Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Huynh Trưởng GĐPT Đức Quốc Thọ Bát Quan Trai

10/09/201812:21(Xem: 8105)
Ban Huynh Trưởng GĐPT Đức Quốc Thọ Bát Quan Trai

CHƯƠNG TRÌNH

TU DƯỠNG VÀ THỌ BÁT QUAN TRAI
BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN ĐỨC QUỐC
Tại TỊNH THẤT VIÊN LẠC, VAREL

08.09.2018 – 09.09.2018

Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (1)-1Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (2)-2Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (3)-25Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (4)-29Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (5)-13Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (6)-11Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (7)-3Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (8)-12Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (9)-14Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (10)-15Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (11)-16Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (12)-17Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (13)-18Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (14)-19Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (15)-20Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (16)-21Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (17)-22Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (18)-23Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (19)-26Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (20)-28Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (21)-45Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (22)-46Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (23)-47Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (24)-48Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (25)-49Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (26)-50Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (27)-51Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (28)-52Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (29)-53Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (30)-54Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (31)-55Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (32)-56Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (33)-57Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (34)-58Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (35)-59Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (36)-60Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (37)-61Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (38)-62Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (39)-63Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (40)-64Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (41)-65Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (42)-66Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (43)-67Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (44)-68Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (45)-69Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (46)-70Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (47)-71Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (48)-72Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (49)-73Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (50)-74Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (51)-75Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (52)-76Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (53)-77Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (54)-78Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (55)-79Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (56)-80Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (57)-81Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (58)-82Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (59)-83Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (60)-84Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (61)-85Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (62)-86Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (63)-87Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (64)-88Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (65)-89Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (66)-90Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (67)-91Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (68)-92Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (69)-93Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (70)-94Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (71)-95Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (72)-96Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (73)-97Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (74)-98Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (75)-99Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (76)-100Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (77)-101Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (78)-102Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (79)-103Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (80)-104Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (81)-105Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (82)-106Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (83)-107Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (84)-108Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (85)-109Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (86)-110Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (87)-111Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (88)-112Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (89)-113Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (90)-114Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (91)-24Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (92)-8Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (93)-6Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (94)-7Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (95)-9Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (96)-10Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (97)-4Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (98)-5Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (99)-30Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (100)-31Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (101)-32Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (102)-33Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (103)-34Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (104)-35Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (105)-36Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (106)-37Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (107)-38Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (108)-39Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (109)-40Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (110)-41Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (111)-42Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (112)-44Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (113)-43Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (114)-27
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567