Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điếu Văn Tưởng Niệm HT Thích Như Huệ

28/06/201611:20(Xem: 2690)
Điếu Văn Tưởng Niệm HT Thích Như Huệ

ĐIẾU VĂN

Của Giáo Hội Phật Giáo ViệT Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

(Đọc trong lễ Truy Niệm Giác Linh Trưởng Lão HT Thích Như Huệ Chứng Minh Đạo Sư sáng thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2016 tại Giác Linh Đường Tổ đình Pháp Hoa Nam Úc)


Nam Mô Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư BTát


Kính bạch Giác linh Hòa Thượng

 

Trời Nam Úc mấy bửa ni sùi sụt

Giọt vắn dài tê buốt tiễn đưa Người

Không gian trầm lắng áng mây mờ

Sát na phân định đôi bờ sắc không

Từ vô thỉ đến vô chung

Người nay từ giả trần hồng thong dong

Phút tiễn biệt ôi chạnh lòng

Dâng lời bái bạch ngưỡng mong chứng tường

Ngài bậc mô phạm thừa đương

Cần chuyên tận tụy pháp thường

Chu toàn trách nhiệm tin cậy gởi trao

Bất cứ Phật sự nào dù lớn hay nhỏ

Cho dù dễ hoặc khó chẳng chút từ nan

Với tâm đại lượng bao dung

Đại bi đại trí, nhẫn chí đại hùng

Quyết đạt đến thành công

Xuất gia từ thuở đồng chân

Tôi rèn hạnh nhẫn tinh cần

Chùa quê gạo thiếu cơm không

Cày sâu, cuốc bẫm cấy trồng lúa khoai.


Đó chính là lập nguyện công phu, thật đúng như lửa thử vàng, càng nung đỏ càng sáng chói. Tốt nghiệp xong Trung Đẳng Phật học, Ngài tham gia giảng sư đoàn, nắm giữ nhiều vai trò chính: Trụ trì, Đặc ủy giáo dục, Tổng vụ trưởng, Phó Viện Trưởng Viện Hoằng Đạo và sau cùng là Hội Chủ GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan (1999 - 2015).

Trên đường vượt biên tỵ nạn, Ngài tới đưc xứ Úc tự do vào năm một nghìn chín trăm tám hai (1982). Bước đầu con số không, cũng từ đó dần dần xây dựng hai Phật sự hàng đầu: tạo dựng cơ sở và tái lập lại tổ chức Giáo Hội, không đơn giản như dự tính. Nhân sự không, Phật tử cũng không, tiền bạc trống rỗng. Nhẫn nại là vốn liếng, nhu hòa tâm nhiếp chúng, nỗ lực là sức thu hút, đó là 3 cương lãnh nơi Ngài mà các huynh đệ học được đem ứng dụng vào mọi Phật sự. Nhớ lại buổi ban đầu hồi thập niên 80, huynh đệ chỉ vài ba vị cùng nhau tận tụy dấn thân, họp bàn kế hoạch, đốc đôn, và đi tới nhiều nơi vận động lập hội, xây chùa. Soạn Nội quy, lập Hiến chương đưa vào sinh hoạt. Mời gọi Tăng Ni nhập cuộc, tổ chức khóa an cư kiết hạ, thực hiện từng bước từng phần rồi dần dần nên nề nếp. Ngài lãnh đạo Giáo Hội suốt 4 nhiệm kỳ từ ngày tái lập (1999), qua 16 năm, có những lúc biến và cũng có nhiều lúc thông, thuận duyên cũng nhiều, chướng duyên chẳng ít, xem đó như là sự thử thách, cho dù gian lao, nhọc sức, vai chủ soái Ngài vẫn kiên trì. Cho tới đầu nhiệm kỳ 5 (2015) Ngài từ nhiệm hoàn giao trọng trách. Đại hội khoáng đại triệu tập, Ngài được Giáo Hội cung thỉnh vào ngôi vị Chứng Minh Đạo Sư, cho tới ngày viên tịch.


Kính bạch giác linh Hoà Thượng

 

Bậc đạo phong khả kính

Cho bốn chúng tựa nương

Như viên hoa tiêu định hướng

Nhờ Ngài dẫn lối chỉ đường

Xem sau trông trước

Dự phòng mọi bất trắc

Khiến ma chướng phục nhường

Do tài hành xử thích đương kịp thời.


Và đây là một kinh nghiệm, qua biến cố 2008 như lượn sóng thần chờ cơ hội cuốn hút Giáo Hội chúng ta, chính nhờ Ngài, cùng cố HT Thích Minh Tâm sáng suốt vạch định tìm phương để cho các Giáo Hội PGVNTN tựa nương. Rồi từ ngày đó Giáo Hội PGVNTN liên châu ra đời, kết nạp chư Pháp lữ đệ huynh cùng chung nhau lập lại đạo tình Linh sơn cốt nhục. Thế mà chỉ tám năm thoáng chốc, Hòa Thượng vội quảy dép quy Tây.


Giáo Hội từ nay vắng bóng Thầy

Bao nhiêu tâm nguyện vẫn còn đây

Mới hôm nào hơn tháng trước

Toàn thể Giáo Hội quy tụ về đây

Lễ tri tạ ân đức cao dày

Qua đạo từ Ngài ân cần chỉ bảo

Các con phải hết lòng thuận thảo

Đệ huynh hòa dưới kính trên

Cùng bổn đạo, các con nên tinh tấn

Trì trai giới cấm giữ phép nhà

Với Giáo Hội Ngài bùi ngùi xúc động

Lời tuy ngắn gọn

Đạo nghĩa tình thâm

Gn bó sắt son

Ân đức trưởng lão

Hoà Thượng Chứng minh

Biết nói sao cho cạn

Giờ này trước án kim quan

Nghi ngút khói trầm nhang

Thô thiển dâng lên mấy hàng

Chúc Ngài đạo lộ bình an

Tây phương Thánh cảnh sen vàng nở hoa

Ngưỡng mong Hoà Thượng thăng tòa...


Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Chúc Thánh Pháp phái đời thứ 41, Đại lão Hoà Thượng Thích Như Huệ pháp tự Giải Trí, đạo hiệu Trí Thông giác linh thùy từ chiếu giám.

On Nhu Hue (3)


ĐIẾU VĂN  CHÙA A DI ĐÀ TƯỞNG NIỆM

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG NHƯ HẠ HUỆ

Chứng minh Đạo sư GH Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

 

Cung kính đảnh lễ chư tôn đức trong Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến.

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ.

Kính bạch Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Trong cuộc đời vô thường hữu hạn, sanh ly tử biệt, chúng con không làm sao tránh khỏi sự bùi ngùi xúc động trước sự ra đi vĩnh viễn của một bậc Trưởng lão khả kính, một bậc lãnh đạo sáng ngời phạm hạnh.

Trưởng lão Hòa thượng  trở về nơi cõi Phật, dẫu biết rằng sinh tử là lẽ thường, nhưng làm sao tránh khỏi bùi ngùi kính tiếc một bậc long tượng thiền môn, một cây đại thụ của GH PGVNTN Hải ngoại tại UĐL-TTL nói riêng, và các GH PG VN ở Hải ngoại nói chung, mất đi một “thuyền trưởng tài ba” lèo lái con thuyền giáo hội phát triển

“Sanh như thể đắp chăn đông,

Tử như cởi áo hạ nồng khác chi.

Xưa nay các pháp hữu vi,

Không sao tránh khỏi hiệp ly vô thường.

Một khi ngộ lý chơn thường.

Pháp thân hiển hiện mười phương chan hoà.”

Nhớ Giác Linh xưa,

Xuất thân từ gia đình vọng tộc

Từ thuở ấu niên,

Chí xuất trần dũng mãnh,

Một lòng tầm cầu học đạo.

Với chí nguyện dấn thân vì đạo pháp

Ngài rời đất Tổ đình Chúc Thánh, Hội An

Cất bước vân du, nghiên tầm đạo pháp.

Để từ đó nơi nơi in dấu.

Khánh Hoà, Đà lạt, Komtum

Quảng nam, Đà Nẵng, Japan.

Rồi cơ duyên hội ngộ

Xứ Úc, Adelaide lưu bóng Thiền âm.

Với hoài bão truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai,

Cùng chí nguyện kế vãng khai lai, báo Phật ân đức.

Kiến lập đạo tràng, trang nghiêm tịnh cảnh.

Từ hòa hỷ xả, nhiếp hóa quần sanh.

Giới đức trang nghiêm, khiêm cung, vị tha vô ngã,

60 năm làm Thích tử Như Lai, toả sáng gương lành.

Dù ở cương vị nào, Hòa thượng cũng thể hiện chí nguyện:

Tác Như Lai sứ, hành Như Lại sự.

Cả cuộc đời, Hòa thượng đem hết sức mình

Không ngại gian lao vất vả, làm rạng danh dòng họ Thích,

Hòa thượng  kiên trì cần mẫn.

Lãnh đạo Giáo Hội, giáo dục Tăng Ni, Phật tử.

Đến lúc thân tứ đại mỏi mòn, Xác ngũ uẩn đến hồi suy yếu

Nhưng Hòa thượng vẫn an nhiên tự tại,

Bởi sinh tử vô thường, buông xả huyễn thân

Duyên trần viên mãn, Ngài thâu thần thị tịch.

Hôm nay đây đạo nghiệp viên thành,

83 năm hiện thân cõi Ta bà, toá sáng gương lành

60 năm trường tuỳ duyên hoá độ

Hòa thượng ung dung nối gót Tổ Thầy, quảy dép về Tây.

Như sét đánh, khắp nơi nơi rúng động,

Bao buồn thương, tiếc nuối bậc cao tăng

Để lại cho đời muôn vạn tiếc thương

Trang sử Phật giáo năm châu lưu nhớ tên người.

Từ đây:

“Trí Bát Nhã vẫn thường còn, Hoà thượng dẫu ra đi, bóng nguyệt Già Lam hằng sáng tỏ.

Thủ lăng Nghiêm là vĩnh cửu, Kim thân thường lưu lại, toà sen Tịnh Độ mãi tròn xinh”

Giờ đây, trước án kim quan, trang nghiêm thanh tịnh. Kính cẩn dâng nén tâm hương, với tất cả lòng thành kính nhất! nghiêm cẩn lễ bái tiễn biệt Trưởng Lão Hòa thượng Cao đăng Phật quốc. Ngưỡng mong giác linh Hòa thượng từ bi chứng giám.

Thành kính cầu nguyện giác linh Trưởng Lão Hòa thượng Thích Như Huệ chứng minh đạo sư GH, nhập Vô sanh Pháp nhẫn, đáo Hoa Tạng Huyền môn, vì hạnh nguyện cưu mang, vì bản hoài Thượng sĩ, vì hạnh nguyên giác tha, bất vong nguyện lực, hồi nhập Tà bà, cùng với hàng Pháp lữ, tiếp tục sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, cứu khổ độ sinh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A DI ĐÀ Phật. Tác đại chứng minh.

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế, Pháp Hoa Tổ Đình Phương Trượng, Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Chứng Minh Đạo Sư, húy thượng Như hạ Huệ, tự Giải Trí hiệu Trí Thông Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

Thành kính khể thủ

Tỳ kheo: Thích Nguyên Trực, Kính bái biệt Hòa thượng.


On Nhu Hue (3)

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng NHƯ hạ HUỆ

Cung kính đảnh lễ chư tôn đức Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến!

Thành kính đảnh lễ giác linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Khai Sơn Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc kiêm Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan !!!

 

PHÁP HOA LINH DIỆU

 

Hỡi ôi!

Nam Úc lệ rơi

Pháp Hoa linh diệu

Chống Thiền Trượng siêu miền Đông Độ

Ngồi Hoa Sen vui cảnh Tây Phương

Cỏ cây ủ rủ đau buồn

Hoa lá tàn phai héo úa

Tăng-Ni Việt Nam bàng hoàng

Phật tử thế giới thương cảm!

 

Kính nhớ giác linh xưa:

Làng Cẩm Phổ rõ tướng thong dong

Đất Điện Bàn ươm mầm giác ngộ

Nơi đây khắc khổ muôn phần

Nhà ấy khai sinh chủng tử.

Năm Giáp Tuất vào trong gia tộc

Cha-Mẹ, anh em theo hạnh Hoa Đà

Xuống biển, lên rừng tìm dược thảo cứu bệnh trầm kha

Lặn lội Đông-Tây gieo nhân phúc thiện như Hải Thượng Lãn Ông.

Ôi cao quý thay

Thật thượng diệu thay!

 

Nhớ lại:

Năm 12 tuổi, nơi địa linh Quảng Nam, Trò Như Huệ, tầm sư học đạo,

bước vân phương theo ý chí đấng pháp vương;

Lúc 15 tuổi, tại tổ đình Chúc Thánh, Ngài Thiện Quả truyền Sa Di giới,

đủ duyên lànhtiếp nối dòng Chúc Thánh.

Đạo hiệu Trí Thông, mong thông thấu sắc-tài như huyễn mộng;

Pháp tự Giải Trí, tâm vô úy chẳng sợ hiểm nguy gian khó!

Để từ đó:

Hương thơm những mùa khai hạ

Trí sáng năm tháng thăng hoa

Ấn Quang Phật Đường huynh đệ, Thầy tổ mến thương

Giác Nguyên Tổ Đình, thọ đắc Tam Đàn với luật sư Hành Trụ!

Thiệu long thánh chủng, đêm ngày sôi kinh nấu sử;

Chấn nhiếp ma quân, tháng năm sống hợp chân như!

 

Trong quốc nội:

Nào Quảng Nam-Đà Nẳng, Đơn Dương Tuyên Đức, đảm nhiệm Trụ Trì chùa Cầu Đất, Cẩm Hà;

Trong Tăng già Cố Đô, Ngài phát tâm phụ trách giảng sư Tổng hội Phật giáo Trung phần.  

Lên Cao Nguyên, dựng xây Phật giáo Kom-Tum, không màng gồ ghề sỏi đá;

Về Xứ Quảng, đương đầu với cường quyền kỳ thị, chẳng sợ khốn khổ tù đày.

Lung vai chảy mồ hôi nước mắt, luôn hoan hỷ;

Bệnh tật do nắng cháy mưa dầm, vẫn từ bi!

Có những khi:

Từ Hội An, Điện Bàn xứ Quảng, Giám đốc các trường Trung-Tiểu

Sáng lập Trung-Tiểu học Bồ Đề, rồi Hội Trưởng Hội Phật Giáo Quảng Nam

Trùng tu Tổ Đình Phước Lâm, Cẩm Hà, rồi hổ trợ Tiểu Học Bồ Đề Xuân Mỹ

Kế đến Chánh Đại Diện Phật Giáo tỉnh Quảng Nam

Bùi ngùi trước cảnh già không nơi lễ bái, thành lập đạo tràng Bát Quan Trai; 

Xúc động dắt dìu thế hệ trẻ Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Nam.

Quả thật:

Tài dũng lược, góp công chấn hưng đạo pháp   

Đức bao dung, bồi đắp cảm hóa chúng sinh

Thế gianchẳng dám khinh thường;

Con Phật hết lòng ngưỡng mộ!!

 

Tại Úc Châu:

 

Phó Hội Chủ kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp, lúc sinh thời thuyết pháp;

Hội trưởng Hội Phật Giáo Việt Nam-Nam Úc, thường khuyên đệ tử niệm Phật, tụng kinh.

Vì đạo pháp quên mình, khai sơn ngôi Pháp Hoa Tự; 

Tận giới đàn Pháp Quốc, Tam Sư Thất Chứng, Làng Mai.

Nói năng như khuôn vàng thước ngọc; 

Động tịnh giống pháp chuyển âm giai!

 

Rồi đến khi:

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan thành lập

Được Tăng-Ni, Phật tử nhất tâm triệu thỉnh ngôi Hội Chủ suốt những năm liền

Dấn thân vì xã hội công bằng;

Phụng sự cho chúng sinh an lạc.  

Văn Phòng Điều Hợp Phật giáo Liên Châu ghi tạc, nhân duyên thù thắng, tổ chức Ngày Về Nguồn;

Đảm đương nhiệm vụ Chủ Tịch đại diệnTăng-Ni, chung tay gánh vác dâng cúng Lễ Hiệp Kỵ.

Ngọn lửa nhiệt tâm bập bùng vô úy;

Ánh trăng hy hiến soi sáng cuồng si!

 

Đợi đến kỳ:

Cảm thấy tứ đại khiếm an, Giáo Hội giao người thay thế, hoan hỷ ngồi ghế Chứng Minh;                                Đến lúc tre già măng mọc, Tổ Đình sắp kẻ kế thừa, an nhiên tĩnh tọa Phương Trượng.

Vất vả gian truân không dừng bước;

Khó khăn khổ cực chẳng sờn lòng.

Khuyên Phật tử thọ trì Đại Thừa Diệu Pháp, sống với tâm không;

Hướng Tăng Ni thực hành Liễu Nghĩa Liên Hoa, nhiếp hóa quần ma!

 

Thật là:

Trí Thông tỏa sáng như nhật nguyệt;

Như Huệ rạng ngời tợcàn khôn!

 

Ôi cao quý thay:

Đồ tôn Lâm Tế, thượng NHƯ hạ HUỆ, ghi dòng Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại;

Tử điệt Chúc Thánh, Viện chủ PHÁP HOA, lưu trang Thiền Sử Thế Giới Năm Châu!

 

Thế là:

83 năm cơn gió thoảng, NHƯ mượn giả chỉ thật, trước tương đối PHÁP, mỉn cười tự tại;

60 hạ giấc chiêm bao, HUỆ dùng huyễn độ chân, trong chơn như HOA, nhắm mắt thong dong!

 

Nơi phương xa:

83 năm thế thọ, đức độ Ngài Phương Trượng, Phật tử ngậm ngùi bái biệt;

60 mùa giới lạp, hạnh nguyện Vị Chứng Minh, Tăng-Ni luyến tiếc chấp tay!

Dù cho trời đất tàn phai

Cuộc đời Trưởng lão khứ lai…. ngại gì???

Phụng Vì Từ Lâm Tế Chúc Thánh, Tứ Thập Nhất Thế, Pháp Hoa Tổ Đình Phương Trượng, Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, Việt Nam Thống Nhất Phật Giáo Hải Ngoại Giáo Hội Chứng Minh Đạo Sư, thượng NHƯ hạ HUỆ, tự Giải Trí, hiệu Trí Thông, Trưởng Lão Hòa Thượng thùy từ nhã giám!

Chùa Phật Tổ Queensland, Thứ Ba, 28-06-2016

Môn hạ Tổ Đình Kim Huê, Sa-Đéc

Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

 

 

 

CÂU ĐỐI TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng NHƯ hạ HUỆ

 

Cung kính đảnh lễ chư tôn đức Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến!

Thành kính đảnh lễ giác linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Khai Sơn Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc kiêm Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan !!!

 

Với tất cả lòng thành kính nhất!!!

 

Tỳ kheo Thích Thiện Hữu khể thủ!!!

 

1.

PHÁP công lập tự, NHƯ phong ngời Trung Bộ, Phật Tử Việt Nam xin nhớ mãi;

HOA đức khai sơn,HUỆ nghiệp chiếu Úc Châu, Tăng Ni Thế Giới quyết noi theo.

 

2.

NHƯ chơn tự tánh, Trí Thông mộng ảo, 83 niên thọ, Phật thừa vững bướcthiên niên chiếu;

HUỆ siêu kiến giải,Giải Trí bào ảnh, 60 giới lạp, pháp vũ huân triêm vạn cổ lưu.

 

3.

NHƯ khơi nguồn bất diệt, nghìn câu diệu PHÁP, 83 năm tài danh quán thế;HUỆ chỉ lý chân thường, vạn đóa tâm HOA, 60 hạ ân đức tồn vinh.

4.     83 năm nhu hòa hoằng pháp, NHƯ gương hy sinhlưu dòng Chúc Thánh, sánh bằng biển rộng;                                                        60 hạ nhẫn nhục độ sinh, HUỆ hạnh phụng sựcùng khắp Úc Châu, ngang với trời cao.

 

 

Chùa Phật Tổ Queensland, Thứ Ba, 28-06-2016

Môn hạ Tổ Đình Kim Huê, Sa-Đéc

 

Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

 

 

 

On Nhu Hue (3)

Hoài Niệm Tôn Sư

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính dâng Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng

Chứng Minh Đạo Sư thượng Như hạ Huệ

 

Thu tàn đông sang, Lăng Già trăng xế bóng

Trời Úc Châu đêm xuống mây rũ màn tang

Tin vừa hay, ôi ! Xiết đỗi bàng hoàng

Bậc Long Tượng Tùng Lâm đã thâu thần thị tịch.

 

     Xót xa lòng, vô vàn thương tiếc

Dẫu biết rằng ngày vĩnh biệt không xa

Thời khóa tụng vẫn thiết tha cầu nguyện

Phật Dược Sư Diên Thọ, Bồ Tát Quan Âm

Gặp thầy giỏi thuốc hay trị lành căn bịnh

Tứ đại điều hòa tăng tuổi thọ thêm cao

Để chúng con hằng được ân triêm Pháp nhũ

Được nghe lời vàng giảng dạy của Tôn Sư

Nương tựa cội Bồ Đề sum sê râm mát

Nơi được thường lui tới đảnh lễ vấn an

Dưới chân Thầy hạnh hưởng thanh lương Pháp Lạc

Ân đức cao dày lượng từ mẫn bao dung

Những ngày vui ngỡ còn dài lâu hầu cận.

Đâu có ngờ:

            “Hóa duyên bảo mãn”

              Chấn tích Tây quy

                          Thị hiện vô thường

              Xả báo thân huyễn hóa.

Vẫn hay rằng:

       “Lý Vô thường sắc sắc không không

       Thân tứ đại sanh sanh hóa hóa”

Nhưng đối trước cảnh đột biến sanh ly

Sao cho khỏi đau lòng tử biệt.

 

Ôi !  Từ đây còn đâu nữa ngọn hải đăng

Thắp sáng cõi U minh trong biển khổ

Còn ai người lèo lái chiếc thuyền từ

Cứu vớt sanh linh đưa lên bờ Giác

Thoát dòng sanh diệt rời bến mê lưu

Được về tới miền gia hương an lạc.

 

Tám mươi bốn xuân thu trụ thế

Đồng chơn nhập Đạo chánh tín xuất gia

Thuở niên thiếu hành hóa tại quê nhà

Trọn cuối đời bôn ba nơi hải ngoại

Hoằng dương Chánh Pháp lợi lạc quần sanh

Mỗi bước chân từng lưu dấu lợi hành

Rực sáng ánh hào quang soi ngõ tối

Đưa dắt người ra khỏi nơi hiểm nạn đường mê

Vì Đạo Pháp dấn thân không nề gian khổ

Đào tạo Tăng Ni đệ tử nên bậc hiền tài

Nối tiếp dự vào hàng Như Lai Sứ Giả

Xây dựng hằng bao ngôi Thánh Nhã Già Lam

Lắm công khó khai sơn Tân Pháp Hoa Tự

Miền Nam Úc Châu bát ngát hương Ưu Đàm.

Ơn tế độ, đức cao dày,ôi !Khó sánh.

 

          Tịch diệt phi diệt

Còn đâu đây phảng phất bóng Tôn nghi

Như hiển hiện chứng minh khóa An Cư Kiết Đông sắp tới.

          Chập chờn bóng nhạn

          Đáy nước sông hàn.

          Ôi !  Còn đâu nữa

Giờ tuyên giới luật vắng Thầy Truyền Thọ

Khai thị, Đạo từ khuất bóng Tôn Sư.

 

          Ngậm ngùi tưởng nhớ

          Ánh mắt từ bi

          Nụ cười hoan hỷ

          Vang vọng Hải Triều Âm

          Trầm hùng Sư Tử Hấu.

Phật Giáo mất đi bậc Cao Tăng Thạc Đức

Giáo Hội không còn vị Lãnh Đạo tài ba

Tứ Chúng Tăng Già mất bậc Thầy khả kính

Chúng sanh chẳng có Đạo Sư cứu nạn dẫn đường.

 

Nén lệ phân kỳ xót cơn tử biệt

          Quỳ trước kim quan

Dâng nén tâm hương tấc thành khẩn nguyện

Kính lạy

Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư

Thùy từ chứng giám.

 

Ngưỡng vọng Giác Linh

          Cõi Tây Phương phó Hội Liên Trì

          Ngôi Chánh Quả Niết Bàn an lạc

 

Thành kính nguyện cầu

          Từ bi lân mẫn hội nhập Ta Bà

          Tế độ chúng sanh trong thời mạt Pháp

 

Đệ tử chúng con kính cẩn đê đầu đảnh lễ

Nam Mô Khai Sơn Tân Pháp Hoa Tự đường thượng

Lâm Tế Chúc Thánh tứ thập nhứt thế thượng Như hạ Huệ

Tự Giải Trí, hiệu Trí Thông

Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh chứng giám.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

                                                            Bakewell, Bắc Úc 26/06/2016

                                                                        Đệ tử Viên Huệ khấp bái
HT Thich Nhu Hue-bia 

Chúc Tán Giác Linh
Hòa Thượng Thích Như Huệ


Hòa Nhập Ta Bà Bát Thập Tam
Thượng Tôn Chánh Pháp Sáu Mươi Năm
Như Như Lão Giả Như Như Thật
Huệ Đắc Nào Hay Lão Chẳng Tầm
Cao Tột Một Đời Thông Cửu Phẩm
Đăng Soi Vạn Thuở Sáng Ngàn Năm
Phật Đà Tiếp Dẫn Hương Quang Tỏa
Quốc Độ Tây Phương Linh Giác Tâm

California, ngày 20/05/Bính Thân (24/6/2016)
Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/08/201318:44(Xem: 32056)
Cho mãi đến ngày hôm nay, 40 năm sau Cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức, vị pháp thiêu thân (ngày 20/4 năm Quý Mão - 1963) bóng cây Bồ Đề của Ngài vẫn còn mát mẻ gội nhuần khắp cõi nhân gian, nhất là trong hàng Phật tử Việt Nam, trong nước cũng như ở hải ngoại. Kể cả người ngoại quốc, Âu, Mỹ khi nghe nói đến Việt Nam và Phật Giáo Việt Nam, ít nhiều gì họ cũng nhắc đến hình ảnh hy sinh bất khuất của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Nhắc đến với một niềm kính phục, trân quý.
22/01/201507:17(Xem: 3524)
Phật giáo Việt Nam vào cuối thế kỷ 20, Thiền sư Duy Lực đã thắp sáng lại ngọn đèn thiền, tô đậm nét Tông chỉ Tổ Đạt Ma, khôi phục Tổ sư thiền Việt Nam, trải qua hơn 20 năm chuyên hoằng dương Tổ Sư Thiền (dạy tham thiền thoại đầu) ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Ngài xuất gia tại Từ Ân Thiền Tự, Chợ Lớn, Sài Gòn, thọ giới Tam Đàn Cụ Túc tại Chùa Cực Lạc Malaysia vào Tháng 05 năm 1974. Từ đó Ngài chuyên tham câu thoại đầu “Khi chưa có trời đất ta là cái gì?” trải qua nhiều năm, một hôm do đọc quyển Trung Quán Luận đến câu: “Do có nghĩa Không nên thành tựu tất cả pháp” đốn ngộ ý chỉ “Từ Không Hiển Dụng”.
11/08/201102:30(Xem: 4690)
Tôi với Ni Sư không cùng chung một lớp nhưng lại chung một trường. Thành phố Huế chỉ lớn bằng bàn tay nên dù không quen cũng thành quen, chuyện lớn chuyện nhỏ gì của nhau rồi dần dà cũng biết cả, nhất là Ni Sư lại là một người học trò giỏi nữa. Thuở ấy Ni Sư là một nữ sinh Đồng Khánh áo trắng tóc thề, mắt sáng, da đã trắng mà má lại luôn luôn ửng hồng xinh xắn vô cùng, nên Tôn Nữ Hỷ Khương đã làm tặng Ni Sư mấy câu thơ như sau:
10/04/201311:09(Xem: 4245)
Ni Trưởng họ Hứa húy Thị Hai, sinh ngày 07 / 07 năm Ất Sửu (1925 ), tại làng Tân Nhựt, tỉnh Chợ Lớn – Sài Gòn. Thân phụ là ông Hứa Khắc Lợi; Thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Năng; Gia đình có 02 người con, Ni Trưởng là chị cả và người em trai là Hứa Khắc Tuấn.
10/04/201311:10(Xem: 3535)
Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Viên Tọa Chủ Chùa Linh Sơn, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ni Trưởng, thế danh BÙI THỊ HẢI, húy thượng TÂM hạ ĐĂNG. Tự HẠNH VIÊN, hiệu CHƠN NHƯ, đời thứ 43 dòng Lâm Tế.
30/07/201319:21(Xem: 8296)
Cố Thượng tọa THÍCH CHÁNH LẠC, thế danh Nguyễn Ngọc Quang, Pháp danh Nguyên An, hiệu Chánh Lạc, sinh ngày 07 tháng 12 năm Canh Dần (1950) trong một gia đình có truyền thống Phật giáo, tại thôn Khái Ðông, xã Hòa Hải huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam, nay là phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Ðà Nẵng, thuộc danh lam thắng tích Ngũ Hành Sơn - Non Nước.
31/05/201115:26(Xem: 5850)
Quy ẩn, thế thôi ! (Viết để thương một vị Thầy, mỗi lần gặp nhau thường nói “mình có bạn rồi” dù chỉtrong một thời gian rất ngắn. Khi Thầy và tôi cách biệt, thỉnh thoảng còn gọi điệnthoại thăm nhau) Hôm nay Thầy đã đi rồi Sắc không hai nẻo xa xôi muôn ngàn Ai đem lay ánh trăng vàng Để cho bóng nguyệt nhẹ nhàng lung linh Vô thường khép mở tử sinh Rong chơi phù thế bóng hình bụi bay Bảo rằng, bản thể xưa nay Chơn như hằng viễn tỏ bày mà chi
19/12/201909:53(Xem: 924)
Tôi biết đến Ni Sư Giới Hương 22 năm về trước, khi tôi du học đến Delhi, Ấn Độ. Đó là lúc Hội Lưu Học Sinh Việt Nam họp bàn kế hoạch tham quan Taj Mahal và danh lam thắng cảnh ở Delhi trước khi vào khóa học Mùa Thu, 08/1997. Vì NS Giới Hương đã du học Ấn Độ trước chúng tôi 2 năm và học ở Cử Nhân Phật Học, Đại Học Vạn Hạnh trước chúng tôi 1 Khóa ( NS học Khóa II, còn tôi Khóa III), nhưng những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi lúc đó đối với Ni Sư là : gần gũi, thân thiện, hay giúp đỡ người khác, khiêm tốn, Anh Văn khá lưu loát, trân trọng những người xung quanh, vâng giữ Bát Kỉnh Pháp (thể hiện sự tôn Kính đối với những vị Tỳ Kheo cho dù nhỏ tuổi Đời và Đạo hơn mình). Chắc hẳn nhiều Ni Sinh trong Khóa chúng tôi mơ ước và thầm hỏi : không biết đến khi nào biết rành Anh Ngữ và Delhi như Ni Sư dạo ấy. Chuyến tham quan đó có nhiều kỷ niệm vui và diễn ra tốt đẹp. Mới đó mà đã hơn 20 năm trôi qua, cho đến nay, tôi nhận được lời mời viết bài đóng góp cho Kỷ Yếu : “Tuyển Tập 40 Năm Tu Học và Hoằ
01/09/201320:39(Xem: 86131)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
07/08/201718:25(Xem: 1945)
Lúc đầu định đi vào các nhà tù cho biết, vậy mà suốt bốn năm qua, ròng rã hằng tuần, ông vào những nơi này để giúp cho các tù nhân. Từ lúc chỉ đi hai, ba nhà tù, đến nay ông đã đi bảy nơi ở Nam California. Dù đoạn đường từ nơi ông ở đến các nhà tù phần lớn đều trên 200 dặm, nhưng cứ mỗi lần rong ruổi, ông thầm cảm ơn Đức Phật đã đưa đường chỉ lối cho ông.