Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Huynh Trưởng GĐPT Đức Quốc Thọ Bát Quan Trai

10/09/201812:21(Xem: 6510)
Ban Huynh Trưởng GĐPT Đức Quốc Thọ Bát Quan Trai

CHƯƠNG TRÌNH

TU DƯỠNG VÀ THỌ BÁT QUAN TRAI
BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN ĐỨC QUỐC
Tại TỊNH THẤT VIÊN LẠC, VAREL

08.09.2018 – 09.09.2018

Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (1)-1Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (2)-2Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (3)-25Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (4)-29Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (5)-13Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (6)-11Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (7)-3Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (8)-12Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (9)-14Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (10)-15Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (11)-16Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (12)-17Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (13)-18Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (14)-19Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (15)-20Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (16)-21Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (17)-22Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (18)-23Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (19)-26Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (20)-28Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (21)-45Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (22)-46Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (23)-47Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (24)-48Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (25)-49Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (26)-50Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (27)-51Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (28)-52Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (29)-53Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (30)-54Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (31)-55Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (32)-56Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (33)-57Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (34)-58Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (35)-59Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (36)-60Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (37)-61Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (38)-62Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (39)-63Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (40)-64Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (41)-65Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (42)-66Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (43)-67Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (44)-68Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (45)-69Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (46)-70Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (47)-71Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (48)-72Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (49)-73Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (50)-74Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (51)-75Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (52)-76Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (53)-77Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (54)-78Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (55)-79Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (56)-80Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (57)-81Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (58)-82Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (59)-83Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (60)-84Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (61)-85Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (62)-86Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (63)-87Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (64)-88Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (65)-89Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (66)-90Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (67)-91Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (68)-92Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (69)-93Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (70)-94Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (71)-95Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (72)-96Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (73)-97Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (74)-98Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (75)-99Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (76)-100Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (77)-101Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (78)-102Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (79)-103Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (80)-104Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (81)-105Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (82)-106Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (83)-107Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (84)-108Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (85)-109Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (86)-110Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (87)-111Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (88)-112Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (89)-113Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (90)-114Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (91)-24Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (92)-8Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (93)-6Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (94)-7Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (95)-9Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (96)-10Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (97)-4Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (98)-5Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (99)-30Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (100)-31Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (101)-32Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (102)-33Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (103)-34Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (104)-35Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (105)-36Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (106)-37Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (107)-38Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (108)-39Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (109)-40Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (110)-41Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (111)-42Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (112)-44Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (113)-43Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (114)-27
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
15/06/2019(Xem: 4504)
Kính thưa các bạn! Chúng tôi xin được thông báo KHOÁ TU THỰC NGHIỆM KỸ NĂNG THIỀN TỨ NIỆM XỨ TRONG CUỘC SỐNG do Thầy Thiện Trí hướng dẫn tại Thành Phố CHARLOTTE thuộc bang North Carolina. Khoá tu sẽ tổ chức vào ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2019.
23/03/2019(Xem: 6290)
Khoá Tu An Lạc Kỳ 1 tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc (thứ bảy 23/3/2019)
14/01/2019(Xem: 6047)
An cư là một phương tiện cần thiết cho đời sống của một tu sĩ Phật Giáo. Theo Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma (q.4), giải thích nghĩa lý an cư như sau : “Thân và tâm tĩnh lặng gọi là An. Quy định thời gian ở một chỗ gọi là Cư”. Do đó, an cư là thời gian cần thiết để chuyển hóa tâm thức của một hành giả. Vì vậy, mùa An cư kiết đông của Tăng đoàn tại Âu châu, tuy rằng thời gian chỉ 10 ngày. Nhưng cũng nói lên được sự thực thi đời sống hướng thượng và sự hoà hợp của Tăng già tại Âu châu. Do đó, mùa Đông năm 2019 sẽ khai diễn 10 ngày An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh - Evry thủ đô Paris nước Pháp, thời gian từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến ngày 23 tháng 01 năm 2019.
21/12/2018(Xem: 17118)
Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 sẽ được tổ chức từ 27/12/18 đến 31/12/18 tại Piccadilly tiểu bang Nam Úc Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học: - Trưởng Ban: TT Thích Viên Trí - Đặc trách Ban Vận Chuyển: ĐĐ Thích Viên Thành, ĐĐ Thích Minh Dung, - Đặc trách Ban Thiết Trí Trang Hoàng: NS Thích Nữ Viên Thông - Đặc trách Ban Thủ Quỹ: SC Thích Nữ Hạnh Nguyên - Đặc trách Ban Thư Ký và Hành Chánh: Đh. Hải Hạnh - Đặc trách Ban Tài Chánh: ĐH Lý Tố Lan, Đh Thiện Tâm - Đặc trách Ban Cư Trú: Đh Nguyên Hảo, Đh Giác Định - Đặc trách Ban Trai Soạn: SC Thích Nữ Hạnh Nguyên - Đặc trách Ban Hành Đường: Gia Đình Phật Tử Pháp Hoa Điều 3: Khuyến thỉnh các thành viên Hội đồng Điều hành, các Tổng Vụ, các đơn vị tự viện Thành viên, cùng tham gia đóng góp, ủng hộ Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 thành tựu viên mãn Phật sự trọng đại này. Điều 4: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 chiếu theo thông lệ để tùy nghi thực hiện trách nhiệm và sẽ ch
26/10/2018(Xem: 8366)
Khóa tu được tổ chức với ý nghĩa: - Cầu mong cho Thánh pháp của đấng Như Lai được Thường chuyển, Phật giáo Việt Nam được trường tồn và phát triển trên Mỹ quốc. - Mong muốn mang Phật Pháp, sự an lạc đến với tất cả mọi người không kể tuổi tác, sắc dân, tôn giáo. - Để cho thế hệ con em chúng ta lớn lên trên đất Mỹ gìn giữ và phát triển giáo pháp trong mai sau khi thế hệ chúng ta nằm xuống. Tu Viện Sơn Tùng, nơi tổ chức khóa tu do Hòa Thượng Thích Minh Dung khai sơn từ năm 2010, tọa lạc trên vùng đất cao 4000 Feet, thuộc thành phố Phelan cách Los Angeles khoảng hơn 1 giờ lái xe về hướng Đông Bắc, rộng 5 mẫu Tây. Tên Tu Viện được đặt theo đặc tính của loài tùng trên núi cao, đó là đặc nhẫn chịu mọi thời tiết khắc nghiệt như đức tính của người Tu, chịu đựng trước mọi thách đố để mang đạo Phật đến đất Mỹ trong năm mươi năm đầu du nhập.
02/10/2018(Xem: 14156)
Commencing at 10:00 am on Saturday, 6th October 2018 Then every Saturday from 10:00 am to 11:30am Why do we practice meditation? Modern life is stressful and impermanent. Meditation is a way of calming the mind and help us to attain more awareness, compassion, happiness, and inner peace. Discover for yourself the inner peace and happiness that arise when your mind becomes still.
02/10/2018(Xem: 4453)
Khi đã có một con đường trước mặt, mục tiêu tinh thần của cuộc sống thì dẫu khó khăn trắc trở, gần hay xa, con người vẫn muốn tìm về bến giác, tinh tấn tu tập, khai sáng u mê của mình. Đó là lý do vì sao con vẫn hằng mong có cơ hội được tham dự những khóa Huân tu và cảm thấy thật ấm lòng khi được trở về đây dưới mái Chùa thân yêu này
25/09/2018(Xem: 3059)
Hình ảnh Thượng Tọa Thích Thông Triết (Viện Chủ Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma City, Mỹ Quốc) Thành viên giảng sư Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ Truyền giới Bát Quan Trai và Giảng Pháp tại Weißbach và Đạo tràng Phước Huệ Heilbronn Đức Quốc ngày 22-23/09/2018.
03/09/2018(Xem: 16842)
Thông Bạch số 01 về Khóa Tu Học Bắc Mỹ 2018 tại Hawaii
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,771,764