Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Duyên Người Xuất Gia (Đức Đại lão Hoà thượng Ni thượng Diệu hạ Tấn ( 1926-2019 ).

17/12/201906:56(Xem: 3950)
Duyên Người Xuất Gia (Đức Đại lão Hoà thượng Ni thượng Diệu hạ Tấn ( 1926-2019 ).

su ba dieu tan

Duyên Người Xuất Gia.
Đức Đại lão Hoà thượng Ni thượng Diệu hạ Tấn ( 1926-2019 ).
    


     Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thuận tịch vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19-11-Kỷ Hợi (nhằm ngày 14-12-2019), tại trú xứ Ni viện Diệu Đức; Trụ thế 94 năm, 66 hạ lạp.

Ni trưởng thế danh Tôn Nữ Hồng Tường, pháp danh Tâm Từ, pháp hiệu Trí Viên, sinh năm Bính Dần (1926), tại phường Thuận Thành, cố đô Huế.

       Năm 1948, Ni trưởng được Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết thế độ và cho thọ Sa-di-ni, ban pháp tự Diệu Tấn. Sau đó, Ngài gửi Ni trưởng y chỉ với cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Hương, tu học tại Ni viện Diệu Đức.

        Năm 1953, Ni trưởng được Bổn sư cho thọ giới Cụ túc.

       Ni trưởng là bậc y chỉ luật sư cho Ni giới ở Cố đô. Ngài là bậc giới hạnh nghiêm mật, một đời thực hành Bát kỉnh pháp, được nhiều giới kính mến, ngưỡng mộ.

       Nhận được tin, do chư huynh đệ trong môn hạ báo, chúng con Tk: Thích Minh Thế, đã một thời nhân duyên lên chùa Lễ Phật, lạy quá đường trong dịp an cư các năm.

        Từ năm 1990-1998, lúc chúng con còn nhỏ, được bà nội, ba mẹ cho chúng con gieo Phước Tam Bảo.

        Nhân duyên lành có nhiều vị tiền bối, công hạnh tu học một thời, đối với con may mắn được Ni Trưởng dạy cho con cách lễ Phật, cách tụng kinh, đặc biệt học thuộc bài sám: "Đệ tử chúng con từ vô thỉ..."!

        Hôm nay, chúng con đang hành hoá tại xứ Mỹ, tham dự khoá An Cư Kiết Đông Tại thành phố San Antonio- Tại Chùa Liên Hoa,  nên không thân lâm về thọ tang Ni Trưởng, nhưng chúng con vọng nơi an trí Linh Quang giác linh Ni Trưởng Thuỳ từ cho chúng con vọng Bái phục.

Năm 2017 khi chúng con về thăm Ni Trưởng nhận biết, dạy nhiều đều.

Năm 2018 chúng con về dâng sách, Ni Trưởng lại đọc rất rành mạch.

      Được biết, Ni Trưởng là vị giám viện Diệu Đức từ thời các bậc tôn túc bấy giờ, như Sư Bà Diệu Lý, Sư Bà Thế Thanh, Sư Bà Tâm Hoa, Sư Bà Tâm Ấn, Sư Bà Thể Yến, Sư Cụ Diệu Trí, Sư Cụ Chơn Nguyên..., đồng thời Ni Trưởng từng dạy cho chư ni chúng lưu trú khắp ba niềm, như chức vụ giám luật, dạy luật Sadi ni, luật Tứ Phần...! 

      Ngoài ra Ni Trưởng từng làm hiệu trưởng bên ni chúng trung cấp ni, và tính tánh luôn khiêm cung giữ bát Kỉnh pháp.

      Biết thêm, Ni Trưởng từng được tham dự vào những vị trí quan trọng trong các giới đàn tại Huế như: Dẫn thỉnh, thất chứng sư, yết ma, giáo thọ, A xà lê.

      Đặc biệt những năm cận thời, Ni Trưởng dự hàng và được cung thỉnh vào Hoà Thượng Đàn Đầu gần nhất được biết, như giới đàn Trí Thủ-2019, giới đàn Giác Phong -2016..., nhiều hơn thế nữa.

Chúng cung kính truy tán vầng thơ dâng lên Ni Trưởng, xin ngài chứng minh:Ôm mây gối tuệ ân tình,

Huế xưa lưu ảnh, Thần Kinh muôn đời.

Dư âm Huế nhã thơ lời,

Nét duyên diểm hạnh, duyên người Xuất Gia.

Dáng hiền thong thả thước tha,

Dòng Tôn thất Tộc, quyền Hà trăm năm.

Ngẫm nhìn thế sự ái tầm,

Sanh già như hạt, xương thầm tang nhanh.

Cội nguồn Tam Bảo duyên lành,

Tường Vân nối mạch, câu kinh vọng về.

Ba bào sống kiếp lầm mê,

Chọn đường an tịnh, nguyện thề chấp tay.

Đức Tăng Thống, Bái yết Thầy,

Tâm Từ thọ lãnh, ngày ngày tinh chuyên.

Dẫn đàn Diệu Đức chuyên cần,

Ban pháp Diệu Tấn, muôn phần an yên.

Chín tư năm dạo cửa thiền,

Nghiêm tầm kinh luật, trải niềm từ bi.

Tham cầu học pháp khắc ghi,

Nối dòng Lâm Tế, kinh thi tuyệt đồng.

Trang kinh Diệu Pháp thả trông,

Trang kinh Thủy Sám, cõi lòng duyên sanh.

Gối tầm Tạng luật hương thanh,

Tịnh nghiêm giới thể, huyền danh Đương Đầu.

Yết Ma, Giáo Giới lầu lầu,

Trải tâm dạy bảo,hồi đầu chân tu.

Sáu sáu hạ lạp thuyền từ,

Dự hàng Hiệu trưởng, khuyến chừ nhân duyên.

Lão Ni niệm Phật an nhiên,

Trí Viên tánh hiệu, dạ niềm lạc bang.

Xã thân an tịnh nghiêm trang,

Đi vào cõi cảnh, tràng phan Di Đà.

Trăm năm đến giữa Ta Bà,

Tròn Nhân duyên ấy, vào nhà Như Lai.

Lão Ni chập nguyện liên đài,

Vân du trình bến, Phương Hà Trời Tây.

 NAM MÔ TÂN THUẬN TỊCH TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TAM THẾ, LIỄU QUÁN THIỀN CHI ĐỆ CỬU ĐẠI, XUÂN KINH TƯỜNG VÂN TỔ ĐÌNH PHÁP PHÁI, ĐỆ NHẤT TĂNG THỐNG TÔN GIẢ MÔN HẠ, huý thượng TÂM hạ TỪ, tự DIỆU TẤN, hiệu TRÍ VIÊN ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG NI GIÁC LINH.

Thôi duyên về, mong Ni Trưởng liên Thuỳ trời Tây.


Tk: Thích Minh Thế

Hỷ Tâm Hải Triều.

Ngày 14-12-2019

Cung kính khể thủ.

Viết tại Chùa Liên Hoa- Thành phố San Antonio - bang Texas- Hoa Kỳ.

 


su ba dieu tansu ba dieu tan-02su ba dieu tan-02asu ba dieu tan-03su ba dieu tan-04su ba dieu tan-05su ba dieu tan-06su ba dieu tan-07su ba dieu tan-08su ba dieu tan-09su ba dieu tan-10su ba dieu tan-11Phat bon suPhat bon su-2Thần đồng Laurent Simons

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
25/05/2023(Xem: 634)
Hạnh Đoan một dạ hướng an thiền Tu tập tinh cần kết thiện duyên Nhập thất trì kinh nuôi ước nguyện Bế môn lễ Phật dưỡng tâm nguyền Âm thầm chuyển ngữ truyện nhân quả Lặng lẽ ghi lời sách hoá duyên Viên Chiếu một thời lưu dấu ấn Ngày về cảnh Phật ngát hương liên..!
23/05/2023(Xem: 154)
32- Tiểu Sử Thượng Toạ Thích Minh Phát 1956-1996
07/05/2023(Xem: 224)
Hòa thượng Giác Quang – thế danh là Đàm Hữu Phước, sinh ngày 30/4/1947 (nhằm ngày 10/3 âm lịch, năm Đinh Hợi) tại ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hòa thượng sinh ra trong một gia đình đạo đức gia phong, thân phụ là cụ ông Đàm Hữu Lượng – một y sĩ đức độ nhân từ, thân mẫu là cụ bà Võ Thư Tư – một nhà giáo lương hiền phúc hậu, được dân làng trân trọng và kính quý.
04/05/2023(Xem: 1530)
Cáo Bạch Tang Lễ Sư Cô Thích Nữ Giác Trí (1948-2023) tại Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
03/05/2023(Xem: 803)
Trường Sức khỏe Cộng đồng T.H. Chan thuộc Đại học Harvard hôm 26/4 vừa thành lập Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất Hạnh với một hội nghị chuyên đề có sự tham gia của các thiền sư và học giả trên khắp thế giới, trong đó có các đại đệ tử của cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sứ mạng của trung tâm này là ‘giúp cho con người trên khắp thế giới sống có mục đích, sống thanh thản, sống yêu đời thông qua thực hành chánh niệm’; thực hiện các phương cách thực chứng để cải thiện sức khỏe và sự an lạc thông qua chánh niệm và giáo dục công chúng về chánh niệm, thông cáo báo chí của Đại học Harvard cho biết.
03/05/2023(Xem: 111443)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
26/04/2023(Xem: 503)
Sư đệ ơi! Sinh ra từ vùng cát trắng thuỳ dương, quê hương Hải Nhuận thế phát xuất gia nơi Cố Đô Từ Vân Trú xứ Cầu pháp chuyên tu tại Hội An Vạn Đức Tổ Đình Hơn 30 năm mặc áo tu hành, nương thiền tự vui câu kinh tiếng kệ. Sớm hôm cùng thầy Tổ đệ huynh, hết lòng phụng sự quần sinh. Nay duyên mãn Đệ về nơi Bổn Sở.
24/04/2023(Xem: 621)
Người đi tắt hạt nắng vàng, Người về cõi Phật, an nhàng tịch thân. Dấu chân đọng giữa phù Vân, Nụ cười trao lại, trọn phần thế gian.
21/04/2023(Xem: 459)
6- Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Giới Nghiêm (1921-1984)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,727,193