Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Khoá An Cư Kiết Hạ 2018 Tại Chùa Phật Bảo, Philadelphia, USA

06/08/201818:00(Xem: 3873)
Khoá An Cư Kiết Hạ 2018 Tại Chùa Phật Bảo, Philadelphia, USA
Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Bảo
Thành phố Philadelphia từ ngày 26/7 đến ngày 04/8/2018


Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (2)
Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (1)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (3)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (4)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (5)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (6)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (7)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (8)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (9)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (10)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (11)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (12)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (13)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (14)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (15)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (16)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (17)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (18)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (19)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (20)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (21)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (26)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (27)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (28)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (29)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (31)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (32)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (33)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (34)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (35)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (36)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (37)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (38)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (39)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (40)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (41)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (42)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (43)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (44)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (45)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (46)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (47)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (48)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (49)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (50)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (51)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (52)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (53)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (54)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (55)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (56)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (57)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (58)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (59)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (60)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (61)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (62)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (63)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (64)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (65)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (66)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (67)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (68)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (69)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (70)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (71)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (72)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (73)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (74)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (75)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (76)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (77)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (78)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (79)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (80)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (81)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (82)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (83)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (84)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (85)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (86)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (87)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (88)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (89)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (90)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (91)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (92)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (93)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (94)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (95)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (96)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (97)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (98)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (99)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (100)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (101)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (102)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (103)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (104)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (105)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (106)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (107)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (108)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (109)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (22)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (23)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (24)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (25)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (26)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (27)

Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (40)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (42)Khoa an cu 2018 tai chua Phat Bao (43)
Ý kiến bạn đọc
07/08/201804:19
Khách
Nam mô a di đà phật Đại lễ Vu Lan thật là trang nghiêm huỳnh tráng.Phật tử đi chùa làm lễ đông vui quá. Nam mô a di đà phật.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn