Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thất Tổ Bà-Tu-Mật (Vasumitra) 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻

06/01/202121:00(Xem: 764)
Thất Tổ Bà-Tu-Mật (Vasumitra) 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 124 về Thất Tổ Bà Tu Mật.
Ngài Bà Tu Mật vốn là một nghệ sĩ, tướng mạo đẹp đẽ, trang phục tươm tất, thường ngâm thơ, thổi sáo, uống rượu .
Nước biếc non xanh là bạn hữu ...

Sư phụ đã diễn ngâm bài thơ của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ( thiền sư VN thời nhà Trần) để mô tả thêm về cuộc đời của Tổ Ba Tu Mật:

"Một chốn linh hồn muôn xứ tải

Ba thước thân nan vạn dặm đường.

Tối ngủ gốc tùng xưa luyến tiếc

Ngày trôi mặt bể tuyệt buồn vương

Danh lợi chưa từng xen giấc mộng

Công hầu chỉ thấy tợ xuân sương

Nước biếc non xanh là bạn hữu

Gốc bể chân trời bặt nhớ thương".

Khi Ngài Bà Tu Mật gặp Lục tổ Di Dá Ca, được Lục tổ khai thị, phán quyết bình đựng rượu của Ngài là chứa vật bất tịnh, Ngài Bà Tu Mật liền liễu ngộ.

Lục tổ Di Dá Ca cho Ngài Bà Tu Mật bài kệ truyền thừa, ấn chứng cho Ngài Bà Tu Mật là Tổ thứ bảy: "Công hạnh của ta gần viên mãn, Chánh pháp nhãn tạng nầy trao lại cho con, con phải ân cần gìn giữ chớ để đoạn diệt. Hãy nghe ta nói bài:

"Vô tâm vô khả đắc,

Thuyết đắc bất danh pháp.
Nhược liễu tâm phi tâm,
Thủy giải tâm tâm pháp"

Dịch nghĩa:

"Không tâm không thể được,

Nói được chẳng gọi pháp
Nếu rõ tâm phi tâm,
Mới hiểu tâm tâm pháp".

(Bản dịch của Sư Ông Thanh Từ)

Sư Phụ giải thích, Tâm là cái biết của mình, gồm có :
- cái Biết sanh diệt là Vọng Tâm, có suy tư.
- cái Biết không sanh diệt là Chơn Tâm thường hằng, tĩnh lặng trong sáng hiện hữu trong tất cả chúng sanh .


Sau khi truyền thừa cho Ngài Bà Tu Mật, Lục tổ Di Dá Ca nhập diệt vào Niết Bàn.

Ngài Thất tổ Bà Tu Mật truyền thừa lại cho Phật Đà Nan Đề rồi nhập diệt.

Bạch Sư Phụ, chúng con kính tri ơn Sư Phụ đã dày công biên soạn lịch sử các Tổ, mỗi vị tổ ra đời, tuy thị hiện ấn chứng đặc thù khác lạ, nhưng đều chỉ cho Chơn Tâm là Phật Tánh luôn thường hằng trong tất cả chúng sanh vạn loài.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).
07_TT Thich Nguyen Tang_To Ba Tu Mat

Muốn biết Phật địa

phải lìa có và không !Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp khi nghe pháp thoại về Tổ Bà Tu Mật .
Kính đa tạ Thầy đã trả lời câu hỏi về Tâm Ý Thức trong Duy Thức Học
và ngâm những vần thơ rất đúng tâm trạng của Tổ khi còn ngâm thơ thổi sáo
và ôm bình rượu ngoài đường phố ! Kính chúc Thầy pháp thể khinh an, HH
Di chúc khi Đế Thích thỉnh Tổ   trước khi tịch định ! 

“Muốn biết Phật địa phải lìa có và không “

 Nhờ tiền duyên nên đã  nhập Tâm Tông

Khi thượng đường ban nước cam lồ  mát nhuận ! 

“Luận chẳng phải nghĩa, nếu nghĩa chẳng phải luận”

Khai thị thù thắng  nhờ hiểu rõ TÂM PHI TÂM 

Trí sĩ Phật Nan Đề kính phục đạo huyền thâm ! 

Xin theo Thầy xuất gia và thọ giới! 

Chẳng bao lâu được truyền pháp do cơ duyên tới 

Chánh Pháp Nhãn Tạng sẽ tiếp nối ngày mai 

Tổ Bà Tu Mật thị hiện tướng Niết Bàn ngay 

Đúng như thật ... Ngài đã hiểu rõ Tâm, Tâm Pháp ! 

Đa tạ Giảng Sư ... luôn dùng thí dụ tương hạp 

Đại chúng thích thú ...vì trình độ  đúng căn cơ 

Quả thật Duy Thức học ... còn rất mù mờ 

Chơn Tâm, Vọng tâm, lại thêm Ý và Thức !!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Máu Ni Phật 

Huệ Hương 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/01/202108:33(Xem: 719)
Đức Phật Câu Lưu Tôn 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Sáu 10/07/2020 (18/5/Canh Tý) Giải thích Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài. Bài kệ thứ 19 ĐỨC PHẬT CÂU LƯU TÔN Thí như phong thái hoa Bất hoại sắc dữ hương Đản thủ kỳ vị khứ Tỳ kheo nhập tụ nhiên Bất vi lệ tha sự Bất quán tác bất tác Đản tự quán thân hành Nhược chánh nhược bất chánh. Nhất tâm đảnh lễ Câu Lưu Tôn Phật. (1 lạy) Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)
21/01/202110:55(Xem: 806)
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Năm 09/07/2020 (18/5/Canh Tý) Giải thích Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài. Bài kệ thứ 18 ĐỨC PHẬT TỲ XÁ PHÙ Bất báng diệc bất tật Đương phụng hành ư giới Ẩm thực tri chỉ túc Thường lạc tại không nhàn Tâm định lạc tinh tấn Thị danh chư Phật giáo. *** Không chê cũng không ghét Nên vâng giữ giới luật Ăn uống vừa biết đủ, Lấy nhàn tịnh làm vui, Tâm định tĩnh, tinh tấn, Đó là lời Phật dạy. Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Xá Phù Phật. Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)
20/01/202120:51(Xem: 799)
Đức Phật Thi Khí 🌼💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Tư, 08/07/2020 (18/5/Canh Tý) Giải thích Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài. Bài kệ số 17: ĐỨC PHẬT THI KHÍ Thí như minh nhãn nhơn Năng tị hiểm ác đạo Thế hữu thống minh nhơn Năng viễn ly chư ác. Nhất tâm đảnh lễ Thi Khí Phật. Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)
20/01/202110:47(Xem: 471)
Kinh Vô Lượng Thọ (Giọng tụng: TT Thích Trí Thoát)
20/01/202110:37(Xem: 670)
Niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật (Giọng niệm: HT. Thích Minh Tâm)
20/01/202110:30(Xem: 814)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu (Giọng tụng: HT Thích Minh Tâm)
20/01/202110:10(Xem: 815)
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát🙏 Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật Tịnh-độ. Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có Ai thấy nghe Đều phát lòng Bồ-đề Hết một báo thân này Đồng sanh nước Cực-lạc. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
20/01/202110:04(Xem: 560)
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - HT. Thích Minh Tâm Trì Tụng! Chí Tâm Đảnh lễ và tri ân Hoà Thượng Ân Sư Thích Minh Tâm🙏 Kinh Dược sư dạy: "Nếu có bốn chúng: Bật-sô, Bật-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca và những tịnh tín thiện nam thiện nữ, ai giữ tám phần trai giới, hoặc trong ba tháng hoặc đủ một năm để làm thiện căn, nguyện sanh thế giới Cực Lạc phương Tây, cầu nghe chánh pháp Phật Vô Lượng Quang, nhưng chưa quyết định. Nếu nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời khi lâm chung, sẽ có tám vị đại Bồ-tát là: Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Quán Thế Âm Bồ-tát, Đắc Đại Thế Bồ-tát, Vô Tận Ý Bồ-tát, Bảo Đàm Hoa Bồ-tát, Dược Vương Bồ-tát, Dược Thượng Bồ-tát, Di Lặc Bồ-tát, đứng ở trên không chỉ đường tiếp dẫn. Người tu tự nhiên thấy mình hóa sanh trong đám hoa báu nhiều màu sắc đẹp, ở cõi An Lạc”. NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT🙏 Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật Tịnh-độ. Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có kẻ thấy nghe Đề
20/01/202108:16(Xem: 701)
Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú Hòa Thượng Bổn Sư Thượng Nhật Hạ Liên Trì Tụng Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Tế, Trùng kiến Long Thọ Tự Chứng Minh Đạo Sư, Tây Thiên Di Đà Tự Trú Trì, Đệ nhị Cố vấn Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Húy Thượng Tâm Hạ Khai, Tự Thiện Giác, Hiệu Trí Ấn Nhật Liên, Hòa thượng Giác Linh. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát! Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật Tịnh-độ. Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có Ai thấy nghe Đều phát lòng Bồ-đề Hết một báo thân này Đồng sanh nước Cực-lạc. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
20/01/202108:10(Xem: 674)
Niệm Hồng Danh A Di Đà Phật (giọng niệm: Hòa Thượng Thích Nhật Liên )