Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nhạc: Chấn động lục tự Di Đà

17/12/201307:42(Xem: 5691)
Nhạc: Chấn động lục tự Di Đà
A_Di_Da_Phat_3


Chấn Động Lục Tự Di Đà

Nhạc và Lời : Quách Vĩnh-Thiện

Tết Ất Dậu - Paris, le 9 février 2005.

Tiếng hát Bạch Thảo – Kim Tuấn.

Bạch Thảo – Kim Tuấn

http://www.youtube.com/watch? v=OAwEt5e-0fk&list= UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

http://www.youtube.com/watch? v=OAwEt5e-0fk&list= UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Chấn Động Lục Tự Di Đà

Nhạc và Lời : Quách Vĩnh-Thiện

Tết Ất Dậu - Paris, le 9 février 2005.

Tiếng hát Bạch Thảo – Kim Tuấn.

Di Đà Sáu chữ nhớ ơn sâu,

Công phu ráng luyện giúp thân mình.

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam, thật phương Nam Lửa Bính Đinh.

, chỉ rõ vật vô hình.

A, Tiên Thiên Thận Thủy Bắc Phương Nhâm Quý.

Di, giữ bền chặt Tinh Khí Thần.

Đà, sắc vàng trùm khắp cả.

Phật, thân tịnh ở nơi mình.

Di Đà Sáu Chữ giúp thân an,

Biệt niệm tâm an ít giận hờn.

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam, thật phương Nam Lửa Bính Đinh.

Mô, chỉ rõ định luật Sanh Trụ Hoại Diệt.

A, Tiên Thiên Thận Thủy Bắc Phương Nhâm Quý.

Di, giữ bền chặt Tinh Khí Thần.

Đà, sắc vàng trùm khắp cả.

Phật, thanh tịnh ở nơi mình.

Di Đà Sáu Chữ giúp thân an,

Biệt niệm tâm an ít giận hờn.

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật.


Puissance vibratoire des Six Phonèmes Di Đà.

Paroles et Musique : Quách Vĩnh-Thiện

Paris, le 9 février 2005.

Traduction en français : Léon L ê Đình Bảo.

Avec une reconnaissance infinie,

Efforçons-nous de pratiquer pour nous-mêmes.

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam,Dirige vers le Sud lieu de l’Energie du Feu Flambé de Bois.

Mô,Montre clairement le monde invisible.

A,Oriente vers le Nord des Vagues de Ruisseaux et le Monde Céleste.

Di,Développe et préserve les trois joyaux,

l’Essence Séminale, le Souffle Vital et le Feu Sacré.

Đà,Dégage la lumière dorée toute enveloppante.

Phật,Réfléchit la sérénité de tout le corps.

Les six phonèmes vibratoires amènent le calme en soi,

et leur invocation permanente procure la paix à l’âme et éloigne les sentiments de colère.

Nam,Dirige vers le Sud lieu de l’Energie du Feu Flambé de Bois.

Mô,Montre le monde invisible.

A, Oriente vers le Nord des Vagues de Ruisseaux et le Monde Céleste.

Di, Conserve les trois joyaux Essence Séminale,

le Souffle vital et le Feu Sacré.

Đà, Dégage la lumière dorée toute enveloppante.

Phật,Réfléchit la sérénité de tout le corps.

Les Six Phonèmes vibratoires amènent le calme en soi,

et leur invocation permanente procure la paix à l’âme et éloigne les mécontentements.

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật.


Vibratory Power of the Six Phonemes Di Đà.

Paroles et Musique : Quách Vĩnh-Thiện

Paris, le 9 février 2005.

Translation : Léon Lê Đình Bảo.

Let us endeavour to practise for ourselves with infinite recognition.

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam, Direct towards the South, place of the Energy of the Wood Flamed Fire.

, Clearly show the invisible world.

A, Orientate to the North of the Waves of Brooks and the Celestial World.

Di, Develop and preserve the three jewels, the Seminal Fluid,

the Vital Breath and the Sacred Fire.

Đà, Emit the golden fully enveloped light.

Phật, Reflect the serenity of the In-Oneself.

The Six Vibratory Phonemes bring calm to oneself and their permanent invocation get peace into the heart and move away the feelings from anger.

Nam, Direct towards the South, place of the Energy of the Wood Flamed Fire.

, Clearly show the invisible world.

A, Orientate to the North of the Waves of Brooks and the Celestial World.

Di, Develop and preserve the three jewels, the Seminal Fluid,

the Vital Breath and the Sacred Fire.

Đà, Emit the golden fully enveloped light.

Phật, Reflect the serenity of the In-Oneself.

The Six Vibratory Phonemes bring calm to oneself and their permanent invocation get peace into the heart and move away the feelings from anger.

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật.

www.thienmusic.com

www.youtube.com/user/ thienmusic

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/05/202020:11(Xem: 2577)
Nhạc phẩm: Tâm Dẫn Đầu Các Pháp (Kinh Pháp Cú) do Ca Sĩ Chế Linh trình bày
18/02/201813:06(Xem: 2018)
XUẤT GIA Nhạc phẩm: Xuất Gia, Nhạc:Võ Tá Hân Thơ: Tuệ Kiên Ca sĩ: Ngọc Quy
03/10/201311:47(Xem: 3424)
Ánh Hào Quang Quảng Đức Thơ của Lâm Như Tạng Nhạc của Võ Tá Hân Trình bày: Nhóm Họp Ca Cadillac Video clip: Nguyên Nhật Khánh www.quangduc.com
03/10/201311:40(Xem: 3884)
Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức Thơ của Thích Nhật Tân Nhạc của Khánh Hoàng Trình bày: Ca Sĩ Thùy Dương Video clip: Nguyên Nhật Khánh www.quangduc.com
17/12/201307:38(Xem: 6400)
Lục Căn, Lục Trần Nhạc và Lời : Quách Vĩnh-Thiện Cap d'Agde, le 24 juillet 2005 Lục Căn, Lục Trần là Linh Căn của ta, Thể xác ta cấu trúc từ siêu nhiên, Lục Căn, Lục Trần giam trong phiền muộn, Sai khiến Sân, Si, Hỉ, Ái, Dục, Tham.
03/10/201311:43(Xem: 3014)
Quảng Đức Mái Chùa Chung Nhạc của Nguyễn Tuấn Thơ của Tuệ Kiên Trình bày: Ca Sĩ Tuyết Mai Video clip: Nguyên Nhật Khánh www.quangduc.com
09/12/201305:46(Xem: 5987)
Quay Về Nội Tâm Nhạc và LờI : Quách Vĩnh-Thiện Paris, le 3 mars 2004. Tiếng hát : Mỹ Dung.
05/08/201100:21(Xem: 2961)
Om Mani Padme Hum, The Jewel in the Lotus - The Mantra of Compassion This is the highest Mantra for mankind
14/03/201807:27(Xem: 3566)
Poster Tiếng Chuông Khuya