm nguồn nước sạch giữa mà Hạ oi nồng..
19/06/2022(Xem: 1876)
Nam Mô Hiểu Và Thương Bồ Tát - Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Trong tâm niệm:''Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người vơi bớt khổ'', vào hôm qua (June 15 2022) hội từ thiện Trái tim Bồ Đề Đạo Tràng chúng con, chúng tôi đã tiếp tục thiện sự chia sẻ thực phẩm, y phục và tịnh tài cho những mảnh đời bất hạnh, những người dân nghèo khó nơi xứ Phật tại tiểu bang Bihar India. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
18/06/2022(Xem: 1937)
Xin tường trình cùng quý vị hình ảnh 10 giếng nước do quý vị phát tâm bố thí cho dân nghèo xứ Phật vừa được hoàn mãn hôm nay, hiện chúng tôi vẫn tiếp tục số giếng còn lại do quý vị Donated . - Như quý vị nhìn thấy trong hình, tiến trình khoan giếng của những người thợ Ấn Độ hoàn toàn bằng thủ công, không phải khoan bằng máy, khoan sâu đến 60, 90 chục mét mới có nước, vì vậy mà rất lâu mới hoàn tất được 1 giếng. Mong quý vị liễu trì và cảm thông cho nếu chúng tôi chậm trễ tường trình..
02/06/2022(Xem: 1646)
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Trong niềm vui của Mùa Vesak PL 2566 cùng tâm niệm:''Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật'', vào Chủ Nhật tuần qua (May 22 2022) chúng con, chúng tôi đã tiếp tục thiện sự chia sẻ thực phẩm, y phục và tịnh tài cho những người tàn tật và dân nghèo vùng Bồ Đề Đạo Tràng tiểu bang Bihar India. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
22/05/2022(Xem: 1556)
Nhân chuyến về thăm Việt Nam, sáng ngày 22-5-2022, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì Tu viện Quảng Đức (thành phố Melbourne, Úc Châu) đã tặng 235 phần quà cho hội viên người mù thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cùng đi với đoàn còn có cụ bà Tâm Thái - thân mẫu của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, các Phật tử tu viện Quảng Đức và Phật tử Khánh Hòa. Mỗi phần quà gồm mì gói, bánh ngọt và phong bì 100 ngàn đồng. Tổng giá trị 47 triệu đồng.
14/04/2022(Xem: 2387)
Kính chia sẻ cùng chư Tôn Đức, chư pháp lữ, và quí thiện hữu một số hình ảnh trong mùa trùng tụng Tam Tạng Thánh điển Pali TIPITAKA được khai hội và đang diễn ra tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là lần thứ 16 trùng tụng TIPITAKA theo thông lệ hàng năm gồm có các nước Phật Giáo tham gia trùng tụng Đại Tạng như : Nepal, Sri-Lanka, Lao, Campuchia,
25/03/2022(Xem: 2291)
Nhân kỷ niệm Ngày đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, với tâm niệm hộ trì Tam Bảo và hỗ trợ chư Tăng tu hành nơi xứ Phật đang trong lúc khó khăn, chúng con, chúng tôi vừa thực hiện một buổi cúng dường tịnh tài đến chư Tôn đức Tăng già, các bậc xuất sỹ thường trú chung quanh khu Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đức Thế Tôn thành Đạo..
11/03/2022(Xem: 2403)
Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Bát cháo sữa của nàng thôn nữ Sujata tuy giá trị rất nhỏ, nhưng mang lại lợi ích cho nhân loại và quả địa cầu là rất lớn, vì nhờ đó mà Sa-môn Gautama không chết do kiệt sức. Những giúp đỡ nho nhỏ, từ thiện nho nhỏ, đôi lúc có giá trị lớn & có ý nghĩa lớn. Học theo gương hạnh của Sujata, chúng con, chúng tôi nguyện làm tất cả việc thiện bằng các điều kiện có thể, nhằm xoa dịu phần nào sự khốn khó của tha nhân trong thời buổi nhiều khó khăn này..
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,113,890