Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tang Lễ HT. Thích Đồng Tịnh tại Bình Bịnh

25/11/201917:14(Xem: 3054)
Tang Lễ HT. Thích Đồng Tịnh tại Bình Bịnh

 ht thich dong tinh


CÁO PHÓ


 - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định;

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phước;

- Môn đồ Pháp quyến chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

Vô cùng kính tiếc báo tin:

 

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TỊNH

 

- Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phước;

- Viện chủ chùa Gia Khánh, thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 

Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 07giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2019 (Nhằm mùng 28 tháng 10 năm Kỷ Hợi)  tại chùa Gia Khánh, thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 

                                    * Trụ thế       : 66 năm

                                    * Hạ lạp        : 44 năm

 

-  Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 19giờ 00 phút, ngày 24/11/ 2019 (Nhằm 28 tháng 10 năm Kỷ Hợi).

-  Lễ viếng bắt đầu từ lúc 22 giờ 00 phút, ngày 24/11/ 2019 (Nhằm 28 tháng 10 năm Kỷ Hợi).

-  Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Gia Khánh, thôn Vĩnh Huy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

-  Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29/11/2019 (Nhằm mùng 04 tháng 11 năm Kỷ Hợi). Sau đó phụng tống Kim quan nhập Bảo tháp tại chùa Gia Khánh, thôn Vĩnh Huy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 

Nay cáo phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

TRƯỞNG BAN

  

Hòa thượng THÍCH NGUYÊN PHƯỚC

 
cao-phó-tang le-ht-đồng-tịnh

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TỊNH

 

- Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phước;

- Viện chủ chùa Gia Khánh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 

*Ngày mồng 28/10/Kỷ Hợi (24/11/2019)

 

17 giờ 00’  : Cung đón Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni

17 giờ 30’  : Dược thực

18 giờ 30’  : Lễ Cung an Chức Sự

18 giờ 45’  : Niêm hương cáo Tổ - Bạch Phật

19 giờ 00’   : Lễ Nhập kim quan

22 giờ 00’   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

 

*Ngày mồng 29/10/Kỷ Hợi (25/11/2019)

 

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30   : Dược thực

19 giờ 00   : Lễ phúng điều và luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 01/11/Kỷ Hợi (26/11/2019)

 

 04 giờ 00  : Công phu khuya

 06 giờ 00  : Tiểu thực

07 giờ 00  : Thọ tang

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30   : Dược thực

19 giờ 00   : Lễ phúng điều và luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 02/11/Kỷ Hợi (27/11/2019)

 

 04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu và Luân phiên tụng niệm

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30 : Dược thực

19 giờ 00 : Lễ phúng điếu và Luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 03/11/Kỷ Hợi (28/11/2019)

 

 04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

16 giờ 00   : Lễ phụng Linh mô Yết Phật – Yết Tổ

17 giờ 30   : Dược thực.

19 giờ 00   : Lễ phúng điếu và Luân phiên tụng niệm.

 

*Ngày mồng 04/11/Kỷ Hợi (29/11/2019)

 

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

09 giờ 00  : Lễ tưởng niệm (có chương trình riêng)

Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức

10 giờ 30 : Lễ Phụng tống Kim quan và Nhập Bảo tháp tại chùa Gia Khánh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

 
BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TỊNH

 

- Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phước;

- Viện chủ chùa Gia Khánh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

  

BAN CHỨNG MINH :

- Hòa thượng Thích Giác Trí

- Hòa Thượng Thích Liễu Giải

- Hòa thượng Thích Nguyên Chơn

- Hòa thượng Thích Viên Đạt

- Hòa thượng Thích Như Quang

 

BAN TỔ CHỨC :

Trưởng ban :      Hòa thượng Thích Nguyên Phước

Phó trưởng Ban TT:     ĐĐ. Thích Nhuận Trí

 

Phó trưởng Ban Điều hành:  

- TT. Thích Đồng Quả

- TT. Thích Hồng Thiện

- TT. Thích Chúc Thọ

- TT. Thích Quảng Độ

- ĐĐ. Thích Đồng Thành

- ĐĐ. Thích Viên Chơn

- Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang

- ĐĐ. Thích Vạn Lý

        

Các Ủy viên :

- ĐĐ. Thích Thanh Hiển

- ĐĐ. Thích Quảng Châu

- ĐĐ. Thích Quảng Dũng

- ĐĐ. Thích Nhuận Huệ

- ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

- ĐĐ. Thích Giác Quang

- ĐĐ. Thích Nhuận Hồng

- ĐĐ. Thích Vạn Đạt

- ĐĐ. Thích Quảng Ngọc

        

Ban Thư ký :      

- ĐĐ. Thích Nhuận Trí             

- ĐĐ. Thích Quảng Thái                  

- SC. Thích Nữ Minh Tấn       

- SC. Thích Nữ Minh Thành                

- Cư sĩ Thiện Hải -  La Văn Vĩnh,

- PT. Quảng Tiến

Thủ quỹ:

- SC. Thích Nữ Minh Tâm

- SC. Thích Nữ Trung Tĩnh

        

CÁC TIỂU BAN:

1/ TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN:

 

- ĐĐ. Thích Nhuận Hiếu

- ĐĐ. Thích Vạn Nghĩa

 

2/ TIỂU BAN TIẾP TÂN:

Tiếp Chư Tăng:

- TT. Thích Đồng Quả

-  ĐĐ. Thích Đồng Thành

-  ĐĐ. Thích Nhuận Trí

 

 Tiếp Chư Ni:

- NT. Thích Nữ Hạnh Quang

- NS. Thích Nữ Hạnh Minh (chùa Liên Tôn)

- NS. Thích Nữ Hạnh Giải

- SC. Thích Nữ Minh Tâm

- SC. Thích Nữ Tịnh Nhuận

 

 + Tiếp chính quyền:

 

- ĐĐ. Thích Nhuận Trí

- ĐĐ. Thích Giác Quang

 

3/TIỂU BAN TIẾP LỄ:

 

- SC. Thích Nữ Minh Hiền

- SC. Thích Nữ Trung Tĩnh

- SC. Thích Nữ Tịnh Thành

- SC. Thích Nữ Giác Minh

- SC. Thích Nữ Vạn Nguyên

 

4/ TIỂU BAN THIẾT TRÍ:

 

ĐĐ. Thích Vạn Huy

ĐĐ. Thích Giác Quang

ĐĐ. Thích Đồng Huy

ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm

ĐĐ. Thích Vạn Đức

ĐĐ. Thích Vạn Thanh

- ĐĐ. Thích Hữu Hiến

ĐĐ. Thích Đồng Huệ

- SC. Thích Nữ Đức Nguyện

 

5/ TIỂU BAN PHỤ TRÁCH SỔ TANG:

 

ĐĐ. Thích Vạn Phú

ĐĐ. Thích Vạn Thanh

- ĐĐ. Thích Hữu Hiến

 

6/ TIỂU BAN THÔNG SỰ:

 

ĐĐ. Thích Đức Trí

ĐĐ. Thích Đức Minh

- SC. Thích Nữ Đồng Xuân

- SC. Thích Nữ Đồng Ân

 

7/ TIỂU BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG:

 

ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

ĐĐ. Thích Thông Hạnh

- Phật tử Quảng Tiến.

 

8/ TIỂU BAN CUNG NGHINH:

 

Tăng sinh trường Trung cấp Phật học Bình Định.

 

9/ TIỂU BAN HẦU KIM QUAN:

 

ĐĐ. Thích Đồng Duyên

ĐĐ. Thích Thông Chơn

Tăng sinh trường Trung cấp Phật học Bình Định.

 

10/ TIỂU BAN THỊ GIẢ:

 

- Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học Bình Định.

 

11/ TIỂU BAN TRAI SOẠN - HÀNH ĐƯỜNG:

- Tăng Ni sinh trường TCPH Bình Định 

- Phật tử Chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

12/ TIỂU BAN ẨM THỰC:

 

- Phật tử Chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

13/ TIỂU BAN GIẢI KHÁT:

 

- Sư cô Thích nữ Hải Liên

-  Phật tử Chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

14/ TIỂU BAN HƯƠNG ĐĂNG - CHUNG CỔ:

 

ĐĐ. Thích Hữu Tâm

- Sa di Hữu Lộc

15/ TIỂU BAN DI KIM QUAN:

 

- Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Bình Định.

 

16/ TIỂU BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG:

ĐĐ. Thích Hữu Hiến

ĐĐ. Thích Hữu Tâm

 

  17/ TIỂU BAN TRẬT TỰ - GI XE:

 

Phật tử Chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

  18/ TIỂU BAN Y TẾ:

 

Trạm Y tế xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước.

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 
ht thich dong tinh 3

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/06/201213:35(Xem: 8230)
Hòa thượng Thích Quảng Đức, Pháp danh Thị Thủy, Pháp tự Hành Pháp và thế danh là Lâm văn Tức, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa...
26/04/201215:06(Xem: 10110)
Mùa Phật Đản 1963, có máu, lửa, nước mắt và xương thịt của vô số người con Phật ngã xuống. Nhưng từ trong đó lại bùng lên ngọn lửa Bi Hùng Lực của Bồ Tát Thích Quảng Đức
05/06/201111:56(Xem: 5580)
Ngôi chùa nhỏ nằm khiêm tốn trong khoảng đất rộng đầy cây trái. Buổi tối, mùi nhang tỏa ra từ chánh điện hòa với mùi thơm trái chín đâu đó trong vườn.
08/09/201212:12(Xem: 3975)
Với Hòa thượng Minh Châu, một đại sư đã ra đi. Một đại sư cỡ ấy, thế hệ chúng ta chỉ có vài vị. Vài vị, nhưng là những ngọn đuốc soi sáng đường đi cho cả một nửa thế kỷ. Hôm nay, ngọn đuốc gần như là cuối cùng ấy đã tắt. Đã tắt, để nói với chúng ta, như Phật đã nói khi nhập diệt: Hãy tự thắp đuốc lên mà đi.
19/03/201002:09(Xem: 2935)
Một cặp kính trắng với sợi dây vòng ra sau cổ, năm ba con khỉ nhảy tung tăng trên vai, trên đầu, tóc tai rối rắm, áo quần cái dài, cái ngắn, kiểu đàn ông, đàn bà, đầy màu sắc sặc sỡ …đây là dáng người anh Bùi Giáng chúng ta thường gặp trên những nẽo đường Sài Gòn năm 1975 … Sau năm 1975 , anh Bùi Giáng về ở chung với chúng tôi trong nội xá viện Đại học Vạn Hạnh cũ (222 Trương Minh Giảng, nay là Lê Văn Sĩ). Vào thời điểm này, Đại học Vạn Hạnh không còn hoạt động, nên nội xá chỉ còn một số ít người ở lại với Hòa thượng Viện trưởng Thích Minh Châu. Chúng tôi quản lý chung, chú Chơn Thuần đi chợ và thị giả cho Hòa thượng Viện trưởng, anh Trần Châu phụ trách an ninh, anh Bùi Giáng thì nhận nhiệm vụ đi mua lương thực.
06/10/201319:35(Xem: 46941)
Trước khi Sài Gòn sụp đổ, tôi đã có một thời gian dài sống tại Lăng Cha Cả, gần nhà thờ Tân Sa Châu. Để đến được trung tâm Sài Gòn, từ Lăng Cha Cả phải đi qua những con đường Trương Minh Ký – Trương Minh Giảng (nay là đường Lê Văn Sĩ). Ở đoạn chân cầu Trương Minh Giảng có một cái chợ mang cùng tên và sau này
03/09/201817:23(Xem: 2846)
Nhiều lời Đức Phật dạy trong kinh điển có thể được nhìn thấy qua nhà thơ Bùi Giáng. Toàn thân Bùi Giáng chính là Khổ Đế hiển lộ qua cái được thấy. Tương tự, với Tập Đế. Nụ cười của Bùi Giáng chính là Đạo Đế hiển lộ an lạc qua cái được thấy. Tương tự, với Diệt Đế. Bùi Giáng đùa giỡn ca ngâm với lời lời ẩn nghĩa chính là diệu chỉ tâm không dính mắc của Kinh Kim Cang, hiển lộ qua cái được thấy và cái được nghe. Bùi Giáng đi đứng nằm ngồi giữa phố như không một nơi để tới chính là diệu chỉ sống với cái Như Thị của Kinh Pháp Hoa, hiển lộ qua cách thõng tay vào chợ. Bùi Giáng viết xuống chữ nghĩa xa lìa có/không, dứt bặt đúng/sai, hễ viết xuống là gửi vào tịch lặng bờ kia chính là diệu chỉ gương tâm rỗng rang của Bát Nhã Tâm Kinh. Đó là hình ảnh nhà thơ Bùi Giáng trong tâm tôi nhiều thập niên qua.
19/01/201921:03(Xem: 1868)
Thời gian là cái gì thật mầu nhiệm, không hình không tướng, tưởng như nó dửng dưng, lạnh lùng trước muôn sự, nhưng lại thầm lặng ân cần cất giữ những gì đã đi qua, rồi tùy đối tượng mà hoài niệm. Không ai nắm bắt lại được những tờ lịch đã rơi, nhưng bước chân của bao bậc hiền nhân quân tửđều như còn in hằn trong không gian khi thời điểm luân lưu trở lại theo vận hành của trời đất.
12/02/201806:16(Xem: 3099)
Thong dong mây trắng giữa trời, Thênh thang hạnh nguyện, hát lời thi ca. Yên Cát Thiền Tự chang hoà, Khơi nguồn đạo mạch, bảo toà Như Lai.
30/06/201306:54(Xem: 6802)
Năm nay Sư Ông Nhất Hạnh đã 87 tuổi. Nếu tính từ ngày xuất gia hồi 16 tuổi tới nay thì người đã có 71 tuổi hạ. Vậy mà Sư Ông vẫn chưa nghỉ một ngày, cứ mãi miết làm việc với một hạnh nguyện duy nhất là "Chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc". Nếu không viết sách thì Sư Ông Sư Ông cũng dành thì giờ viết thư pháp, biến những lời Bụt dạy thành những câu thiền ngữ cho mọi người thỉnh về nhà, treo lên và tự nhắc mình tu tập như có thầy luôn ở phòng khách nhà mình, nhắc mình nhớ làm chủ thân tâm, nắm giữ chánh niệm, ý thức sự có mặt của người mình thương, vừa có tiền cho quỹ Hiểu & Thương của Làng nuôi dạy trẻ em nghèo đói ở Việt Nam và Ấn Độ.