Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Pháp Quang, Chủ Nhật 27-10-2019

31/10/201909:49(Xem: 2819)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Pháp Quang, Chủ Nhật 27-10-2019
Hình ảnh

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

TẠI CHÙA PHÁP QUANG, BRISBANE
(Chủ Nhật 27-10-2019)

7 giờ sáng:

Những vị có trách nhiệm đến sớm để chuẩn bị

7:50

Vân tập vào Chánh điện

8 giờ

Truyền Giới Bát Quan Trai
(HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc)

9:30 - 11:00

Nghe Pháp Thoại ( TT Thích Nguyên Tạng)

11:30 - 12:00

Ban Trai Soạn, Ban Hành Đường dọn Quả Đường

12 giờ - 1:00

CÚNG QUẢ ĐƯỜNG & KINH HÀNH NIỆM PHẬT

1 giờ - 1:30

Nghỉ ngơi

1:30 - 2:30

Quý Phật Tử cao niên

Niệm Phật, chấp tác

 

2:30 - 4:00

Nghe Pháp Thoại ( HT Thích Minh Hiếu)

4:00 - 5:00

Tụng Kinh, Xã giới và hoàn mãn

Nghe lời huấn từ của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Quang:***


Chua Phap Quang (3)Chua Phap Quang (4)Chua Phap Quang (5)Chua Phap Quang (6)Chua Phap Quang (7)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (103)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (95)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (96)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (114)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (115)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (116)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (2)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (3)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (5)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (8)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (9)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (12)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (13)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (14)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (17)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (20)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (24)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (31)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (40)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (41)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (42)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (48)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (49)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (50)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (51)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (52)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (53)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (54)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (55)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (56)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (57)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (58)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (59)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (60)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (61)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (62)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (63)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (64)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (65)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (66)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (67)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (68)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (69)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (70)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (71)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (72)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (73)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (74)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (75)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (76)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (77)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (78)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (79)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (80)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (82)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (83)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (84)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (85)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (86)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (87)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (88)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (89)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (90)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (91)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (92)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (93)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (94)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (97)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (98)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (99)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (100)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (101)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (102)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (103)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (104)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (105)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (106)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (107)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (108)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (111)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (112)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (113)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (114)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (115)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (116)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (117)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (119)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (120)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (121)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (122)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (123)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (124)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (125)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (126)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (127)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (128)Chua Phap Quang (7)Chua Phap Quang (8)Chua Phap Quang (9)Chua Phap Quang (10)Chua Phap Quang (11)Chua Phap Quang (12)Chua Phap Quang (13)Chua Phap Quang (14)Chua Phap Quang (15)Chua Phap Quang (16)Chua Phap Quang (17)Chua Phap Quang (18)Chua Phap Quang (19)Chua Phap Quang (20)

Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (129)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (130)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (131)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (132)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (133)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (134)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/07/201308:27(Xem: 2965)
Lần này tôi mới thật sự được sinh hoạt với Tăng đoàn Úc Châu, mặc dầu đã biết quí vị ở đây từ lâu, nhưng chưa có dịp được sống chung tu học theo truyền thống “An Cư Kiết Hạ” của Tăng già như lần nầy. Hòa Thượng Viện Chủ đã ưu tiên mời tôi tham dự Lễ Kỷ Niệm Mười Năm Xây Dựng Thiền Viện được tổ chức nhằm vào giữa khóa An Cư Kiết Đông 2013 của Tăng Già Úc Châu tại Minh Quang. Cảm xúc từ buổi Lễ Tác Pháp An Cư với Tăng thân và Phật tử cũng như qua hai ngày sinh hoạt với đại chúng đọng lại trong tôi dòng cảm xúc sâu xa nên vội ghi lại đôi điều. Vì đây là dòng cảm xúc nên xin Chư Tôn đức và Phật tử nếu thấy điều gì không đúng xin hoan hỷ thứ tội cho.
06/10/201007:23(Xem: 6730)
Ngày nay, khái niệm An cư kiết hạ không còn xa lạ với những người đệ tử Phật. Theo Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma (q.4) giải thích nghĩa lý an cư như sau: “Thân và tâm tĩnh lặng gọi là an. Quy định thời gian ở một chỗ gọi là cư”.
17/07/201114:53(Xem: 4094)
Sau khi Đức Phật nhập diệt, Trưởng lão Māhakassapa (Ma-ha Ca-diếp) triệutập 500 vị Tỳ-khưu A-la-hán để trùng tụng Pháp và Luật. Các vị Tỳ-khưu quyết định trùng tụng trong dịp an cư mùa mưa tại Rājagaha (Vương Xá) vì“thành Rājagaha đúng là nơi có tiềm năng về vật thực và có nhiều chỗ trú ngụ”.Trước khi an cư, các vị bỏ ra một tháng để sửa chữa nơi trú ngụ.
24/06/201215:54(Xem: 5963)
Quay về nương tựa thắng duyên, Vào trong cửa Tịnh, lìa miền trần ô. Hòa trong thời khóa: “nam mô”, Vơi niềm tục lụy, chồi Bồ Đề sanh. Thích Minh Tuệ
20/12/201105:00(Xem: 1328)
Theo giới luật truyền thông của đạo Phật thì hàng năm, bắt đầu từ 15 tháng Tư trở đi cho đến 15 tháng Bảy âm lịch, toàn thể chư Tăng Ni tu học theo truyền thống thừa Bắc tông đều thực hành quy chế cấm túc, an cư tại các trú xứ như chùa chiền, tịnh xá, tịnh thất. Cấm túc an cư có nghĩa là giới hạn việc cư trú và sinh hoạt trong phạm vi một trú xứ, hạn chế tối đa việc đi lại và sinh hoạt ở bên ngoài, dành trọn thời gian ba táng an cư cho việc nghiêm trì giới – pháp của Đức Phật.
07/01/201205:34(Xem: 3039)
Theo giới luật truyền thông của đạo Phật thì hàng năm, bắt đầu từ 15 tháng Tư trở đi cho đến 15 tháng Bảy âm lịch, toàn thể chư Tăng Nitu học theo truyền thống thừa Bắc tông đều thực hành quy chế cấm túc, an cư tại các trú xứ như chùa chiền, tịnh xá, tịnh thất. Cấm túc an cư có nghĩa là giới hạn việc cư trú và sinh hoạt trong phạm vi một trú xứ,hạn chế tối đa việc đi lại và sinh hoạt ở bên ngoài, dành trọn thời gian ba táng an cư cho việc nghiêm trì giới – pháp của Đức Phật... An cư nghĩa là khoảng thời gian người xuất gia chuyên tâm tu trì lời Phật dạy hay còn gọi là thúc liễm thân tâm theo giáo pháp và giới luật do Đức Phật tuyên thuyết.
05/06/201319:22(Xem: 2761)
Theo truyền thống của Đức Phật và chư Tổ để lại, hằng năm sau ba tháng an cư kiết hạ, chư Tăng, Ni phải tiến hành buổi lễ Tự Tứ. Ngày thực hiện lễ này được gọi là ngày Phật hoan hỷ, vì tất cả đệ tử đều đã tu hành tinh tấn, những khuyết phạm đều được sám trừ, đạo quả có cơ thành tựu. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa, giữ gìn và phát huy tinh thần cao đẹp đó.
30/05/201311:03(Xem: 1972)
Sau Lễ khai mạc long trọng vào tối ngày 19 tháng 6 năm 2012, Khóa An cư Kiết hạ tại chùa Bát Nhã đã tiếp tục diễn ra theo đúng chương trình đã định.
29/05/201319:36(Xem: 2544)
Hình ảnh An cư Kiết hạ trong ngày 29 tháng 6 tại chùa Bát Nhã - California
29/05/201312:27(Xem: 2000)
Hình ảnh chân dung chư Tôn đức - Phật tử về tham dự Khóa An cư