Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thanh Tịnh Tâm

26/02/201115:30(Xem: 4581)
Thanh Tịnh Tâm

THANH TỊNH TÂM
Lê Sỹ Minh Tùng

thanhtinhtam-bia

MỤC LỤC
01. Luân hồi
02. Hiện tượng khi chết
03. Con người và nghiệp quả
04. Nghiệp Sát hại
05. Nghiệp quả và Tướng diện
06. Nghiệp quả vả Sức khỏe
07. Nghiệp quả và Tài năng
08. Nghiệp quả và Nhân cách
09. Nhân cách và Tình cảm
10. Biệt Nghiệp và Cộng Nghiệp

11. Chuyển Nghiệp
12. Tôn giả Xá Lợi Phất (Đệ nhất trí huệ)

13. Tôn giả Mục Kiền Liên (Đệ nhất thần thông)

14. Tôn giả Đại Ca Diếp (Đệ nhất tu khổ hạnh)

15. Tôn giả Ca Chiên Diên (Đệ nhất luận nghị)
16. Tôn giả Phú Lâu Na (Đệ nhất thuyết pháp)

17. Tôn giả A Na Luật (Đệ nhất thiên nhãn)

18. Tôn giả A Nan ( Đệ nhất đa văn)

19. Tôn giả La Hầu La (Đệ nhất mật hạnh)
20. Tôn giả Tu Bồ Đề (Đệ nhất giải Không)

21. Tôn giả Ưu Bà Ly (Đệ nhất trì giới)

Bài viết liên quan (đọc thêm):
Về Mười Đại Đệ Tử:

Thập Đại Đệ Tử, HT. Thích Tinh Vân -Việt dịch: Như Đức PDFicn_pdf
Thập Đại Đệ Tử, HT. Tinh Vân - Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ
Thập Đại Đệ Tử, Thích Minh Tuệ
Về Nghiệp:

Định Nghiệp Trong Phật Giáo, HT. Thích Thiện Siêu
Nhân Quả, HT. Thích Thiện Hoa

Source: thuvienhoasen

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567