Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

01/12/202209:11(Xem: 13252)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

tuvienquangduc_3
tu vien quang ductu vien quang duc-2tu vien quang duc-3

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa

đã cúng dường hộ trì Tam Bảo
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️ 

 1. HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200
 2. Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300
 3. Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert)
 4. Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan)
 5. Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400
 6. Tâm Thư (Sydney): $200
 7. Nguyên Quảng Hương: $200
 8. Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500
 9. Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000
 10. Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500
 11. Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $200
 12. Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500
 13. Khánh Vân, Khánh Linh: $100
 14. Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200
 15. Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000
 16. Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung (Cali, USA): $200
 17. Bảo Diệu Hạnh (hồi hướng cho em trai Dương Hồng Anh): $500
 18. Phi Thị Lan, Trần Văn Dũng (hồi hướng cho con trai Bùi Vũ Duy): $1000
 19. Phan Thị Huyền Linh (hồi hướng cho chồng Nguyễn Hữu Thọ): $1,500
 20. Trang Nguyễn: $100
 21. Nguyên Ngọc, Diệu Danh (Germany): $400
 22. Mai thị Tái, Paul Anthony & Tuấn Việt (hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Yến): $3000
 23. Đình Hải, Hồng Hạnh: $500
 24. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $300
 25. Đồng Túy: $500
 26. Nguyên Quảng Thịnh, Nguyên Quảng Cường (hồi hướng cho Cô Hương Linh Lai Thị Mùi, pd: Tịnh Phước): $500
 27. Tiến sĩ Lâm Như Tạng, Y Sĩ Ngọc Bích, Dr Như Uyên: $300
 28. Lê Thị Cấp, pd: Diệu Ngộ: $100
 29. Thiều Văn Bình, pd: Quảng Tịnh: $100
 30. Huệ Hương Lê Thị Hương: $1000
 31. Nguyên Nhật Tịnh: $200
 32. Diệu Đức Phương Tâm (Sydney): $500
 33. Diệu Đài Nguyễn Khánh Vân (hồi hướng cho Thân Phụ: Nguyễn Trọng Châu, pd: Chánh Bảo): $400
 34. Liên Huệ và Gia đình: $800
 35. Thanh Phi, Đào Thị Sáu $200 (TP)

 36. Huệ Hương (St Albans) $50 (TP)

 37. Diệu Hương: $100 (TP)

 38. Tâm Hoa, Tâm Thành Liêm Hồ: $500 (TP)

 39. Viên Ngọc Kim Anh: $100
 40. Niệm Đức Dương Nghiệp Huân (hồi hướng cho Phụ Thân Dương Hồng Tuân, pd: Minh Đạt): $250
 41. N. Quảng Lương, N. Quảng Duyên (hồi hướng cho HL Thiện Chánh Phạm Xuân Tự): $300
 42. Tâm Quang Nguyễn Thanh Nguyệt (hồi hướng cho HL Thân Phụ Thiện Thọ Nguyễn Văn Chính): $2000
 43. Quảng Thiện, Quảng Ngộ (hồi hướng cho chị Quảng Mỹ Dương Mỹ Chu): $1000
 44. Chung Ngọc Mai, Chung Muối và Du Anh Kiệt (hồi hướng cho Cụ bà Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $600
 45. Thiều Minh Mạnh Minh Chơn & Hoa Nghiêm (hồi hướng cho Mẹ Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $1000
 46. Thơ Thiều (hồi hướng cho Cụ bà Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $300
 47. Nguyên Quảng Hương (hồi hướng cho Cụ bà Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $100
 48. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình (hồi hướng cho HL Mẫu thân: Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $2000
 49. Thiều Dương Minh Thuận Daniel (hồi hướng cho Bà Nội Lê Thị Cấp, pd: Diệu Ngộ): $2000)
 50. Diệu Tâm Huỳnh Kim Huê: $100
 51. HL Trần Ngọc Phượng: $100
 52. HL Lệ An Dương Chiêu Bình: $100
 53. Diệu Từ Lê Thị Lựu: $200
 54. Phan Thị Huyền Linh: $250
 55. Long Tuyền (hồi hướng cho Mẫu thân Lý Thị Lan, pd: Tịnh Hòa): $500
 56. Tâm Từ, Nguyên Thanh: $200
 57. Phước Duyên (Trinh): $100
 58. Quảng Bảo Quý: $100
 59. Thị Trường (Nguyễn Thị Vĩnh): $200
 60. GĐ Trần Thị Kim Loan (hồi hướng cho chồng, Võ Văn Vàng, pd: Chánh Tâm): $2000
 61. GĐ Võ Thanh Phong & N. Quảng Ngọc Kim Tươi (hồi hướng cho Cha Võ Văn Vàng): $2000
 62. Huệ Hương: $500
 63. Nguyên Quảng Cường & Nguyên Quảng Thịnh: $200
 64. Diệu Chơn (Giàu): $200
 65. Trần Liên Phát $10

 66. HL Lê Thị Huệ PD Diệu Tâm $400

 67. Thiện Bảo Steve $50

 68. HL Vương Bình & HL Vương Kích Dũng $400

 69. Quảng Thi Giàu $100

 70. Quảng Bảo Quý $100

 71. Ẩn danh $85

 72. Nguyên Nhật Tịnh $50

 73. Lâm Thị Hồng Hoa $200 (Vu Lan )

 74. Phòng Phát Hành Tu Viện Quảng Đức (20/11/2021): $1,700
 75. Gian hàng đồ chay Tu Viện Quảng Đức (20/11/2021): $2,500
 76. Hương Linh Cụ Ông Võ Văn Học, pd: Trí Tánh: $500
 77. Hương Linh Lê Mai Nhựt Hồ: $1000
 78. Hương Linh Ngô Thị Kiễu, pd: Diệu Chánh: $1000
 79. Hương Linh Nguyễn Quang Thiện, pd: Thiện Lương: $200
 80. Hương Linh Nguyễn Văn Lợi: $125
 81. Hương Linh Võ Văn Vàng, pd: Chánh Tâm: $1000
 82. Hương Linh Nguyễn Văn Vui, pd: Thiện Giác: $1000
 83. Chúc Ngân: $100
 84. Ms. Ánh: $100
 85. Bùi Hồng Hải: $100
 86. Hồng Hạnh: $100
 87. Phạm Thị Ngọc Thoại: $100
 88. Ẩn Danh: $30
 89. Cụ Bà Diệu Ngọc (Úm): $600
 90. Quảng Niệm, Quảng Mẫn, Quảng Giải, Nhẫn Lê: $1000
 91. HL Lưu Tấn Thìn: $200
 92. Gia đình Nguyên Quảng Tựu: $700
 93. Diệu Tuyết - Nguyên Quảng Tánh: $1000
 94. Lê Thị Thu Hương: $300
 95. Minh Hùng: $200
 96. Huệ Thường: $200
 97. Huệ Xuân: $100
 98. HL Lê Văn Bắc, pd: Pháp Thiện: $300
 99. Nguyên Nhật Mỹ (hồi hướng cho Thân Phụ Nguyễn Văn Vui, pd: Thiện Giác): $1,600
 100. Phòng Phát Hành Tu Viện Quảng Đức (04/12/2021): $1,000
 101. Gian hàng đồ chay Tu Viện Quảng Đức (20/11/2021): $2,500
 102. Quảng Diệu Hạnh (hồi hướng cho HL Nguyễn Thanh Hường): $300
 103. Nguyên Nhật Mỹ (hồi hướng cho HL Mẹ Huỳnh Thị Hai): $1000
 104. Tâm Quang (hồi hướng cho HL Mẹ Huỳnh Thu Hà): $2000
 105. Phòng Phát Hành Tu Viện Quảng Đức (11/12/2021): $800
 106. Gian hàng đồ chay Tu Viện Quảng Đức (11/12/2021): $2,000
 107. Đình Hải & Hồng Hạnh Tú Hoài: $1000 (sơn tượng Phật chuẩn bị Tết)
 108. Huệ Đức (hồi hướng cho HL em gái Nguyễn T Hồng Nga): $1000
 109. Ẩn Danh: $70
 110. Tâm An: $150
 111. Như Trí (Perth): $200
 112. Tâm Hiếu, Nguyên Trực (USA): $241.40
 113. Trúc Ngọc, Minh Phượng: $300
 114. Cụ Bà Nguyên Cần: $500
 115. Nguyên Nhật Tịnh: $500
 116. Nguyên Quảng Cường, Nguyên Quảng Thịnh: $500
 117. Hương linh Từ Tô Nữ, pd: Tín Như: $500
 118. Hương linh Nguyễn Văn Học, pd: Trí Tánh: $500
 119. Phòng Phát Hành (Tâm An) ngày 28/11/2021: $1,100
 120. Phòng Phát Hành (Tâm An) ngày 19/12/2021: $1,300
 121. Phòng Phát Hành (Tâm An) ngày 12/12/2021: $800
 122. Huyền Linh: $200
 123. Long Tuyền: $100
 124. Thiện Tịnh & Diệu Liên: $200
 125. Nguyễn Thị Minh Chính: $200
 126. Quảng Thi (Giàu): $100
 127. Linh Bùi: $50
 128. Ẩn danh: $70
 129. Ẩn danh: $100
 130. Cindy Lê: $200
 131. Khánh Tuyền: $500
 132. Thiên Hoàng Nguyễn: $50
 133. Võ Thị Gặp, pd: Diệu Ngộ: $200
 134. Diệu Ngọc: $100
 135. Trần Nguyệt Huê: $50
 136. Nguyên Quảng Chơn: $200
 137. Hứa Thanh Quang, pd: Tịnh Quang:$100
 138. Diệu Thơm, Đình Bằng: $500
 139. Nguyên Quảng Duyên (Loan): $500
 140. Thuận Lợi (hồi hướng cho HL Cha Nguyễn Hữu Phong, pd: N.T.Chánh): $500
 141. Nguyên Thảo-N.Tân (hồi hướng cho HL Tiêu Thanh, pd: Chánh Trung): $1000
 142. Diệu Đắc & Gia đình (hồi hướng HL Nguyễn Thị Đặng, pd: Viên Ngọc): $1,500
 143. Thanh Phi (hồi hướng cho HL Mẹ Đào Thị Sáu, pd: Thanh Liên): $1000
 144. Gian hàng thực phẩm chay (26/12/2021): $2000
 145. Lê Minh Quang, pd: Chánh Huệ Ngọc & Nguyễn Thị Kim Loan, pd: Nguyên Hảo: $300
 146. Phật tử ẩn danh: $500

 147. Viên Ngọc Kim Anh: $100
 148. Trần Thị Hoàng Diễm $100

 149. Ẩn danh $100

 150. Vương Kim Ngọc $70

 151. Gian hàng thực phẩm chay (11/01/2021): $1,500
 152. Hà Thiên Thanh-Nguyễn Sỹ Chương: $1000
 153. Dương Di Quyên: $200
 154. Ngọc Linh, Ngọc Châu: $1000
 155. Bích Vân: $500
 156. Chí Cần (Quảng Mẫn), Ngọc Nhẫn, Chí Vĩ (Quảng Giải) xin hồi hướng cho Mẹ Quảng Niệm Ngọc Tiên: $10,000
 157. Gia đình Cụ Ông Trần Chi, pd: Thiện Giác: $5000
 158. Gia đình Cụ Bà Nguyễn Thị Rạng, pd: Diệu Đông: $1,300
 159. Tuyết Mai & Allison Monkhouse Funeral: $2000
 160. Khánh Vân Diệu Đài $200
 161. Hồng Hạnh $100
 162. Thiên Hương Quảng Chơn $200
 163. Long Tuyền $200
 164. Nguyễn Thị Tuyết Đông PD Lệ Hồng $250
 165. Thị Trường Nguyễn Thị Vĩnh $300
 166. Ẩn danh $125
 167. Lê Thị Nhịn & Nguyễn Ngọc Thảo $200 = TC : $1575 (22/1/22)
 168. Gian hàng thực phẩm chay (30/01/2021): $5000
 169. Nga Howard $50
 170. Liên Huệ $100
 171. Diệu Quang $100
 172. Quảng Bảo Quý $150
 173. Nguyễn Ngọc Sem $50
 174. Nhi Nguyễn $50
 175. Lê Ngọc Lựu $20
 176. Gia đình Thiện Tâm $100
 177. Trừ Kim Nhàn $20
 178. Vương Thanh Bình $100
 179. HL.Lê Thị Huệ PD Diệu Tâm $250
 180. Ngân Lâm $50
 181. Diệp Nguyễn $50
 182. Trương Thị Bích Lan $150
 183. Nguyễn Anh Đạt $50
 184. Huỳnh Thu Kim $50
 185. Cao Thị Hồng Thuý $20
 186. Đào Thị Phượng $50
 187. Huỳnh Ngọc Tân $20
 188. Trần Văn Đức $100
 189. Trúc Lê Brown $50
 190. Thiện Tịnh & Diệu Liên $500
 191. Gia đình Lê Mai Tươi (Thuỷ & Hảo) $500 = TC $2580 (30/1/22)
 192. Hồng Hạnh $200 (cúng dường 4 thùng ly giấy)
 193. Nguyễn Thiên Hoàng: $300

 194. Võ Thanh Phong, Trần T. Kim Tươi, pd: Nguyên Quảng Ngọc: $1000
 195. Lý Thị Láng, pd: Công Ngọc: $200
 196. Hồng Thị Mỹ, pd: Linh Hạnh: $200
 197. Võ Thị Sương, Đức Trí, Bảo Trân (Hồi hướng cho Hương Linh Ngô Kỉnh Đức): $500
 198. Vinh Tú Chương $20

 199. Chương Huệ Lan $100

 200. Đàm Thanh Đức $100

 201. Triệu Thị Hồng Nguyệt $100

 202. Nguyễn Thị Thuý Nga $100

 203. Quảng Tịnh Tâm: $500 (Canada)
 204. Quảng Diệu Nguyên: $500 (Canada)
 205. Ẩn danh $25 

 206. Quân Trần $100

 207. Quảng Kim Ngọc $200

 208. Khánh Huệ $300

 209. Âu Mỹ Thắm $50

 210. HL Quảng Niệm $250

 211. Chiêm Thật $150

 212. Khánh Vân Diệu Đài $300

 213. Gia đình HL Quảng Niệm $1000

 214. Trần Phước Hải $50

 215. Ẩn danh $50

 216. Diệu Thơm Thảo $200

 217. Tổng cộng: $300 (ngày 6-3-2022)

 218. Viên Ngọc Kim Anh: $100
 219. Cụ Chơn Lâm $100

 220. Quảng Khánh Nhân $100

 221. Lệ Phước $100

 222. Chương Hoàn Hồ $50

 223. Ẩn danh $30

 224. Nguyễn Thị Thu Uyên $50

 225. Nguyên Nhật Anh Diễm Phương $600

 226. Tâm Huệ & các bạn đạo $230

 227. Hồ Vũ Quỳnh Như $100

 228. Nguyễn Thị Thuý Hằng $50

 229. Nguyễn Phước Long $200

 230. Thu Huỳnh $100

 231. Nguyễn Tất Trung $100

 232. Gia Đình HL Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ $1000

 233. Ần danh $45

 234. Trần Phước Hải $100

 235. Thái Thị Lâm $100

 236. Thị Trường $100

 237. G/Đ Trần Minh hồi hướng HL Hứa Thị Thuỷ $100
 238. G/Đ Trần Minh hồi hướng HL Đặng Phước Đức $200

 239. Trần Nguyệt Huê hồi hướng HL Đặng Phước Đức $50

 240. Tuấn, Dũng, Quốc hồi hướng cho Mẹ Ngô Thị Hương Lan: $3000
 241. Tiêu Trường Hưng, Tú Mỹ: $400
 242. Michael John Crowley: $500 (hồi hướng cho Cụ Ông Brian Patrick Finn)
 243. NS Chân Kim (hồi hướng cho Giác Linh Sư Mẫu Chân Duyên): $5000
 244. Gia đình Hạnh Kim (hồi hướng cho HL Cha Trần Ngọc Minh, pd: Quảng Minh: $5000
 245. Tịnh Thiện-Minh Long (Hồi hướng cho HL Mẹ Vũ Thị Toán, pd: Tịnh Pháp): $500

 246. Lệ Trinh Diệu Tuyết, Nguyên Quảng Tánh Quang Lãnh ( thỉnh tượng đá Mã Đáo Thành Công): $3000
 247. Thanh Phi, Thanh Hạnh, Viên An: (thỉnh cặp đào): $1000
 248. Đồng Ngọc Minh Hồ Thị Sương (Adelaide): $2000
 249. Đặng Anh Tuấn $150

 250. Diệu Đài $300

 251. Ẩn danh $50

 252. Võ Bích Phượng $100

 253. Thiều Văn Sơn $50

 254. Quảng Đại Hải $100

 255. Diệu Đài $100

 256. HL Nguyên Lượng $200

 257. Ẩn danh $195

 258. Diệu Liên $50

 259. Ẩn danh $20

 260. Diệu Thảo $200

 261. Nguyễn Lan Chi $50

 262. Quảng Đại Tâm $50

 263. Như Hoàng $100

 264. Nghĩa & Lệ Chiếu $100

 265. Thị Trường $100

 266. Quảng Nguyên Lực $100

 267. Lê Ngọc Lựu $250

 268. Bích Duy PD Tâm Tuệ $500 ***

 269. Nguyễn Phước Long $500

 270. Quảng Thi $200

 271. Huệ Lạc $100 

 272. Diệu Ánh: $300

 273. Nguyên Quảng Hương & Bé Phước Lành: $200

 274. Thích Thanh Ngộ (Pháp Bình): $150

 275. Sư Cô Giác Trí: $100

 276. Tịnh Nhơn Thanh Kim: $50

 277. Tịnh Nhơn Ngọc Chương: $100

 278. Ni Cô Diệu Lai: $100

 279. Tịnh Nhơn Thanh Duyên: $1000

 280. Phật tử Diệu Vinh (Perth): $200

 281. Mỹ Xuân Quách Kim Ánh (Sydney): $500

 282. Chơn Nguyên Hiền (Sydney): $100

 283. Chúc Vũ (Sydney): $100

 284. Diệu Quyền (Sydney): $500

 285. Quảng Thiện Từ, Quảng Thiện Tâm  (Sydney) : $500

 286. Quảng Thiện Từ, Quảng Thiện Tâm: $1000 (ấn tống kinh sách)

 287. Nguyên Kim Ngọc, Nguyên Quảng Ngọc: $300

 288. Phạm Thị Minh Tú: $100

 289. Nguyễn Tất Trung $100

 290. Nguyên Nhật Mỹ: $500

 291. Gian hàng thực phẩm chay (20/11/2022): $1,500

 292. Gian hàng thực phẩm chay (27/11/2022): $1000
 293. Gian hàng thực phẩm chay (04/12/2022): $1,200
 294. Gian hàng thực phẩm chay (11/12/2022): $1000
 295. Gian hàng thực phẩm chay (18/12/2022): $1,300
 296. Gian hàng thực phẩm chay (24/12/2022): $1,000
 297. Gian hàng thực phẩm chay (08/01/2022): $1,000
 298. Phòng Phát Hành Phật Cụ (18/12/2022): $1000
 299. Thùng Phước Sương (07/01/2023): $1,760
 300. Khánh Huệ (Hồi hướng cho Mẹ Nguyễn Thị Rạng, pd: Diệu Đông): $400
 301. Tâm Quang Thu Nguyệt (Hồi hướng cho Cha Mẹ): $500
 302. Nguyên Nhật Mỹ Nguyễn Thị Oanh (Hồi hướng cho Cha Mẹ): $1000
 303. Quảng Liên Nguyễn Thị Tiếm và các con (Hồi hướng cho HL Trần Văn Tân, pd: Huệ Thuyền): $5000

 304. Quảng Liên Nguyễn Thị Tiếm và các con (Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Hồng, pd: Diệu Tâm): $1000

 305. Cụ Ông Trần Trực & các con (Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Mẫn, pd: Diệu Nhơn): $4000

 306. GĐ Giang Lai, Giang Ỷ Mi (Hồi hướng cho HL Từ Tô Nữ, pd: Tín Như): $700
 307. Cụ Bà Nguyên Cần & các con: $500
 308. Nguyên Quảng Lương Bùi Ngọc Thủy (Hồi hướng cho HL Phạm Xuân Tự, pd: Thiện Chánh): $1,200)
 309. Diệu Toàn Nguyễn Thị Mót (Sydney): $100
 310. Nguyên Vân (Sydney): $150
 311. Bùi Văn Lớn: $400
 312. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình: $300
 313. Hoàng Công Toàn (Quảng Thành)& Thiều Lương Thanh Hiền (Quảng Thiện): $1000
 314. GĐ Lê Văn Hoàng, Tăng Thị Hồng Hường (Nguyên Quảng Hương): $2000
 315. Bích Duy: $500
 316. Nguyễn Phước Long: $500
 317. Quảng Thi Võ Thị Thống: $250
 318. Kim Nguyễn, pd Huệ Lạc: $100
 319. Ẩn danh: $20
 320. Nguyên Nhật Thảo: $100
 321. Lan Tô: $50
 322. Huỳnh Hưng: $100
 323. Tất Trung Quảng Nguyên Lực: $100
 324. GĐ Tú Bảo: $50
 325. Vô Danh: $50
 326. Nguyên Nhật Tịnh: $200
 327. Loan Phó: $100
 328. Đào Thị Phong Châu, pd: Bảo Đức: $100
 329. GĐ Trần Trực, Trần Thực, Trần Phẩm (Hồi Hướng 49 ngày cho HL Diệu Nhơn Nguyễn T Mấn): $1000
 330. NS Như Như (Hồi hướng cho Song Thân Phụ Mẫu: Tâm Trung Nguyễn Diên Nghĩa, Tâm Từ Phan Thị Lịch): $300
 331. Bảo Trí: $100
 332. Công Lý: $100
 333. Diệu Âm: $100
 334. Thương Đặng: $100
 335. Giang Nhuận Khai: $300
 336. Khánh Vân Quỳnh Dung: $100(đang cập nhật)


Xem danh sách ủng hộ giúp VN
Xem danh sách ủng hộ giúp Ấn Độ
Xem danh sách cúng dường Lễ Vu Lan 2021

- Xem danh sách cúng dường Lễ Phật Đản 2022

Xem danh sách ủng hộ Hội Đồng Hoằng Pháp

- Xem danh sách ấn tống Kinh Đại Bát Nhã

- Xem danh giúp ủy lạo nạn nhân lũ lụt Queensland & New South Wales

- Xem danh sách cúng dường Hộ Trì Tam Bảo TV Quảng Đức

- Xem danh sách cúng dường đúc tượng Bồ Tát Quảng Đức & Bồ Tát Quan ÂmXin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

HT. Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT. Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ. Tri Sự Thích Đăng Từ

 
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️


  facebook-1

***
youtubeGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/01/2023(Xem: 831)
Tu Viện Quảng Đức Đón Xuân Quý Mão 2023 Address: 85-105 Lynch Rd, Fawkner, VIC 3060 *** Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Trân trọng kính mời quý Đồng Hương Phật tử gần xa cùng về tham dự: Chủ Nhật 15/01/2023, ngày 24 tháng Chạp: -11:00: Thượng nêu; Lễ cúng Tất Niên và Tổng kết cuối năm -Cầu an, cúng tiến chư Hương linh. -Tu Viện bắt đầu phát hành hoa Vạn Thọ, bánh in, thức ăn chay thuần khiết Thứ Bảy 21/01/2023, ngày 30 Tết: -11:00 am: Cúng Ngọ Phật, -Cúng tiến chư Giác linh, chư Hương linh. -5:00 pm: Cúng Thí Thực -8:00 pm: Lễ Sám Hối cuối năm -9:30 pm: Văn Nghệ Mừng Xuân; -10:30 pm: Đốt pháo, múa lân. Đón Giao Thừa, Nghinh Xuân Quý Mão 2023; tuyên đọc Thông Bạch Xuân Quý Mão của Hòa Thượng Hội Chủ, lời Chúc Tết của Hòa Thượng Viện Chủ; Lì xì và phát lộc đầu năm cho đồng hương Phật tử. Chủ Nhật 22/01/2023, ngày Mùng 1 Tết: -11:00 am: Cúng Ngọ Phật, cầu Nguyện Quốc Thái Dân An. Lễ Vía Phật Di Lặc. Chư Phật tử lễ Phật, xin chữ may mắn
25/10/2022(Xem: 1681)
Nhờ sự gia trì của Thập Phương Tam Bảo và sự yểm trợ tài công vật lực của quý đồng hương Phật tử gần xa mà Lễ Hội Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn kỳ 12 và Lễ Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) Tu Viện Quảng Đức được tổ chức từ ngày 9 đến 16/10/2022 vừa qua đã thành tựu viên mãn. Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức xin thành tâm tán dương công đức và cảm tạ quý Phật tử. Như lệ thường cuối mỗi năm, dù vừa xong Lễ hội chu niên, Tu Viện Quảng Đức vẫn tổ chức Huân Tu Tịnh Độ 3 ngày tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày Thứ Sáu, 18 đến Chủ Nhật 20 tháng 11 năm 2022 sắp tới, đặc biệt khóa tu này có sự chứng minh và thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc (Ngài cũng là Đệ Nhị Chủ Tịch Giáo Hội PGVN Thống Nhất Âu Châu kiêm Phó Chủ Tịch Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới)
08/10/2022(Xem: 996)
Tâm Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung Việt Nam của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
11/01/2023(Xem: 317)
Công trình xây dựng Chùa Long Quang có thể lên đến 3 triệu đô Úc… sức Thầy có hạn… chỉ mong được sự quan tâm chiếu cố của đồng hương Phật Tử gần xa hùn phước tạo công tích đức, để thể hiện tấm lòng thiện lành vào cộng đồng người Việt trên đất Úc . Chúng Con xin chân thành cảm ơn liệt quý vị rất nhiều🙏🙏🙏 Mọi chi tiết đóng góp cúng dường xây dựng Chùa Long Quang xin liên lạc trực tiếp Thầy Phổ Hương số phone: 0432 126 234 hoặc cúng dường qua Commonwealth Bank của Chùa. Khi Deposit quý vị nhớ ghi rõ: Build the Temple Name: Long Quang Buddhist Charity Association Incorporate. BSB: 062130 Acc Numbers: 1132 1423
26/12/2022(Xem: 285)
Sinh hoạt Phật sự của đồng hương Việt Nam tại Darwin Bắc Úc đã bắt đầu rất sớm, ngay sau khi đồng hương Việt Nam tới định cư tại đây hơn 40 năm trước. Sau những gian nan ban đầu, Phật tử Việt Nam chúng ta đã có được nơi sinh hoạt tại Chùa Phật Giáo Quốc Tế (CPGQT) ở Leanyer, Darwin, chung với những sắc tộc Phật Giáo khác, bao gồm cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông.
11/12/2022(Xem: 476)
LỄ VÍA PHẬT DI ĐÀ VÀ LỄ CẦU SIÊU HẰNG TUẦN TẠI TU VIỆN QUẢNG ĐỨC 10:30AM, Chủ Nhật 11/12/2022 (18/11/Nhâm Dần) Chứng minh: 1/Lạt Ma Thubten Khedup 2/Lạt Ma Konchuck Rinzin 3/TT Thích Nguyên Tạng 4/TT Thích Chơn Đạt 5/ĐĐ Thích Đăng Từ 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️ Phật Quang Tiếp Triệu chư Hương Linh: -Võ Thống, pd: Tâm Thắng -Nguyễn Năng Vĩnh, pd: Bảo Đức -Phan Thị Sen, pd: Bảo Thiện -Nguyễn Thị Tuyết, pd: Diệu Hạnh -Từ Tô Nữ, pd: Tín Như -Nguyễn Thị Mấn, pd: Diệu Nhơn -Trần Văn Tân, pd: Huệ Thuyền -Nguyễn Thị Hồng, pd: Diệu Tâm -Nguyễn Thị Lem, pd: Diệu Mỹ -Nguyễn Khắc Giảng, pd: Trừng Giao -Nguyễn Thị Út Nhỏ, pd: Quảng Nhất 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️ https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
07/12/2022(Xem: 424)
Thank You Ceremony - Connectors & Local Partners Celebration in Merri-Bek City Council, Victoria, Australia, Hình ảnh tối ngày thứ Ba 6/12/2022, trong Lễ tuyên dương công đức Người kết nối và Đối tác địa phương thuộc thành phố Merri-Bek (vừa đổi tên, tên cũ là Moreland). Sự kiện này được thành phố địa phương Merri-Bek lên kế hoạch trong nhiều tháng qua để cảm niệm tri ơn và tôn vinh tất cả những đóng góp thiết thực của các cá nhân, các tổ chức cộng đồng đã tiếp tay hỗ trợ cho Merri-Bek qua các Chương trình kết nối các cộng đồng sắc tộc để ngăn chận sự lây nhiễm của đại dịch Covid-19 từ năm 2020 đến cuối năm 2021 vừa qua. Buổi lễ được tân thị trưởng thành phố Merri-Bek, Nghị viên Angelica Panopoulos đọc diễn văn, tiếp theo sau là trao bằng công đức và cuối cùng nghe văn nghệ giúp vui và ăn tối.
02/12/2022(Xem: 516)
Chiều thứ Năm, 1/12/2022, Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương cùng quý Phật tử địa phương Nha Trang đã đến thăm ủy lạo và tặng 100 phần quà tình thương cho đồng bào nghèo, người già neo đơn tại Chùa Kim Quang, Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha Trang; mỗi người được tặng 1 thùng mì gói, 5 ký gạo và 1 bao thư tiền mặt 200 VNĐ (đợt 2 quà xuân Quý Mão sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 1/2023). Thành tâm tán thán công đức quý Phật tử Tu Viện Quảng Đức đã gởi tịnh tài ủng hộ cho công việc từ thiện này. Sáng cho người thêm niềm vui. Chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử Phật nguyện sống cuộc đời thiểu dục, có nếp sống lành mạnh an hòa, để có khả năng, có cơ hội tiếp tục lên đường làm từ thiện, đem niềm vui yêu thương đến cho mọi người.
01/12/2022(Xem: 2961)
Tịnh Thất Diệu Hỷ do Ni Sư Thích Nữ Như Như sáng lập vào đầu năm 2021, tọa lạc ở số: 662 Smithfield Rd, Edensor Park, NSW 2176. (do Gia đình thí chủ Mỹ Xuân Quách Kim Ánh phát tâm đóng góp cúng dường). Điện Phật được thiết trí trang nghiêm, hương án ở giữa thờ Tam Thánh Tây Phương (Phật Di Đà, Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí) Phía trước là bàn thờ Bồ Tát Quán Thế Âm và hai bên là bàn thơ Hương Linh Nam, Nữ và những vị tiền bối hữu công đối với Tịnh Thất Diệu Hỷ. Ni Sư Thích Nữ Như sinh năm 1967, xuất gia năm 1973 với Sư Ba Chơn Hiền tại Chùa Diệu Hỷ, Cố Đô Huế, thọ Sa Di năm 1978, thọ Cụ Túc Giới năm 1983 (Giới Đàn Phương Trượng tại Chùa Trúc Lâm, Huế); năm 2000 được NS Huệ Khiết bảo lãnh sang Đài Loan tu học và sau đó đến Úc định cư, phụ giúp Ni Sư Huệ Khiết xây dựng Chùa Báo Ân, sau khi chùa hoàn thành, vì bệnh duyên nên Ni Sư xin phép ra lập Tịnh Thất Diệu Hỷ để tịnh tu từ năm 2021 đến nay.
30/11/2022(Xem: 545)
HT Thích Như Điển giảng pháp tại chùa Linh Sơn, Brisbane, Úc châu, tối 29/11/2022
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,113,890