Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tưởng niệm Ni Trưởng Như Hoa

10/04/201311:09(Xem: 4639)
Tưởng niệm Ni Trưởng Như Hoa

94nitruongnhuhoa


(bấm vào hình dowload hình khổ lớn, có thể in ra giấy để thờ)

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ HOA
( 1925 – 2006 )

I . THÂN THẾ:

Ni Trưởng họ Hứa húy Thị Hai, sinh ngày 07 / 07 năm Ất Sửu (1925 ), tại làng Tân Nhựt, tỉnh Chợ Lớn – Sài Gòn.

Thân phụ là ông Hứa Khắc Lợi; Thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Năng; Gia đình có 02 người con, Ni Trưởng là chị cả và người em trai là Hứa Khắc Tuấn.

Cả nhà gồm 04 người, sau khi hiếu nghĩa vẹn toàn, tất cả đều xả tục xuất gia, trở thành các bậc Chơn Tăng. Cụ ông là Đại lão Hòa Thượnh thưọng Thiện hạ Hòa, nguyên là Viện Chủ Tổ Đình Ấn Quang, một bậc Cao Tăng Thạc Đức trong thời cận đại; Cụ bà là Sư Bà Như Nghĩa; Người em trai là Đại Sư Tịnh Đức, vị Giáo Thọ lỗi lạc của Phật Học Đường Phước Hòa tỉnh Trà Vinh, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Nam Việt, nhưng Đại Sư mất sớm khi tuổi đời vừa mới 29.

II . XUẤT GIA & HỌC ĐẠO:

Ni Trưởng xuất gia học đạo với nhiều nhân duyên thuận tiện,vào Thập niên 30, khi phong trào Chấn Hưng Phật Học ra đời, rất nhiều Phật Học Đường mở khắp nơi.

Năm Đinh Sửu ( 1937 ), vừa tròn 12 tuổi, Ni Trưởng được gia đình cho xuất gia thọ giáo với Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Huê Lâm; cầu pháp với Hoà Thượng thượng Thiện hạ Hòa, Pháp danh Diệu Liên, tự Chơn Diệu, hiệu Như Hoa, đời thứ 10 thuộc Thiền phái Liễu Quán. Sau khi xuất gia, Ni Trưởng tu học tại Chùa Huê Lâm - Chợ Lớn Sài Gòn.

Năm Canh Thìn ( 1940 ), Ni Trưởng theo học tại Chùa Giác Linh ở An Hòa, Cái Tàu Hạ, Sa Đéc.

Năm Tân Tỵ ( 1941 ), Ni Trưởng theo học tại Ni Trường Phật Học Kim Sơn – Gia Định; cũng trong năm này, Ni trưởng thọ giới Sa-di Ni tại đây. Ni Trưởng là một trong những Học Ni nhỏ tuổi nhất của Ni Trường Kim Sơn, với căn bản Phật Pháp được un đúc từ khi còn tấm bé.

Năm Nhâm Ngọ ( 1942 ), Ni Trưởng được Sư Bà Kim Sơn gởi ra Ni Viện Phật Học Diệu Đức - Huế tham học . Một năm sau ( Qúy Mùi ,1943 ), Ni Trưởng lại trở về Ni Trường Phật Học Kim Sơn và được thọ giới Thức Xoa tại đây.

Với ý chí cầu học không ngừng, năm Giáp Thân ( 1944 ), Ni Trưởng cùng một số Pháp hữu đến cầu học với Hoà Thượng Huệ Quang ở Chùa Long Hòa - Tiểu Cần - Trà Vinh.

Năm Đinh Hợi (1947 ), Ni Trưởng thọ Tỳ Kheo Ni giới tại Đại Giới Đàn Thiên Bửu Hạ - Ninh Hòa - Khánh Hòa , do Hòa Thượng Phước Huệ Chùa Hải Đức - Nha Trang làm Đàn Đầu; và cũng trong dịp này, Giới Đàn chuyển về truyền Bồ Tát giới và Nhiên hương tại Chùa Hải Đức – Nha Trang . Pháp danh Chơn Hiệu được Hoà Thượng Phước Huệ Chùa Hải Đức cho trong khi thọ giới tại Đại Giới Đàn này.

Năm Canh Dần ( 1950 ), Ni Trưởng trở về tu học tại Chùa Huê Lâm và Ni Trường Phật Học Nam Việt Từ Nghiêm.

Năm Tân Mão ( 1951 ), Quý Hòa Thượng trong Ban Giám Đốc Phật Học Đường Nam Việt Chùa Ấn Quang khai giảng Ni Trường Dược Sư, Ni Trưởng được theo học tại đây. Năm Đinh Dậu ( 1957 ), Ni Trưởng được đề cử chức vụ Tri Sự Ni Trường Dược Sư.

III . HÀNH ĐẠO:

Với đức tính ôn hòa, nghi dung khiêm tốn, Ni trưởng tiêu biểu cho các bậc tiền bối của Ni giới Miền Nam vào thời hậu bán thế kỷ 20 . Sau khi thọ Đại giới năm Đinh Hợi, Ni Trưởng cùng với Ni Trưởng Như Liên khai sơn Chùa Vạn Thạnh – Nha Trang; Chùa này nguyên là Miếu Vạn Thạnh. Đây là ngôi Chùa Ni đầu tiên ở Nha Trang, và được xem là bước khởi đầu cho công cuộc hoằng hóa của Ni Trưởng . Lãnh Chùa xong, nhị vị Ni Trưởng độ một số Ni Chúng . Thời gian sau, Ni Trưởng một mình trở vào miền Nam tiếp tục tham vấn tu học .

Năm Đinh Dậu ( 1957 ), sau khi dư khóa tu học tại Ni Trường Dược Sư, Ni Trưởng trở lại Chùa Vạn Thạnh, giảng dạy Phật pháp cho Ni Chúng tại Đây.

Năm Qúy Mão ( 1963 ), Ni TRưởng cho trùng tu Chùa Vạn Thạnh để Ni Chúng có nơi tu học.

Năm Bính Ngọ ( 1966 ), Ni Trưởng xây dựng trường Bồ Đề Trí Đức và Bồ Đề Nguyệt Quang – Nha Trang làm cơ sở giáo dục cho con em Phật Tử . Cũng trong thời gian này, Ni Trưởng được đề cử làm Giới Sư cho các Đại Giới Đàn Kiều Đàm tổ chức tại Trung Ương Ni Bộ Từ Nghiêm – Sài Gòn.

Năm Kỷ Dậu (1969 ), Ni Trưởng đảm nhận chức vụ Tổng Thư Ký Ni Bộ Bắc Tông, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhiệm Kỳ III ( 1969 – 1973 )

Năm Canh Tuất (1970 ), Ni Trưởng giữ chức Giám Viện Trung Đẳng Phật Học Chuyên Khoa tại Ni Viện Hoa Quang – Phú Nhuận ; đồng thời nhận trách nhiệm Giám Học Phật Học Ni Viện Từ Nghiêm (1970 – 1976 ). Cũng trong năm này, Sư Bà Như Hạnh trụ trì Chùa Phật Tánh Trà Ôn, hiến cúng Chùa Phật Tánh và ký thác đệ tử cho Nì Trưởng giáo dưỡng .

Năm Nhâm Tý ( 1972 ), nhận trụ trì Chùa Viên Giác, Quận 8 – Sài Gòn; kể từ khoảng thời gian này về sau , Ni Trưởng thường được cử làm Đệ Nhứt Tôn Chứng, kiêm Điển Lễ trong các Đại Giới Đàn Ni .

Năm Qúy Sửu ( 1973 ) làm Đặc Ủy Xã Hội của Giáo Hội PGVNTN tỉnh Gia Định .

Năm Át Mão ( 1975 ), mở lớp Phật Pháp Gia Giáo tại Bồ Đề Lan Nhã - Quận 10 Sài Gòn; đồng thời được Qúy Ni Trưởng đề cử chức vụ Trụ Trì Tổ Đình Từ Nghiêm để thay thế cho Ni Trưởng Huệ Lâm già yếu.

Năm Nhâm Tuất ( 1982 ), Ni Trưởng tổ chức Lớp Học Phật Pháp Gia Giáo tại Chùa Giác Hoa - Quận Gò Vấp.

Từ năm Giáp Tý tới năm Tân Tỵ ( 1984 – 2001 ), Ni Trưởng làm Chứng Minh Thiền Chủ tại các Trường Hạ : Dược Sư, Phổ Đà, Liên Hoa, Phước Thiện, Vạn Phước.

Năm Giáp Tý ( 1984 ), Ni Trưởng làm Giáo Thọ Ni, tại Giới Đàn Nhơn Thứ, Chùa Linh Phong - ĐàLạt .

Năm Kỷ Tỵ ( 1989 ), Ni Trưởng nhận Trụ Trì Chùa Mai Sơn – Bình Chánh .

Năm Ất Hợi ( 1995 ), Ni Trưởng làm Giáo Thọ Ni, tại Giới Đàn Chùa Long Thiền Biên Hòa .

Năm Bính Tý ( 1996 ), Ni Trưởng làm Yết Ma Ni, tại Giới Đàn Minh Tánh, Chùa Thiên Phưóc - Long An ; đồng thời xây dựng Thiền Thất Hương Quang .

Năm Đinh Sửu ( 1997 ), Ni Trưởng thường chủ trì truyền giới Bát Quan Trai hàng tháng cho các Chùa Thích Ca ( Q.3 ), Bồ Đề Lan Nhã ( Q.10 ), Chùa Liên Hoa ( Bình Chánh ) .

Năm Tân Tỵ ( 2001 ),Giáo Thọ Ni cho Giới Đàn Quảng Đức tại Chùa Từ Nghiêm, đồng thời xây dựng Chánh Điện Thiền Thất Hương Quang .

Năm Nhâm Ngọ ( 2002 ), làm Hoà Thượng Đàn Đầu Đàn Thức Xoa, tại Đại giới Đàn Chùa Thiên Phước – Long An ; cũng trong thời gian này được suy cử Ủy Viên BTS Thành Hội Phât Giáo TP. Hồ Chí Minh, tham dư Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Toàn Quốc nhiệm kỳ V, tại Hà Nội .

Tháng 11 / 2002 , làm Hoà Thượng Đàn Đầu Đàn Sa Di Ni , tại Đại Giới Đàn Chùa Thanh Long – Biên Hòa .

Năm Qúy Mùi ( 2003 ),làm Giáo Thọ và Hòa Thượng Đàn Đầu Đàn Sa Di Ni, tại Đại Gìới Đàn Diệu Hoằng , Chùa Linh Phong - ĐàLạt; làm Giáo Thọ Ni, tại Đại Giới Đàn Thiện Hòa Chùa Từ Nghiêm – TP. Hồ Chí Minh; được mời làm Cố Vấn Ban Chủ Nhiệm lớp Sơ Cấp Phật Học , tại Chùa Vạn Phước - Quận Bình Chánh – TP. Hồ Chí Minh.

Năm Giáp Thân ( 2004 ), làm Hoà Thượng Đàn Đầu Ni, tại Đại Giới Đàn Huệ Thành Chùa Long Thiền – Biên Hòa .

IV . VIÊN TỊCH :

Sau thời gian thọ bệnh, như đã “dự tri thời chí “, ngày mồng 03 tháng 05 năm Bính Tuất ( 29 / 06 / 2006 ), Ni Trưởng quyết định về lại Chùa Vạn Thạnh, nơi mà sáu mươi năm trước Ni Trưởng đã khai sơn ngôi Ni Tự đầu tiên tại TP. Nha Trang, và cũng là nơi Ni Trưởng xây Bảo Tháp an trí Hài Cốt cho Sư Bà Thân Mẫu của Ni Trưởng . Vâng theo tôn ý , các Pháp hữu và đệ tử đưa Ni Trưởng về lại chốn cũ Chùa xưa để an lạc lúc xế chiều . Với tuổi già sức yếu, thân tứ đại đã mõi mòn , biết ngày về với Phật không xa, Ni Trưởng đã dặn dò mọi việc. Ngày 26 / 06 năm bính Tuất ( nhằm ngày 21 / 07 năm 2006 lúc 7g30 sáng, Ni Trưởng đã an lành xả bỏ báo thân, tại Chùa Vạn Thạnh, TP. Nha Trang , Trụ thế 82, với 60 Hạ lạp .

Cả cuộc đời Ni Trưởng là một bài học về thân giáo. Ni Trưởng luôn thể hiện nếp sống của một Lão Ni phụng hành Bát Kỉnh, Giới đức tinh nghiêm, khiêm cung giao tiếp, từ hòa hóa độ, tiếp dẫn hậu lai,… vẫn còn hiện rõ; cùng gương tận tụy hy sinh suốt đời cho sự nghiệp đào tạo Ni tài mà Ni Trưởng lúc nào cũng canh cánh bên lòng .

Hôm nay, Ni Trưởng không còn nữa, hàng môn đồ đệ tử và những người thọ ân Pháp nhũ từ Ni Trưởng lạc lõng bơ vơ, vì đã mất đi một bậc Thầy trí đức kiêm ưu, nghiêm trì giới luật,…

“Than ôi !

Sữa Pháp mất rồi lòng con đói mãi

Biết cậy ai ngày la đêm nhắc

Biết mong ai sớm dắt tối dìu

Biết hỏi ai mở trí nguyên thần

Biết nhờ ai nuôi thân tuệ mạng. “

NAM MÔ TÂN VIÊN TỊCH LIỄU QUÁN PHÁP PHÁI ĐỆ THẬP THẾ, KHAI SƠN VẠN THẠNH NI TỰ, TỪ NGHIÊM, MAI SƠN NHỊ TỰ TRÚ TRÌ, HÚY HÚY thượng DIỆU hạ LIÊN, tự CHƠN DIỆU, hiệu NHƯ HOA TRƯỞNG LÃO TỲ KHEO NI GIÁC LINH.

Môn Đồ Pháp Quyến
Đồng kính ghi

chuavanthanh

ĐIẾU VĂN
Thượng tọa Thích Giác Thiện, viện chủ Tu Viện Phước Long.
Thượng tọa Thích Minh Trí, viện chủ chùa Phước Lâm .
Tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Hoa.

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng giáo phẩm Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

Kính thưa Chư tôn Thiền đức Ban tổ chức tang lễ.

Kính bạch giác linh Ni trưởng thượng Như hạ Hoa. Viện chủ Phật Học Ni Trường Từ Nghiêm, Viện chủ chùa Mai Sơn, Viện chủ chùa Vạn Thạnh, nguyên Chánh thư ký Ni bộ Bắc Tông.

Cùng môn nhân pháp tử học đồ.

Hôm nay đất Nha Trang mây sầu ảm đạm

Biển Thái Bình sóng dậy đượm màu tang

Không gian mịt mù, gió thu biếng thổi

Cây cỏ chẳng buồn lay, mọi vật rũ cảnh như chờ người vĩnh viễn ra đi.

Kính bạch giác linh Ni trưởng,

Nơi Vạn Thạnh Ni trưởng chấn tích hóa duyên, không phải là quê hương của người sinh ra. Quê hương ấy, đất Bình Chánh, chợ Đệm là nơi chôn nhau cắt rốn , Ni trưởng là con trưởng của cố Hoà thượng Thích Thiện Hoà . Ni trưởng xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt, sớm nhận thức được thế sự là vô thường, xuất gia khi tuổi vừa mười sáu, thuận duyên trên bước đường tu học . Với đạo hạnh nghiêm minh và đức tánh từ hòa, nhã kính Ni trưởng được Tăng Ni đồng quý trọng, tài đức của Ni trưởng từng cảm hóa khắp Tây Đông, với sáng tạo tinh thông Ni trưởng từng làm Hòa thượng ni, từng làm yết ma, từng làm giáo thọ, từng làm điển lễ cho các Đại Giới Đàn . Với ngôn từ đạo hạnh, Ni trưởng từng làm giám học cho Ni trường Từ Nghiêm, Dược sư . Lời của Ni trưởng như một mũi tên thẳng về mục đích.

Ôi !

Pháp tướng oai nghi

Pháp từ thanh thoát

Giới đức kim ưu nay còn đâu !

Nơi Vạn Thạnh biển tâm dậy sóng cồn thương tiếc

Đất Nha Trang đưa tiễn bậc chân tu.

Sinh tiền Ni trưởng từng làm đạo nơi miền Nam nước Việt

Bao tòng lâm . Bao già lam . Bao lang nhã nguy nga .

Biết bao tình pháp lữ kính tiếc Ni trưởng.

Biết bao ni chúng học đồ cảm nhận ơn hóa độ.

Sao Ni trưởng không thị hiện viên tịch nơi miền Nam, chốn uy nghi vàng son một thuở, mà lại thâu thần nơi chốn biển Nha Trang ?

Có phải chăng Ni trưởng học đòi đức hạnh của Thế Tôn khi Linh Sơn Pháp hội, khi Trúc Lâm, khi Kỳ Hoàn,, khi Vương Xá kiêu sa mà Thế Tôn lại thị hiện Niết Bàn nơi Sa La song thọ . Ôi gương đức hạnh khi còn sanh tiền, Ni trưởng tam thân hóa đạo, hôm nay tịch diệt chọn nơi chốn không môn xã báo, có phải chăng bậc đại sĩ suốt đời hoằng pháp ; vô kỷ lợi tha .

Ni trưởng là bậc ni lưu mà tâm thức là bậc trượng phu đại sĩ như ngài Quốc sư Ngọc Lâm xưa là bậc thầy của thế chủ, bậc đạo sư của tông môn, suốt đời hoằng pháp lợi sanh từ lầu son phạm vũ đến cung ngọc nguy nga, nhưng đến khi thâu thần ngài lại chấn tích đến vùng cập miệt lệ sa, chọn một ngôi già lam điêu tàn sắp đỗ để tịch diệc .

Giờ đây Ni trưởng viên tịch nơi chùa Vạn Thạnh khiêm tốn này xa nơi kinh đô vàng son quý trọng, là Ni trưởng thể hiện tấm gương trong sạch của người chân tu thực học, Ni trưởng đã thể hiện bài pháp mà Đức Phật dạy trên hai mươi hai năm bằng vô ngôn “ Thị chư pháp không tướng “.

Chúng tôi đứng trước linh quang của Ni trưởng ôn lại đôi nét hành trạng của Ni trưởng mà cũng là bài thuyết pháp để chúng tôi học hạnh.

Các vị môn đồ pháp quyến của Ni trưởng Như Hoa,

Các vị đã có túc duyên sinh được làm người cụ túc,

Các vị lại được xuất gia trong giáo pháp của Như Lai

Các vị lại được bậc thầy mô phạm trượng phu Như Hoa,

Cuộc đời của Ni trưởng Như Hoa là bổn sư của các vị

Bao lời dạy dỗ, bao công hạnh là một bài pháp vi diệu.

Các vị pháp tử học đồ phải học hạnh, noi gương của thầy.

Để làm hành trang tu học cùng hoằng pháp lợi sinh thật chí đạo.

Than ôi !

Đèn thiền xao gió, trăng với lờ mây

Nét bước tượng vương nơi cửa pháp mơ màng trước gió

Tiếng kêu sư tử giữa rừng chiên đàn văng vẳng bên tai

Lẽ chăng hai sắc tướng trò chơi

Đất cửu trụ vẫn chán thân ngũ uẩn

Ngặt vì nỗi sư đồ nghĩa nặng

Trời tứ không còn khóc cảnh song lâm

Đức hạnh Ni trưởng bao lần nêu thiện chí

Gương tánh trong ngần, sóng tình bặt dứt

Xuất gia khi mười sáu tuổi xanh

Cụ túc đăng đàn khi tuổi vừa hăm bảy

Long Triều tự tầm sư thọ phái

Chùa Ấn Quang học lại kinh văn

Diệu Đức thần kinh trung đẳng dự phần

Vạn Hạnh phân khoa Phật học

Gót ni lưu khắp ta bà dạo bước

Chốn môn đình tuân giữ nghiệp gia phong

Bắc tông Ni bộ từng nêu gương thiện chí

Xóm tối ân cần tinh chuyên tu niệm

Xứng ngôi bốn chúng tôn thờ

Đáng bậc mọi người cung kính

Nào ngờ bây giờ,

Chốn song lâm mây ẩn bóng ưu đàm

Đức Thế Tôn an nhiên vào đại định

Miền thiếu thất trăng lòng gương Bát Nhã

Bậc chân tu bỗng chốc lìa trần ai .

Ôi ! thật là một nỗi đau buồn trĩu nặng tiếc thương kính quý một bậc đại sĩ ni lưu chi bảo của tòng lâm.

Tôi đọc trong kinh,

Lời kinh không nói được : “ Thị chư pháp không tướng “

Mây đi ai biết bao giờ lại

Xa cách chân trời dấu nhạn bay

Ánh lửa về đâu khi diêm tắt

Ai nghe tiếng vỗ một bàn tay

Nam mô pháp giới tạng A Di Đà Phật

Ai điếu trọng thu Bính Tuất niên

Tu viện Phước Long.

DSC00060

(Xem hình)

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Chứng minh: HT. THÍCH CHÍ TÍN

HT. THÍCH THIỆN BÌNH

HT. THÍCH HUỆ QUANG

HT. THÍCH TRÍ TÂM

Phất trần :HT. THÍCH HUỆ QUANG

Chủ sám : HT. THÍCH NHƯ Ý

Cố vấn : TT. Thích Quảng Thiện

TT. Thích Trí Viên

TT. Thích Minh Thông

Chấp lệnh : HT. Thích Tịnh Nghiêm

TT. Thích Ngộ Tánh

Kinh sư : TT. Thích Nguyên Quang

TT. Thích Minh Châu

TT. Thích Thiện Vinh

TT. Thích Đức Bổn

ĐĐ. Thích Đức Thành

ĐĐ. Thích Giác Nghĩa

Ban tổ chức :

Trưởng ban : NT. Thích nữ Đạt Hương

Phó ban : NT. Thích nữ Như Chánh

NT. Thích nữ Lưu Phương

NT. Thích nữ Như Hạnh

NT. Thích nữ Như Dung

NT. Thích nữ Như Hải

Ủy viên : Ni trưởng Thích nữ Diệu Ý, ni sư Thích nữ Như Minh, ni sư Thích nữ Diệu Thanh, ni sư Thích nữ Diệu Nguyện, ni sư Thích nữ Minh Liễu,ni sư Thích nữ Huệ Như, ni sư Thích nữ Diệu Đức .

Thư Ký : ĐĐ. Thích Nhật Hiếu, ĐĐ. Thích Nguyên Thịnh, sư cô TN. Diệu Phúc, sư cô TN. Thuần Hạnh

Xướng Ngôn : TT. Thích Trí Viên, ĐĐ. Thích Chúc Minh, ĐĐ. Thích Giác Tịnh, ni sư Thích nữ Thông Thuận

Thủ quỹ : Sư cô TN. Như Tuyết, sư cô TN. Minh Hiền

Tiếp tân : TT. Thích Quảng Thiện, TT. Thích Thiện Vinh, ni trưởng TN. Lưu Phương, ni sư TN. Diệu Nguyện, ni sưTN. Huệ Như, ni sư TN. Như Minh, ni sư TN. Diệu Thanh , ni sư TN. Chất Liên, ni sư TN. Như Hân

Cung Nghinh : ĐĐ. Thích Giác Nghĩa

Trần Thiết : ĐĐ. Thích Nguyên Thành

Âm thanh – ánh sáng : GĐPT Vạn Thạnh

Tiếp lễ : Ni sư TN. Minh Liễu, ni sư TN. Diệu Vân, sư cô TN. Thông Mẫn, sư cô TN. Diệu Định, sư cô TN. Viên Tịnh, sư cô TN. Thuần Hạnh.

Dâng lễ : GĐPT Nha Trang

Vận Chuyển : Phật tử Nguyễn Quang Huy

Trật tự : TT. Thích Quảng Thiện, GĐPT Kỳ Viên

Thị giả : Sư cô TN. Huyền Diệu, sư cô TN. Diệu Châu

Hầu kim quan : Điều hành : sư cô TN Diệu Nhàn

Trai soạn : Sư cô TN. Diệu Minh ( HCM )

Hành đường : Ni sư TN. Huyền Quán, ni sư TN. Diệu Giác

Y tế : Ni sư TN. Huệ Hải

Môi trường : Phật tử Vạn Thạnh

chuavanthanh
(vào xem)

Tưởng niệm Ân Sư
(bài viết của đệ tử Như Nhật)

---o0o---

Vi tính & trình bày: Thích Nữ Như Tuyết, Thanh Phi - Thanh Hạnh - Diệu An

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/01/202007:26(Xem: 1398)
Biểu đồ truyền thừa các tông phái Phật giáo từ Ấn Độ đến Việt Nam: Biểu đồ I.1: Thiền tông Ấn Độ Biểu đồ I.2: Thiền Ấn Độ Đến Trung Quốc Biểu đồ I.3: Thiền Trung Quốc – Huệ Năng và Môn Đệ Biểu đồ II.1: Dòng Mã Tổ Biểu đồ II.2: Dòng Mã Tổ Biểu đồ III.1: Tông Tào Động Biểu đồ IV.1: Tông Lâm Tế Biểu đồ IV.3: Dòng Lâm Tế – Viên Ngộ Biểu đồ V: Tông Vân Môn & Pháp Nhãn Biểu đồ VI.1: Thiền Nhật Bản – Cội nguồn của Phong Trào Ngũ Sơn Thập Sát Biểu đồ VI.2: Thiền Nhật Bản – Việc truyền bá thiền Lâm Tế từ Trung Quốc sang Nhật Biểu đồ VI.3: Thiền Nhật Bản – Các chi phái của Tông Lâm Tế I Biểu đồ VI.4: Thiền Nhật Bản – Các chi phái của Tông Lâm Tế II Biểu đồ VI.5: Thiền Nhật Bản – Các chi phái của Tông Lâm Tế II Biểu đồ VI.6: Thiền Nhật Bản – Lâm Tế Chính Mạch I – Dòng Nam Phố Thiệu Minh Biểu đồ VI.7: Thiền Nhật Bản – Lâm Tế Chính Mạch II – Dòng Bạch Ẩn Biểu đồ VI.8: Thiền Nhật Bản – Đạo Nguyên và Tông Tào Động Biểu đồ VII.1: Thiền tông Việt Nam – Thiền phái Tì-ni-đa Lưu-c
06/06/201213:35(Xem: 8463)
Hòa thượng Thích Quảng Đức, Pháp danh Thị Thủy, Pháp tự Hành Pháp và thế danh là Lâm văn Tức, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa...
26/04/201215:06(Xem: 10451)
Mùa Phật Đản 1963, có máu, lửa, nước mắt và xương thịt của vô số người con Phật ngã xuống. Nhưng từ trong đó lại bùng lên ngọn lửa Bi Hùng Lực của Bồ Tát Thích Quảng Đức
05/06/201111:56(Xem: 5862)
Ngôi chùa nhỏ nằm khiêm tốn trong khoảng đất rộng đầy cây trái. Buổi tối, mùi nhang tỏa ra từ chánh điện hòa với mùi thơm trái chín đâu đó trong vườn.
08/09/201212:12(Xem: 4135)
Với Hòa thượng Minh Châu, một đại sư đã ra đi. Một đại sư cỡ ấy, thế hệ chúng ta chỉ có vài vị. Vài vị, nhưng là những ngọn đuốc soi sáng đường đi cho cả một nửa thế kỷ. Hôm nay, ngọn đuốc gần như là cuối cùng ấy đã tắt. Đã tắt, để nói với chúng ta, như Phật đã nói khi nhập diệt: Hãy tự thắp đuốc lên mà đi.
19/03/201002:09(Xem: 3092)
Một cặp kính trắng với sợi dây vòng ra sau cổ, năm ba con khỉ nhảy tung tăng trên vai, trên đầu, tóc tai rối rắm, áo quần cái dài, cái ngắn, kiểu đàn ông, đàn bà, đầy màu sắc sặc sỡ …đây là dáng người anh Bùi Giáng chúng ta thường gặp trên những nẽo đường Sài Gòn năm 1975 … Sau năm 1975 , anh Bùi Giáng về ở chung với chúng tôi trong nội xá viện Đại học Vạn Hạnh cũ (222 Trương Minh Giảng, nay là Lê Văn Sĩ). Vào thời điểm này, Đại học Vạn Hạnh không còn hoạt động, nên nội xá chỉ còn một số ít người ở lại với Hòa thượng Viện trưởng Thích Minh Châu. Chúng tôi quản lý chung, chú Chơn Thuần đi chợ và thị giả cho Hòa thượng Viện trưởng, anh Trần Châu phụ trách an ninh, anh Bùi Giáng thì nhận nhiệm vụ đi mua lương thực.
06/10/201319:35(Xem: 47621)
Trước khi Sài Gòn sụp đổ, tôi đã có một thời gian dài sống tại Lăng Cha Cả, gần nhà thờ Tân Sa Châu. Để đến được trung tâm Sài Gòn, từ Lăng Cha Cả phải đi qua những con đường Trương Minh Ký – Trương Minh Giảng (nay là đường Lê Văn Sĩ). Ở đoạn chân cầu Trương Minh Giảng có một cái chợ mang cùng tên và sau này
03/09/201817:23(Xem: 3158)
Nhiều lời Đức Phật dạy trong kinh điển có thể được nhìn thấy qua nhà thơ Bùi Giáng. Toàn thân Bùi Giáng chính là Khổ Đế hiển lộ qua cái được thấy. Tương tự, với Tập Đế. Nụ cười của Bùi Giáng chính là Đạo Đế hiển lộ an lạc qua cái được thấy. Tương tự, với Diệt Đế. Bùi Giáng đùa giỡn ca ngâm với lời lời ẩn nghĩa chính là diệu chỉ tâm không dính mắc của Kinh Kim Cang, hiển lộ qua cái được thấy và cái được nghe. Bùi Giáng đi đứng nằm ngồi giữa phố như không một nơi để tới chính là diệu chỉ sống với cái Như Thị của Kinh Pháp Hoa, hiển lộ qua cách thõng tay vào chợ. Bùi Giáng viết xuống chữ nghĩa xa lìa có/không, dứt bặt đúng/sai, hễ viết xuống là gửi vào tịch lặng bờ kia chính là diệu chỉ gương tâm rỗng rang của Bát Nhã Tâm Kinh. Đó là hình ảnh nhà thơ Bùi Giáng trong tâm tôi nhiều thập niên qua.
19/01/201921:03(Xem: 2060)
Thời gian là cái gì thật mầu nhiệm, không hình không tướng, tưởng như nó dửng dưng, lạnh lùng trước muôn sự, nhưng lại thầm lặng ân cần cất giữ những gì đã đi qua, rồi tùy đối tượng mà hoài niệm. Không ai nắm bắt lại được những tờ lịch đã rơi, nhưng bước chân của bao bậc hiền nhân quân tửđều như còn in hằn trong không gian khi thời điểm luân lưu trở lại theo vận hành của trời đất.
12/02/201806:16(Xem: 3314)
Thong dong mây trắng giữa trời, Thênh thang hạnh nguyện, hát lời thi ca. Yên Cát Thiền Tự chang hoà, Khơi nguồn đạo mạch, bảo toà Như Lai.