Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa Tu Bát Quan Trai tại Đạo tràng Phước Huệ Heilbronn, Đức Quốc

25/09/201817:37(Xem: 3059)
Khóa Tu Bát Quan Trai tại Đạo tràng Phước Huệ Heilbronn, Đức Quốc

Hình ảnh Thượng Tọa Thích Thông Triết
(Viện ChủThiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma City, Mỹ Quốc)
 Thành viên giảng sư Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ
Truyền giới Bát Quan Trai và Giảng Pháp tại Weißbach

và Đạo tràng Phước Huệ Heilbronn Đức Quốc ngày 22-23/09/2018.


Chua Phuoc Hue Au Chau (1)-104Chua Phuoc Hue Au Chau (2)-101Chua Phuoc Hue Au Chau (3)-103Chua Phuoc Hue Au Chau (4)-22Chua Phuoc Hue Au Chau (5)-15Chua Phuoc Hue Au Chau (6)-16Chua Phuoc Hue Au Chau (7)-17Chua Phuoc Hue Au Chau (8)-18Chua Phuoc Hue Au Chau (9)-19Chua Phuoc Hue Au Chau (10)-20Chua Phuoc Hue Au Chau (11)-21Chua Phuoc Hue Au Chau (12)-23Chua Phuoc Hue Au Chau (13)-24Chua Phuoc Hue Au Chau (14)-25Chua Phuoc Hue Au Chau (15)-26Chua Phuoc Hue Au Chau (16)-27Chua Phuoc Hue Au Chau (17)-28Chua Phuoc Hue Au Chau (18)-29Chua Phuoc Hue Au Chau (19)-30Chua Phuoc Hue Au Chau (20)-31Chua Phuoc Hue Au Chau (21)-32Chua Phuoc Hue Au Chau (22)-33Chua Phuoc Hue Au Chau (23)-34Chua Phuoc Hue Au Chau (24)-35Chua Phuoc Hue Au Chau (25)-36Chua Phuoc Hue Au Chau (26)-37Chua Phuoc Hue Au Chau (27)-38Chua Phuoc Hue Au Chau (28)-39Chua Phuoc Hue Au Chau (29)-40Chua Phuoc Hue Au Chau (30)-41Chua Phuoc Hue Au Chau (31)-42Chua Phuoc Hue Au Chau (32)-43Chua Phuoc Hue Au Chau (33)-44Chua Phuoc Hue Au Chau (34)-45Chua Phuoc Hue Au Chau (35)-46Chua Phuoc Hue Au Chau (36)-47Chua Phuoc Hue Au Chau (37)-48Chua Phuoc Hue Au Chau (38)-49Chua Phuoc Hue Au Chau (39)-50Chua Phuoc Hue Au Chau (40)-51Chua Phuoc Hue Au Chau (41)-52Chua Phuoc Hue Au Chau (42)-53Chua Phuoc Hue Au Chau (43)-54Chua Phuoc Hue Au Chau (44)-55Chua Phuoc Hue Au Chau (45)-56Chua Phuoc Hue Au Chau (46)-57Chua Phuoc Hue Au Chau (47)-58Chua Phuoc Hue Au Chau (48)-59Chua Phuoc Hue Au Chau (49)-60Chua Phuoc Hue Au Chau (50)-61Chua Phuoc Hue Au Chau (51)-62Chua Phuoc Hue Au Chau (52)-63Chua Phuoc Hue Au Chau (53)-64Chua Phuoc Hue Au Chau (54)-65Chua Phuoc Hue Au Chau (55)-66Chua Phuoc Hue Au Chau (56)-67Chua Phuoc Hue Au Chau (57)-68Chua Phuoc Hue Au Chau (58)-69Chua Phuoc Hue Au Chau (59)-70Chua Phuoc Hue Au Chau (60)-71Chua Phuoc Hue Au Chau (61)-72Chua Phuoc Hue Au Chau (62)-73Chua Phuoc Hue Au Chau (63)-74Chua Phuoc Hue Au Chau (64)-75Chua Phuoc Hue Au Chau (65)-76Chua Phuoc Hue Au Chau (66)-77Chua Phuoc Hue Au Chau (67)-78Chua Phuoc Hue Au Chau (68)-79Chua Phuoc Hue Au Chau (69)-80Chua Phuoc Hue Au Chau (70)-81Chua Phuoc Hue Au Chau (71)-82Chua Phuoc Hue Au Chau (72)-83Chua Phuoc Hue Au Chau (73)-84Chua Phuoc Hue Au Chau (74)-85Chua Phuoc Hue Au Chau (75)-86Chua Phuoc Hue Au Chau (76)-87Chua Phuoc Hue Au Chau (77)-88Chua Phuoc Hue Au Chau (78)-89Chua Phuoc Hue Au Chau (79)-90Chua Phuoc Hue Au Chau (80)-91Chua Phuoc Hue Au Chau (81)-92Chua Phuoc Hue Au Chau (82)-93Chua Phuoc Hue Au Chau (83)-94Chua Phuoc Hue Au Chau (84)-95Chua Phuoc Hue Au Chau (85)-96Chua Phuoc Hue Au Chau (86)-97Chua Phuoc Hue Au Chau (87)-98Chua Phuoc Hue Au Chau (88)-99Chua Phuoc Hue Au Chau (89)-100Chua Phuoc Hue Au Chau (90)-102Chua Phuoc Hue Au Chau (91)-2Chua Phuoc Hue Au Chau (92)-3Chua Phuoc Hue Au Chau (93)-4Chua Phuoc Hue Au Chau (94)-5Chua Phuoc Hue Au Chau (95)-6Chua Phuoc Hue Au Chau (96)-7Chua Phuoc Hue Au Chau (97)-8Chua Phuoc Hue Au Chau (98)-9Chua Phuoc Hue Au Chau (99)-10Chua Phuoc Hue Au Chau (100)-11Chua Phuoc Hue Au Chau (101)-13Chua Phuoc Hue Au Chau (102)-1Chua Phuoc Hue Au Chau (103)-12Chua Phuoc Hue Au Chau (104)-14
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
15/06/2019(Xem: 4504)
Kính thưa các bạn! Chúng tôi xin được thông báo KHOÁ TU THỰC NGHIỆM KỸ NĂNG THIỀN TỨ NIỆM XỨ TRONG CUỘC SỐNG do Thầy Thiện Trí hướng dẫn tại Thành Phố CHARLOTTE thuộc bang North Carolina. Khoá tu sẽ tổ chức vào ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2019.
23/03/2019(Xem: 6292)
Khoá Tu An Lạc Kỳ 1 tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc (thứ bảy 23/3/2019)
14/01/2019(Xem: 6051)
An cư là một phương tiện cần thiết cho đời sống của một tu sĩ Phật Giáo. Theo Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma (q.4), giải thích nghĩa lý an cư như sau : “Thân và tâm tĩnh lặng gọi là An. Quy định thời gian ở một chỗ gọi là Cư”. Do đó, an cư là thời gian cần thiết để chuyển hóa tâm thức của một hành giả. Vì vậy, mùa An cư kiết đông của Tăng đoàn tại Âu châu, tuy rằng thời gian chỉ 10 ngày. Nhưng cũng nói lên được sự thực thi đời sống hướng thượng và sự hoà hợp của Tăng già tại Âu châu. Do đó, mùa Đông năm 2019 sẽ khai diễn 10 ngày An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh - Evry thủ đô Paris nước Pháp, thời gian từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến ngày 23 tháng 01 năm 2019.
21/12/2018(Xem: 17123)
Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 sẽ được tổ chức từ 27/12/18 đến 31/12/18 tại Piccadilly tiểu bang Nam Úc Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học: - Trưởng Ban: TT Thích Viên Trí - Đặc trách Ban Vận Chuyển: ĐĐ Thích Viên Thành, ĐĐ Thích Minh Dung, - Đặc trách Ban Thiết Trí Trang Hoàng: NS Thích Nữ Viên Thông - Đặc trách Ban Thủ Quỹ: SC Thích Nữ Hạnh Nguyên - Đặc trách Ban Thư Ký và Hành Chánh: Đh. Hải Hạnh - Đặc trách Ban Tài Chánh: ĐH Lý Tố Lan, Đh Thiện Tâm - Đặc trách Ban Cư Trú: Đh Nguyên Hảo, Đh Giác Định - Đặc trách Ban Trai Soạn: SC Thích Nữ Hạnh Nguyên - Đặc trách Ban Hành Đường: Gia Đình Phật Tử Pháp Hoa Điều 3: Khuyến thỉnh các thành viên Hội đồng Điều hành, các Tổng Vụ, các đơn vị tự viện Thành viên, cùng tham gia đóng góp, ủng hộ Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 thành tựu viên mãn Phật sự trọng đại này. Điều 4: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 chiếu theo thông lệ để tùy nghi thực hiện trách nhiệm và sẽ ch
26/10/2018(Xem: 8369)
Khóa tu được tổ chức với ý nghĩa: - Cầu mong cho Thánh pháp của đấng Như Lai được Thường chuyển, Phật giáo Việt Nam được trường tồn và phát triển trên Mỹ quốc. - Mong muốn mang Phật Pháp, sự an lạc đến với tất cả mọi người không kể tuổi tác, sắc dân, tôn giáo. - Để cho thế hệ con em chúng ta lớn lên trên đất Mỹ gìn giữ và phát triển giáo pháp trong mai sau khi thế hệ chúng ta nằm xuống. Tu Viện Sơn Tùng, nơi tổ chức khóa tu do Hòa Thượng Thích Minh Dung khai sơn từ năm 2010, tọa lạc trên vùng đất cao 4000 Feet, thuộc thành phố Phelan cách Los Angeles khoảng hơn 1 giờ lái xe về hướng Đông Bắc, rộng 5 mẫu Tây. Tên Tu Viện được đặt theo đặc tính của loài tùng trên núi cao, đó là đặc nhẫn chịu mọi thời tiết khắc nghiệt như đức tính của người Tu, chịu đựng trước mọi thách đố để mang đạo Phật đến đất Mỹ trong năm mươi năm đầu du nhập.
02/10/2018(Xem: 14156)
Commencing at 10:00 am on Saturday, 6th October 2018 Then every Saturday from 10:00 am to 11:30am Why do we practice meditation? Modern life is stressful and impermanent. Meditation is a way of calming the mind and help us to attain more awareness, compassion, happiness, and inner peace. Discover for yourself the inner peace and happiness that arise when your mind becomes still.
02/10/2018(Xem: 4453)
Khi đã có một con đường trước mặt, mục tiêu tinh thần của cuộc sống thì dẫu khó khăn trắc trở, gần hay xa, con người vẫn muốn tìm về bến giác, tinh tấn tu tập, khai sáng u mê của mình. Đó là lý do vì sao con vẫn hằng mong có cơ hội được tham dự những khóa Huân tu và cảm thấy thật ấm lòng khi được trở về đây dưới mái Chùa thân yêu này
10/09/2018(Xem: 6513)
CHƯƠNG TRÌNH TU DƯỠNG VÀ THỌ BÁT QUAN TRAI BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN ĐƯC QUỐC Tại TỊNH THẤT VIÊN LẠC, VAREL 08.09.2018 – 09.09.2018
03/09/2018(Xem: 16843)
Thông Bạch số 01 về Khóa Tu Học Bắc Mỹ 2018 tại Hawaii
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,802,952