Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cúng Dường Đại Lễ Trùng Tụng Tam Tạng Thánh Điển PALI lần thứ 17 tại Bồ Đề Đạo Tràng.

10/12/202207:50(Xem: 2047)
Cúng Dường Đại Lễ Trùng Tụng Tam Tạng Thánh Điển PALI lần thứ 17 tại Bồ Đề Đạo Tràng.
Tam-Tang-Pali-17-01
Namo Sakya Muni Buddha


Tăng là bậc từ hòa, nghiêm tịnh
Dứt trần lao, đạo quả viên thành
Lục căn tịnh lặng vô sanh
Ứng cúng cao thượng, phước lành thế gian.
Từ quá khứ vô vàn Tăng chúng
ở đương lai vô lượng Thánh Hiền
Đời nay Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết Bàn
 
Bậc Diệu Hạnh: Thinh văn đệ tử
Bậc Trực Hạnh: Tăng già thiền môn
Như Lý Hạnh: Thánh Phật Đà
Bậc Chơn Chánh Hạnh : Tăng già Thích Tôn
Ấy là Tăng Bốn Đôi, Tám chúng,
Đệ tử Phật ứng cúng, tôn nghiêm
Cung nghinh, kính lễ một niềm
Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian..

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm.

Kính chia sẻ cùng chư Tôn Đức, chư pháp lữ, và quí thiện hữu một số hình ảnh trong mùa Tipitaka (Đại Tạng Kinh PaLi) khai hội tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là lần thứ 17 trùng tụng Tipitaka theo thông lệ hàng năm.

Lễ hội quan trọng năm 2022 này do Phật Giáo Việt Nam đăng cai tổ chức nên tất cả mọi trần thiết, trang hoàng đều do Ban tổ chức Hội trùng tụng Kinh tạng Pali VN thực hiện, nổi bật nhất là cổng chào với hình ảnh hoa tươi rực rỡ “Lưỡng Long chầu Pháp Luân” rất đẹp mắt, khiến ai ai cũng trầm trồ ngợi khen và tán dương công đức. Lễ hội trùng tụng Tipitaka năm nay có các nước Phật Giáo tham gia trùng tụng Đại Tạng như: Nepal, Sri-Lanka, Lao, Campuchia, ThaiLand, Myanmar, Việt Nam, Bangladesh, India, International...Chương trình được khai mạc trang trọng vào ngày 2 tháng 12 cho đến ngày 12/12/2022 là bế mạc, với gần 5000 người tham dự .

Nguyện cầu tiếng kinh này vang vọng đến ba ngàn thế giới khiến chúng sanh vạn loài thảy đều nghe ba nghiệp từ đó được thanh tịnh. Và xin nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, muôn sinh an lạc.


 
Thành tâm CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC và Tri Ân tất cả chư Phật tử, thiện hữu đã hoan hỉ phát tâm lành gieo duyên và hộ trì chư Tăng trên xứ Phật.

HỒI HƯỚNG:
Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh và Trí tuệ.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.


Nhân dịp này chúng tôi đã nhận được sự phát tâm lành cúng dường chư Tăng khắp nơi về trì tụng Kinh tạng. Dưới đây là phương danh của chư Phật tử đã thành tâm hỉ cúng Tăng già:
 PS : Tinh thần Bố thí, Cúng dường Ba La Mật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất. Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm . Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.

Anumodana
__(())__
Dưới đây là phương danh của chư Phật tử đã thành tâm hỉ cúng Đại Tăng (Maha Sangha)
(Với 1796 bao thư cúng dường, mỗi vị Tăng thọ nhận bao thư 500INR)

- Toàn Thể Tăng Ni Phật tử đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai Nov 2022

Hòa Thượng Thích Phước Hảo & chư PT Sứ giả Từ Bi Kim Đài
Thiền viện Trúc Lâm Huệ Đăng & PT Hồng Nguyễn- Tai T Huynh.
Nhóm Phật tử Mai Nguyễn- Tịnh Thất Kiều Đàm Westminster CA
Nhóm Phật tử Tịnh Thanh Seattle (Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Nguyên Trí Canada (Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Tịnh Niệm, Nhật Hoa vv..
Nhóm Phật tử Chung Đông Mai
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Chư Ni & Phật tử Chùa Từ Hạnh
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
GD Phật tử Phước Mỹ- Trang Nguyen Oregon
Nhóm Phật tử Linh Hứa Houston TX
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Như Vân (Susan H Jone) Sandiego.
GD Phật tử Diệu Mai-Michelle Hoa Ong San Gabriel CA
Nhóm Phật tử Cammic Trần San Gabriel CA
(Tường trình danh sách CD chi tiết qua Email)
GD Phât tử Minh S Phan- Hằng Thanh Vương PD Từ Phước
Phật tử Tuệ Như Minh- Houston TX
Phật tử Ann Pham- Hoàng Anh CA
GD Phật tử Tôn nữ Dạ Thảo Canada
GD Phât tử Quảng Chiếu Seattle.
GD Phật tử John Vo & Xuân Hương Trương Võ
Phật tử Diệu Vân & bạn...
Nhóm Phật tử Tuyết- Hương Sơn & bạn hữu..
GD Phật tử Tịnh Lạc- Las Vegas

1-Nancy Nhung 2-Dawn Nguyễn Thiện Viên 3-Yên Lâm Minnesota 4-Duy Ngô 5-Cô Tịnh Lạc 6- Anh Quảng Hung và Bố 7-Miranda Le 8- Nancy Nhung Group 9-Lisa Huynh PD Viên Phước 10-Loi Dang-11-Thuý Lê PD Chân Hiền Tịnh 12-Tâm Quach 14-Diệu Vân  15- Nga Nguyễn 16-Diệu Trang 18-Quang Chánh Huệ Thu 19-Bao Phạm 20-Khanh Hua  21-Derek Vo 22- Le Diễm Ái 23- Dung Đổ.25- Mình Luu. 26-Giác Chơn 27- Ngoc Anh Mã 28- Thu Le. 29- Phong Le 30- Phu Nguyễn 31- Gìác Hoa 32- Amber Hong 33- Tâm Duyệt. 34-Nguyễn Tuấn Lâm PD Tâm Định Nhẫn 35- Diệu Trí SN 36-Tuyết Lê  37-Diệu Long 38- Hà Lê 39- Mình Hoang Vinh Nguyen 40-Nguyen Thi Phuong Loan 41- Vivian Tran SJ 42 William M Ferguson & Phương Sandiego 43- Maile Spa BouTique LLC 44- Tống thi Hoàng Lai Ng Hoang 45- Trang Nguyễn. 46- Bích Ngọc Phan Nga thuy Đoan: 47- Chan Thi Ho 48- Hiên D Pham 49 - Donny Trần 50- Michelle Hoa  ONG : 51- Chúc Đỉnh 52- Lê Phạm 53 - Thảo thị Trần 54- Hà Nguyễn 55- Bạch Nga Võ 56- Susan H Jons 57- Linda Thuy Nguyễn 58- Linh viết Lê & Kim Chi T Nguyễn 59- ANN Dương 60- TuânNguyễnLam 61- Andy AnNguyễn Tammy Thanh Le 62- Diệu Tuyết Hồ 63- Chang N Lê 64- Melinda Phụng & John Trần 65- Tammy Pham  65- LÝ Thị Cung Thoa Kim Lê 66- My Phan Tran 67 - Hương Nguyet Trân 68- Hội Văn Nguyễn & Thảo FL 69- Chùa Vạn Phước-SD 70- Viên Tịnh- 71-LÝ Thị Cung Thoa Kim  72- My Phan Tran 73- Hương Nguyet Trân 74- Nhi Thu Le 75-Phuoc Van Le 786 Từ Chơn SJ 77- Katherine Châu 78- Quang Tịnh/ Phúc Sinh 79- Hằng PD Diệu Liên 80-Định Phan 81- Anh Ly 82- Jenny Nguyen 83- Truong Bao Châu 84- Honey Bee - 85- Cô Diệu Minh & Diệu Như 86- Hảo Vương 87- Linda Thuy Nguyen & Tịnh Tâm Sanjose 88- Linh Viet Le- Kim Chi Thi Nguyen- 89 Ann Duong- Than My Thuy TX 90 Tuan Nguyen Lam & Bich Duyen Thi Le 91- Andy An Nguyen & Tammy Thanh Le  92- Chang N Le Tustin 93- Bich Ngoc Phan & Nga Thuy Doan 94- Hien D Pham Sanjose 95- Donny Tran 96- Nguyễn Huyền Trang- Minh Đài 97- Tâm Tuệ Hiền  98 Thao Thi Tran-Virginia 99- Ha Nguyen-Montreal Canada- 100- Bach Nga Vo VA  101- Diệu Chân(Cung Diệu Lý) Từ Hiếu (Thoa Kim Lê SanJose) Tịnh Như (Nguyễn Thanh Như- Sacto) 102- Huong Nguyet Phan Rosemead 103 My Phan Tran Canada - 104- Loan Thi Phuong Cao (Diệu Huỳnh) 105 Chantell Le & Dong Le Garden grove 106 Tuấn Anh Trần PD Minh Giác- Phuong Kim Trần PD Diệu Thuận TX 107 Gia Đai Trần PD Minh Khanh- 108 Đạt thị Nguyễn PD Viên Ngộ 109- PT Tâm Thảo Sợi Nắng  110- PT Nguyên Hạnh (Ninh P Nguyen Houston TX) 111- Phật tử Lynn Ta VA- 112 PT Tâm Chánh TX. 113- Hồng Thị Trương PD Tâm Mỹ Anahiem. 114 Linh Nga Huynh- Quảng Nguyệt. 115- Kim Hoan T Vo 116 MaiLe Spa 117- Nida V. Ông Nguyên Đình Phú + Phạm Thị Ngọc. Nguyễn Thị Uyển Lãng. Nguyễn Ngọc Lượng. Lê Hữu Phương. Lê  Phương Dana. Phương Lê, Dana Lê, Dawn Nguyen. Và chư Bồ Đề Quyến Thuộc xa gần đã chung tay hùn Phước...

(Nếu quý vị hảo tâm nào chúng tôi bỏ sót tên trong Danh sách cúng dường lần này- Chúng tôi sẽ Update trong Chương trình Cúng dường Đại Lễ Phật Thành Đạo 8/12 Âm Lịch sắp tới- Mong được sự cảm thông và liễu tri cho)

Tam-Tang-Pali-17-02Tam-Tang-Pali-17-03Tam-Tang-Pali-17-04Tam-Tang-Pali-17-05Tam-Tang-Pali-17-06Tam-Tang-Pali-17-07Tam-Tang-Pali-17-08Tam-Tang-Pali-17-09Tam-Tang-Pali-17-10Tam-Tang-Pali-17-11Tam-Tang-Pali-17-12Tam-Tang-Pali-17-13Tam-Tang-Pali-17-14Tam-Tang-Pali-17-15            Tường Trình Cúng Dường Đại Lễ Trùng Tụng Tam Tạng Thánh Điển PALI lần thứ 17 tại Bồ Đề Đạo Tràng. Dec 8 2022 Tam-Tang-Pali-17-16Tam-Tang-Pali-17-17Tam-Tang-Pali-17-18Tam-Tang-Pali-17-19Tam-Tang-Pali-17-20Tam-Tang-Pali-17-21Tam-Tang-Pali-17-22Tam-Tang-Pali-17-23Tam-Tang-Pali-17-24Tam-Tang-Pali-17-25Tam-Tang-Pali-17-26Tam-Tang-Pali-17-27Tam-Tang-Pali-17-28Tam-Tang-Pali-17-29Tam-Tang-Pali-17-30Tam-Tang-Pali-17-31Tam-Tang-Pali-17-32Tam-Tang-Pali-17-33Tam-Tang-Pali-17-34Tam-Tang-Pali-17-35Tam-Tang-Pali-17-36Tam-Tang-Pali-17-37Tam-Tang-Pali-17-38Tam-Tang-Pali-17-39Tam-Tang-Pali-17-40Tam-Tang-Pali-17-41Tam-Tang-Pali-17-42Tam-Tang-Pali-17-43Tam-Tang-Pali-17-44
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/05/2023(Xem: 824)
Nếu bạn đang cảm thấy phiền não, cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống này, thì hy vọng rằng sau khi bạn biết được 10 điều “bất lực” trong đời người này, bạn sẽ thấu hiểu được nhiều hơn, buông xả nhiều hơn, sống chấp nhận được nhiều hơn.
20/05/2023(Xem: 811)
Trong câu chuyện hằng ngày, thỉnh thoảng chúng tôi có nghe một vài thiền sinh nhắc đến cụm từ “Vạn pháp tùy duyên”, có khi lại nghe câu “… cứ để cho các pháp tự vận hành rồi đâu cũng vào đấy! ” hoặc “Tùy duyên thuận pháp”. Những câu nói này không phải là những câu nói cho qua chuyện, khi mình gặp một vấn đề nan giải nào đó xảy ra trong đời sống hằng ngày, mà thực ra đó là những câu nói liên quan đến cách sống của những người con Phật. Hôm nay, chúng tôi chọn cụm từ “Tùy Duyên Thuận Pháp” để chia sẻ ý nghĩa cùng nói lên sự lợi ích trong việc tu tập pháp này. Các cụm từ vừa nêu trên về mặt ý nghĩa cũng gần giống nhau. Hiểu một, sẽ hiểu được luôn cả ba không khó!
09/05/2023(Xem: 850)
Có khi nào bạn hỏi mình : ''Ta đang Sống hay chỉ đang tồn tại?'' Tồn tại thì ta như cái máy bị lập trình, nhưng Sống là cảm nhận ý nghĩa sự sống qua những điều rất nhỏ. Có những điều đơn giản trong cuộc sống mà đôi khi do vô tình bạn quên đi mất. Hãy dừng lại một phút để suy ngẫm và bạn sẽ thấy nó ý nghĩa thế nào...
04/05/2023(Xem: 1002)
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Kính lạy Phật Từ bi Diệu giác Đấng Đại Hùng giải thoát chúng sinh Đại Bi Đại Trí trọn lành Trời, người quy ngưỡng tứ sanh nương nhờ.. Mùa Phật đản đã về trên khắp năm châu, thông thường hàng năm vào thời điểm này là chư Tăng tại Bồ Đề Đạo Tràng tổ chức Lễ Vesak tưởng niệm 3 sự kiện trọng đại của cuộc đời đức Phật (ngày Buddha Purnima Vesak/Phật Bảo/Tam hợp theo Phật lịch năm 2567). Tinh thần chính tiêu biểu trong mốc thời gian này nỗi bậc nhất đó là tưởng niệm ngày đức Phật đản sinh Phật lịch 2567- 2023.
01/05/2023(Xem: 731)
Ngày 18 tháng 3 năm Duy-Tân thứ 10 (20-04-1916), Hội Đồng Nhiếp Chính Nam-Triều Huế ra thông báo: Dụ thành lập thị trấn Dalat. Đồng thời ngày 30-05-2016: Khâm Sứ Pháp Triều J.E Charles cũng ký Nghị Định thành lập thị trấn Dalat. Sau đó ngày 31-10-1920: Toàn Quyền Maurice Long của Liên-Bang Đông-Dương (Việt Nam + Lào + Cao Miên) chọn Dalat làm nơi nghỉ dưỡng nên ra Nghị Định: 1) Khu tự trị trên Cao Nguyên LangBian, đất đai là của thị trấn Dalat. 2) Nay thành lập: Sở Nghỉ Dưỡng LangBian và Du Lịch Nam Trung Kỳ
01/05/2023(Xem: 807)
Phương thức Nuôi Dưỡng Bồ Đề Tâm. Có hai loại Bồ Đề Tâm: Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Sự khác biệt của hai tâm này có thể ví như một người muốn đi và một người đang đi. Riêng Bồ Đề Tâm Nguyện, tự nó đã mang sẵn nhiều quả báo lành nhưng vẫn chưa bằng Bồ Đề Tâm Hạnh, nguồn gốc của tất cả công đức. Tuy còn trôi lăn trong luân hồi, trói buộc bởi phiền não, nhưng những ai vừa phát Bồ Đề Tâm thì ngay khi đó liền trở thành "Con của Đấng Thiện Thệ" (Fils des Sugatas). Chư thiên và loài người sẽ cung kính kẻ đó.
29/04/2023(Xem: 732)
Tặng 400 phần cơm chay ngày 23/04/2023 Thầy Ngộ Thông, Thầy Tánh Tuệ, Diệu Âm PA USA Ngọc Thiện, Canada AMIDAPHAT GIA ĐÌNH: HỌ ĐINH HP-VN Tặng 400 phần cơm chay Trước Bệnh Viện Ung Bướu cơ sở 2 Đợt 33 Ngày 23/ 4 / 2023
20/04/2023(Xem: 535)
Hôm ra mắt đợt đầu 29 cuốn của Thanh Văn Tạng trong công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hội Đồng Hoằng Pháp và Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời tổ chức tại Little Saigon, Miền Nam California, Hoa Kỳ, vào ngày 19 tháng 3 năm 2023, tôi được một món quà quý báu do Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp và Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời trao tặng. Món quà đó là cuốn “Sống Với ‘Thán Dị Sao’ Của Ngài Thân Loan” do HT Thích Như Điển dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và vừa được Viên Giác Tùng Thư ấn hành vào đầu năm 2023.
16/04/2023(Xem: 930)
Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm, pháp hữu.. Trước thềm mùa Phật đản Vesak sẽ diễn ra đầu tháng 5 tại Bồ Đề Đạo Tràng. Để chia sẻ với người nghèo xứ Ấn niềm vui Vesak, tuần vừa qua chúng con, chúng tôi đã thực hiện một buổi phát quà tại hai làng nghèo Parki parariya Village & Uruvela Village- Bodhgaya Bihar. Xin được gửi một vài hình ảnh tường trình thiện sự.
12/04/2023(Xem: 675)
Vấn : - Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thực hành như thế nào để làm cho thân khẩu và ý của chúng ta được trong sạch? Đáp: - Trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải luôn luôn nhớ tưởng đến Phật-Pháp (Buddha-Dhamma), và nhận thấy rõ lợi ích của Phật-Pháp. Việc làm này sẽ giúp chúng ta tịnh hoá dần dần những hành động của thân, khẩu, và ý của chúng ta. Kế đó chúng ta sẽ dùng sự hiểu biết về Phật-Pháp này để thực hành cho đến mức có thể. Chẳng hạn, chúng ta phải phòng hộ sáu căn - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta. Phải cẩn thận không để bị các trần cảnh bên ngoài lôi đi.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567