Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điếu Văn Tưởng Niệm

30/11/201718:47(Xem: 5614)
Điếu Văn Tưởng Niệm

ht duc chon 3
ht tue sy 2


ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng ĐỨC hạ CHƠN

THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ - ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM

VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM


 

Ngưỡng bạch Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại đức Tăng Ban tổ chức Tang lễ, cùng toàn thể Môn đồ pháp quyến.

Trong giờ phút trang nghiêm long trọng này, thay mặt Chư tôn Thiền đức trong Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và HĐCVGH GĐPT Việt Nam, xin được dâng lên giác Linh Cố trưởng lão Hòa thượng đôi dòng Tưởng niệm.

Kính bạch Hòa Thượng!

Người đã đi thật rồi sao!

Mái ngói Quảng Hương còn tinh tươm màu đất cũ

Tường gạch Già Lam vẫn nồng đượm sắc mây xưa

Tiếng bảng phóng tham vừa vọng xuống song thưa

Hồi chuông khấu thỉnh mới lan qua trượng thất

Đèn lưu ly chưa tắt

Trang phạn bối vừa xong

Hơi thở đi ra, hơi thở chưa kịp vào trong.

Chuỗi hạt lần khân, chuỗi hạt đã dừng ngón búp.

Hương Bạch liên sực nức

Mùi Mạt-lỵ lừng thơm

Người an nhiên chánh niệm

Sanh tử sợi lông hồng.

Từ chân như người đến

Chừ đi về cõi Không.

Nhớ giác Linh xưa!

Đất Thừa Thiên chánh quán

Dòng Phạm thị thác thai.

Khi túc duyên hội đủ, theo Thầy thọ pháp xuất gia,

Bổn sư Tông tượng Thiền môn thượng Trí hạ Thủ;

Hạnh hầu Thầy hết mực,

Chí cầu học không nguôi.

Từ Phật học đường Báo Quốc,

Đến Phật học viện Trung phần.

Hầu Thầy, hầu chúng ân cần

Chấp tác công phu tinh tấn

Đến khi giới thể châu viên, nương đức chúng Tăng thọ trì Kinh – Luật.

Kịp khi đạo hạnh tròn đầy, vâng mệnh Bổn sư, phụng hành Phật sự.

Sau thời pháp nạn 63, sơn môn trấn tỉnh, hải chúng an hòa, Thầy được cử về trụ trì Quảng Hương Già Lam, cơ sở đào tạo Tăng tài cấp Đại học của Giáo hội. Kế tiếp, tùy duyên hành hóa, hoặc khi Giáo hội bổ nhiệm trụ trì Long Huê Gò Vấp, hoặc khi khai sơn Thị Giáo hội kiêm Chánh đại diện GHPGVNTN Thị Xã Cam Ranh, hoặc về phụ trách Giám đốc nhà in Hoa Sen, Viện Cao Đẳng Hải Đức, Phật học viện Trung Phần, hỗ trợ phương tiện hoằng dương chánh pháp.

Đến khi đất nước thanh bình, một thời Tăng đồ ly tán, phụng mệnh Hòa thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo trở lại trụ trì Quảng Hương Già Lam, trợ duyên Tôn Sư đào tạo Tăng tài, kế thừa gia phong Phật chủng. Duyên trần thuận nghịch có khi, mà chí nguyện thủy chung chẳng đổi. Tâm nguyện Bồ đề của Tôn Sư tiếp Tăng độ chúng, an lập quy cũ thiền môn, trong sáng giới luật. Tuy vắng bóng Tôn Sư mà giáo huấn Tôn Sư vẫn rạng, do vậy, khi thuận duyên hội đủ khai đàn truyền giới, y luật hành trì, hoặc truyền cụ túc xuất gia, hoặc truyền tại gia Bồ tát, dẫn dắt hậu lai kiên trì mạng mạch chánh pháp, dè chứng lạc lối đảo điên.

Tuy nội tâm đức tính khiêm cung, mà hành sự không thể từ nan, nên vâng mệnh Chư tôn Trưởng lão đảm nhiệm chức năng Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Cư Sỹ, theo khế lý khế cơ mà hướng dẫn tại gia tu hành chánh đạo.

Đương thời quốc gia thịnh trị, xã hội phú cường, theo đà văn minh vật chất, một thế hệ thanh thiếu niên có cơ mất hướng. Hòa thượng cùng với Chư tôn đồng phạm hạnh, phát nguyện Bản Thệ Tăng Già, làm nơi quy ngưỡng cho Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, tài bồi tuổi trẻ áo Lam thấm nhuần Phật pháp, tương lai góp phần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Nhưng than ôi!

Sóng vỗ ngọn tùng

Mây giăng đỉnh hạc.

Sóng vỗ ngọn tùng, nhớ thuở bậc Tôn sư khai sơn Quảng Hương Già Lam thâu thần thị tịch.

 Mây giăng đỉnh hạc, thương ngày đức Hòa Thượng Thượng Thủ BẢN THỆ TĂNG GIÀ quảy dép về Tây.

Tịnh đức Thiền tăng vân tập như mây

Phật tử, tín đồ quang lâm như nước.

Tưởng niệm Hòa Thượng:

Làm sứ giả Như Lai, ba cõi thong dong, thả bước tiêu dao cùng pháp giới.

Mang hành trang Chư Tổ, một đời tự tại, trải lòng phụng sự khắp quần sanh.

Đến tợ vầng trăng, theo nước trăm sông về biển cả

Đi như cánh hạc, cùng mây vạn núi hướng trời cao.


Nay, Chư Tăng già Bản Thệ, HĐCVGH GĐPT VN, thành kính đảnh lễ tưởng niệm công đức Hòa thượng. Ngưỡng Nguyện Giác Linh Cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta bà, duy trì BẢN THỆ TĂNG GIÀ làm chỗ quy hướng cho tất cả đồ chúng hữu duyên.

Xin nghiêng mình bái biệt Hòa Thượng.Chan Dung HT Thich Duc Chon-1
ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng ĐỨC hạ CHƠN
THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ
VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM
Viên tịch ngày 27 tháng 11 năm 2017
---0---
Kính bạch Hòa thượng Thích Nguyên Giác cùng toàn thể môn đồ pháp quyến
Con rất đau buồn khi nhận được ai tín Đức Trưởng lão Hòa thượng Viện chủ Tu viện Quảng Hương Già Lam nê hoàn nhập diệu. Vì muôn dặm cách trở, không kịp về dự lễ thọ tang, con xin kính dâng lên giác linh Đức Trưởng lão Hòa thượng đôi dòng tưởng niệm.


Than ôi !
Trời Sài thành sao mờ trăng khuyết
Đất Thần kinh mây phủ sương rơi.
Môn đồ thương tiếc bậc Tôn sư
Pháp quyến kính thương vị Thượng thủ.

Nhớ giác linh xưa :
Đất Cố đô thác tích trần hoàn
Dòng Phạm tộc tùy duyên huyễn chất.
Chánh tín xuất gia, lìa mẹ xa cha, mượn gió mát trăng thanh làm bạn
Đồng chơn nhập Đạo, cạo râu bỏ tóc, lấy kinh vàng kệ ngọc làm thầy.

Rồi thì :
Tâm hoa bừng tỏ, đăng đàn thọ lãnh ba y, nguyện một lòng nối dòng Phật chủng
Trí thể sáng ngời, thầy tổ trao truyền một bát, thệ suốt đời kế tục gia phong.
Báo Quốc Phật đường, trải bao xuân thu nghiên tầm Kinh Luật Luận, trăng Lăng già soi sáng trần tâm
Trung phần Học viện, qua nhiều năm tháng chuyên trì Giới Định Tuệ, hoa Ưu bát ngát thơm Phật cảnh.

Đến khi hoằng pháp lợi sinh :
Trụ trì Quảng Hương, đào tạo tăng tài, ước nguyện dựng xây nhà chánh pháp
Đảm nhiệm Long Huê, hướng dẫn tín đồ, hằng mong kiến tạo cảnh Lạc bang.
Cam Ranh Giáo hội khai sơn, sớm chiều phụng sự khắp quần sinh
Hải Đức Học viện chung tay, ngày đêm giúp sức chư huynh đệ.

Gặp lúc nhân tâm ly tán :
Vâng lời Thầy về Quảng Hương, tiếp độ hậu côn, khi nắng khi mưa lòng chẳng đổi
Nương đức Tổ trụ Già Lam, chở che học chúng, lúc cơm lúc cháo chí càng bền.
Công đức ấy tạo nên dòng pháp nhũ như mưa nguồn chảy khắp trăm sông
Đạo hạnh này dựng nên nhà Thân hữu như trăm sông cùng nhớ Về nguồn.
Những tưởng :
Trên Phật điện vẫn ngân vang lời pháp nhũ
Dưới Tổ đường vẫn vang vọng tiếng Phạm âm.

Nào ngờ :
Nơi trượng thất, song lâm hối ảnh, hàng môn đồ thọ lãnh di ngôn
Chốn giảng đường, chích lý Tây quy, chúng đệ tử tuyên dương Phật hiệu.
Chuông ngân ba cõi, khắp trần gian cung tiễn Thiền ông
Trống dậy bốn phương, cả Lạc cảnh đón chào Đại sĩ.

Thế là từ nay :
Già Lam mất đi bậc Tôn sư khả kính
Bản Thệ mất đi vị Thượng thủ uy nghiêm!

Kính nguyện giác linh Ôn :
Như mây trắng đến đi tự tại
Như chim Bằng qua lại thong dong.

Phương trời ngoại, con ngậm ngùi rơi lệ
Thắp nén tâm hương bái vọng Liên đài./.


Phương ngoại phương, ngày 1 tháng 12 năm 2017
Vĩnh Nghiêm môn nhân,
Thích tử Giác Dũng
Đê đầu kính điếu.
blank

 

oOo
VĂN TƯỞNG NIỆM
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH
ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM TÂN VIÊN TỊCH

 

Khấu đầu kính lễ

Chúng con toàn thể Lam Viên trong và ngoài nước đồng hướng về chốn Tổ.

Bỗng nghe:

Tin bão quê hương

Chớp biển mưa nguồn

Truyền trong gió sớm

Ôn Thượng Thủ thâu thần thị tịch, bốn giờ sáng nay, ngày mười tháng mười năm Đinh Dậu.

Sét đánh vang tai

Lệ nhòa cay mắt

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam, thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã về với Phật.

NGUYÊN nguyện từ bi

MỸ ý mãn túc

ĐỨC phủ nhà Lam

CHƠN trùm cửa Phật

Hải đức thù ân

Tánh đồng bản giác

Bước chân người không ngoài bước chân Phật

Rừng dâu xanh rụng lá cội Bồ-đề

Pháp giới nhất chân không chỗ đến, chỗ về

Nhập Phật độ không tướng và không cảnh.

Tháng mười bão lụt, Nam Trung nước nổi

Nhà lớp trôi sông, gió giông bay nóc

Cầu, đường đổ sập, người chết mất thây.

Ôn dạy mở rộng vòng tay, cùng nhau cứu trợ.

Văn thư khẩn báo khắp năm châu

Tịnh tài bốn phương đồng quy tập

Phái đoàn thiết lập, chuẩn bị sẵn sàng.

Chưa kịp trình Ôn – Nửa đêm nghe tin Ôn viên tịch

Sao giữa trời hạt ngọc nở cành dương

Vầng trăng bạc hồ trường xanh nước tịnh

Ôn đã đi rồi đất nghiêng một phía

Nước mắt bao người đổ xuống chốn Già Lam

Trời gầm nước nổi tràn xứ Huế

Gió thổi mây trôi lệch Ngự Bình

Bước chân Ôn đi sen nở

Hay đất đá hóa thành bùn

Lối Ôn về vẫn thơm ngát hương hoa

Dấu chân Ôn nghìn thu thành sử tích

Than ôi!

Mặt trời mùa đông khuất dạng

Bốn phương tê tái nỗi niềm

Lụt nguồn trôi trái bòn bon

Năm châu nhạt nhòa dòng lệ.

Một đời Ôn lập nguyện:

Các Niệm Phật Đường, vùng “kinh tế mới”

Nơi nào tạo dựng, khuyến mừng hoan hỷ

Thiếu Phật, thiếu Tăng

Tự thân khuyến hóa

Đâu cần Ôn đến

Đặt đá khánh thành

Phật đường, tôn tượng

Pháp nhũ, pháp loa

Lòng từ bi mẫn

Không quản xa gần

Đêm hôm mưa nắng

Đâu cần là tới

Ai thỉnh là đi

Phi nghi, phi vệ

Nghiêm cẩn lạ thường

Tâm vô phân biệt

Phật sự hóa đạo tâm

Viên thành duyên hoan hỷ

Tự thân Ngài đơn giản

Ăn uống ngủ nghỉ tiết chế điều hòa

Sáu thời niệm Phật công phu

Điều tiết thân tâm

Tự mình phục vụ

Giới trường độ chúng, pháp hóa độ sanh

Ai cầu gia sự, ai khát pháp âm

Ngài ân cần dạy bảo

Với Gia Đình Phật Tử

Ôn giáo dưỡng bảo ban:

“Này tất cả Lam Viên

Thương yêu nhau như ruột thịt

Trong ngoài, trên dưới đoàn kết

Một lòng chung lo Phật sự

Giáo dưỡng đàn em báo đền ân Tam Bảo

Đảnh lễ Ân Sư Gia Đình Phật Tử

Phật sự đa đoan không quên chúng con

Nối nghĩa Bổn Sư có duyên Gò Vấp

Trú trì Long Huê tự Gia Đình Phật Tử tụ về

Phật sự Thầy đi, Nha Trang học viện

Gia Đình Phật Tử quyền biến, đổi đơn vị Đức Chơn

Duyên Phật hồng ân, trụ trì Quảng Hương Già Lam – Tu viện

Gia Đình Phật Tử Đức Chơn được giáo dưỡng tài bồi

Gia Đình Phật Tử Gia Định được nuôi lớn cái nôi từ đó

Ôn Khai Sơn Viện Chủ chứng minh

Thầy Trụ Trì Đức Chơn bảo bọc

Phật sự thành – âm siêu dương thái

Gia Đình Phật Tử các nơi – dìu nhau đứng dậy

Chốn cũ hồi phục – đất mới lập tâm

Hội Đồng Huynh Trưởng Cao Niên

Ban Hướng Dẫn Trung Ương phục hưng như cũ

Trại huấn luyện mở ra

Hội thảo, Hiệp Kỵ truyền thống

Hội nghị Gia Định, Trung Ương

Tùy lúc, tùy thời mở lối

Được Ôn hứa khả

Cho cả một phòng

Làm văn phòng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Áo Lam có chỗ đi về

Từ đó chúng con có nơi nương tựa

Với châm ngôn Ôn dạy:

“Phương tiện tùy nghi

Vô thi bất khả”

Vượt qua tất cả chướng duyên

Lam Viên đoàn tụ

Ôn để lại kỳ tích

Cung thỉnh Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

Cung thỉnh Ngài đăng lâm pháp tịch

Với gia tài vô giá vượt thời gian không gian

Đó là “BẢN THỆ TĂNG GIÀ”

Ôi thật là cao quý.

Trước Giác Linh Ngài

Ân Sư khuất bóng về Tây

Ngài tuyên lời phú chúc Cấp Dũng:

“Kế thừa tâm ấn của Lịch Đại Tổ Sư, với bản thệ hoằng pháp lợi sanh, Hội Đồng Tăng Già nay chứng minh và phú chúc sự nghiệp truyền thừa cho Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN nhiệm vụ giáo dưỡng các thế hệ thanh, thiếu, đồng niên Việt Nam trưởng thành trong chánh pháp, để phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc, vì sự an lạc và hưng thịnh của Dân Tộc trong cộng đồng nhân loại”.

Chúng con xin thay mặt toàn thể Lam Viên trên toàn thế giới “Y GIÁO PHỤNG HÀNH”.

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ TÂN VIÊN TỊCH TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TỨ THẾ TRÙNG KIẾN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM VIỆN CHỦ HÚY THƯỢNG NGUYÊN HẠ MỸ – TỰ ĐỨC CHƠN – HIỆU HẢI TÁNH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG GIÁC LINH (tam bái).

ht duc chon 2

blank

ĐIẾU VĂN
Tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già – Ân Sư GĐPTVN
GĐPT TỈNH KHÁNH HÒA
THÀNH KÍNH DÂNG LÊN GIÁC LINH ÔN

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính lạy Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn – Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh.

 

Kính bạch Giác Linh Ôn

Mấy rày, Khánh Hòa – tỉnh chúng con,

Lạnh trong cơn bão lũ

Chia ấm, xẻ bùi,

Đắng, ngọt giữa Đông, Thu,

Dù trời có tối mù

Biển chuyển động, sóng vồ…

Áo Lam chúng con vẫn đến và đi

Kiên trì…

Chia sẻ cùng người nỗi đau

Nguyện ánh từ quang đạo mầu

Chuyển luân đắp đổi

Được làm ráo mồ hôi

Lau khô nước mắt cùng người.

Chúng con đã hiểu được

Chẳng mất, cũng chẳng còn

Giữa dòng đời “nhân quả trùng trùng duyên khởi”

Bình thản nên làm, vui và bước tới.

Nơi khó khăn cũng như tăm tối,

Nhưng…

Kính bạch Ôn

Ôn ơi!

Nghe tin Ôn đã tịch

Áo lam GĐPT Khánh Hòa chúng con mất bình tĩnh, thật bàng hoàng!!!

Ngoài trời Nha Trang mưa đang giăng giăng.

Trong lòng chúng con không thể ngăn nước mắt

Bởi những cây cổ thụ bên đường bão táp làm ngã xuống

Người ta còn dựng lên làm theo mong muốn,

Sống thêm bao tháng ngày làm đẹp phố xanh.

Nhưng!…

Nhưng vị Đại Trưởng Lão Hòa Thượng

Vị Thầy của mầm xanh,

Của Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Được viết thêm trang Lam sử lành

CHƠN thành – ĐỨC độ, Trí Tuệ vô bờ

Đã hy sinh cho đạo pháp lúc nguy cơ

Đã che chở, làm bè cho Lam Viên vượt sóng

Dạ, giờ đây vị Thầy của chúng con thanh thản ra đi

Hỏi làm sao chúng con không thổn thức được?

Ôn đã dạy chúng con,

Châm ngôn BI – TRÍ – DŨNG

Là kim chỉ nam, hướng thuyền vượt biển sóng mê

Không ngã chấp

Không pháp chấp

Đến bờ giác, thả thuyền trôi không giữ

Ôn dạy chúng con Tứ Ân thời đủ

Người áo lam hội tụ sáng danh

Kết đài sen trắng

Thành tòa vững chắc

Tỏa hương cho đời, ngát đạo muôn nơi

Bốn Đại Hội GĐPTVN Trên Thế giới qua rồi

Nhưng lời vàng ngọc Ôn dạy vẫn còn lưu trong tâm khảm

Để chúng con biết sống uyển chuyển tùy duyên

Vẫn biết giữa vô minh vạn biến

Như cây dương hiện diện giữa gió đông

Tuyết nặng trĩu đè cành

Cành mềm theo giá buốt

Ôn còn dạy chúng con sau trước

Hãy kiên cường vượt được chính mình

Đừng làm rỉ sắt, tội tình sắt lắm

Như sư tử trùng ẩn mình gặm nhấm

Sư tử thời thịt da chầm chậm rã rời

Kính bạch Giác Linh Ôn!

Ôn ơi!…

Đối với thế gian

Vô thường thời sanh diệt

Sanh ly tử biệt

Biết thế buồn mà chi!

Ôn đã từng dạy chúng con thế ni

Nhưng đời này, chúng con không khỏi sầu bi

Chưa sẵn sàng chia ly

Để xa Ôn, nói răng ri cho hết

Như chim non cần hơi ấm cha hiền

Biết khổ, chao, nghiêng

Đất liền không bằng phẳng

Chúng con vẫn biết

Ôn đã xả báo thân, làm theo bi nguyện

Nhưng bây giờ chúng con vẫn còn khờ dại

Giữa thất đại biến tướng hoài hoài

Nên chúng con luôn cần Ôn chỉ dạy, Ôn ơi!

“Đến để thấy

Nghe kỹ để hiểu

Nhìn kỹ để thương”

Biết như thế, nhưng nước mắt vẫn bi thương

Bởi tình cảm thầy trò

Trào dâng nhất thời khó bề lặng lại

Nhưng giờ đây trước Linh Đài hiện tại

Chân dung Ôn

Ánh mắt, nụ cười hiền thật quá thiêng liêng

Chúng con cảm thấy thật bình yên

Bởi máu Tăng Già Lam, máu Lam Hiền cùng hòa chung nhịp đập

Chúng con Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa nói riêng

Gia Đình Phật Tử Việt Nam nói chung

Liên hoa tay chấp

Xin nguyện đồng lòng xây đắp “Nhà Lam”

Hành Bồ-tát đạo trong ánh đạo vàng

Giữa ác trược, ngược dòng đời vững bước

Dù không được gặp lại Ôn trong y vàng thân hạc

Nhưng vẫn trong chúng con được bồi “ĐỨC” phước duyên

Không nói, như làm trở về  CHƠN” nguyên…

⃰* * *

Trước Linh Đài chúng con xin nguyện

Tăng-già đi trước xả thân vì đạo nghĩa

Lam hiền đi sau, tiếp bước đuốc Phật gia

Tòa sen tỏa ngát dung hòa

Vun bồi Trí Đức, đạo đời an vui

Cực Lạc trên môi nụ cười

Tịnh Độ tự tại giữa đời là đây

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Chúng con xin TINH TẤN lạy Ôn

Phật Tử: Tinh Tấn!

Nha Trang, ngày 28/11/2017

Ban Hướng Dẫn GĐPT KHÁNH HÒA – Việt Nam.


HT-ThichDucChon_04

HÓA THÂN CỘI TÙNG GIÀ

Kính ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh

Kính bạch Ôn Thượng Thủ

Ôn ơi!
Ôn đi rồi
Thoáng đó, thoáng đây
Sóng nước chống chèo
Những lúc thế sự gian truân
Anh em Gia Đình Phật Tử chúng con nơi nào nguy khốn
Ôn đến…
Như là thiên thạch trụ
Bảo bọc vỗ về tổ chức chúng con.
Sống trong lòng Ôn trong vòng tay che chở
Y vàng hóa đạo, tâm từ tỏa hương
Chúng con yên tâm hành hoạt.
………………….
Từ biên địa hạ tiện Bình Phước, Bình Thuận cô thân
Từ Tây Nam Phần gian khó
Ra ngoài xứ Huế, về Di Linh, Đà Lạt
Khánh Hòa, Phan Thiết… rải khắp Trung-Nam
Ra đến Thế Giới, Đông, Tây, GĐPT Hải Ngoại các anh chị Lam Viên
Có Ôn là cả bầu trời
Có Ôn để được bao lời chở che
Mới đây thôi!
Tại Viên Thành Tự, Ôn ra lời đời, đạo.
Để ma quân thuở ấy phải cúi đầu
Và mới đây thôi!
Tại Phật Ân – ơn Tam Bảo – trong đại hùng bửu điện
Trước Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh
Và trước tất cả đại diện Huynh Trưởng các cấp, các tỉnh thành
Ôn nói lời tri niệm về Giáo Hội
Về Chư Anh Linh, Tôn Túc, Tiền Bối Hữu Công
Chư Thánh Tử Đạo vị pháp thiêu thân, vị pháp vong thân
Mở lời hoài niệm xưa – bảo ban cho nay, việc tốt phải làm
Sao cho xứng là đàn con hiếu đạo
Lời Ôn nhỏ nhẹ, ân cần
Lời Ôn nhả ngọc phát ban suối từ
………………….
Rồi sáng nay
Tin về mang hơi lạnh!
Ôn đi rồi!… Đi thật rồi!… Xa hẳn chúng con
“Đàn con dại, từ lâu vất vưởng”
Nương vào Ôn xa bão lũ mê cuồng
Ôn ơi! Hay là Ôn “đã báo”
Một niệm lành sẽ đến với chúng con.
Từ đây, này “việc tổ chức sẽ khinh an
Không có khó, không việc gì phải lo nghĩ
Bền tâm, kiên định khó nào cũng qua
Ôn đi đây việc nhà đã nhẹ, gác mái chèo lòng Ôn nhẹ thênh thang”
Cho hôm nay và ngày mai
Đàn em chúng con sẽ nở được nụ cười
Anh em chung hướng, việc gì cũng xong.
————o0o————
Thôi rồi! Ôn đã đi rồi!!!
Chúng con cúi đầu, suy nghiệm và chắc chắn một điều,
Hôm nay, trong bầu trời dân Việt
Rất nhiều người, nhiều người đang khóc!
Chỉ riêng Ôn
Hàm tiếu một nụ cười
Chúng con quy đầu đảnh lễ
Nụ cười trọn vẹn của Ôn.

Kính cẩn dâng Ôn ba lạy và lời xin kính tiễn.

Anh chị em chúng con Lam Viên Bình Phước – Việt Nam

Thành tâm cung tiễn!…

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/01/202007:26(Xem: 1400)
Biểu đồ truyền thừa các tông phái Phật giáo từ Ấn Độ đến Việt Nam: Biểu đồ I.1: Thiền tông Ấn Độ Biểu đồ I.2: Thiền Ấn Độ Đến Trung Quốc Biểu đồ I.3: Thiền Trung Quốc – Huệ Năng và Môn Đệ Biểu đồ II.1: Dòng Mã Tổ Biểu đồ II.2: Dòng Mã Tổ Biểu đồ III.1: Tông Tào Động Biểu đồ IV.1: Tông Lâm Tế Biểu đồ IV.3: Dòng Lâm Tế – Viên Ngộ Biểu đồ V: Tông Vân Môn & Pháp Nhãn Biểu đồ VI.1: Thiền Nhật Bản – Cội nguồn của Phong Trào Ngũ Sơn Thập Sát Biểu đồ VI.2: Thiền Nhật Bản – Việc truyền bá thiền Lâm Tế từ Trung Quốc sang Nhật Biểu đồ VI.3: Thiền Nhật Bản – Các chi phái của Tông Lâm Tế I Biểu đồ VI.4: Thiền Nhật Bản – Các chi phái của Tông Lâm Tế II Biểu đồ VI.5: Thiền Nhật Bản – Các chi phái của Tông Lâm Tế II Biểu đồ VI.6: Thiền Nhật Bản – Lâm Tế Chính Mạch I – Dòng Nam Phố Thiệu Minh Biểu đồ VI.7: Thiền Nhật Bản – Lâm Tế Chính Mạch II – Dòng Bạch Ẩn Biểu đồ VI.8: Thiền Nhật Bản – Đạo Nguyên và Tông Tào Động Biểu đồ VII.1: Thiền tông Việt Nam – Thiền phái Tì-ni-đa Lưu-c
06/06/201213:35(Xem: 8465)
Hòa thượng Thích Quảng Đức, Pháp danh Thị Thủy, Pháp tự Hành Pháp và thế danh là Lâm văn Tức, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa...
26/04/201215:06(Xem: 10451)
Mùa Phật Đản 1963, có máu, lửa, nước mắt và xương thịt của vô số người con Phật ngã xuống. Nhưng từ trong đó lại bùng lên ngọn lửa Bi Hùng Lực của Bồ Tát Thích Quảng Đức
05/06/201111:56(Xem: 5862)
Ngôi chùa nhỏ nằm khiêm tốn trong khoảng đất rộng đầy cây trái. Buổi tối, mùi nhang tỏa ra từ chánh điện hòa với mùi thơm trái chín đâu đó trong vườn.
08/09/201212:12(Xem: 4137)
Với Hòa thượng Minh Châu, một đại sư đã ra đi. Một đại sư cỡ ấy, thế hệ chúng ta chỉ có vài vị. Vài vị, nhưng là những ngọn đuốc soi sáng đường đi cho cả một nửa thế kỷ. Hôm nay, ngọn đuốc gần như là cuối cùng ấy đã tắt. Đã tắt, để nói với chúng ta, như Phật đã nói khi nhập diệt: Hãy tự thắp đuốc lên mà đi.
19/03/201002:09(Xem: 3092)
Một cặp kính trắng với sợi dây vòng ra sau cổ, năm ba con khỉ nhảy tung tăng trên vai, trên đầu, tóc tai rối rắm, áo quần cái dài, cái ngắn, kiểu đàn ông, đàn bà, đầy màu sắc sặc sỡ …đây là dáng người anh Bùi Giáng chúng ta thường gặp trên những nẽo đường Sài Gòn năm 1975 … Sau năm 1975 , anh Bùi Giáng về ở chung với chúng tôi trong nội xá viện Đại học Vạn Hạnh cũ (222 Trương Minh Giảng, nay là Lê Văn Sĩ). Vào thời điểm này, Đại học Vạn Hạnh không còn hoạt động, nên nội xá chỉ còn một số ít người ở lại với Hòa thượng Viện trưởng Thích Minh Châu. Chúng tôi quản lý chung, chú Chơn Thuần đi chợ và thị giả cho Hòa thượng Viện trưởng, anh Trần Châu phụ trách an ninh, anh Bùi Giáng thì nhận nhiệm vụ đi mua lương thực.
06/10/201319:35(Xem: 47626)
Trước khi Sài Gòn sụp đổ, tôi đã có một thời gian dài sống tại Lăng Cha Cả, gần nhà thờ Tân Sa Châu. Để đến được trung tâm Sài Gòn, từ Lăng Cha Cả phải đi qua những con đường Trương Minh Ký – Trương Minh Giảng (nay là đường Lê Văn Sĩ). Ở đoạn chân cầu Trương Minh Giảng có một cái chợ mang cùng tên và sau này
03/09/201817:23(Xem: 3159)
Nhiều lời Đức Phật dạy trong kinh điển có thể được nhìn thấy qua nhà thơ Bùi Giáng. Toàn thân Bùi Giáng chính là Khổ Đế hiển lộ qua cái được thấy. Tương tự, với Tập Đế. Nụ cười của Bùi Giáng chính là Đạo Đế hiển lộ an lạc qua cái được thấy. Tương tự, với Diệt Đế. Bùi Giáng đùa giỡn ca ngâm với lời lời ẩn nghĩa chính là diệu chỉ tâm không dính mắc của Kinh Kim Cang, hiển lộ qua cái được thấy và cái được nghe. Bùi Giáng đi đứng nằm ngồi giữa phố như không một nơi để tới chính là diệu chỉ sống với cái Như Thị của Kinh Pháp Hoa, hiển lộ qua cách thõng tay vào chợ. Bùi Giáng viết xuống chữ nghĩa xa lìa có/không, dứt bặt đúng/sai, hễ viết xuống là gửi vào tịch lặng bờ kia chính là diệu chỉ gương tâm rỗng rang của Bát Nhã Tâm Kinh. Đó là hình ảnh nhà thơ Bùi Giáng trong tâm tôi nhiều thập niên qua.
19/01/201921:03(Xem: 2061)
Thời gian là cái gì thật mầu nhiệm, không hình không tướng, tưởng như nó dửng dưng, lạnh lùng trước muôn sự, nhưng lại thầm lặng ân cần cất giữ những gì đã đi qua, rồi tùy đối tượng mà hoài niệm. Không ai nắm bắt lại được những tờ lịch đã rơi, nhưng bước chân của bao bậc hiền nhân quân tửđều như còn in hằn trong không gian khi thời điểm luân lưu trở lại theo vận hành của trời đất.
12/02/201806:16(Xem: 3316)
Thong dong mây trắng giữa trời, Thênh thang hạnh nguyện, hát lời thi ca. Yên Cát Thiền Tự chang hoà, Khơi nguồn đạo mạch, bảo toà Như Lai.