Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

khóa tu “Tự tánh Di Đà” 2020 tại San Jose, Hoa Kỳ

13/01/202019:11(Xem: 5886)
khóa tu “Tự tánh Di Đà” 2020 tại San Jose, Hoa Kỳ

KHÓA TU “TỰ TÁNH DI ĐÀ” 2020

TẠI THÀNH PHỐ SAN JOSE, HOA KỲ.

 

            Vào hai ngày 11 và 12/01/2020, tại James Lick High School, thành phố San Jose, Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Phước Tịnh cùng hai Thầy Thích Pháp Tuyên, Thích Minh Lưu đã đến hướng dẫn khóa tu “Tự tánh Di Đà” cho hơn 300 Phật tử và thiện nam tín nữ ở thành phố San Jose cùng các thành phố ở tiểu bang California.

            Nội dung chương trình khóa tu trong hai ngày như sau:

            Sáng:  Tảo thực

                        Lễ khai mạc khóa tu. Niệm hương, bạch Phật (11/01/2020)

                        Tụng kinh, lạy hồng danh chư Phật, hồi hướng.

                        Tọa thiền

                        HT. Thích Phước Tịnh giảng pháp

Ban tổ chức cúng dường máy nghe pháp cho đại chúng (12/01/2020)

                        HT. Thích Phước Tịnh “lì xì” cho Phật tử nhân Tết Canh Tý (12/01/2020)

                        Thọ trai trong chánh niệm

            Chiều:            Thiền hành

                        Giải lao, chiếu phim từ thiện:“Mắt thương nhìn đời” (11/01/2020)

                        Thiền buông thư

                        Tụng kinh, lạy hồng danh chư Phật, hồi hướng.

                        Tọa thiền

                        HT. Thích Phước Tịnh giảng pháp

                        Tham vấn (11/01/2020)

                        Dược thực

                        Ban tổ chức dâng lời cảm tạ (12/01/2020)

                        Chụp ảnh lưu niệm (12/01/2020)

                        Cúng thí thực cô hồn (12/01/2020)

            Khóa tu đã thành tựu viên mãn vào chiều ngày 12/01/2020 trong sự hỷ lạc tràn đầy của đại chúng tham dự.

            Nam mô A Di Đà Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (1)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (2)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (3)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (4)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (5)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (6)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (7)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (8)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (9)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (10)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (11)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (12)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (13)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (14)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (15)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (16)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (17)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (18)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (19)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (20)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (21)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (22)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (23)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (24)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (25)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (26)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (27)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (28)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (29)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (30)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (31)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (32)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (33)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (34)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (35)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (36)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (37)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (38)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (39)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (40)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (41)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (42)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (43)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (44)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (45)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (46)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (47)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (48)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (49)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (50)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (51)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (52)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (53)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (54)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (55)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (56)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (57)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (58)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (59)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (60)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (61)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (62)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (63)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (64)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (65)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (66)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (67)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (68)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (69)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (70)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (71)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (72)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (73)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (74)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (75)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (76)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (77)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (78)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (79)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (80)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (81)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (82)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (83)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (84)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (85)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (86)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (87)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (88)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (89)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (90)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (91)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (92)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (93)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (94)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (95)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (96)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (97)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (98)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (99)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (100)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (101)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (102)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (103)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (104)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (105)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (106)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (107)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (108)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (109)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (110)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (111)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (112)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (113)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (114)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (115)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (116)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (117)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (118)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (119)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (120)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (121)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (122)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (123)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
04/11/2020(Xem: 4578)
Hội đồng Giáo hội Cơ đốc giáo (한국기독교교회협의회, NCCK) bày tỏ lời chân thành xin lỗi tới Cộng đồng Phật giáo, vì một số tín đồ đạo Tin Lành có hành vi bạo lực gây rối xã hội, họ đáng bị lên án và chỉ trích. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, ngày 3/11/năm 2020, Hội đồng Giáo hội Cơ đốc giáo nói rằng: “Chúng tôi vô cùng hối tiếc về sự thật rằng vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi già lam cổ tự Tu Tấn (수진사, 修進寺) tọa lạc tại thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi là sự cố ý đốt phá của những người theo đạo Cơ Đốc”.
01/11/2020(Xem: 11156)
1/Đệ nhất đại nguyện: quốc vô ác đạo. Đại nguyện thứ nhất: Cõi Cực-lạc không có các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 2/Đệ nhị đại nguyện: bất đọa ác đạo. Đại nguyện thứ hai: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc không đọa vào các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 3/ Đệ tam đại nguyện: thân chơn kim sắc. Đại nguyện thứ ba: Thân của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có sắc vàng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 4/ Đệ tứ đại nguyện: hình sắc tương đồng. Đại nguyện thứ tư: Hình sắc của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều bình đẳng, không đẹp xấu khác nhau. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 5/Đệ ngũ đại nguyện: túc mạng trí thông. Đại nguyện thứ năm: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có túc mạng thông, biết rõ các kiếp quá khứ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)
03/10/2020(Xem: 4624)
Năm 2020, những chương trình tu học Phật pháp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ và các nước phải tạm ngưng những chương trình sinh hoạt chung như: Phật Đản, Vu Lan, Khoá Tu Học Bắc Mỹ, Khoá an cư của Giáo Hội.v.v... vì nạn dịch COVID-19. Được sự chỉ dạy của quý Ôn, quý Thầy và quý Ni Trưởng, Ni Sư, chúng con cùng thành lập chương trình tu học “Phật Pháp Online Toàn Cầu” hầu mong mang lời giảng dạy của Chư tôn đức đến tất cả quý Phật tử khắp nơi thông qua mạng truyền thông trên Online (Zoom).
17/08/2020(Xem: 6725)
Năm 2020 những chương trình tu học Phật pháp như Phật Đản,Vu Lan, Khoá Tu Học Bắc Mỹ, Khoá an cư của Giáo Hội.v.v...khắp toàn cầu đều phải tạm ngưng vì nạn dịch COVID-19. Tại Mỹ và một số các nước, tất cả học đường phải đóng cửa và chuyển qua online. Giáo sư và sinh viên phải chật vật vì một hệ thống mới hoàn toàn. Sự thay đổi đó làm tất cả mọi người xôn xao và lo lắng, bất an...Bản thân chúng con, lịch giảng của các bang được sắp xếp vào năm trước-2019 phải huỷ bỏ. Phật tử khắp nơi gọi đến thăm hỏi và mong ước có được một lớp học Phật pháp bằng một phương tiện nào đó để tâm được an, thân được nhẹ từ lời giảng dạy trực tiếp của Chư Tăng-Ni. Đây cũng là điều mà chúng con trăn trở và tham vấn ý kiến của Chư tôn đức để chúng con có thể mở ra một chương trình tu học online miễn phí cho tất cả quý Phật tử khắp nơi trên thế giới.
17/07/2020(Xem: 4610)
Trong kinh có ghi lại lời cảnh giác của Đức Phật, Ngài đã từngnói rằng: “Phàm tất cả chúng sinh còn lên xuống trong ba cõi, lăn lộn trong sáu đường thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi sai lầm”.Lời nói của bậc toàn giác thật chính xác. Chúng sinh còn trầm luân trong ba cõi, sáu đường, là còn gây nhiều nghiệp xấu. Cho nên, dù chúng ta là ai của những đời trước, kiếp trước? Kiếp này, tuy chung sống ở cõi Ta-Bà nhưng mỗi người ôm vào đời một biệt nghiệp riêng, do tội lỗi hay phước báo đã gây ra trong đời trước. Nhưng nói chung,dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì con người cũng đã từngbị vô minh che mờ lý trí xúi quẩy tạo ra muôn ngàn tội lỗi, và tội lỗi đó cứ chồng chất mãi theo thời gian.
04/03/2020(Xem: 33096)
Lễ Dâng Y Kathina & Cúng Dường Phẩm Vật chư Tăng tại Bồ Đề Đạo Tràng India, Nhân Lễ tưởng niệm ngày đức Phật (thái tử Siddartha Gautam) xuất gia, được sự trợ duyên của chư Phật tử và quí thiện hữu hảo tâm, chúng tôi đã thực hiện một buổi Dâng Y Kathina và cúng dường phẩm vật đến chư Tăng thuộc 3 truyền thống Mật tông Kim cương thừa (金剛乘, vajrayāna), truyền thống chư Tăng Nguyên Thủy các nước Theravada và chư Tăng Ni truyền thống Đại Thừa (Mahayana) tại Bồ Đề Đạo Tràng.
08/02/2020(Xem: 2655)
Từ xưa đến nay người ta thường thắc mắc về vấn đề mất còn, sống chết. Có hai thuyết làm cho người ta chú ý đến nhiều nhất. Một thuyết cho rằng loài người cũng như loài vật, một lần chết là mất hẳn, không còn gì tồn tại sau đó nữa. Một thuyết cho rằng loài người chết đi, nhưng linh hồn vẫn vĩnh viễn còn lại, được lên thiên đàng hay bị xuống địa ngục.
23/01/2020(Xem: 6450)
Lịch Hoằng Pháp và các khóa tu của Th Tánh Tuệ 2020: Xin thông báo cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử lịch trình Hoằng Pháp và sinh hoạt tu học với sự chia sẻ của Th Tánh Tụê trong tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12- 2020 Tháng 3 ngày 8 2020 Lễ vía Bồ tát Quan Âm (19/2AL) Chùa Vạn Phước 7909 New Salem St Mira Mesa, San Diego, CA 92126 Liên lạc: (858)-201-8726 Do TT. Thích Huệ Phúc hướng dẫn Tháng 4 : Một tháng tiền An cư Kiết hạ Tháng 5- ngày 10-2020 Đại Lễ Phật Đản chùa Phật Bảo Chicago 1495 Prospect Ave Des Plaines, Illinois 60018 Phone (847) 827-4599 Tháng 5- ngày 15 & 16 -2020 Khóa tu một ngày & Đại Lễ Phật Đản Chùa Liên Hoa Minesota (6333 Hwy 14 E, Rochester, MN 55904) Tháng 5- ngày 23 thứ 7 -2020 Khóa tu một ngày tại Đạo tràng Kiều Đàm Di Fountain Valley 9057 La Crescenta Ave, Fountain Valley CA 92708. Liên lạc (714) 363-8029, (714) 697-9627.
11/01/2020(Xem: 3798)
THỜI GIAN HÀNH HƯƠNG: 15 ngày Từ ngày 02- Oct-2020 đến ngày 17- Oct-2020 GHI DANH: 15 Jan 2020 Hạn chót là ngày 15-June- 2020 NGƯỜI HƯỚNG DẪN : Tỳ Khưu Thích Tánh Tuệ (Chùa Vạn Phước- Sandiego) & Chư Tôn Đức Tăng Ni - Có chương trình thuyết giảng và hành lễ riêng. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TRONG ẤN ĐỘ Máy bay, xe Bus có máy lạnh, xe du lịch 50 chỗ ngồi, có máy điều hoà, tiện nghi, sạch sẽ Những nơi chiêm bái chính: TỨ ĐỘNG TÂM 1 Lâm tì ni (Lumbini, Nepal): nơi Đức Phật đản sinh. 2. Bồ đề đạo tràng (Bodh Gaya): nơi Đức Phật thành đạo. 3. Lộc uyển (Sarnath): nơi Đức Phật chuyển pháp luân (giảng bài pháp đầu tiên). 4. Câu thi na (Kushinagar, Kusinara): nơi Đức Phật nhập diệt.
05/01/2020(Xem: 7769)
Trại Huấn Luyện HTr Sơ Cấp Lộc Uyển 14 & Cấp I A Dục 10 - 26/12 Trại Huấn Luyện HTr Sơ Cấp Lộc Uyển 14 & Cấp I A Dục 10 - 26/12 196 photos · Updated 4 days ago Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc Uyển 14 & Cấp I A Dục 10 Hội Thảo Huynh Trưởng Photographer: HTr. Thiện Thảo Lê Thành Hiển HTr. Minh Tâm Nguyễn Quang Minh HTr. Minh Phong Lâm Hoàng Cao Nhân
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,181,652