Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Pháp Quang, Chủ Nhật 27-10-2019

31/10/201909:49(Xem: 3190)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Pháp Quang, Chủ Nhật 27-10-2019
Hình ảnh

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

TẠI CHÙA PHÁP QUANG, BRISBANE
(Chủ Nhật 27-10-2019)

7 giờ sáng:

Những vị có trách nhiệm đến sớm để chuẩn bị

7:50

Vân tập vào Chánh điện

8 giờ

Truyền Giới Bát Quan Trai
(HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc)

9:30 - 11:00

Nghe Pháp Thoại ( TT Thích Nguyên Tạng)

11:30 - 12:00

Ban Trai Soạn, Ban Hành Đường dọn Quả Đường

12 giờ - 1:00

CÚNG QUẢ ĐƯỜNG & KINH HÀNH NIỆM PHẬT

1 giờ - 1:30

Nghỉ ngơi

1:30 - 2:30

Quý Phật Tử cao niên

Niệm Phật, chấp tác

 

2:30 - 4:00

Nghe Pháp Thoại ( HT Thích Minh Hiếu)

4:00 - 5:00

Tụng Kinh, Xã giới và hoàn mãn

Nghe lời huấn từ của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Quang:***


Chua Phap Quang (3)Chua Phap Quang (4)Chua Phap Quang (5)Chua Phap Quang (6)Chua Phap Quang (7)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (103)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (95)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (96)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (114)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (115)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (116)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (2)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (3)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (5)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (8)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (9)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (12)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (13)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (14)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (17)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (20)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (24)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (31)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (40)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (41)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (42)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (48)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (49)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (50)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (51)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (52)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (53)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (54)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (55)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (56)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (57)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (58)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (59)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (60)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (61)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (62)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (63)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (64)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (65)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (66)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (67)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (68)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (69)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (70)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (71)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (72)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (73)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (74)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (75)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (76)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (77)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (78)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (79)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (80)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (82)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (83)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (84)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (85)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (86)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (87)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (88)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (89)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (90)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (91)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (92)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (93)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (94)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (97)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (98)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (99)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (100)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (101)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (102)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (103)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (104)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (105)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (106)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (107)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (108)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (111)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (112)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (113)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (114)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (115)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (116)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (117)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (119)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (120)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (121)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (122)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (123)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (124)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (125)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (126)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (127)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (128)Chua Phap Quang (7)Chua Phap Quang (8)Chua Phap Quang (9)Chua Phap Quang (10)Chua Phap Quang (11)Chua Phap Quang (12)Chua Phap Quang (13)Chua Phap Quang (14)Chua Phap Quang (15)Chua Phap Quang (16)Chua Phap Quang (17)Chua Phap Quang (18)Chua Phap Quang (19)Chua Phap Quang (20)

Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (129)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (130)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (131)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (132)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (133)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (134)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn