Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Duyên Người Xuất Gia (Đức Đại lão Hoà thượng Ni thượng Diệu hạ Tấn ( 1926-2019 ).

17/12/201906:56(Xem: 1451)
Duyên Người Xuất Gia (Đức Đại lão Hoà thượng Ni thượng Diệu hạ Tấn ( 1926-2019 ).

su ba dieu tan

Duyên Người Xuất Gia.
Đức Đại lão Hoà thượng Ni thượng Diệu hạ Tấn ( 1926-2019 ).
    


     Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thuận tịch vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19-11-Kỷ Hợi (nhằm ngày 14-12-2019), tại trú xứ Ni viện Diệu Đức; Trụ thế 94 năm, 66 hạ lạp.

Ni trưởng thế danh Tôn Nữ Hồng Tường, pháp danh Tâm Từ, pháp hiệu Trí Viên, sinh năm Bính Dần (1926), tại phường Thuận Thành, cố đô Huế.

       Năm 1948, Ni trưởng được Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết thế độ và cho thọ Sa-di-ni, ban pháp tự Diệu Tấn. Sau đó, Ngài gửi Ni trưởng y chỉ với cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Hương, tu học tại Ni viện Diệu Đức.

        Năm 1953, Ni trưởng được Bổn sư cho thọ giới Cụ túc.

       Ni trưởng là bậc y chỉ luật sư cho Ni giới ở Cố đô. Ngài là bậc giới hạnh nghiêm mật, một đời thực hành Bát kỉnh pháp, được nhiều giới kính mến, ngưỡng mộ.

       Nhận được tin, do chư huynh đệ trong môn hạ báo, chúng con Tk: Thích Minh Thế, đã một thời nhân duyên lên chùa Lễ Phật, lạy quá đường trong dịp an cư các năm.

        Từ năm 1990-1998, lúc chúng con còn nhỏ, được bà nội, ba mẹ cho chúng con gieo Phước Tam Bảo.

        Nhân duyên lành có nhiều vị tiền bối, công hạnh tu học một thời, đối với con may mắn được Ni Trưởng dạy cho con cách lễ Phật, cách tụng kinh, đặc biệt học thuộc bài sám: "Đệ tử chúng con từ vô thỉ..."!

        Hôm nay, chúng con đang hành hoá tại xứ Mỹ, tham dự khoá An Cư Kiết Đông Tại thành phố San Antonio- Tại Chùa Liên Hoa,  nên không thân lâm về thọ tang Ni Trưởng, nhưng chúng con vọng nơi an trí Linh Quang giác linh Ni Trưởng Thuỳ từ cho chúng con vọng Bái phục.

Năm 2017 khi chúng con về thăm Ni Trưởng nhận biết, dạy nhiều đều.

Năm 2018 chúng con về dâng sách, Ni Trưởng lại đọc rất rành mạch.

      Được biết, Ni Trưởng là vị giám viện Diệu Đức từ thời các bậc tôn túc bấy giờ, như Sư Bà Diệu Lý, Sư Bà Thế Thanh, Sư Bà Tâm Hoa, Sư Bà Tâm Ấn, Sư Bà Thể Yến, Sư Cụ Diệu Trí, Sư Cụ Chơn Nguyên..., đồng thời Ni Trưởng từng dạy cho chư ni chúng lưu trú khắp ba niềm, như chức vụ giám luật, dạy luật Sadi ni, luật Tứ Phần...! 

      Ngoài ra Ni Trưởng từng làm hiệu trưởng bên ni chúng trung cấp ni, và tính tánh luôn khiêm cung giữ bát Kỉnh pháp.

      Biết thêm, Ni Trưởng từng được tham dự vào những vị trí quan trọng trong các giới đàn tại Huế như: Dẫn thỉnh, thất chứng sư, yết ma, giáo thọ, A xà lê.

      Đặc biệt những năm cận thời, Ni Trưởng dự hàng và được cung thỉnh vào Hoà Thượng Đàn Đầu gần nhất được biết, như giới đàn Trí Thủ-2019, giới đàn Giác Phong -2016..., nhiều hơn thế nữa.

Chúng cung kính truy tán vầng thơ dâng lên Ni Trưởng, xin ngài chứng minh:Ôm mây gối tuệ ân tình,

Huế xưa lưu ảnh, Thần Kinh muôn đời.

Dư âm Huế nhã thơ lời,

Nét duyên diểm hạnh, duyên người Xuất Gia.

Dáng hiền thong thả thước tha,

Dòng Tôn thất Tộc, quyền Hà trăm năm.

Ngẫm nhìn thế sự ái tầm,

Sanh già như hạt, xương thầm tang nhanh.

Cội nguồn Tam Bảo duyên lành,

Tường Vân nối mạch, câu kinh vọng về.

Ba bào sống kiếp lầm mê,

Chọn đường an tịnh, nguyện thề chấp tay.

Đức Tăng Thống, Bái yết Thầy,

Tâm Từ thọ lãnh, ngày ngày tinh chuyên.

Dẫn đàn Diệu Đức chuyên cần,

Ban pháp Diệu Tấn, muôn phần an yên.

Chín tư năm dạo cửa thiền,

Nghiêm tầm kinh luật, trải niềm từ bi.

Tham cầu học pháp khắc ghi,

Nối dòng Lâm Tế, kinh thi tuyệt đồng.

Trang kinh Diệu Pháp thả trông,

Trang kinh Thủy Sám, cõi lòng duyên sanh.

Gối tầm Tạng luật hương thanh,

Tịnh nghiêm giới thể, huyền danh Đương Đầu.

Yết Ma, Giáo Giới lầu lầu,

Trải tâm dạy bảo,hồi đầu chân tu.

Sáu sáu hạ lạp thuyền từ,

Dự hàng Hiệu trưởng, khuyến chừ nhân duyên.

Lão Ni niệm Phật an nhiên,

Trí Viên tánh hiệu, dạ niềm lạc bang.

Xã thân an tịnh nghiêm trang,

Đi vào cõi cảnh, tràng phan Di Đà.

Trăm năm đến giữa Ta Bà,

Tròn Nhân duyên ấy, vào nhà Như Lai.

Lão Ni chập nguyện liên đài,

Vân du trình bến, Phương Hà Trời Tây.

 NAM MÔ TÂN THUẬN TỊCH TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TAM THẾ, LIỄU QUÁN THIỀN CHI ĐỆ CỬU ĐẠI, XUÂN KINH TƯỜNG VÂN TỔ ĐÌNH PHÁP PHÁI, ĐỆ NHẤT TĂNG THỐNG TÔN GIẢ MÔN HẠ, huý thượng TÂM hạ TỪ, tự DIỆU TẤN, hiệu TRÍ VIÊN ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG NI GIÁC LINH.

Thôi duyên về, mong Ni Trưởng liên Thuỳ trời Tây.


Tk: Thích Minh Thế

Hỷ Tâm Hải Triều.

Ngày 14-12-2019

Cung kính khể thủ.

Viết tại Chùa Liên Hoa- Thành phố San Antonio - bang Texas- Hoa Kỳ.

 


su ba dieu tansu ba dieu tan-02su ba dieu tan-02asu ba dieu tan-03su ba dieu tan-04su ba dieu tan-05su ba dieu tan-06su ba dieu tan-07su ba dieu tan-08su ba dieu tan-09su ba dieu tan-10su ba dieu tan-11Phat bon suPhat bon su-2Thần đồng Laurent Simons

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202004:19(Xem: 1844)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
06/05/202003:48(Xem: 6112)
Công đức hoằng khai nhiếp hóa của Ngài cao hơn núi cao Tấm lòng từ bi độ lượng của Ngài sâu hơn biển sâu Chữ nghĩa của trần gian làm sao phô diễn
04/05/202006:21(Xem: 2341)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
02/05/202005:16(Xem: 14214)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
29/03/202007:48(Xem: 2207)
Hòa thượng Thích Đồng Chơn thế danh là Bùi Văn Bảy, sanh năm Đinh Hợi (1947), nguyên quán thôn Trung Tín, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định - nay là thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước. Thân phụ của Ngài là Bùi Tân, Pháp danh Đồng Niên, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Hội, Pháp danh Đồng Hiệp
05/05/202006:23(Xem: 9965)
Như Áng Mây Bay là một phần thành quả của sự huân tập ý đạo, là một phần của cuộc hành trình đầy mạo hiểm mà ta gọi là kiếp người.
20/06/202004:03(Xem: 2885)
Trưởng lão Hòa thượng thượng NGUYÊN hạ TỊNH tự LƯU THANH Đạo Hiệu NGÂN BÌNH. ( 1941-2020 ). Thuận thế vô thường thu thần viên tịch vào lúc 11h30 ngày 19 tháng 06 năm 2020 (nhằm ngày 28 tháng tư nhuận năm Canh tý). Trụ thế : 80 năm Hạ lạp : 55 năm Tang lễ được cử hành theo chương trình như sau: - Lễ cung thỉnh nhục thân nhập kim quan: vào lúc 17h00 ngày 20 tháng 06 năm 2020 (nhằm ngày 29 tháng 04 nhuận năm Canh tý). - Kim quan tôn trí tại Tổ Đình Trúc Lâm, Tp. Huế. - Lễ phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại Tổ Đình Trúc Lâm cử hành vào lúc 6h00 ngày 24 tháng 06 năm 2020 (nhằm ngày 04 tháng 05 năm Canh tý).
28/06/202018:15(Xem: 586)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 3080)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 7831)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.