Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Hình ảnh
một số ngôi chùa Việt
đón Tết Nguyên đán năm Tân Sửu - 2021
tại miền Bắc California, Hoa Kỳ.
Ảnh: Võ Văn Tường


 
Tập 1. Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, Hayward.
Địa chỉ: 2553 Darwin Street, Hayward, California.
Trụ trì: Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên
 
1_Chua Dai bao trang nghiem (1)1_Chua Dai bao trang nghiem (2)1_Chua Dai bao trang nghiem (3)1_Chua Dai bao trang nghiem (4)1_Chua Dai bao trang nghiem (5)1_Chua Dai bao trang nghiem (6)1_Chua Dai bao trang nghiem (7)1_Chua Dai bao trang nghiem (8)1_Chua Dai bao trang nghiem (9)1_Chua Dai bao trang nghiem (10)1_Chua Dai bao trang nghiem (11)

Tập 2. Chùa Phật Quang, San Jose.
Địa chỉ: 801 N 15th Street, San Jose, CA 95112
Trụ trì: Ni sư Thích Nữ Quảng Tịnh
 
2_Chua phat quang (1)2_Chua phat quang (2)2_Chua phat quang (3)2_Chua phat quang (4)2_Chua phat quang (5)2_Chua phat quang (6)2_Chua phat quang (7)2_Chua phat quang (8)2_Chua phat quang (9)2_Chua phat quang (10)2_Chua phat quang (11)2_Chua phat quang (12)2_Chua phat quang (13)2_Chua phat quang (14)2_Chua phat quang (15)2_Chua phat quang (16)
Tập 3. Chùa Liễu Quán, San Jose.
Địa chỉ: 1425 Clayton Road, San Jose, CA 95127
Trụ trì: Thượng tọa Thích Pháp Chơn

 
03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (1)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (2)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (3)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (4)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (5)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (6)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (7)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (8)
Tập 4. Chùa Phổ Từ, Hayward.
Địa chỉ: 17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541.
Trụ trì: Thượng tọa Thích Từ Lực
 
04. Chùa Phổ Từ, Hayward (1)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (2)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (3)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (4)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (5)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (6)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (7)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (8)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (9)

Tập 5. Chùa Hải Vân, Hayward.
Địa chỉ: 24805 Whitman Street, Hayward, CA 94544
Trụ trì: Tỳ kheo Thích Từ Nhẫn
 
05. Chùa Hải Vân, Hayward (1)05. Chùa Hải Vân, Hayward (2)05. Chùa Hải Vân, Hayward (3)05. Chùa Hải Vân, Hayward (4)05. Chùa Hải Vân, Hayward (5)05. Chùa Hải Vân, Hayward (6)05. Chùa Hải Vân, Hayward (7)05. Chùa Hải Vân, Hayward (8)05. Chùa Hải Vân, Hayward (9)05. Chùa Hải Vân, Hayward (10)05. Chùa Hải Vân, Hayward (11)05. Chùa Hải Vân, Hayward (12)05. Chùa Hải Vân, Hayward (13)05. Chùa Hải Vân, Hayward (14)05. Chùa Hải Vân, Hayward (15)05. Chùa Hải Vân, Hayward (16)05. Chùa Hải Vân, Hayward (17)
Tập 6. Chùa Thiên Trúc, San Jose.
Địa chỉ: 2999 Vanport Dr, San Jose, CA 95122
Trụ trì: Thượng tọa Thích Thiện Long
 
6_Chua Thien Truc (1)6_Chua Thien Truc (2)6_Chua Thien Truc (3)6_Chua Thien Truc (4)6_Chua Thien Truc (5)6_Chua Thien Truc (6)6_Chua Thien Truc (7)6_Chua Thien Truc (8)6_Chua Thien Truc (9)6_Chua Thien Truc (10)6_Chua Thien Truc (11)

Tập 7. Chùa An Lạc, San Jose.
Địa chỉ: 1647 E San Fernando Street, San Jose, CA 95116
Trụ trì: Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh
 

7_Chua An Lac (1)7_Chua An Lac (2)7_Chua An Lac (3)7_Chua An Lac (4)7_Chua An Lac (5)7_Chua An Lac (6)7_Chua An Lac (7)7_Chua An Lac (8)7_Chua An Lac (9)7_Chua An Lac (10)7_Chua An Lac (11)7_Chua An Lac (12)7_Chua An Lac (13)7_Chua An Lac (14)7_Chua An Lac (15)7_Chua An Lac (16)7_Chua An Lac (17)7_Chua An Lac (18)7_Chua An Lac (19)7_Chua An Lac (20)7_Chua An Lac (21)


Tập 8. Ấn Tôn thiền đường, San Jose.
Địa chỉ: 4198 Gion Avenue, San Jose, CA 95127
Trụ trì: Tỳ kheo Thích Pháp Hạnh
 

8_Chua An Ton (1)8_Chua An Ton (2)8_Chua An Ton (3)8_Chua An Ton (4)8_Chua An Ton (5)8_Chua An Ton (6)8_Chua An Ton (7)8_Chua An Ton (8)8_Chua An Ton (9)8_Chua An Ton (10)8_Chua An Ton (11)8_Chua An Ton (12)8_Chua An Ton (13)8_Chua An Ton (14)

Tập 9. Tu viện Huyền Không, San Jose.
Địa chỉ: 14335 Story Road, CA 95127
Trụ trì: Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện
 

9_Tu Vien Huyen Khong (1)9_Tu Vien Huyen Khong (2)9_Tu Vien Huyen Khong (3)9_Tu Vien Huyen Khong (4)9_Tu Vien Huyen Khong (5)9_Tu Vien Huyen Khong (6)9_Tu Vien Huyen Khong (7)9_Tu Vien Huyen Khong (8)9_Tu Vien Huyen Khong (9)9_Tu Vien Huyen Khong (10)9_Tu Vien Huyen Khong (11)9_Tu Vien Huyen Khong (12)9_Tu Vien Huyen Khong (13)9_Tu Vien Huyen Khong (14)
Tập 10. Chùa Đức Viên, San Jose.
Địa chỉ: 2420 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95121
Trụ trì: Ni sư Thích Đàm Nhật
 

10_Chua Duc Vien (1)10_Chua Duc Vien (2)10_Chua Duc Vien (3)10_Chua Duc Vien (4)10_Chua Duc Vien (5)10_Chua Duc Vien (6)10_Chua Duc Vien (7)10_Chua Duc Vien (8)10_Chua Duc Vien (9)10_Chua Duc Vien (10)10_Chua Duc Vien (11)10_Chua Duc Vien (12)10_Chua Duc Vien (13)10_Chua Duc Vien (14)10_Chua Duc Vien (15)10_Chua Duc Vien (16)10_Chua Duc Vien (17)10_Chua Duc Vien (18)10_Chua Duc Vien (19)10_Chua Duc Vien (20)10_Chua Duc Vien (21)10_Chua Duc Vien (22)10_Chua Duc Vien (23)10_Chua Duc Vien (24)10_Chua Duc Vien (25)10_Chua Duc Vien (26)10_Chua Duc Vien (27)10_Chua Duc Vien (28)10_Chua Duc Vien (29)10_Chua Duc Vien (30)10_Chua Duc Vien (31)10_Chua Duc Vien (32)10_Chua Duc Vien (33)


Tập 11. Chùa Vạn Phước, Brentwood.

Địa chỉ: 8061 Balfour Road, Brentwood, CA 94513

Trụ trì: Tỳ kheo Thích Phổ Đức

 
11_Chua Van Phuoc (1)11_Chua Van Phuoc (2)11_Chua Van Phuoc (3)11_Chua Van Phuoc (4)11_Chua Van Phuoc (5)11_Chua Van Phuoc (6)11_Chua Van Phuoc (7)11_Chua Van Phuoc (8)11_Chua Van Phuoc (9)11_Chua Van Phuoc (10)11_Chua Van Phuoc (11)11_Chua Van Phuoc (12)11_Chua Van Phuoc (13)11_Chua Van Phuoc (14)11_Chua Van Phuoc (15)11_Chua Van Phuoc (16)11_Chua Van Phuoc (17)11_Chua Van Phuoc (18)11_Chua Van Phuoc (19)11_Chua Van Phuoc (20)11_Chua Van Phuoc (21)11_Chua Van Phuoc (22)11_Chua Van Phuoc (23)11_Chua Van Phuoc (24)11_Chua Van Phuoc (25)11_Chua Van Phuoc (26)


Tập 12. Chùa Giác Hạnh, Stockton.

Địa chỉ: 8208 Lower Sacramento Road, Stockton, CA 95210

Trụ trì: Tỳ kheo Thích Giác Chính


12_Chua Giac Hanh (1)12_Chua Giac Hanh (2)12_Chua Giac Hanh (3)12_Chua Giac Hanh (4)12_Chua Giac Hanh (5)12_Chua Giac Hanh (6)12_Chua Giac Hanh (7)12_Chua Giac Hanh (8)12_Chua Giac Hanh (9)12_Chua Giac Hanh (10)12_Chua Giac Hanh (11)12_Chua Giac Hanh (12)12_Chua Giac Hanh (13)12_Chua Giac Hanh (14)12_Chua Giac Hanh (15)12_Chua Giac Hanh (16)12_Chua Giac Hanh (17)12_Chua Giac Hanh (18)

***


Kính mời xem tiếp:

1/ Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng tại Cố Đô Huế

2/ Một số Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại (nhiều tập)***

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/02/2021(Xem: 2154)
Một ngày đầu mùa Xuân đẹp như hôm nay, cả thế giới không còn sự háo hức với những lễ hội Mùa Xuân “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” vì bóng đen của đại dịch Covid-19 đang ngồi lù lù trước cửa và khắp các nẻo đường. Có lẽ trong số 7 tỷ người trên hành tinh nầy, phần đông đang chờ và có người đang mơ ước “phép lạ” của kỷ nguyên khoa học kỹ thuật, đó là được chích thuốc vắc-xin chủng ngừa Covid, bởi đó được coi như thể là một lối thoát hiểm duy nhất trong hầm tối nhân loại đang đợi chờ… cứu rỗi.
15/02/2021(Xem: 2385)
Lá Thư Mùng Ba Tết Ông bà ta có câu:“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”! Đó là truyền thống “Tôn sư trọng đạo” hay "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. - Mùng 1 Tết Cha: Thời khắc Giao thừa hơn cả, Lễ Tổ tiên cúng ông bà. Sáng lại đi lễ bên Nội, chúc Tết mừng tuổi ông bà cha mẹ; nhận lì xì và ăn bửa cơm trò chuyện đầu năm. Rồi đi chúc Tết anh em họ hàng bên Nội.
11/02/2021(Xem: 2024)
Cành Đào trước sân chùa đang hé nụ, báo hiệu một mùa Xuân sắp đến, để rồi chúng ta ngồi lại lắng nghe những gì đã bước đến trong năm Canh Tý- năm 2020, năm ấy là năm khắc khỏi đáng nhớ, và in sâu mãi trong kiếp người uế trượt nhân sinh này. Năm củ Canh Tý- thuộc hành Thổ trên vách đã dần khép lại, mọi người chuẩn bị Tết 23 ngày tiển Ông Táo chầu trời, thì ngày 25 là ngày tiển chư vị hộ pháp Long thần tại các Chùa theo tục niềm Nam, về lại Thiên Giới, ngày 27 là ngày Tết Tất niên cuối năm, theo nghi thức cổ truyền, và hôm nay ngày 30 Tết lại là ngày Cung rước Ông bà, đón giao thời mùa Xuân cho năm Tân Sửu.
09/02/2021(Xem: 7765)
Lá Thư Ngày Tết (của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Viện Tăng Thống Giáo Hội PGVNTN)
09/02/2021(Xem: 5246)
Kính thưa quý vj, năm Canh Tý – 2020, nhân loại trên thế giới đã sống những nỗi lo âu, hãi hùng trước cơn bệnh Corona 19; bệnh dịch nầy đã cướp mất gần hai triệu người, và hàng triệu người đang bị lây nhiễm ở các nước Âu Châu – Hoa Kỳ và Bắc Mỹ…, Đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại ở các tỉnh phía Bắc phía Nam như: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và Sài Gòn,.. đang diễn tiến lây nhiễm! Đặc biệt tại Tân Tây Lan, đất nước nhỏ bé nầy mà chúng tôi và quý vị hiện đang sống, cơn bệnh dịch có phần nào lắng dịu, so với Úc châu đất nước bên cạnh chúng ta hiện đang bị lây nhiễm. Đây là một điều lành với các sắc tộc đang sinh sống tại Tân Tây Lan, trong đó có cộng đồng Việt Nam.
04/02/2021(Xem: 4184)
Tết Sửu xin mừng những bạn xa, Thầm yêu thiện hữu kết bao nhà… Nhiêu điều cảm nhận bài không rã, Mấy chuyện vòng quanh nẻo vẫn hoà. Sáng tỏ lời hay về đạo nhã, Trong ngần ý đẹp bởi niềm tha. Mong cầu hạnh phúc muôn loài cả, Xướng, luận, thơ,vè mãi nở hoa.
03/02/2021(Xem: 3650)
Đón Tết năm nay thấy ...khác xưa , Bạn bè biền biệt ...vãng lai thưa Một mình cô quạnh ..gian nhà trống Ông Táo ngày mai .. vẫn phải đưa ! Xuống phố, ừ ..mua cam, mứt, quả Chuẩn bị tuần nữa cũng là vừa Hai chậu Vạn Thọ trước nhà ... Tết ! Xuân đến ... quan trọng nhất Giao Thừa.
03/02/2021(Xem: 4341)
Tùng xèng tùng xèng Chuông đồng hồ reng Giật mình tỉnh giấc Hăm ba tháng Chạp Mang gấp khẩu trang Kính tâu Ngọc Hoàng
01/02/2021(Xem: 4012)
Đối với những dân tộc sống trong nền văn minh lúa nước tại Đông Nam Á, nhất là đất nước và con người Việt Nam, hình ảnh con trâu, thường hay được nói đến, không phải “con trâu là đầu cơ nghiệp” mà đối với người nông dân là con vật gần gũi thân thiết, nên trong ca dao trâu xuất hiện trong bức tranh lao động của gia đình “trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”, trâu cũng trở thành bạn tâm tình của người nông dân: “trâu ơi ! ta bảo trâu này…” Người nông dân đã đồng cảm với trâu, qua việc cần mẫn lao động hằng ngày, không có lúc nào hưởng được sự thảnh thơi mà phải luôn vất vả nhọc nhằn. Hình ảnh con trâu kéo cày trên ruộng đồng với lúa, mạ xanh tươi, hay đứng nằm gặm nhai cỏ trên bãi cỏ xanh, cùng giầm mình trong vũng ao hồ sình lầy là hình ảnh quen thuộc, gợi lên nhiều cảm xúc thị vị thanh bình tạo cảm hứng cho biết bao thi nhân và họa sĩ.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567