Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

khóa tu “Tự tánh Di Đà” 2020 tại San Jose, Hoa Kỳ

13/01/202019:11(Xem: 5719)
khóa tu “Tự tánh Di Đà” 2020 tại San Jose, Hoa Kỳ

KHÓA TU “TỰ TÁNH DI ĐÀ” 2020

TẠI THÀNH PHỐ SAN JOSE, HOA KỲ.

 

            Vào hai ngày 11 và 12/01/2020, tại James Lick High School, thành phố San Jose, Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Phước Tịnh cùng hai Thầy Thích Pháp Tuyên, Thích Minh Lưu đã đến hướng dẫn khóa tu “Tự tánh Di Đà” cho hơn 300 Phật tử và thiện nam tín nữ ở thành phố San Jose cùng các thành phố ở tiểu bang California.

            Nội dung chương trình khóa tu trong hai ngày như sau:

            Sáng:  Tảo thực

                        Lễ khai mạc khóa tu. Niệm hương, bạch Phật (11/01/2020)

                        Tụng kinh, lạy hồng danh chư Phật, hồi hướng.

                        Tọa thiền

                        HT. Thích Phước Tịnh giảng pháp

Ban tổ chức cúng dường máy nghe pháp cho đại chúng (12/01/2020)

                        HT. Thích Phước Tịnh “lì xì” cho Phật tử nhân Tết Canh Tý (12/01/2020)

                        Thọ trai trong chánh niệm

            Chiều:            Thiền hành

                        Giải lao, chiếu phim từ thiện:“Mắt thương nhìn đời” (11/01/2020)

                        Thiền buông thư

                        Tụng kinh, lạy hồng danh chư Phật, hồi hướng.

                        Tọa thiền

                        HT. Thích Phước Tịnh giảng pháp

                        Tham vấn (11/01/2020)

                        Dược thực

                        Ban tổ chức dâng lời cảm tạ (12/01/2020)

                        Chụp ảnh lưu niệm (12/01/2020)

                        Cúng thí thực cô hồn (12/01/2020)

            Khóa tu đã thành tựu viên mãn vào chiều ngày 12/01/2020 trong sự hỷ lạc tràn đầy của đại chúng tham dự.

            Nam mô A Di Đà Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (1)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (2)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (3)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (4)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (5)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (6)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (7)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (8)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (9)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (10)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (11)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (12)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (13)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (14)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (15)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (16)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (17)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (18)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (19)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (20)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (21)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (22)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (23)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (24)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (25)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (26)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (27)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (28)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (29)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (30)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (31)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (32)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (33)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (34)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (35)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (36)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (37)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (38)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (39)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (40)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (41)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (42)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (43)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (44)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (45)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (46)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (47)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (48)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (49)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (50)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (51)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (52)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (53)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (54)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (55)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (56)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (57)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (58)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (59)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (60)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (61)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (62)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (63)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (64)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (65)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (66)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (67)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (68)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (69)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (70)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (71)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (72)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (73)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (74)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (75)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (76)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (77)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (78)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (79)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (80)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (81)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (82)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (83)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (84)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (85)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (86)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (87)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (88)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (89)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (90)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (91)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (92)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (93)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (94)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (95)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (96)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (97)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (98)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (99)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (100)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (101)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (102)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (103)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (104)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (105)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (106)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (107)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (108)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (109)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (110)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (111)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (112)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (113)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (114)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (115)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (116)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (117)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (118)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (119)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (120)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (121)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (122)Khóa tu Tự Tánh Di Đà 01-2020 (123)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,081,813