Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Trại Họp Bạn Tâm Minh

23/09/201718:36(Xem: 4642)
Hình ảnh Lễ Khai Mạc Trại Họp Bạn Tâm Minh

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Trại Họp Bạn Tâm Minh

Treetops Scout Camp

140 Royal Parade, Riddells Creek, Vic 3431. Australia

Từ sáng Thứ Bảy 23 đến chiều Chủ Nhật 24/09/2017
Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (2)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (4)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (5)
Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (16)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (17)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (18)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (21)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (23)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (27)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (28)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (29)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (31)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (35)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (36)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (37)
Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (63)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (64)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (65)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (66)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (67)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (68)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (69)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (70)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (84)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (87)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (94)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (107)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (108)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (109)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (116)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (118)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (119)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (129)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (130)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (131)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (133)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (135)
Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (145)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (150)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (151)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (155)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (156)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (157)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (158)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (159)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (161)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (170)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (174)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (178)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (179)
Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (181)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (182)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (183)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (184)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (185)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (186)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (187)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (188)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (189)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (195)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (204)Trai Hop Ban Tam Minh_Victoria_2017 (206)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn