Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Hình ảnh
một số ngôi chùa Việt
đón Tết Nguyên đán năm Tân Sửu - 2021
tại miền Bắc California, Hoa Kỳ.
Ảnh: Võ Văn Tường


 
Tập 1. Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, Hayward.
Địa chỉ: 2553 Darwin Street, Hayward, California.
Trụ trì: Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên
 
1_Chua Dai bao trang nghiem (1)1_Chua Dai bao trang nghiem (2)1_Chua Dai bao trang nghiem (3)1_Chua Dai bao trang nghiem (4)1_Chua Dai bao trang nghiem (5)1_Chua Dai bao trang nghiem (6)1_Chua Dai bao trang nghiem (7)1_Chua Dai bao trang nghiem (8)1_Chua Dai bao trang nghiem (9)1_Chua Dai bao trang nghiem (10)1_Chua Dai bao trang nghiem (11)

Tập 2. Chùa Phật Quang, San Jose.
Địa chỉ: 801 N 15th Street, San Jose, CA 95112
Trụ trì: Ni sư Thích Nữ Quảng Tịnh
 
2_Chua phat quang (1)2_Chua phat quang (2)2_Chua phat quang (3)2_Chua phat quang (4)2_Chua phat quang (5)2_Chua phat quang (6)2_Chua phat quang (7)2_Chua phat quang (8)2_Chua phat quang (9)2_Chua phat quang (10)2_Chua phat quang (11)2_Chua phat quang (12)2_Chua phat quang (13)2_Chua phat quang (14)2_Chua phat quang (15)2_Chua phat quang (16)
Tập 3. Chùa Liễu Quán, San Jose.
Địa chỉ: 1425 Clayton Road, San Jose, CA 95127
Trụ trì: Thượng tọa Thích Pháp Chơn

 
03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (1)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (2)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (3)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (4)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (5)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (6)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (7)03. Chùa Liễu Quán, San Jose  (8)
Tập 4. Chùa Phổ Từ, Hayward.
Địa chỉ: 17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541.
Trụ trì: Thượng tọa Thích Từ Lực
 
04. Chùa Phổ Từ, Hayward (1)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (2)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (3)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (4)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (5)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (6)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (7)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (8)04. Chùa Phổ Từ, Hayward (9)

Tập 5. Chùa Hải Vân, Hayward.
Địa chỉ: 24805 Whitman Street, Hayward, CA 94544
Trụ trì: Tỳ kheo Thích Từ Nhẫn
 
05. Chùa Hải Vân, Hayward (1)05. Chùa Hải Vân, Hayward (2)05. Chùa Hải Vân, Hayward (3)05. Chùa Hải Vân, Hayward (4)05. Chùa Hải Vân, Hayward (5)05. Chùa Hải Vân, Hayward (6)05. Chùa Hải Vân, Hayward (7)05. Chùa Hải Vân, Hayward (8)05. Chùa Hải Vân, Hayward (9)05. Chùa Hải Vân, Hayward (10)05. Chùa Hải Vân, Hayward (11)05. Chùa Hải Vân, Hayward (12)05. Chùa Hải Vân, Hayward (13)05. Chùa Hải Vân, Hayward (14)05. Chùa Hải Vân, Hayward (15)05. Chùa Hải Vân, Hayward (16)05. Chùa Hải Vân, Hayward (17)
Tập 6. Chùa Thiên Trúc, San Jose.
Địa chỉ: 2999 Vanport Dr, San Jose, CA 95122
Trụ trì: Thượng tọa Thích Thiện Long
 
6_Chua Thien Truc (1)6_Chua Thien Truc (2)6_Chua Thien Truc (3)6_Chua Thien Truc (4)6_Chua Thien Truc (5)6_Chua Thien Truc (6)6_Chua Thien Truc (7)6_Chua Thien Truc (8)6_Chua Thien Truc (9)6_Chua Thien Truc (10)6_Chua Thien Truc (11)

Tập 7. Chùa An Lạc, San Jose.
Địa chỉ: 1647 E San Fernando Street, San Jose, CA 95116
Trụ trì: Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh
 

7_Chua An Lac (1)7_Chua An Lac (2)7_Chua An Lac (3)7_Chua An Lac (4)7_Chua An Lac (5)7_Chua An Lac (6)7_Chua An Lac (7)7_Chua An Lac (8)7_Chua An Lac (9)7_Chua An Lac (10)7_Chua An Lac (11)7_Chua An Lac (12)7_Chua An Lac (13)7_Chua An Lac (14)7_Chua An Lac (15)7_Chua An Lac (16)7_Chua An Lac (17)7_Chua An Lac (18)7_Chua An Lac (19)7_Chua An Lac (20)7_Chua An Lac (21)


Tập 8. Ấn Tôn thiền đường, San Jose.
Địa chỉ: 4198 Gion Avenue, San Jose, CA 95127
Trụ trì: Tỳ kheo Thích Pháp Hạnh
 

8_Chua An Ton (1)8_Chua An Ton (2)8_Chua An Ton (3)8_Chua An Ton (4)8_Chua An Ton (5)8_Chua An Ton (6)8_Chua An Ton (7)8_Chua An Ton (8)8_Chua An Ton (9)8_Chua An Ton (10)8_Chua An Ton (11)8_Chua An Ton (12)8_Chua An Ton (13)8_Chua An Ton (14)

Tập 9. Tu viện Huyền Không, San Jose.
Địa chỉ: 14335 Story Road, CA 95127
Trụ trì: Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện
 

9_Tu Vien Huyen Khong (1)9_Tu Vien Huyen Khong (2)9_Tu Vien Huyen Khong (3)9_Tu Vien Huyen Khong (4)9_Tu Vien Huyen Khong (5)9_Tu Vien Huyen Khong (6)9_Tu Vien Huyen Khong (7)9_Tu Vien Huyen Khong (8)9_Tu Vien Huyen Khong (9)9_Tu Vien Huyen Khong (10)9_Tu Vien Huyen Khong (11)9_Tu Vien Huyen Khong (12)9_Tu Vien Huyen Khong (13)9_Tu Vien Huyen Khong (14)
Tập 10. Chùa Đức Viên, San Jose.
Địa chỉ: 2420 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95121
Trụ trì: Ni sư Thích Đàm Nhật
 

10_Chua Duc Vien (1)10_Chua Duc Vien (2)10_Chua Duc Vien (3)10_Chua Duc Vien (4)10_Chua Duc Vien (5)10_Chua Duc Vien (6)10_Chua Duc Vien (7)10_Chua Duc Vien (8)10_Chua Duc Vien (9)10_Chua Duc Vien (10)10_Chua Duc Vien (11)10_Chua Duc Vien (12)10_Chua Duc Vien (13)10_Chua Duc Vien (14)10_Chua Duc Vien (15)10_Chua Duc Vien (16)10_Chua Duc Vien (17)10_Chua Duc Vien (18)10_Chua Duc Vien (19)10_Chua Duc Vien (20)10_Chua Duc Vien (21)10_Chua Duc Vien (22)10_Chua Duc Vien (23)10_Chua Duc Vien (24)10_Chua Duc Vien (25)10_Chua Duc Vien (26)10_Chua Duc Vien (27)10_Chua Duc Vien (28)10_Chua Duc Vien (29)10_Chua Duc Vien (30)10_Chua Duc Vien (31)10_Chua Duc Vien (32)10_Chua Duc Vien (33)


Tập 11. Chùa Vạn Phước, Brentwood.

Địa chỉ: 8061 Balfour Road, Brentwood, CA 94513

Trụ trì: Tỳ kheo Thích Phổ Đức

 
11_Chua Van Phuoc (1)11_Chua Van Phuoc (2)11_Chua Van Phuoc (3)11_Chua Van Phuoc (4)11_Chua Van Phuoc (5)11_Chua Van Phuoc (6)11_Chua Van Phuoc (7)11_Chua Van Phuoc (8)11_Chua Van Phuoc (9)11_Chua Van Phuoc (10)11_Chua Van Phuoc (11)11_Chua Van Phuoc (12)11_Chua Van Phuoc (13)11_Chua Van Phuoc (14)11_Chua Van Phuoc (15)11_Chua Van Phuoc (16)11_Chua Van Phuoc (17)11_Chua Van Phuoc (18)11_Chua Van Phuoc (19)11_Chua Van Phuoc (20)11_Chua Van Phuoc (21)11_Chua Van Phuoc (22)11_Chua Van Phuoc (23)11_Chua Van Phuoc (24)11_Chua Van Phuoc (25)11_Chua Van Phuoc (26)


Tập 12. Chùa Giác Hạnh, Stockton.

Địa chỉ: 8208 Lower Sacramento Road, Stockton, CA 95210

Trụ trì: Tỳ kheo Thích Giác Chính


12_Chua Giac Hanh (1)12_Chua Giac Hanh (2)12_Chua Giac Hanh (3)12_Chua Giac Hanh (4)12_Chua Giac Hanh (5)12_Chua Giac Hanh (6)12_Chua Giac Hanh (7)12_Chua Giac Hanh (8)12_Chua Giac Hanh (9)12_Chua Giac Hanh (10)12_Chua Giac Hanh (11)12_Chua Giac Hanh (12)12_Chua Giac Hanh (13)12_Chua Giac Hanh (14)12_Chua Giac Hanh (15)12_Chua Giac Hanh (16)12_Chua Giac Hanh (17)12_Chua Giac Hanh (18)

***


Kính mời xem tiếp:

1/ Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng tại Cố Đô Huế

2/ Một số Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại (nhiều tập)***

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567