Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ cho Công Trình Xây Dựng Tu Viện Quảng Đức (28-10-2018)

17/10/201812:42(Xem: 5459)
Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ cho Công Trình Xây Dựng Tu Viện Quảng Đức (28-10-2018)

Hình ảnh Chương Trình Văn Nghệ Gây Quỹ  “Đạo Tình và Quê Hương”, chung góp một bàn tay ủng hộ Xây Dựng Cư Xá Quảng Đức,  khai mạc lúc 01 giờ trưa Chủ Nhật 28 tháng 10 năm 2018 tại Tu Viện Quảng Đức, số 105 Lynch Rd, Fawkner, với 2 tiếng hát đến từ Hoa Kỳ: Nam Ca sĩ Đan Nguyên, Nữ Ca Sĩ Lam Anh, cùng ca sĩ tại Úc như  Đoàn Sơn, Thái Thanh, Bảo Phúc. Ban Nhạc Viễn Phương, Âm thanh ánh sáng: Quảng Đức Productions (Đh Quảng Đại Tâm, Đh Nguyên Tâm).





Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (1)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (2)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (3)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (4)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (5)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (6)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (7)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (8)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (9)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (10)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (11)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (12)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (13)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (14)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (15)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (16)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (17)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (18)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (19)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (20)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (21)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (22)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (23)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (24)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (25)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (26)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (27)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (28)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (29)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (30)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (31)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (32)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (33)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (34)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (35)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (36)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (37)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (38)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (39)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (40)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (41)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (42)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (43)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (44)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (45)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (46)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (47)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (48)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (49)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (50)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (51)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (52)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (53)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (54)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (55)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (56)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (57)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (58)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (59)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (60)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (61)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (62)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (63)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (64)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (65)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (66)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (67)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (68)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (69)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (70)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (71)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (72)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (73)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (74)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (75)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (76)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (77)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (78)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (79)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (80)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (81)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (82)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (83)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (84)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (85)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (86)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (87)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (88)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (89)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (90)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (91)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (92)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (93)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (94)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (95)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (96)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (97)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (98)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (99)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (100)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (101)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (102)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (103)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (104)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (105)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (106)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (107)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (108)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (109)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (110)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (111)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (112)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (113)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (114)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (115)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (116)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (117)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (118)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (119)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (120)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (121)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (122)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (123)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (124)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (125)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (126)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (127)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (128)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (129)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (130)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (131)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (132)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (133)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (134)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (135)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (136)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (137)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (138)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (139)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (140)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (141)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (142)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (143)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (144)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (145)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (146)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (147)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (148)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (149)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (150)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (151)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (152)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (153)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (154)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (155)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (156)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (157)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (158)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (159)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (160)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (161)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (162)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (163)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (164)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (165)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (166)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (167)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (168)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (169)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (170)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (171)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (172)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (173)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (174)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (175)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (176)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (177)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (178)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (179)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (180)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (181)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (182)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (183)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (184)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (185)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (186)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (187)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (188)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (189)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (190)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (191)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (192)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (193)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (194)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (195)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (196)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (197)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (198)

cong qua van nghe 28-10-2018 (31)cong qua van nghe 28-10-2018 (30)cong qua van nghe 28-10-2018 (29)cong qua van nghe 28-10-2018 (28)cong qua van nghe 28-10-2018 (27)cong qua van nghe 28-10-2018 (26)cong qua van nghe 28-10-2018 (25)cong qua van nghe 28-10-2018 (24)cong qua van nghe 28-10-2018 (23)cong qua van nghe 28-10-2018 (22)cong qua van nghe 28-10-2018 (21)cong qua van nghe 28-10-2018 (20)cong qua van nghe 28-10-2018 (18)cong qua van nghe 28-10-2018 (17)cong qua van nghe 28-10-2018 (16)cong qua van nghe 28-10-2018 (15)cong qua van nghe 28-10-2018 (14)cong qua van nghe 28-10-2018 (13)cong qua van nghe 28-10-2018 (12)cong qua van nghe 28-10-2018 (11)cong qua van nghe 28-10-2018 (10)cong qua van nghe 28-10-2018 (9)cong qua van nghe 28-10-2018 (8)cong qua van nghe 28-10-2018 (7)cong qua van nghe 28-10-2018 (6)cong qua van nghe 28-10-2018 (5)cong qua van nghe 28-10-2018 (4)cong qua van nghe 28-10-2018 (3)cong qua van nghe 28-10-2018 (2)cong qua van nghe 28-10-2018 (1)


Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (199)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (200)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (201)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (202)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (203)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (204)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (205)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (206)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (207)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (208)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (209)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (210)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (211)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (212)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (213)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (214)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (215)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (216)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (217)Van Nghe Gay Quy 28-10-2018 (218)




Ban Tin Vu Lan-2018_PL 2562_04-dBản Tin Vu Lan 2018 của Tu Viện Quảng Đức

***

Xem hình ảnh công trình Xây Dựng Cư Xá Quảng Đức


cu xa quang duc (1)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/12/201720:49(Xem: 40182)
Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật vẫn được tuyên dương và lưu truyền bởi hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoát và giác ngộ cho những ai học hỏi và thực hành đúng đắn. Chánh Pháp ấy là thuốc hay, nhưng bệnh mà không uống thì chẳng phải là lỗi của thuốc. Trong kinh Di Giáo, đức Phật cũng ân cần huấn thị lần chót bằng những lời cảm động như sau: “Thể hiện lòng đại bi, Như Lai đã nói Chánh Pháp ích lợi một cách cứu cánh. Các thầy chỉ còn nỗ lực mà thực hành… Hãy tự cố gắng một cách thường trực, tinh tiến mà tu tập, đừng để đời mình trôi qua một cách vô ích, và sau này sẽ phải lo sợ hối hận.” Báo Chánh Pháp có mặt để góp phần giới thiệu đạo Phật đến với mọi người. Ước mong giáo pháp của Phật sẽ được lưu chuyển qua những trang báo nhỏ này, mỗi người sẽ tùy theo căn tánh và nhân duyên mà tiếp nhận hương vị.
27/08/201319:50(Xem: 2949)
Mong sao, trước hết những vị còn đang có ý định “chế” lời trên nền nhạc của người khác nên bình tâm dừng lại, trước hết vì tôn trọng lý tưởng, hình ảnh tôn giáo mình đang theo đuổi, tôn trọng người sản sinh ra bài nhạc đó và tôn trọng Pháp Luật hiện hành. Đừng để một lần nữa trên mặt bằng âm nhạc Phật giáo lại nổi sóng vì hai từ không mấy đẹp: Đạo Nhạc!.
29/04/201417:06(Xem: 1668)
Đờn Ca Tài Tử (ĐCTT) được UNESCO chính thức ghi danh ngày 5/12/2013, ngày 11/2/2014 đã trao quyết định công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đây là một trong 8 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận và là duy nhất của Nam Bộ sau Nhã Nhạc Cung Đình Huế (2003). Không Gian Cồng Chiêng Tây Nguyên(2005), Dân ca Quan Họ Bắc Giang-Bắc Ninh(2009), Ca Trù(2009), Lễ Hội Thánh Gióng (2010), Hát Xoan (2011), Lễ Hội Hùng Vương (2012).
28/02/201211:37(Xem: 2094)
Ôn Bài (Vở Hài Kịch Tại Đêm Văn Nghệ Thiền Trà) Chồng: (Vừa từ sau sân khấu đi chân không ra vừa than thở) Tui đã nói với bà rồi đừng có lên chùa Ôn Phổ Hương nữa, cứ hễ đến chùa Ôn ấy là bị mất đồ, lần trước thì tôi mất cây dù, hôm nay thì đôi giày, tui mới mua có mấy ngày tự nhiên không cánh mà bay Vợ: Ui chao, mất đồ thì mất chứ mắc mớ chi Ôn Phổ Hương mà ông nói ác ôn rứa! Chồng: Chứ bà không nhớ năm ngoái khi tu học khóa 7, Ôn ấy dạy luật "Nhân Quả" ở lớp mình, Ôn kể chuyện hồi nhỏ Ôn đi tu, nhưng cứ hễ đến rằm và 30 là ăn cắp xôi, chè cúng trên bàn thờ xong bỏ dưới chân đèn để dành tối khuya rồi đem ra ăn đó hả. Để rồi khi lên Sài Gòn học Ôn bị cái 'qủa' là mất liền tù tì 5 chiếc xe đạp khiến cho Ôn Bổn Điền điếng cả người mà nói không nên lời đó sao? Vợ: Răng mà không nhớ, nhưng chuyện nớ có liên quan chi tới chuyện mất đồ của ông mô.
15/12/201716:25(Xem: 51009)
Văn Hóa Phật Giáo, số 242, ngày 01-02-2016 (Xuân Bính Thân) Văn Hóa Phật Giáo, số 244, ngày 01-03-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 245, ngày 15-03-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 246, ngày 01-04-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 247, ngày 15-04-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 248, ngày 01-05-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 249, ngày 15-05-2016 (Phật Đản PL 2560) Văn Hóa Phật Giáo, số 250, ngày 01-06-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 251, ngày 15-06-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 252, ngày 01-07-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 253, ngày 15-07-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 254, ngày 01-08-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 255, ngày 15-08-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 256, ngày 01-09-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 257, ngày 15-09-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 258, ngày 01-10-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 259, ngày 15-10-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 260, ngày 01-11-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 261, ngày 15-11-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 262, ngày 01-12-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 263, ngày 15-12-2016
13/02/201716:39(Xem: 1380)
Thương kiếp người triền miên trong khổ đau Dù sống trong cung vàng Hay như lây lất cảnh cơ hàn lang thang Nào ai tránh khổ đau bao trùm.
30/09/201507:06(Xem: 2966)
Thị Mầu Lên Chùa - Bi Hài Kịch hay nhất trong năm 2015
22/11/201609:18(Xem: 63656)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 600 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
27/08/201223:57(Xem: 1337)
Tiểu Sử Nghệ Sĩ Út Bạch Lan
01/11/201908:42(Xem: 3355)
Phim Trường tại Tu Viện Quảng Đức: Trong hai ngày 09 và 10/05/2019, Đoàn làm phim “Hungry Ghost” của SBS Tivi đã đến quay phim tại Tu Viện Quảng Đức. Đội ngũ làm phim với 3 xe truck chở linh kiện, 1 xe truck nhà bếp lưu động, 50 người nhân viên trợ lý, 10 diễn viên… đoàn làm phim xin phép Tu Viện sử dụng sân trước và chánh điện làm “phim trường” để quay phim, họ cũng thỉnh Thượng Tọa Viện Chủ, Thượng Tọa Trụ Trì và Đại Đức Đăng Từ “đóng phim” trong một phân cảnh đặc biệt tụng một thời kinh siêu độ cho vong linh chết bất đắc kỳ tử…. Được biết bộ phim “Hungry Ghost” (Ma Đói) là dự án phim mới nhất do SBS Tivi do Chính phủ Úc tài trợ kinh phí. Bộ phim kể về một câu chuyện ma rùng rợn, xoay quanh một gia đình người Úc gốc Việt gồm ba thế hệ (Bà Ngoại, Mẹ và con gái) bị ám ảnh bởi những cái chết tang thương trong chiến tranh. Theo Đạo diễn Shawn Seet, phim này rất hấp dẫn, sẽ đưa người xem bước vào thế giới tâm linh và đời sống văn hóa của người Việt Nam, một câu chuyện phim chưa từng thấy