Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đức Đạt Lai Lạt Ma & Hội Nghị Thượng Đỉnh về Lòng Từ Bi

30/06/201508:44(Xem: 3647)
Đức Đạt Lai Lạt Ma & Hội Nghị Thượng Đỉnh về Lòng Từ Bi
NGÀY ĐU TIÊN CA HI NGH THƯỢNG ĐNH 
TOÀN CU V T BI
ANAHEIM, CALIFORNIA USA JULY 6, 2015
Photo/Tenzin Choejor/OHHDL (dalailama.com)
 
Sinh Nht Th 80 - ĐĐt Lai Lt Ma .
 
2015-07-05-LA-G01
ĐĐt Lai Lt Ma đến Honda Center vào ngàđu tiên ca Hi Ngh Thượng Đnh Toàn Cu v T Bi ti Anaheim, California  July 5, 2015
 

2015-07-05-LA-G02
ĐĐt Lai Lt Ma vi Th Trưởng thành ph Anaheim Tom Tait trong bđim tâm ti Honda Center vào ngày đu tiên ca Hi Ngh Thượng Đnh Toàn Cu v T Bi ti Anaheim, California July 5, 2015.
 
          2015-07-05-LA-G03
ĐĐt Lai Lt Ma nhìn khách đến tham d đng trên 18.000 ngườđ mng sinh nht ngài vào ngày đu tiên ca Hi Ngh Thượng Đnh Toàn Cu v T Bi ti Honda Center Anaheim, California July 5, 2015.

           2015-07-05-LA-G04
ĐĐt Lai Lt Ma chiêm ngưỡng chiếc bánh sinh nht ln dành tng ngài trong l knim sinh nht th 80 ti Trung tâm Honda ti Anaheim, California, M vào ngày 05 Tháng By, 2015. 

2015-07-05-LA-G05
Quang cnh ca hơn 18.000 người tham dĐĐt Lai Lt Ma nói chuyn và ngày sinh nht ln th 80 ca ngài ti Trung tâm Honda vào ngàđu tiên ca Hi nghthượng đnh toàn cu v T Bi  Anaheim, California, M vào ngày 05 tháng 7 năm 2015.
 
2015-07-05-LA-G06
ĐĐt Lai Lt Ma tr li các câu hi ca khán gi trong sut bui nói chuyn vào ngàđu tiên ca Hi ngh thượng đnh toàn cu v T Bi ti Trung tâm Honda  Anaheim, California, USA, ngày 05 tháng by năm 2015.
 

             2015-07-05-LA-G07
ĐĐt Lai Lt Ma cm chiếc chìa khóa ca thành ph Garden Grove do Th trưởng Bo Nguyn trong mt chương trình tuyên b Garden Grove là mt thành ph ca TBi t chc ti hi trường Hyatt Hotel, Anaheim, California, M vào chiu ngày 05 tháng by năm 2015. (Khi th trưởng thành ph Garden Grove tng ngài chiếc chìa khóa thành ph, ngài tr li: "Ah, và t bi là chìa khóa đ m ca ni tâm an bình.")
 
2015-07-05-LA-G08
Th trưởng thành ph Westminster Trí T (L) và ĐĐt Lai Lt Ma trong mt chương trình tuyên b Westminster là thành ph ca T Bi t được chc ti Hyatt Hotel, Anaheim, California, USA, chiu ngày 05 tháng 7 năm 2015.

2015-07-05-LA-G09
Các khán gi nghe ĐĐt Lai Lt Ma nói chuyn trong mt chương trình tuyên bWestminster và Garden Grove là 'Các thành ph ca T Bi' t chc ti Hyatt Hotel, Anaheim, California, USA, ngày 05 tháng 7 năm 2015.

2015-07-05-LA-G10
ĐĐt Lai Lt Ma tr li các câu hi t cô Ann Curry n dn chương trình truyn hình ABC News trong mt bui hp măn sáng ti Trung tâm Honda vào bui sáng ngàđu tiên ca Hi ngh thượng đnh toàn cu v T Bi  Anaheim, California, USA, ngày 05 Tháng 7 năm 2015

           http://thuvienhoasen.org/images/file/yFqbbxuG0ggBAK5s/2015-07-05-la-g11.jpg
Ven. Tenzin Dhonden, người sáng lp t chc phi li nhun Bn bè cĐĐt Lai Lt Ma đã t chc Hi ngh thượng đnh toàn cu v T Bi chàđóđáđông và bày t li chúc mng ca Ngài vĐĐt Lai Lt Ma ti Trung tâm Honda ti Anaheim, California, M vào trưa ngày 05 tháng 7 năm 2015.

2015-07-05-LA-G18
ĐĐt Lai Lt Ma nói v Tnh Thc T Bi Awakening Compassion ti Trung tâm Honda ti Anaheim, California, USA, ngày 05 tháng by năm 2015

2015-07-05-LA-G12
ĐĐt Lai Lt Ma cơn mt trong nhng ngh sĩ tr ca Agape Choir sau màn biu din ca h trong l k nim sinh nht th 80 tôn vinh ngài ti Trung tâm Honda ti Anaheim, California, M vào ngày 05 tháng 7 năm 2015

2015-07-05-LA-G13
ĐĐt Lai Lt Ma tinh nghch cơn Andy Kirk sau màn trình din ca anh trong lễ k nim sinh nht th 80 tôn vinh ngài ti Trung tâm Honda ti Anaheim, California, Mvào ngày 5 tháng 7 năm 2015.

          http://thuvienhoasen.org/images/file/_8ZqcBuG0ggBAP1j/2015-07-05-la-g14.jpg
N din viên Julia Ormond chào mng ĐĐt Lai Lt Ma trong l k nim sinh nht th 80 ti Trung tâm Honda ti Anaheim, California, M vào ngày 5 tháng 7 năm 2015
 
          http://thuvienhoasen.org/images/file/ddiccBuG0ggBAP52/2015-07-05-la-g15.jpg
Din viên hài George Lopez trình din chào mng ĐĐt Lai Lt Ma trong l k nim sinh nht th 80 ca ngài ti Trung tâm Honda ti Anaheim, California, USA, ngày 05 tháng 7 2015.

2015-07-05-LA-G17
Mt nhóm thiếu niên Tây Tng biu din màn hát múa trong l k nim sinh nht th 80 cĐĐt Lai Lt Ma ti Trung tâm Honda ti Anaheim, California, M vào ngày 05 tháng 7 năm 2015.

         http://thuvienhoasen.org/images/file/HVogcRuG0ggBAMdC/2015-07-05-la-g19.jpg
ĐĐt Lai Lt Ma phát biu ti mt chương trình được t chc bi th trưởng Anaheim ti nhà hát Anaheim  Anaheim, California, M vào bui chiu ngày 05 tháng by năm 2015

         http://thuvienhoasen.org/images/file/h1decRuG0ggBAGJI/2015-07-05-la-g20.jpg
Hơn 1000 khán gi nghe ĐĐt Lai Lt Ma nói chuyn trong mt chương trình tuyên b Westminster và  Garden Grove là 'Thành ph ca T Bi' được t chc ti Hyatt Hotel Anaheim, California, USA, ngày 05 tháng 7 năm 2015

2015-07-05-LA-G21
ĐĐt Lai Lt Ma thi nến chiếc bánh sinh nhđược trình bày trong l sinh nht ln th 80 ca ngài (ngày 06 tháng 7) trong mt chương trình tuyên b Westminster vàGarden Grove là 'Thành ph ca T Bi' trong ngàđu tiên ca Hi ngh thượng đnh toàn cu v T Bi ba ngà Hyatt Hotel Anaheim, California, USA, ngày 05 Tháng 7 năm 2015.

2015-07-05-LA-G22
Singer Michael Franti performing during celebrations honoring His Holiness's 80th birthday at the Honda Center in Anaheim, California, USA on July 5, 2015
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567