Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Duyên Người Xuất Gia (Đức Đại lão Hoà thượng Ni thượng Diệu hạ Tấn ( 1926-2019 ).

17/12/201906:56(Xem: 2010)
Duyên Người Xuất Gia (Đức Đại lão Hoà thượng Ni thượng Diệu hạ Tấn ( 1926-2019 ).

su ba dieu tan

Duyên Người Xuất Gia.
Đức Đại lão Hoà thượng Ni thượng Diệu hạ Tấn ( 1926-2019 ).
    


     Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thuận tịch vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19-11-Kỷ Hợi (nhằm ngày 14-12-2019), tại trú xứ Ni viện Diệu Đức; Trụ thế 94 năm, 66 hạ lạp.

Ni trưởng thế danh Tôn Nữ Hồng Tường, pháp danh Tâm Từ, pháp hiệu Trí Viên, sinh năm Bính Dần (1926), tại phường Thuận Thành, cố đô Huế.

       Năm 1948, Ni trưởng được Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết thế độ và cho thọ Sa-di-ni, ban pháp tự Diệu Tấn. Sau đó, Ngài gửi Ni trưởng y chỉ với cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Hương, tu học tại Ni viện Diệu Đức.

        Năm 1953, Ni trưởng được Bổn sư cho thọ giới Cụ túc.

       Ni trưởng là bậc y chỉ luật sư cho Ni giới ở Cố đô. Ngài là bậc giới hạnh nghiêm mật, một đời thực hành Bát kỉnh pháp, được nhiều giới kính mến, ngưỡng mộ.

       Nhận được tin, do chư huynh đệ trong môn hạ báo, chúng con Tk: Thích Minh Thế, đã một thời nhân duyên lên chùa Lễ Phật, lạy quá đường trong dịp an cư các năm.

        Từ năm 1990-1998, lúc chúng con còn nhỏ, được bà nội, ba mẹ cho chúng con gieo Phước Tam Bảo.

        Nhân duyên lành có nhiều vị tiền bối, công hạnh tu học một thời, đối với con may mắn được Ni Trưởng dạy cho con cách lễ Phật, cách tụng kinh, đặc biệt học thuộc bài sám: "Đệ tử chúng con từ vô thỉ..."!

        Hôm nay, chúng con đang hành hoá tại xứ Mỹ, tham dự khoá An Cư Kiết Đông Tại thành phố San Antonio- Tại Chùa Liên Hoa,  nên không thân lâm về thọ tang Ni Trưởng, nhưng chúng con vọng nơi an trí Linh Quang giác linh Ni Trưởng Thuỳ từ cho chúng con vọng Bái phục.

Năm 2017 khi chúng con về thăm Ni Trưởng nhận biết, dạy nhiều đều.

Năm 2018 chúng con về dâng sách, Ni Trưởng lại đọc rất rành mạch.

      Được biết, Ni Trưởng là vị giám viện Diệu Đức từ thời các bậc tôn túc bấy giờ, như Sư Bà Diệu Lý, Sư Bà Thế Thanh, Sư Bà Tâm Hoa, Sư Bà Tâm Ấn, Sư Bà Thể Yến, Sư Cụ Diệu Trí, Sư Cụ Chơn Nguyên..., đồng thời Ni Trưởng từng dạy cho chư ni chúng lưu trú khắp ba niềm, như chức vụ giám luật, dạy luật Sadi ni, luật Tứ Phần...! 

      Ngoài ra Ni Trưởng từng làm hiệu trưởng bên ni chúng trung cấp ni, và tính tánh luôn khiêm cung giữ bát Kỉnh pháp.

      Biết thêm, Ni Trưởng từng được tham dự vào những vị trí quan trọng trong các giới đàn tại Huế như: Dẫn thỉnh, thất chứng sư, yết ma, giáo thọ, A xà lê.

      Đặc biệt những năm cận thời, Ni Trưởng dự hàng và được cung thỉnh vào Hoà Thượng Đàn Đầu gần nhất được biết, như giới đàn Trí Thủ-2019, giới đàn Giác Phong -2016..., nhiều hơn thế nữa.

Chúng cung kính truy tán vầng thơ dâng lên Ni Trưởng, xin ngài chứng minh:Ôm mây gối tuệ ân tình,

Huế xưa lưu ảnh, Thần Kinh muôn đời.

Dư âm Huế nhã thơ lời,

Nét duyên diểm hạnh, duyên người Xuất Gia.

Dáng hiền thong thả thước tha,

Dòng Tôn thất Tộc, quyền Hà trăm năm.

Ngẫm nhìn thế sự ái tầm,

Sanh già như hạt, xương thầm tang nhanh.

Cội nguồn Tam Bảo duyên lành,

Tường Vân nối mạch, câu kinh vọng về.

Ba bào sống kiếp lầm mê,

Chọn đường an tịnh, nguyện thề chấp tay.

Đức Tăng Thống, Bái yết Thầy,

Tâm Từ thọ lãnh, ngày ngày tinh chuyên.

Dẫn đàn Diệu Đức chuyên cần,

Ban pháp Diệu Tấn, muôn phần an yên.

Chín tư năm dạo cửa thiền,

Nghiêm tầm kinh luật, trải niềm từ bi.

Tham cầu học pháp khắc ghi,

Nối dòng Lâm Tế, kinh thi tuyệt đồng.

Trang kinh Diệu Pháp thả trông,

Trang kinh Thủy Sám, cõi lòng duyên sanh.

Gối tầm Tạng luật hương thanh,

Tịnh nghiêm giới thể, huyền danh Đương Đầu.

Yết Ma, Giáo Giới lầu lầu,

Trải tâm dạy bảo,hồi đầu chân tu.

Sáu sáu hạ lạp thuyền từ,

Dự hàng Hiệu trưởng, khuyến chừ nhân duyên.

Lão Ni niệm Phật an nhiên,

Trí Viên tánh hiệu, dạ niềm lạc bang.

Xã thân an tịnh nghiêm trang,

Đi vào cõi cảnh, tràng phan Di Đà.

Trăm năm đến giữa Ta Bà,

Tròn Nhân duyên ấy, vào nhà Như Lai.

Lão Ni chập nguyện liên đài,

Vân du trình bến, Phương Hà Trời Tây.

 NAM MÔ TÂN THUẬN TỊCH TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TAM THẾ, LIỄU QUÁN THIỀN CHI ĐỆ CỬU ĐẠI, XUÂN KINH TƯỜNG VÂN TỔ ĐÌNH PHÁP PHÁI, ĐỆ NHẤT TĂNG THỐNG TÔN GIẢ MÔN HẠ, huý thượng TÂM hạ TỪ, tự DIỆU TẤN, hiệu TRÍ VIÊN ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG NI GIÁC LINH.

Thôi duyên về, mong Ni Trưởng liên Thuỳ trời Tây.


Tk: Thích Minh Thế

Hỷ Tâm Hải Triều.

Ngày 14-12-2019

Cung kính khể thủ.

Viết tại Chùa Liên Hoa- Thành phố San Antonio - bang Texas- Hoa Kỳ.

 


su ba dieu tansu ba dieu tan-02su ba dieu tan-02asu ba dieu tan-03su ba dieu tan-04su ba dieu tan-05su ba dieu tan-06su ba dieu tan-07su ba dieu tan-08su ba dieu tan-09su ba dieu tan-10su ba dieu tan-11Phat bon suPhat bon su-2Thần đồng Laurent Simons

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/06/201100:25(Xem: 2859)
Thiền sư PHÁP THUẬN (Bính Tý 918): Thiền sư đời Tiền Lê, thuộc dòng thiền Tỳ-Ni-Đa-Lưu Chi, không rõ gốc gác quê quán và tên thật, chỉ biết rằng Sư họ Đỗ, xuất gia từ thuở nhỏ ở chùa Cổ Sơn (Thanh Hóa), sau theo học đạo Thiền sư Phù Trì ở chùa Long Thọ, nổi tiếng là uyên thâm đức độ. Tương truyền rằng chính Sư đã dùng nghệ thuật phù sấm, làm cố vấn giúp vua Lê Đại Hành nắm quyền bính, dẹp yên được hỗn loạn trong triều cuối đời nhà Đinh, được vua Lê vô cùng trọng vọng. Năm 990 niên hiệu Hưng Thống thứ 2, Sư không bệnh mà viên tịch, thọ 76 tuổi, để lại cho đời các tác phẩm: “Bồ Tát sám hối văn”, “Thơ tiếp Lý Giác”, và một bài kệ.
23/02/202118:56(Xem: 291)
Tin buồn Cư sĩ Đỗ Đình Đồng; Pháp danh: Chơn Trí đã an nhiên trút hơi thở tại Hoa Kỳ vào lúc 01 giờ 02 phút khuya ngày 17 tháng 2 năm 2021 (mồng 6 tháng giêng năm Tân Sửu). Hưởng thọ 76 xuân. Trong một cơn bạo bệnh, ông bị máu đông trong động mạch phổi. Bác sĩ cho ống thông vào để phá máu đông nhưng tim ông đã ngừng đập khiến ông phải thở bằng máy và đã an nhiên trút hơi thở cuối cùng sau một ngày một đêm trên máy thở. Ông ra đi đột ngột khi đang dịch dang dỡ một quyển sách khác về giáo lý đạo Phật. Ông thanh thản hồn nhiên trút hơi thở, không biểu hiện sự đau đớn, và có hiền thê, hiếu tử hiền tôn bên cạnh niệm Phật cầu nguyện.
24/12/201003:47(Xem: 3974)
Được sự hoan hỷ chấp thuận của Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ mọi mặt của quý cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền và mặt trận, Ban Hướng Dẫn Phật Tử Tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Hội Thảo Hướng Dẫn Phật Tử và Đại Lễ Trai Đàn Truy Niệm Tiền Hậu Công Đức, Sáng Lập Hội Viên, Khuôn Trưởng, Trưởng Ban Hộ Tự, Hội Viên Thiện Nam Tín Nữ, Cư Sĩ Phật Tử, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật tử trong tỉnh Thừa Thiên Huế và tưởng niệm Cầu Siêu quá cố Chư vị huynh trưởng nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Trước hết, thay mặt Ban Hướng Dẫn Phật Tử tỉnh và Ban Tổ Chức Đại lễ chúng con thành kính đảnh lễ niệm ân Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Kính lời chào mừng nồng nhiệt đến chư vị quý khách lãnh đạo các cấp, quý vị nhân sĩ trí thức và toàn thể đồng bào Phật tử các giới. Cung chúc Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni thế tuế thọ t
23/04/201318:34(Xem: 5288)
Quyển NGỮ LỤC này là tập hợp từ những lời thị chúng của Thiền Sư DUYÊN LỰC trong những kỳ thiền thất tại Việt Nam kể từ năm 1983 cho đến những năm tháng cuối đời. Cứ hằng tháng Ngài cho mở một khóa tu bảy ngày ở mỗi Thiền đường cho các hành giả tu Thiền, gọi là “đả thiền thất” để hướng dẫn đại chúng chuyên sâu trong sự nghiệp tu hành. Những lời dạy trước sau đều được đồ đệ ghi âm lại để làm tài liệu tham khảo.
07/06/201316:05(Xem: 4938)
Tôi gặp Hòa thượng Nguyên Lai cũng nhờ Ni sư Nguyên Thanh (mà nay là Pháp vị Ni Trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh, đương kim Viện chủ chùa An Lạc, San Jose). Trước tiên là cám ơn Ni trưởng Nguyên Thanh hằng năm cung thỉnh chúng tôi về chứng minh, thuyết giảng hầu hết những Đại lễ mà đặc biệt là vía đức Phật Di Đà. Kể từ khi Giáo chỉ số 9 ra đời, thì chúng tôi không còn diễn giảng hay chứng minh bất cứ một lễ nào nữa
10/04/201311:10(Xem: 6871)
Đại đức thế danh Ngô Văn Quý, pháp danh Trừng Thông, pháp tự Giác Tấn, pháp hiệu Chơn Khánh. Sinh ngày 02/01/1953 (Nhâm Thìn) tại thôn Phú Vinh – Vĩnh Thạnh – Tp Nha Trang, trong một gia đình có truyền thống kính tin tu Phật. Thân phụ tên Ngô Văn Hường pháp danh Thanh Ân thân mẫu tên Nguyễn Thị Môn pháp danh Trừng Xuân.
22/10/201520:00(Xem: 7518)
Đại đức Thích Minh Hòa - Người Thầy thuốc & Câu chuyện nhân quả, Phòng thuốc nam "Tuệ Tĩnh Đường Phước Hưng" Chùa Phước Hưng Ấp Thạnh Hiệp - Xã Hòa Thạnh - Huyện Tam Bình - T. Vĩnh Long
27/02/201820:02(Xem: 3738)
CÁO BẠCH Khánh Hòa: Đại Đức Thích Thiện Chánh - Tân viên tịch Môn phong Tổ đình Nghĩa Phương – Môn đồ pháp quyến chùa Phước Duyên kính báo tin: Đại đức THÍCH NHƯ CHUẨN tự Thiện Chánh, hiệu Tâm Trí - Ủy viên BTS GHPGVN huyện Diên Khánh - Trú trì chùa Phước Duyên, thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. - Vì bệnh duyên, nên đã an tường xã bỏ báo thân vào lúc 12 giờ, ngày 25/02/2018 (10/01/Mậu Tuất) tại chùa Phước Duyên, thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh. - Trụ thế 44 năm. - Lễ nhập kim quan lúc 10 giờ ngày 26/02/2018 (11/01/Mậu Tuất). Kim quan an trí tại chùa Phước Duyên. - Lễ viếng bắt đầu váo lúc 12 giờ ngày 26/02/2018 (11/01/Mậu Tuất). - Lễ động quan an táng cử hành lúc 10 giờ ngày 28/02/2018 (13/01/Mậu Tuất) trong khuôn viên chùa Phước Duyên. - Kính thông tri và kính mời Chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử hoan hỷ quan lâm nộ niệm ch
04/07/201021:37(Xem: 5334)
-Người đi tiên phong và nỗ lực không mệt mỏi cho sự nghiệp phát triển trí tuệ, từ bi và hòa bình- -Nhà lãnh đạo toàn cầu trong phong trào vì hòa bình, nhân quyền và sức khỏe cộng đồng-