Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cúng Dường Đại Lễ Trùng Tụng Tam Tạng Thánh Điển PALI lần thứ 17 tại Bồ Đề Đạo Tràng.

10/12/202207:50(Xem: 1643)
Cúng Dường Đại Lễ Trùng Tụng Tam Tạng Thánh Điển PALI lần thứ 17 tại Bồ Đề Đạo Tràng.
Tam-Tang-Pali-17-01
Namo Sakya Muni Buddha


Tăng là bậc từ hòa, nghiêm tịnh
Dứt trần lao, đạo quả viên thành
Lục căn tịnh lặng vô sanh
Ứng cúng cao thượng, phước lành thế gian.
Từ quá khứ vô vàn Tăng chúng
ở đương lai vô lượng Thánh Hiền
Đời nay Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết Bàn
 
Bậc Diệu Hạnh: Thinh văn đệ tử
Bậc Trực Hạnh: Tăng già thiền môn
Như Lý Hạnh: Thánh Phật Đà
Bậc Chơn Chánh Hạnh : Tăng già Thích Tôn
Ấy là Tăng Bốn Đôi, Tám chúng,
Đệ tử Phật ứng cúng, tôn nghiêm
Cung nghinh, kính lễ một niềm
Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian..

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm.

Kính chia sẻ cùng chư Tôn Đức, chư pháp lữ, và quí thiện hữu một số hình ảnh trong mùa Tipitaka (Đại Tạng Kinh PaLi) khai hội tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là lần thứ 17 trùng tụng Tipitaka theo thông lệ hàng năm.

Lễ hội quan trọng năm 2022 này do Phật Giáo Việt Nam đăng cai tổ chức nên tất cả mọi trần thiết, trang hoàng đều do Ban tổ chức Hội trùng tụng Kinh tạng Pali VN thực hiện, nổi bật nhất là cổng chào với hình ảnh hoa tươi rực rỡ “Lưỡng Long chầu Pháp Luân” rất đẹp mắt, khiến ai ai cũng trầm trồ ngợi khen và tán dương công đức. Lễ hội trùng tụng Tipitaka năm nay có các nước Phật Giáo tham gia trùng tụng Đại Tạng như: Nepal, Sri-Lanka, Lao, Campuchia, ThaiLand, Myanmar, Việt Nam, Bangladesh, India, International...Chương trình được khai mạc trang trọng vào ngày 2 tháng 12 cho đến ngày 12/12/2022 là bế mạc, với gần 5000 người tham dự .

Nguyện cầu tiếng kinh này vang vọng đến ba ngàn thế giới khiến chúng sanh vạn loài thảy đều nghe ba nghiệp từ đó được thanh tịnh. Và xin nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, muôn sinh an lạc.


 
Thành tâm CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC và Tri Ân tất cả chư Phật tử, thiện hữu đã hoan hỉ phát tâm lành gieo duyên và hộ trì chư Tăng trên xứ Phật.

HỒI HƯỚNG:
Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh và Trí tuệ.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.


Nhân dịp này chúng tôi đã nhận được sự phát tâm lành cúng dường chư Tăng khắp nơi về trì tụng Kinh tạng. Dưới đây là phương danh của chư Phật tử đã thành tâm hỉ cúng Tăng già:
 PS : Tinh thần Bố thí, Cúng dường Ba La Mật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất. Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm . Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.

Anumodana
__(())__
Dưới đây là phương danh của chư Phật tử đã thành tâm hỉ cúng Đại Tăng (Maha Sangha)
(Với 1796 bao thư cúng dường, mỗi vị Tăng thọ nhận bao thư 500INR)

- Toàn Thể Tăng Ni Phật tử đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai Nov 2022

Hòa Thượng Thích Phước Hảo & chư PT Sứ giả Từ Bi Kim Đài
Thiền viện Trúc Lâm Huệ Đăng & PT Hồng Nguyễn- Tai T Huynh.
Nhóm Phật tử Mai Nguyễn- Tịnh Thất Kiều Đàm Westminster CA
Nhóm Phật tử Tịnh Thanh Seattle (Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Nguyên Trí Canada (Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Tịnh Niệm, Nhật Hoa vv..
Nhóm Phật tử Chung Đông Mai
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Chư Ni & Phật tử Chùa Từ Hạnh
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
GD Phật tử Phước Mỹ- Trang Nguyen Oregon
Nhóm Phật tử Linh Hứa Houston TX
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Như Vân (Susan H Jone) Sandiego.
GD Phật tử Diệu Mai-Michelle Hoa Ong San Gabriel CA
Nhóm Phật tử Cammic Trần San Gabriel CA
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
GD Phât tử Minh S Phan- Hằng Thanh Vương PD Từ Phước
Phật tử Tuệ Như Minh- Houston TX
Phật tử Ann Pham- Hoàng Anh CA
GD Phật tử Tôn nữ Dạ Thảo Canada
GD Phât tử Quảng Chiếu Seattle.
GD Phật tử John Vo & Xuân Hương Trương Võ
Phật tử Diệu Vân & bạn...
Nhóm Phật tử Tuyết- Hương Sơn & bạn hữu..
GD Phật tử Tịnh Lạc- Las Vegas

1-Nancy Nhung 2-Dawn Nguyễn Thiện Viên 3-Yên Lâm Minnesota 4-Duy Ngô 5-Cô Tịnh Lạc 6- Anh Quảng Hung và Bố 7-Miranda Le 8- Nancy Nhung Group 9-Lisa Huynh PD Viên Phước 10-Loi Dang-11-Thuý Lê PD Chân Hiền Tịnh 12-Tâm Quach 14-Diệu Vân  15- Nga Nguyễn 16-Diệu Trang 18-Quang Chánh Huệ Thu 19-Bao Phạm 20-Khanh Hua  21-Derek Vo 22- Le Diễm Ái 23- Dung Đổ.25- Mình Luu. 26-Giác Chơn 27- Ngoc Anh Mã 28- Thu Le. 29- Phong Le 30- Phu Nguyễn 31- Gìác Hoa 32- Amber Hong 33- Tâm Duyệt. 34-Nguyễn Tuấn Lâm PD Tâm Định Nhẫn 35- Diệu Trí SN 36-Tuyết Lê  37-Diệu Long 38- Hà Lê 39- Mình Hoang Vinh Nguyen 40-Nguyen Thi Phuong Loan 41- Vivian Tran SJ 42 William M Ferguson & Phương Sandiego 43- Maile Spa BouTique LLC 44- Tống thi Hoàng Lai Ng Hoang 45- Trang Nguyễn. 46- Bích Ngọc Phan Nga thuy Đoan: 47- Chan Thi Ho 48- Hiên D Pham 49 - Donny Trần 50- Michelle Hoa  ONG : 51- Chúc Đỉnh 52- Lê Phạm 53 - Thảo thị Trần 54- Hà Nguyễn 55- Bạch Nga Võ 56- Susan H Jons 57- Linda Thuy Nguyễn 58- Linh viết Lê & Kim Chi T Nguyễn 59- ANN Dương 60- TuânNguyễnLam 61- Andy AnNguyễn Tammy Thanh Le 62- Diệu Tuyết Hồ 63- Chang N Lê 64- Melinda Phụng & John Trần 65- Tammy Pham  65- LÝ Thị Cung Thoa Kim Lê 66- My Phan Tran 67 - Hương Nguyet Trân 68- Hội Văn Nguyễn & Thảo FL 69- Chùa Vạn Phước-SD 70- Viên Tịnh- 71-LÝ Thị Cung Thoa Kim  72- My Phan Tran 73- Hương Nguyet Trân 74- Nhi Thu Le 75-Phuoc Van Le 786 Từ Chơn SJ 77- Katherine Châu 78- Quang Tịnh/ Phúc Sinh 79- Hằng PD Diệu Liên 80-Định Phan 81- Anh Ly 82- Jenny Nguyen 83- Truong Bao Châu 84- Honey Bee - 85- Cô Diệu Minh & Diệu Như 86- Hảo Vương 87- Linda Thuy Nguyen & Tịnh Tâm Sanjose 88- Linh Viet Le- Kim Chi Thi Nguyen- 89 Ann Duong- Than My Thuy TX 90 Tuan Nguyen Lam & Bich Duyen Thi Le 91- Andy An Nguyen & Tammy Thanh Le  92- Chang N Le Tustin 93- Bich Ngoc Phan & Nga Thuy Doan 94- Hien D Pham Sanjose 95- Donny Tran 96- Nguyễn Huyền Trang- Minh Đài 97- Tâm Tuệ Hiền  98 Thao Thi Tran-Virginia 99- Ha Nguyen-Montreal Canada- 100- Bach Nga Vo VA  101- Diệu Chân(Cung Diệu Lý) Từ Hiếu (Thoa Kim Lê SanJose) Tịnh Như (Nguyễn Thanh Như- Sacto) 102- Huong Nguyet Phan Rosemead 103 My Phan Tran Canada - 104- Loan Thi Phuong Cao (Diệu Huỳnh) 105 Chantell Le & Dong Le Garden grove 106 Tuấn Anh Trần PD Minh Giác- Phuong Kim Trần PD Diệu Thuận TX 107 Gia Đai Trần PD Minh Khanh- 108 Đạt thị Nguyễn PD Viên Ngộ 109- PT Tâm Thảo Sợi Nắng  110- PT Nguyên Hạnh (Ninh P Nguyen Houston TX) 111- Phật tử Lynn Ta VA- 112 PT Tâm Chánh TX. 113- Hồng Thị Trương PD Tâm Mỹ Anahiem. 114 Linh Nga Huynh- Quảng Nguyệt. 115- Kim Hoan T Vo 116 MaiLe Spa 117- Nida V. Ông Nguyên Đình Phú + Phạm Thị Ngọc. Nguyễn Thị Uyển Lãng. Nguyễn Ngọc Lượng. Lê Hữu Phương. Lê  Phương Dana. Phương Lê, Dana Lê, Dawn Nguyen. Và chư Bồ Đề Quyến Thuộc xa gần đã chung tay hùn Phước...

(Nếu quý vị hảo tâm nào chúng tôi bỏ sót tên trong Danh sách cúng dường lần này- Chúng tôi sẽ Update trong Chương trình Cúng dường Đại Lễ Phật Thành Đạo 8/12 Âm Lịch sắp tới- Mong được sự cảm thông và liễu tri cho)

Tam-Tang-Pali-17-02Tam-Tang-Pali-17-03Tam-Tang-Pali-17-04Tam-Tang-Pali-17-05Tam-Tang-Pali-17-06Tam-Tang-Pali-17-07Tam-Tang-Pali-17-08Tam-Tang-Pali-17-09Tam-Tang-Pali-17-10Tam-Tang-Pali-17-11Tam-Tang-Pali-17-12Tam-Tang-Pali-17-13Tam-Tang-Pali-17-14Tam-Tang-Pali-17-15            Tường Trình Cúng Dường Đại Lễ Trùng Tụng Tam Tạng Thánh Điển PALI lần thứ 17 tại Bồ Đề Đạo Tràng. Dec 8 2022 Tam-Tang-Pali-17-16Tam-Tang-Pali-17-17Tam-Tang-Pali-17-18Tam-Tang-Pali-17-19Tam-Tang-Pali-17-20Tam-Tang-Pali-17-21Tam-Tang-Pali-17-22Tam-Tang-Pali-17-23Tam-Tang-Pali-17-24Tam-Tang-Pali-17-25Tam-Tang-Pali-17-26Tam-Tang-Pali-17-27Tam-Tang-Pali-17-28Tam-Tang-Pali-17-29Tam-Tang-Pali-17-30Tam-Tang-Pali-17-31Tam-Tang-Pali-17-32Tam-Tang-Pali-17-33Tam-Tang-Pali-17-34Tam-Tang-Pali-17-35Tam-Tang-Pali-17-36Tam-Tang-Pali-17-37Tam-Tang-Pali-17-38Tam-Tang-Pali-17-39Tam-Tang-Pali-17-40Tam-Tang-Pali-17-41Tam-Tang-Pali-17-42Tam-Tang-Pali-17-43Tam-Tang-Pali-17-44
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
12/04/2023(Xem: 503)
Vấn : - Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thực hành như thế nào để làm cho thân khẩu và ý của chúng ta được trong sạch? Đáp: - Trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải luôn luôn nhớ tưởng đến Phật-Pháp (Buddha-Dhamma), và nhận thấy rõ lợi ích của Phật-Pháp. Việc làm này sẽ giúp chúng ta tịnh hoá dần dần những hành động của thân, khẩu, và ý của chúng ta. Kế đó chúng ta sẽ dùng sự hiểu biết về Phật-Pháp này để thực hành cho đến mức có thể. Chẳng hạn, chúng ta phải phòng hộ sáu căn - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta. Phải cẩn thận không để bị các trần cảnh bên ngoài lôi đi.
07/04/2023(Xem: 441)
Thông Báo Gây quỹ giúp Trẻ em Bị Ung thư: Giving Love-Trao Yêu Thương, Chủ Nhật 09/04/23 @Happy Receptions
05/04/2023(Xem: 422)
Thiền rất quan trọng. Thiền có từ thời trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, chỉ duy nhất Đức Phật tìm ra thiền KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ, hướng dẫn các đệ tử có thể tu tập và chứng đạt từ Sơ thiền đến Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền. Đức Phật cũng hướng dẫn rất rõ ràng cách thiền quán: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp đưa đến kết quả từng bước bớt khổ rồi hết khổ, chấm dứt sinh tử luân hồi.
01/04/2023(Xem: 946)
LỜI NÓI ĐẦU Buồn thảm và nhiều việc không như ý. Những sự ngược đãi từ khi còn bé, không là chuyện lạ. Lại nữa việc bạo lực ở học đường, sự đối xử tàn nhẫn, bạo lực trong gia đình vẫn tiếp tục được báo cáo rằng, trong mười năm gần đây quá xấu tệ. Thêm nữa việc chẳng đặng đừng của sự phá sản, thất nghiệp, cả hàng loạt chuyện bị ảnh hưởng không thể biết để so sánh được. Hầu như ở trong thời đại nầy không thể thấy trước hết được, mà chúng ta tùy theo từng trường hợp giới hạn để sinh sống, chứ không được ngoại trừ.
30/03/2023(Xem: 715)
Câu ''thần chú'' linh thiêng nhất của đạo Phật. Trong một truyện thiền của Nhật bản kể rằng, thiền sư Vô Căn trong một lần nhập định 3 ngày, thần thức của ông xuất khỏi thân thể. Các đệ tử của ông tưởng lầm ông đã tịch diệt nên mang nhục thân ông đi hỏa táng. Sau 3 ngày thần thức của ông trở về nhưng không tìm được nhục thân. Tìm không được nhục thân nên thần thức thiền sư Vô Căn quanh quẩn nơi căn phòng ông ở, liên tiếp than thở tìm kiếm nhục thân của ông nhiều ngày đêm thống thiết: Thân tôi ơi, Thân tôi ở đâu?… Tôi ơi, Tôi ở đâu?…
25/03/2023(Xem: 355)
Kể từ khi con người biết xử dụng tiền bạc làm đơn vị trao đổi mua sắm đến nay, thì không ai là không cần đến tiền! Phải có tiền mới có nhà để ở, có tiền để mua sắm quần áo che thân, mua thức ăn nuôi dưỡng cơ thể, mua sắm đồ đạc, vật dụng trong nhà. Có tiền mới có xe để di chuyển đó đây. Người nào dư tiền lắm bạc mới bàn đến việc sở hữu của cải vật chất. Người không có tiền thì cuộc sống phải chịu thiếu thốn vất vả trăm bề.
22/03/2023(Xem: 780)
NGƯỜI TU HÀNH CÓ NĂM PHÁP CẦN NÊN TRÁNH Trên đường tu tập để đến mục đích giải thoát, đức Phật vì lòng thương xót chúng ta đã khuyên răn, nhắc nhở và còn ngăn cấm, có năm điều cần nên tránh. Nếu chúng ta không nghe lời dạy này thì con đường tu tập của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, uổng công, mất thì giờ, vô ích.
28/02/2023(Xem: 440)
Sống ở đời ai cũng mong cầu được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Các nhà tâm lý học ngày nay mô tả hạnh phúc là một trạng thái tâm lý tích cực của con người được thể hiện bởi cảm giác vui vẻ, thích thú, hài lòng trước những đầy đủ về vật chất và thoải mái về tinh thần. Nó khiến bản thân người ta cảm thấy yêu đời hơn.
16/02/2023(Xem: 842)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm, pháp hữu ... Trong tâm niệm: ''Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người vơi bớt khổ''. Nhận được sự thương tưởng của chư Tôn đưc và Phật tử cùng các thiện hữu hảo tâm, tuần lễ vừa qua chúng con, chúng tôi đã thực hiện một chuyến đi thăm trại cùi Gaya-(cách Bồ Đề Đạo Tràng 14 cây số) để trợ giúp ít nhiều cho những người cùi bất hạnh nơi này.. - Thành phần quà tặng cho 268 bịnh nhân, một nửa là người đã phát bịnh cùi , một nửa là người chưa phát bịnh. Quà cho mỗi bịnh nhân gồm có: 12 ký Gạo và bột Chapati, 1 bộ áo Sari (cho nữ giới), đường, dầu ăn, bánh ngọt, và tặng thêm 30.00Rupees tiền mặt cho Hội người cùi Gaya để mua gạo và như yếu phẩm cho những bịnh nhân không có khả năng lao động.
12/02/2023(Xem: 761)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa chư Tôn Đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Mùa Xuân Quý Mão năm nay, những ngày đầu năm cũng là thời điểm Pháp hội Ninh Mã (Nyingmapa) khai hội tu tập & cầu nguyện cho: ''Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc'' tại Bồ Đề Đạo Tràng. Nhân cơ duyên này (chúng con) chúng tôi đã được quí vị pháp hữu, thiện hữu phát tâm lành cúng dường gieo duyên cùng Pháp hội và chư Đại tăng trong thời gian 10 ngày pháp hội diễn ra.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,081,273