Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Video: Quơ Dép và Xuống Giường

05/02/201509:25(Xem: 2302)
Video: Quơ Dép và Xuống Giường
Ý kiến bạn đọc
05/02/201512:28
Khách
Xấu khẩu liên tâm tịnh
Vẫn thủy bách hoa cương
Ba nghiệp hằng thanh tịnh
Đồng Phật vãng tây phương
Nam Mô A Di Đà Phật
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/08/201007:56(Xem: 2489)
Video: Sức Mạnh Nội Tâm chủ giảng Thích Đồng Thành
28/08/201007:52(Xem: 2269)
Video: Vị Thuốc Chánh Pháp chủ giảng Thích Đồng Thành
28/08/201007:51(Xem: 2109)
Video: Tự Lực và Tha Lực chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201021:52(Xem: 2157)
Trân Quý Sự Sống chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201021:51(Xem: 1543)
Video: Thoát Khỏi Lưới Ma chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201021:43(Xem: 2019)
Video: Suối Nguồn Hạnh Phúc chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201021:41(Xem: 2382)
Video: Quán Chiếu Thân Tâm chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201019:59(Xem: 2277)
Video: Phát Bồ Đề Tâm chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201019:45(Xem: 2812)
Video: Pháp Tu Bố Thí chủ giảng Thích Đồng Thành
17/08/201002:18(Xem: 2049)
Video: Hồi Hướng Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ chủ giảng Thích Đồng Thành