Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Khóa Tu Bát Quan Trai tại Đạo tràng Phước Huệ Heilbronn, Đức Quốc

25/09/201817:37(Xem: 2124)
Khóa Tu Bát Quan Trai tại Đạo tràng Phước Huệ Heilbronn, Đức Quốc

Hình ảnh Thượng Tọa Thích Thông Triết
(Viện ChủThiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma City, Mỹ Quốc)
 Thành viên giảng sư Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ
Truyền giới Bát Quan Trai và Giảng Pháp tại Weißbach

và Đạo tràng Phước Huệ Heilbronn Đức Quốc ngày 22-23/09/2018.


Chua Phuoc Hue Au Chau (1)-104Chua Phuoc Hue Au Chau (2)-101Chua Phuoc Hue Au Chau (3)-103Chua Phuoc Hue Au Chau (4)-22Chua Phuoc Hue Au Chau (5)-15Chua Phuoc Hue Au Chau (6)-16Chua Phuoc Hue Au Chau (7)-17Chua Phuoc Hue Au Chau (8)-18Chua Phuoc Hue Au Chau (9)-19Chua Phuoc Hue Au Chau (10)-20Chua Phuoc Hue Au Chau (11)-21Chua Phuoc Hue Au Chau (12)-23Chua Phuoc Hue Au Chau (13)-24Chua Phuoc Hue Au Chau (14)-25Chua Phuoc Hue Au Chau (15)-26Chua Phuoc Hue Au Chau (16)-27Chua Phuoc Hue Au Chau (17)-28Chua Phuoc Hue Au Chau (18)-29Chua Phuoc Hue Au Chau (19)-30Chua Phuoc Hue Au Chau (20)-31Chua Phuoc Hue Au Chau (21)-32Chua Phuoc Hue Au Chau (22)-33Chua Phuoc Hue Au Chau (23)-34Chua Phuoc Hue Au Chau (24)-35Chua Phuoc Hue Au Chau (25)-36Chua Phuoc Hue Au Chau (26)-37Chua Phuoc Hue Au Chau (27)-38Chua Phuoc Hue Au Chau (28)-39Chua Phuoc Hue Au Chau (29)-40Chua Phuoc Hue Au Chau (30)-41Chua Phuoc Hue Au Chau (31)-42Chua Phuoc Hue Au Chau (32)-43Chua Phuoc Hue Au Chau (33)-44Chua Phuoc Hue Au Chau (34)-45Chua Phuoc Hue Au Chau (35)-46Chua Phuoc Hue Au Chau (36)-47Chua Phuoc Hue Au Chau (37)-48Chua Phuoc Hue Au Chau (38)-49Chua Phuoc Hue Au Chau (39)-50Chua Phuoc Hue Au Chau (40)-51Chua Phuoc Hue Au Chau (41)-52Chua Phuoc Hue Au Chau (42)-53Chua Phuoc Hue Au Chau (43)-54Chua Phuoc Hue Au Chau (44)-55Chua Phuoc Hue Au Chau (45)-56Chua Phuoc Hue Au Chau (46)-57Chua Phuoc Hue Au Chau (47)-58Chua Phuoc Hue Au Chau (48)-59Chua Phuoc Hue Au Chau (49)-60Chua Phuoc Hue Au Chau (50)-61Chua Phuoc Hue Au Chau (51)-62Chua Phuoc Hue Au Chau (52)-63Chua Phuoc Hue Au Chau (53)-64Chua Phuoc Hue Au Chau (54)-65Chua Phuoc Hue Au Chau (55)-66Chua Phuoc Hue Au Chau (56)-67Chua Phuoc Hue Au Chau (57)-68Chua Phuoc Hue Au Chau (58)-69Chua Phuoc Hue Au Chau (59)-70Chua Phuoc Hue Au Chau (60)-71Chua Phuoc Hue Au Chau (61)-72Chua Phuoc Hue Au Chau (62)-73Chua Phuoc Hue Au Chau (63)-74Chua Phuoc Hue Au Chau (64)-75Chua Phuoc Hue Au Chau (65)-76Chua Phuoc Hue Au Chau (66)-77Chua Phuoc Hue Au Chau (67)-78Chua Phuoc Hue Au Chau (68)-79Chua Phuoc Hue Au Chau (69)-80Chua Phuoc Hue Au Chau (70)-81Chua Phuoc Hue Au Chau (71)-82Chua Phuoc Hue Au Chau (72)-83Chua Phuoc Hue Au Chau (73)-84Chua Phuoc Hue Au Chau (74)-85Chua Phuoc Hue Au Chau (75)-86Chua Phuoc Hue Au Chau (76)-87Chua Phuoc Hue Au Chau (77)-88Chua Phuoc Hue Au Chau (78)-89Chua Phuoc Hue Au Chau (79)-90Chua Phuoc Hue Au Chau (80)-91Chua Phuoc Hue Au Chau (81)-92Chua Phuoc Hue Au Chau (82)-93Chua Phuoc Hue Au Chau (83)-94Chua Phuoc Hue Au Chau (84)-95Chua Phuoc Hue Au Chau (85)-96Chua Phuoc Hue Au Chau (86)-97Chua Phuoc Hue Au Chau (87)-98Chua Phuoc Hue Au Chau (88)-99Chua Phuoc Hue Au Chau (89)-100Chua Phuoc Hue Au Chau (90)-102Chua Phuoc Hue Au Chau (91)-2Chua Phuoc Hue Au Chau (92)-3Chua Phuoc Hue Au Chau (93)-4Chua Phuoc Hue Au Chau (94)-5Chua Phuoc Hue Au Chau (95)-6Chua Phuoc Hue Au Chau (96)-7Chua Phuoc Hue Au Chau (97)-8Chua Phuoc Hue Au Chau (98)-9Chua Phuoc Hue Au Chau (99)-10Chua Phuoc Hue Au Chau (100)-11Chua Phuoc Hue Au Chau (101)-13Chua Phuoc Hue Au Chau (102)-1Chua Phuoc Hue Au Chau (103)-12Chua Phuoc Hue Au Chau (104)-14
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/07/201502:48(Xem: 9584)
Dịp mùa Chay 2015, Phật giáo Thái Lan đã tổ chức xuất gia gieo duyên cho hàng trăm nghìn người, trong số đó có nhiều quốc tịch khác nhau trên các nước trên thế giới, tham gia và đi diễu hành khắp đường phố. Truyền thống xuất gia gieo duyên đã bén rễ sâu dày trong đời sống gia đình và xã hội Thái Lan; truyền thống này đã trở thành một nét son trong văn hóa Phật giáo tại Thái Lan nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Những bài học đạo đức, những kinh nghiệm, những kỷ niệm trong những ngày xuất gia gieo duyên là những hành trang đáng giá, là những triết lý sống giúp các cho những người thực tập xuất gia gieo duyên vững chãi hơn và luôn tự tin với chính mình, luôn tin yêu vào cuộc sống quanh mình.
01/11/202022:20(Xem: 5119)
1/Đệ nhất đại nguyện: quốc vô ác đạo. Đại nguyện thứ nhất: Cõi Cực-lạc không có các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 2/Đệ nhị đại nguyện: bất đọa ác đạo. Đại nguyện thứ hai: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc không đọa vào các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 3/ Đệ tam đại nguyện: thân chơn kim sắc. Đại nguyện thứ ba: Thân của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có sắc vàng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 4/ Đệ tứ đại nguyện: hình sắc tương đồng. Đại nguyện thứ tư: Hình sắc của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều bình đẳng, không đẹp xấu khác nhau. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 5/Đệ ngũ đại nguyện: túc mạng trí thông. Đại nguyện thứ năm: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có túc mạng thông, biết rõ các kiếp quá khứ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)
27/03/201317:26(Xem: 12160)
Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển. Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
09/06/201701:10(Xem: 5614)
Theo truyền thống sinh hoạt Tăng Già thời Đức Phật, vào 3 tháng mùa mưa tại Ấn Độ, Chư Tăng không đi khất thực vì tránh việc giẫm đạp thương tổn côn trùng trên đường đi mà an cư tại chỗ, cùng tu học với nhau. Nay vì điều kiện hành Đạo tại các trú xứ, tự viện Hoa Kỳ, hầu hết là nhất Tăng nhất Tự, chư Tăng phải lo nhiều công việc tại trú xứ : chủ Lễ, cúng đám, hướng dẫn tu học cho cộng đồng Phật tử vùng đó, nên không thể vắng chùa lâu ngày. Cho dù chư Tăng Hải Ngoại không thể an cư cấm túc tại một dechỗ nào đó suốt 3 tháng, thế nhưng 52 hành giả đến từ nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ và nhiều tỉnh thành của Việt Nam, cùng vân tập an cư tu học trong suốt 10 ngày 23/05/2017 cho đến 02/06/2017 tại Chùa Quang Minh, Chicago, Hoa Kỳ có những ý nghĩa và lợi ích lớn lao.
10/09/201812:21(Xem: 4156)
CHƯƠNG TRÌNH TU DƯỠNG VÀ THỌ BÁT QUAN TRAI BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN ĐƯC QUỐC Tại TỊNH THẤT VIÊN LẠC, VAREL 08.09.2018 – 09.09.2018
24/05/201407:02(Xem: 5300)
Thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 sẽ được diễn ra tại vùng Schwarzsee (gần Fribourg) Thụy Sĩ doThượng Tọa Thích Quảng Hiền và Phật Tử tại Thuỵ Sĩ đứng ra đăng cai tổ chức. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu sẽ hỗ trợ những phương diện nào mà địa phương đứng ra tổ chức cần đến như : Ban Trang Trí, Ban Trai Soạn, Ban Văn Phòng, v.v… Hôm nay chúng tôi xin sơ lược qua một số thành quả đã được ghi nhận như sau :
02/08/201406:47(Xem: 3994)
Bao nhiêu lo lắng, bấy nhiêu chờ đợi hồi hộp mong cho đến ngày khai giảng khóa tu học kỳ nầy, phải nói rằng : đây là một thử thách không nhỏ cho toàn Ban Điều Hành của GHPGVNTNAC khi không có sự trực tiếp điều hành của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm như 25 khóa vừa qua. Tâm trạng chung của mọi người là lo lắng trước nhiều việc. Ví dụ như tiền thuê chỗ quá cao, thời điểm cuối tháng sáu, đầu tháng bảy chưa có học sinh, sinh viên nghỉ hè, địa điểm tổ chức bất tiện v..v… và v..v… Nói ra thì phải kể hằng tá sự kiện khó khăn; nhưng phải nói là nhờ Phật độ. Đây là một từ mà cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm hay dùng. Hay nói gần hơn nữa là nhờ Thầy độ, cho nên khóa tu học đã thành tựu viên mãn ngoài dự tính của Ban Tổ Chức địa phương cũng như của Giáo Hội Âu Châu.
24/10/201310:24(Xem: 5410)
Lẽ ra lá thư nầy đã được gửi đến quý vị từ sau ngày 4 tháng 8 năm 2013 vừa qua nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa mất đi một bậc Thầy lãnh đạo tài ba, đồng thời cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội nên mọi việc đều bị ngưng đọng để lo tang lễ cho Ngài. Hôm nay tuần chung thất cũng đã xong, chúng tôi viết lá thư nầy để tri ân chư Tôn Đức Tăng Già cũng như tất cả quý học viên Phật Tử đã tham dự hoặc trực tiếp hay gián tiếp trong khóa tu vừa qua. Kính mong Quý Ngài và Quý vị hoan hỷ cho sự chậm trể nầy.
27/11/201318:47(Xem: 10645)
Cứ mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tổ chức một Khóa Tu Học cho toàn châu lục và năm nay đã đến lần thứ 26 qua nhiều nước khác nhau do Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm chủ trương và chư Tăng Ni trong các trụ xứ đồng thuận luân phiên đứng ra tổ chức, nhận lãnh trách nhiệm của Trung Ương giao phó. Đây là môt dấu ấn khó phai nhòa trong tâm thức của người Phật Tử Âu Châu nói riêng và khắp các châu lục trên thế giới nói chung.Đường dẫn bài viết http://quangduc.com/a51612/ban-tin-1-ve-khoa-tu-hoc-pp-au-chau-ky-26 Mô tả ngắn Cứ mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tổ chức một Khóa Tu Học cho toàn châu lục và năm nay đã đến lần thứ 26 qua nhiều nước khác nhau do Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm chủ trương và chư Tăng Ni trong các trụ xứ đồng thuận luân phiên đứng ra tổ chức, nhận lãnh trách nhiệm của Trung Ương giao phó. Đây là môt dấu ấn khó phai nhòa trong tâm thức của người Phật Tử Âu Châu nói riêng và khắp các châu lục trên thế giới nói