Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

4. Danh sách học viên

09/02/201521:25(Xem: 2324)
4. Danh sách học viên
 
Danh Sách Phật Tử
tham dự Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 11 Tổ chức tại vùng Kyneton, tiểu bang Victoria
(Từ ngày 30-12-2011 đến ngày 03-01-2012)


 

STT

Họ và Tên

Pháp Danh

Giới tính

Đơn vị

Room #

1.       

Phạm Thị Đoan

Bạch Vân

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin J

2.       

Ngô Thị Đắc

Tâm Thái

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin A2

3.       

Trang Thị Kiến

Diệu Phước

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin H

4.       

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin J

5.       

Trần Ngọc Tiên

Quảng Niệm

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin B1

6.       

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin C1

7.       

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin B1

8.       

Nguyễn Hoàng Lan

Giác Thiện Duyên

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin C1

9.       

Lê Thiện Jordan

Ngộ Đại Hùng

Nam

TV Quảng Đức

Cabin C1

10.    

Lê Nhất Tâm Ryan

Ngộ Đại Hỷ

Nam

TV Quảng Đức

Cabin C1

11.    

Lê An Lạc Ananda

Ngộ Đại Khánh

Nam

TV Quảng Đức

Cabin C1

12.    

Phan Kiều Oanh

Nguyên Nhật Thơ

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R4

13.    

Trương Kiều Nhi

 

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R4

14.    

Trương Trấn Việt

 

Nam

TV Quảng Đức

BH1/R4

15.    

Nguyễn Thị Kim Phương

Quảng Tịnh

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R8

16.    

Trương Nguyễn Thiện Trí

Quảng Tuệ

Nam

TV Quảng Đức

BH1/R8

17.    

Trương Nguyễn Trí Thông

Quảng Đạt

Nam

TV Quảng Đức

BH1/R8

18.    

Võ Thị Phương Anh

 

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R9

19.    

Phạm Thị Hữu

Chân Mỹ Lương

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R6

20.    

Nguyễn Thị Phương Giang

Quảng Hương

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R6

21.    

Trương Khánh Gia

Quảng Hạnh

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R6

22.    

Trương Khánh Thư

Quảng Tâm

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R6

23.    

Trương Khánh Thi

Quảng Mỹ

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R6

24.    

Trương Nguyễn Tuệ Từ

Quảng Nguyện

Nam

TV Quảng Đức

BH1/R8

25.    

Nguyễn Việt Nhã

Quảng Đức

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R9

26.    

Nguyễn Việt Tĩnh

Quảng Nhơn

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R9

27.    

Hoàng Gia Khanh

 

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R9

28.    

Nguyễn Thị Mỹ Giang

Hoa Phước

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R4

29.    

Trương Nhã Vy

 

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R8

30.    

Hoàng Gia Huy

 

Nam

TV Quảng Đức

BH1/R8

31.    

Hoàng Thị Quế

Thiện An

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin G

32.    

Nguyễn Thị Oanh

Nguyên Nhựt Mỹ

Nữ

TV Quảng Đức

BH3/R29

33.    

Hoàng Thị Thanh Hà

Nguyên Từ

Nữ

TV Quảng Đức

BH3/R29

34.    

Bùi Thị Thanh Vân

Quảng Diệu Thanh

Nữ

TV Quảng Đức

BH3/R29

35.    

Huỳnh Ngọc Hân

Quảng Hải

Nữ

TV Quảng Đức

BH3/R29

36.    

Huỳnh Ngọc Trân

Quảng Châu

Nữ

TV Quảng Đức

BH3/R29

37.    

Nguyễn Thị Cúc

Nguyên Nhật Lâm

Nữ

TV Quảng Đức

BH3/R29

38.    

Nguyễn Thị Kim Huờn

Diệu Kim

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin H

39.    

Lý Thị Nga

Hương Ngọc

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin C2

40.    

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin G

41.    

Quách Thị Cúc

Huệ Từ

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin G

42.    

Trương Lệ A

Liên An

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin G

43.    

Ninh Phương Vy

Quảng Diệu Minh

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin G

44.    

Trần Thục Phương

Quảng Tịnh Chơn

Nữ

TV Quảng Đức

BH3/R18

45.    

Hoàng Thị Linh

Quảng Diệu Thiện

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin H

46.    

Lê Thị Lý

Liên Minh

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin G

47.    

Hoàng Ngạc

Lệ Pháp

Nam

TV Quảng Đức

BH2/R15

48.    

Lê Kim Tuyến

Diệu Dụng

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin H

49.    

Võ Thị Huệ

Tâm Hương

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin A2

50.    

Võ Thị Kim Anh

Viên Ngọc

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin H

51.    

Hoàng Minh Triệu

Diệu Thuần

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin H

52.    

Trần Thị Lý

Nguyên Châu

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin H

53.    

Julianne Nguyễn

Quảng Phùng

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin H

54.    

Jonathan Nguyễn

Quảng Dụng

Nam

TV Quảng Đức

Dorm

55.    

Trương Quốc Phong

Quảng Pháp Vũ

Nam

TV Quảng Đức

BH2/R15

56.    

Trương Tâm Trí Trung

Quảng Pháp Thành

Nam

TV Quảng Đức

BH2/R15

57.    

Trương Nhị Hưng

Quảng Minh Thạnh

Nam

TV Quảng Đức

First Aid

58.    

Bùi Thị Vĩnh

Tâm An

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin A1

59.    

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin A2

60.    

Ngô Ngọc

Tâm Lạc

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin H

61.    

Ngô Thảo Vy

Huệ Châu

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin H

62.    

Steve Lowe

Nguyên Thiện Bảo

Nữ

TV Quảng Đức

First Aid

63.    

Tuyết Lowe

Nguyên Thiện Hạnh

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin A2

64.    

Trương Thùy Hương

Diệu Hạnh

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin A1

65.    

Trần Thị Nương

Tâm Hoàn

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin B1

66.    

Đặng Thị Bích Thủy

Nguyên Nhật Chơn

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin A1

67.    

Võ Thị Hồng Mai

Thiện Bảo

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin B1

68.    

Cao Lệ Thủy

Nguyên Thanh

Nữ

TV Quảng Đức

BH3/R29

69.    

Nguyễn Phương Kiều

Quảng Lương

Nữ

TV Quảng Đức

BH3/R29

70.    

Trần Văn Cường

Thiện Pháp

Nam

TV Quảng Đức

BH2/R15

71.    

Trần Thị Thanh An

Nguyên Như

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin C2

72.    

Nguyễn Thiện Nguyên

Nguyên Cát

Nam

TV Quảng Đức

BH2/R15

73.    

Huỳnh Mỹ Nữ

Nguyên Thành

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin G

74.    

Lê Thị Cấp

Diệu Ngộ

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin A1

75.    

Ngô Thị Thanh Nga

Lệ Mỹ

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R9

76.    

Huỳnh Nhật Thảo Cindy

Lệ Hiếu

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R9

77.    

Đặng Thị Đào

Ngọc Hoa

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin C2

78.    

Đặng Đạo

Thiện Hưng

Nam

TV Quảng Đức

BH2/R15

79.    

Đặng Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin C2

80.    

Hoàng Thục Luân

Nguyên Nhật Thường

Nữ

TV Quảng Đức

BH3/R29

81.    

Hồng Ngọc Bửu

Quảng Tiến

Nam

TV Quảng Đức

BH2/R15

82.    

Nguyễn Thị Ngọc

Long Tâm

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin G

83.    

Hồng Chơn Tánh

Mỹ Liên

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin G

84.    

Trần Thị Mỹ Lệ

Linh Hoa

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin G

85.    

Bùi Quốc Vương

 

Nam

TV Quảng Đức

Dorm

86.    

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R4

87.    

Trần Thị Châm

 

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R4

88.    

Trần Thị Hương

Nguyên Nhật Liên

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin J

89.    

Trần Ngọc Khanh Katie

Quảng Nhật Hiếu

Nữ

TV Quảng Đức

Cabin J

90.    

Mai Thị Thu Vân

Thiện Hảo

Nữ

TV Quảng Đức

BH3/R26

91.    

Đặng Hoàng Khan

Minh Quang

Nam

TV Quảng  Đức

BH3/R26

92.    

Huỳnh Công Thành

 

Nam

TV Quảng Đức

Dorm

93.    

Lê thị Nhật Phương

 

Nữ

TV Quảng Đức

BH1/R3

94.    

Phạm Thành Quốc

 

Nam

TV Quảng Đức

BH2/R15

95.    

Nguyễn Kenny

Quảng Pháp Tâm

Nam

TV Quảng Đức

Dorm

96.    

Trần Thị Vui

Nhật Tươi

Nữ

TV Quảng Đức

Dorm

97.    

Nguyễn Mai Nhơn

Viên Trí

Nữ

TV Quảng Đức

Dorm

98.    

Lê Thanh Vũ

Viên Quang

Nam

TV Quảng Đức

Dorm

99.    

Nguyễn Quyên

 

Nữ

TV Quảng Đức

Dorm

100.           

Phạm Nguyên Bảo

 

Nam

TV Quảng Đức

Dorm

101.           

Phạm Nguyên Vũ

Minh Trí

Nam

TV Quảng Đức

Dorm

102.           

Phạm Nguyên Long

 

Nam

TV Quảng Đức

Dorm

103.           

Trần Thị Nại

Thiện Hà

Nữ

Chùa Quan Âm

BH3/R22

104.           

Trần Hồng Hải

Giác Định

Nam

Chùa Quan Âm

BH2/R16

105.           

Phan Thị Ngọc Dung

Hải Hạnh

Nữ

Chùa Quan Âm

BH3/R17

106.           

Trần Thị Hương

Tâm Hương

Nữ

Chùa Quan Âm

BH3/R22

107.           

Trần Thị Liễu

Chân Phúc Hằng

Nữ

Chùa Quan Âm

BH3/R22

108.           

Lê Thu Ba

Đức Trang

Nữ

Chùa Hưng Long

BH3/R19

109.           

Đinh Thị Trợ

Diệu Bảo

Nữ

Chùa Hưng Long

BH3/R19

110.           

Huỳnh Tony

Minh Từ

Nam

Chùa Hưng Long

Dorm

111.           

Trương Hoa Phượng

Diệu Liên

Nữ

Chùa Hưng Long

BH3/R19

112.           

Phan Thị Phải

Đức Từ

Nữ

Chùa Hưng Long

BH3/R19

113.           

Nguyễn Thị Chín

Quảng Phẩm

Nữ

Chùa Hưng Long

BH3/R19

114.           

Nguyễn Thị Thuận

Chúc Thảo

Nữ

Chùa Hưng Long

BH3/R19

115.           

Trần Thị Biên

Diệu Nghĩa

Nữ

Chùa Hưng Long

BH3/R19

116.           

Trần Thị Phận

Nghiêm Chánh

Nữ

Chùa Thiên Bình

BH2/R13

117.           

Kristina Nguyễn

 

Nữ

Chùa Thiên Bình

BH2/R13

118.           

Võ Thị Yến

Diệu Đức

Nữ

Chùa Thiên Bình

BH3/R17

119.           

Jennie Nguyễn

Vạn Thảo

Nữ

Chùa Thiên Bình

BH3/R17

120.           

Lương Khải Vân

Đồng Thanh

Nam

Chùa Thiên Bình

BH2/R12

121.           

Ngô Thị Kiếu My

Vạn Trân

Nữ

Chùa Thiên Bình

BH3/R17

122.           

Lương Ngô Anh Thư

Vạn Quý

Nữ

Chùa Thiên Bình

BH3/R17

123.           

Trần Thị Bạch Mai

Tịnh Hương

Nữ

Chùa Thiên Bình

BH3/R17

124.           

Trần Thị Mỹ Hạnh

Nhân Ngọc

Nữ

Chùa Thiên Bình

BH3/R17

125.           

Nguyễn Thị Lang

Diệu Tâm

Nữ

TV Nguyên Thiều

BH3/R17

126.           

Lê Kim Hoa

Huệ Tâm

Nữ

TV Nguyên Thiều

BH3/R17

127.           

Phạm Thị Kim Phượng

 

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R21

128.           

Zhao Phạm An Long

 

Nam

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R21

129.           

Zhao Phạm Minh Tuấn

 

Nam

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R21

130.           

Zhao Phạm Mai-Linh

 

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R21

131.           

Nguyễn Khôi

 

Nam

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R21

132.           

Phạm Thị Kim Hồng

 

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R21

133.           

Tống Ngọc

 

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R21

134.           

Zhao Geoge

 

Nam

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R21

135.           

Phạm Thị Hoàng Hà

Diệu Trí

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R18

136.           

Phạm Thị Hoàng Mỹ

 

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R18

137.           

Nguyễn Thị Kim Phương

Diệu Yến

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R18

138.           

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Diệu Tín

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R18

139.           

Phạm Thi Nga

Diệu Tường

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh

BH3/R18

140.           

Tiền Vĩnh Lạc

Thiện Chơn

Nam

Tu Viện Vạn Hạnh

BH2/R13

141.           

Tiền Anh Thơ

Tâm Quang

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh

BH2/R13

142.           

Võ Thị Bính

Nguyên Hòa

Nữ

Chùa Giác Nhiên

BH3/R17

143.           

Lê Thị Ngọc Anh

Tâm Quang

Nữ

Chùa Giác Nhiên

BH3/R17

144.           

Lê Văn Khoa

Nguyên Quang

Nam

Chùa Giác Nhiên

Cabin D2

145.           

Ngô Thị Gói

Nguyên Hà

Nữ

Chùa Giác Nhiên

Cabin D2

146.           

Hồ Thị Cẩm Lan

Nguyên Hương

Nữ

Chùa Giác Nhiên

Cabin D2

147.           

Lê Hữu Phương

Nguyên Pháp

Nam

Chùa Giác Nhiên

Cabin D2

148.           

Trần Dũng

Nguyên Tấn

Nam

Chùa Giác Nhiên

Cabin D2

149.           

Nguyễn Trần Hùng

Minh Trí

Nam

Chùa Bảo Minh

BH2/R11

150.           

Đoàn Kim Phượng

Huệ Kim

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R25

151.           

Bành Cindy

Huệ Châu

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R25

152.           

Lê Hùng

 

Nam

Chùa Bảo Minh

Dorm

153.           

Trần Thị Nhan

Huệ Thường

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R25

154.           

Phùng Cindy

 

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R25

155.           

Nguyễn Lê Hoàng Bảo

Trí Ngộ

Nam

Chùa Bảo Minh

BH2/R11

156.           

Lương Aaliyah

Chúc Bảo Luân

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R26

157.           

Lương Cameron

Chúc Minh An

Nam

Chùa Bảo Minh

Dorm

158.           

Phạm Trương Alex

Thiện Hiếu

Nam

Chùa Bảo Minh

Dorm

159.           

Trương Ánh Tuyết

Hiền Mỹ

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R25

160.           

Lê Ngọc Hương

Chúc Bảo Nghiêm

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R25

161.           

Ngô Thị Báu

Chơn Thanh Nhàn

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R25

162.           

Châu Thị Dung

Huyền Trang

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R25

163.           

Lê Ngọc Hạnh

Quảng Phúc

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R26

164.           

Võ Ngọc Lan

Huệ Định

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R26

165.           

Lâm Thu Quế

Chúc Hiền

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R26

166.           

Lê Ngọc Ẩn

Quảng Đạt

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R26

167.           

Lương Thị Mừng

Diệu Thường

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R26

168.           

Carlos Woo

Quảng Minh Hòa

Nam

Chùa Bảo Minh

Dorm

169.           

Nguyễn Thị Nam

Diệu Kiên

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R26

170.           

Trương Hồng Thuỷ

Quảng Hải

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R25

171.           

Huyền Lê

Huệ Nghiêm

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R25

172.           

Thị Phương Vũ

Huệ Hiếu

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R26

173.           

Dzinh Chi Cu

 

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R26

174.           

Dzinh Vay Cu

 

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R26

175.           

Kzing Hinh Cu

 

Nam

Chùa Bảo Minh

Dorm

176.           

Nguyễn Ngọc

Thiện Trường

Nam

Chùa Bảo Minh

BH2/R11

177.           

Ngô Thị Sương

Diệu Nga

Nữ

Chùa Bảo Minh

BH3/R25

178.           

Lâm Hán Phong William

 

Nam

Chùa Bảo Minh

Dorm

179.           

Lâm Gia Phong

 

Nam

Chùa Bảo Minh

Dorm

180.           

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Diệu Hòa

Nữ

TV Minh Quang

BH3/R24

181.           

Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Diệu Ánh

Nữ

TV Minh Quang

BH3/R24

182.           

Phạm Kim Hoa

Tâm Đản

Nữ

TV Minh Quang

BH3/R18

183.           

Krystal Huỳnh

Đồng Hợp

Nữ

TV Minh Quang

BH3/R18

184.           

Nguyễn Thị Thanh

NguyênTịnh

Nữ

TV Minh Quang

BH3/R18

185.           

Nguyễn Thị Liên

Quảng Phái

Nữ

TV Minh Quang

BH3/R18

186.           

Hà Ngân

Diệu Âm

Nam

TV Minh Quang

BH2/R16

187.           

Hà Thanh Quan

Diệu Thật

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH3/R20

188.           

Lê Thị Ưng

Diệu Thuận

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH3/R20

189.           

Đoàn Tấn Khánh

Minh Thành

Nam

Tu Viện Minh Giác

BH2/R11

190.           

Hồ Phương Hà

Diệu Hằng

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH3/R20

191.           

Nguyễn Nga

Từ Ngọc

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH3/R20

192.           

Trần Thị Nhạn Scott

Diệu Hoàng

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH3/R20

193.           

Lê Thị Thời

Diệu Tâm

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH3/R20

194.           

Huỳnh Ngọc Hoa

Chúc Nhiễu

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH3/R20

195.           

Huỳnh Thị Phụng

Đồng Ngọc

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH3/R20

196.           

Anthony Trần

Huệ Giác

Nam

Tu Viện Minh Giác

BH2/R11

197.           

Trần Lâm Trúc

Nguyên Hỷ

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH1/R5

198.           

Tấn Đạt Timothy Lâm

Đồng Phú

Nam

Tu Viện Minh Giác

Dorm

199.           

Tấn Duy Kenny Lâm

Đồng Hưng

Nam

Tu Viện Minh Giác

Dorm

200.           

Tấn Dương Danny Lâm

Đồng Thạnh

Nam

Tu Viện Minh Giác

Dorm

201.           

Sophia Trương

Minh Huệ

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH3/R20

202.           

Krytal Hồng Trương

Minh Ân

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH3/R20

203.           

Đoàn Khang

Minh Long

Nam

Tu Viện Minh Giác

BH3/R20

204.           

Phạm Thị Hoa

Đồng Ngộ

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH1/R5

205.           

Lê Công Đỉnh

 

Nam

Tu Viện Minh Giác

Dorm

206.           

Lê Đình Phi

 

Nam

Tu Viện Minh Giác

Dorm

207.           

Jasmine Nhã Uyên Nguyễn

 

Nữ

Tu Viện Minh Giác

BH1/R5

208.           

Lachlan Thế Lân Nguyễn

 

Nam

Tu Viện Minh Giác

Dorm

209.           

Đào Thị Sang

Ngọc Thuận

F

Chùa Pháp Hoa

BH3/R29

210.           

Nguyễn Thị Tư

Diệu Tâm

F

Chùa Pháp Hoa

BH3/R23

211.           

Bùi Thị Thêm

Thiện Phước

F

Chùa Pháp Hoa

BH3/R23

212.           

Trần T Thúy Anh

Thiện Đài

F

Chùa Pháp Hoa

BH3/R23

213.           

Bùi Trọng Khang

Thiện Anh

M

Chùa Pháp Hoa

BH3/R23

214.           

Thái Thị Yến

Đồng Thuận Xuân

F

Chùa Pháp Hoa

BH3/R29

215.           

Lê Quang Toàn

Thiện Chơn

M

Chùa Pháp Hoa

BH2/R16

216.           

Châu Thị Thanh Tuyền

Đồng Đạo

F

Chùa Pháp Hoa

BH1/R2

217.           

Nguyễn Thị Huỳnh Chi

Đồng Ngọc

F

Chùa Pháp Hoa

BH1/R7

218.           

Nguyễn Nathan Daniel

Đồng Nghiêm

M

Chùa Pháp Hoa

BH1/R2

219.           

Nguyễn Jade Alyssa

Đồng Thanh

 

Chùa Pháp Hoa

BH1/R2

220.           

Hồ Thị Rơi

Đồng Chánh Minh

F

Chùa Pháp Hoa

Cabin A2

221.           

Hồ Thị Sương

Đồng Ngọc Minh

F

Chùa Pháp Hoa

Cabin A2

222.           

Nguyễn Thị Xuân Lang

Thanh Hương

F

Chùa Pháp Hoa

BH3/R29

223.           

Lâm Thục Hảo

 

F

Chùa Pháp Hoa

BH1/R2

224.           

Dương T Ngọc Sương

 

F

Chùa Pháp Hoa

BH1/R2

225.           

Trần Thị Kim Oanh

 

F

Chùa Pháp Hoa

BH1/R2

226.           

Bình Phan

Đồng Hoà

M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

227.           

Tiên Phan

Chân Phúc Thiện

F

Chùa Pháp Hoa

BH1/R7

228.           

Katy Phan

Thiện Hồng

F

Chùa Pháp Hoa

BH1/R7

229.           

Tony Phan

Chánh Tịnh Ý

M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

230.           

An Trần

Chân Phúc Tú

F

Chùa Pháp Hoa

BH1/R7

231.           

Toàn Trần

Chánh Tịnh Châu

M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

232.           

Vincent Nguyễn

Đồng Tâm

M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

233.           

Sara Nguyễn

 

F

Chùa Pháp Hoa

BH1/R7

234.           

Hòa Nguyễn

Đồng Giải

M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

235.           

Thuận Nguyễn

Đồng Hòa

M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

236.           

Trung Lê

Nguyên Hiếu

M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

237.           

Andrew Trần

Đồng Thông

M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

238.           

Simon Triệu

Đồng Tín

M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

239.           

Dương Nguyệt Liên

Viên Hương 

M

Chùa Pháp Hoa

BH3/R27

240.           

David Hoàng

 

M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

241.           

Steven Trang

Thiện Phúc

M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

242.           

James Hoàng

 

M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

243.           

Bành Thị Thu Thủy

 

F

Chùa Pháp Hoa

BH1/R3

244.           

Jessica Nguyễn

 

F

Chùa Pháp Hoa

BH1/R3

245.           

Phan Thị Lót

Đồng Trang

F

Chùa Pháp Hoa

BH3/R27

246.           

Lê Mỹ Phương

Đồng Hương

F

Chùa Pháp Hoa

BH1/R7

247.           

Dương Vĩnh Huệ

Đồng Bảo Tánh

M

Chùa Pháp Hoa

BH2/R16

248.           

Albert Phan

 

 M

Chùa Pháp Hoa

Dorm

249.           

Võ Thị Như

 

 F

Chùa Pháp Hoa

BH3/R23

250.           

Lê Tuấn

 

M

Chùa Pháp Hoa

HB2/R16

251.           

Nguyễn Thị Ngọc Sương

Thiện Hiền

F

Chùa Pháp Hoa

 

252.           

Võ Kevin Be

Thanh Tín

Nam

Tự Viện Pháp Bảo

BH2/R11

253.           

Nguyễn Thị Hoàng

Chúc Quyên

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R28

254.           

Nguyễn Ngọc Hồng Ân

Minh Phước

Nam

Tự Viện Pháp Bảo

BH2/R11

255.           

Lê Thị Nhớ

Lệ Tâm

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R24

256.           

Nguyễn Thị Loan

Thanh Đạo

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R28

257.           

Lưu Huệ Vân

Bạch Ngọc

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R28

258.           

Ông Tú Mai

Tịnh Kỷ

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R28

259.           

Ngô Quí Hoa

Diệu Hồng

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R28

260.           

Sầm Thị Tuyết Nga

Diệu Quyền

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R28

261.           

Võ Thị Liêm

Dung Thông

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R28

262.           

Hồ Thị Nhung (chưa sửa cert)

Diệu Thủy

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R28

263.           

Nguyễn Thị Gái

Diệu Dung

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R30

264.           

Hồ Thị Mai Vân

Chúc Mân

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R28

265.           

Nguyễn Thị Tuyết Bạch

Tâm Huệ

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R24

266.           

Trần Thị Nhị

Đồng Thích

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R30

267.           

Nguyễn Thị Đạt

Thiện Thành

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R30

268.           

Lâm Kim Loan

Chúc Hân

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R28

269.           

Lưu Văn Vinh

Minh Trường

Nam

Tự Viện Pháp Bảo

BH2/R11

270.           

Ngô Bảo Long

Hồng Hoàng

Nam

Tự Viện Pháp Bảo

BH2/R11

271.           

Ngô Đoàn Khang

Chúc Bằng

Nam

Tự Viện Pháp Bảo

Dorm

272.           

Lạc Tuấn Anh

Chúc Dưỡng

Nam

Tự Viện Pháp Bảo

BH2/R11

273.           

Võ Thị Hồng Cúc

Chân Phúc Châu

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R24

274.           

Lê Thị Kiều

Nguyên Tu

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R30

275.           

Trần Thị Phong

Thuận Ngọc

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R28

276.           

Lâm Thị Vân Thùy

Liễu Ngọc

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R24

277.           

Hồng Kathy

Thanh Đức

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R28

278.           

Hồng Kenny

Thanh Diệp

Nam

Tự Viện Pháp Bảo

Dorm

279.           

Lâm Kim Chai

 

Nam

Tự Viện Pháp Bảo

BH2/R11

280.           

Trần Thị Danh

Từ Thư

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R19

281.           

Nguyễn Thị Minh Ái

Chúc Quảng

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

BH3/R19

282.           

Trần Thị Nữ

Hiền Minh

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

Cabin L

283.           

Hà Kim Cương

Hiền Tịnh

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

Cabin L

284.           

Trần Văn Dũng

 

Nam

Tự Viện Pháp Bảo

Cabin L

285.           

Trần Việt Dylan

 

Nam

Tự Viện Pháp Bảo

Cabin L

286.           

Hồ Thị Nhung

Diệu Thủy

Nữ

Tự Viện Pháp Bảo

 

287.           

Lâm Vân Hải

Thanh Vương

 

Tự Viện Pháp Bảo

 

288.           

Đỗ Thị Vân Lang

Tâm Tuệ Hạnh

 

Tự Viện Pháp Bảo

 

289.           

Nguyễn Đăng Hồ

Quảng Sa

Nam

Chùa Trúc Lâm

BH2/R12

290.           

Trần Văn Quang

Quảng Chương

Nam

Chùa Trúc Lâm

BH2/R12

291.           

Trần Hòa

Tâm Như

Nam

Chùa Trúc Lâm

BH2/R12

292.           

Nguyễn Văn Thới Khai

Chánh Minh Siêu

Nam

Chùa Trúc Lâm

BH2/R12

293.           

Nguyễn Thái Xuân Lan

Tâm Uyên

Nữ

Chùa Trúc Lâm

BH3/R22

294.           

Đặng Thị Chi Lan

Quảng Như

Nữ

Chùa Trúc Lâm

BH3/R22

295.           

Hà Thị Thanh Mai

Diệu Bảo

Nữ

Chùa Trúc Lâm

BH3/R22

296.           

Huỳnh Thị Nguyệt

Quảng Minh

Nữ

Chùa Trúc Lâm

BH3/R22

297.           

Trần Thị Mỹ Huệ

Diệu Quang

Nữ

Chùa Trúc Lâm

BH3/R22

298.           

Nguyễn Kim Phượng

Viên Hảo

Nữ

Chùa Trúc Lâm

BH3/R22

299.           

Nguyễn Thị Mỹ Huệ

Quảng Diệu Trí

Nữ

Chùa Trúc Lâm

BH3/R22

300.           

Hà Thị Kim Trinh

Nguyên Thọ

Nữ

Chùa Trúc Lâm

BH3/R22

301.           

Nguyễn Khoa Diệu Thơ

Quảng Niệm

Nữ

Chùa Trúc Lâm

BH3/R22

302.           

Lê Thị Thu Lang

Quảng Diệu Thu

Nữ

Chùa Trúc Lâm

BH3/R22

303.           

Nguyễn Dương

Minh Tính

Nam

Chùa Diệu Âm

BH2/R16

304.           

Lê Thị Chiến

Diệu Ngọc

Nữ

Chùa Diệu Âm

BH3/R24

305.           

Lê Thị Thu Hiền

Diệu Chơn

Nữ

Chùa Diệu Âm

BH3/R24

306.           

Đặng Văn Trường

Minh Thiện

Nam

Chùa Diệu Âm

BH2/R16

307.           

Nguyễn Thị Lam

Diệu Hiền

Nữ

Chùa Diệu Âm

BH3/R24

308.           

Lê Thị Bích Liễu

Diệu Ngọc

Nữ

Chùa Diệu Âm

BH3/R24

309.           

Trần Minh Duy

Minh Tuệ

Nam

Chùa Diệu Âm

Dorm

310.           

Trần Thảo Nhi

Diệu Hiền

Nữ

Chùa Diệu Âm

BH3/R24

311.           

Lê Thị Thu Hằng

Diệu Nga

Nữ

Chùa Diệu Âm

BH3/R24

312.           

Lê Anh Khoa

Phúc Đăng

Nữ

Chùa Diệu Âm

BH3/R24

313.           

Lê Minh Tâm

Diệu Thuận

Nữ

Chùa Diệu Âm

BH3/R24

314.           

Hồ Kim Phi

Chơn Tín Huệ

Nữ

Tu Viện Từ Ân

Cabin K

 

315.           

Trịnh Lưu Hiển

Chúc Đạt

Nam

Tu Viện Từ Ân

BH2/R16

 

316.           

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

 

Nữ

Tu Viện Từ Ân

Cabin D1

 

317.           

Nguyễn Yến Nhi

 

Nữ

Tu Viện Từ Ân

Cabin D1

 

318.           

Nguyễn Thanh Phi

Đồng Nguyên

Nam

Tu Viện Từ Ân

Cabin D1

 

319.           

Nguyễn Phi Long

Đồng Thanh

Nam

Tu Viện Từ Ân

Cabin D1

 

320.           

Cao Tuấn Kiệt

Đồng Anh

Nam

Tu Viện Từ Ân

BH2/R16

 

321.           

Nguyễn Thị Kim Hiếu

Tịnh Hải Yến

Nữ

Chùa Giác Hoàng

BH3/R27

 

322.           

Phạm Văn Long

Thiện Pháp

Nam

Chùa Giác Hoàng

BH2/R12

 

323.           

Phạm Julie Kim Thảo

Từ Vân

Nữ

Chùa Giác Hoàng

BH3/R27

 

324.           

Phạm Jimmy Huy Lâm

Thiện Minh

Nam

Chùa Giác Hoàng

Dorm

 

325.           

Trần Thị Đảm

Huệ Phúc

Nữ

Chùa Giác Hoàng

BH3/R27

 

326.           

Trần Hữu Lộc

Hữu Tài

Nam

Chùa Giác Hoàng

BH2/R12

 

327.           

Phạm Thị Miên

Hữu Hiền

Nữ

Chùa Giác Hoàng

BH3/R27

 

328.           

Ngô Thị Phúng

Nguyên Hằng

Nữ

Chùa Giác Hoàng

BH3/R27

 

329.           

Trần Vĩnh Chinh

Nguyên Tường

Nam

Chùa Giác Hoàng

BH2/R12

 

330.           

Lê Thanh Xuân

Trí Lạc

Nam

Chùa Giác Hoàng

BH2/R12

 

331.           

Lê Thị Hường

Huệ Hương

Nữ

Chùa Giác Hoàng

BH3/R27

 

332.           

Lê Thanh Tuất

Trí Thành

Nam

Chùa Giác Hoàng

BH2/R12

 

333.           

Võ Thị Lệ

Đồng Thể

Nữ

Chùa Giác Hoàng

BH3/R27

 

334.           

Dương Thị Bé

Như Cao

Nữ

Chùa Giác Hoàng

BH3/R27

 

335.           

Võ Trí Tâm (Jonathan Vo)

 

Nam

Chùa Giác Hoàng

Dorm

 

336.           

Nguyễn Thị Xuân

Hữu Thu

Nữ

Chùa Giác Hoàng

BH3/R27

 

337.           

Nguyễn Mót

Hữu Pháp

Nam

Chùa Giác Hoàng

BH2/R12

 

338.           

Trần Huy Hoàng

Hữu Vương

Nam

Chùa Giác Hoàng

Dorm

 

339.           

Trần Huy Hùng

Hữu Lực

Nam

Chùa Giác Hoàng

Dorm

 

340.           

Đặng Thị Kim Chi

Bảo Diệu Ngọc

Nữ

Chùa Bảo Vương

Cabin K

 

341.           

Lương Ngọc Tốt

Bảo Minh Toàn

Nam

Chùa Bảo Vương

BH2/R15

 

342.           

Trần Thị Trang

Nhuận Thùy

Nữ

Chùa Bảo Vương

Cabin K

 

343.           

Nguyễn Thị Thái

Bảo Diệu Hòa

Nữ

Chùa Bảo Vương

Cabin K

 

344.           

Dương Mỹ Lệ

 

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

345.           

Nguyễn Văn Đại

 

Nam

NPĐ An Lạc Hạnh

BH2/R15

 

346.           

Nguyễn Minh Trí

 

Nam

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

347.           

Nguyễn Như Ý

 

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

348.           

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Quảng Giang

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

349.           

Lê Thi Quyên

Nguyên Nhật Phúc

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

350.           

Trần Thị Thảo

 

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

351.           

Huỳnh Khánh Quỳnh

 

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

352.           

Lê Thị Như Ý

Không Như

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

353.           

Nguyễn Văn Thải

 

Nam

NPĐ An Lạc Hạnh

BH2/R15

 

354.           

Nguyễn Thi Hà

 

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

355.           

Nguyễn Thi Lợi

Nguyên Nhật Tịnh

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

356.           

Nguyễn Calvin

Quảng Tuệ Lộc

Nam

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

357.           

Nguyễn Cao Huy

Quảng Hiếu

Nam

NPĐ An Lạc Hạnh

BH2/R15

 

358.           

Phạm Liên Phương

 

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

359.           

Nguyễn Cao Khánh Linh

Diệu Anh

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R1

 

360.           

Phạm Lương Minh Sáng

 

 

NPĐ An Lạc Hạnh

 

 

361.           

Thân Trọng Cẩm Đài

Nguyên Liên

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH1/R5

 

362.           

Nguyễn Thị Nhuận          

Nguyên Nhật Tú

Nữ

NPĐ An Lạc Hạnh

BH3/R17

 

363.           

Lư Thị Tuyết Hậu

Tâm Đắc

Nữ

Chùa Minh Giác

BH3/R18

 

364.           

Hà Tố Hà

Đồng Ấn

Nữ

Chùa Minh Giác

Cabin B1

 

365.           

Trần Ngọc Ngân

Hạnh Kim

Nữ

Chùa Huệ Quang

BH1/R3

 

366.           

Trần Đức Huy

Tuệ Hoàng

Nam

Chùa Huệ Quang

BH2/R16

 

367.           

Trần Khánh Như

Hạnh Ngọc

Nữ

Chùa Huệ Quang

BH1/R3

 

368.           

Trần Nhã Trúc

Hạnh Liễu

Nữ

Chùa Huệ Quang

BH1/R3

 

369.           

Trần Gia nghiêm

Tuệ Đức

Nam

Chùa Huệ Quang

Dorm

 

370.           

Nguyễn Kiều Diễm

Vân Chơn

Nữ

Chùa Huệ Quang

BH3/R19

 

371.           

Nguyễn Hạ Vy

Vân Độ

Nữ

Chùa Huệ Quang

BH3/R19

 

372.           

Nguyễn Đức Kenny

Long Anh

Nam

Chùa Huệ Quang

BH3/R19

 

373.           

Huỳnh Chánh Đức

Pháp Nghĩa

Nam

Chùa Huệ Quang

BH2/R16

 

374.           

Phan Thị Hường

Khánh Hương

Nữ

Chùa Huệ Quang

BH1/R3

 

375.           

Nguyễn Khánh Hùng

Chánh Thiện Kiến

Nam

Chùa Huệ Quang

BH2/R16

 

376.           

Trương N.Hoàng Khánh Tiên

Giác Quý

Nữ

Chùa Pháp Quang

Cottage

 

377.           

Trương Mai Hoàng Mai Tiên

Huệ Nga

Nữ

Chùa Pháp Quang

Cottage

 

378.           

Trần Thị Thu Nguyệt

Quảng Oánh

Nữ

Chùa Huyền Quang

BH3/R27

 

379.           

Trần Minh Hoàng

Quảng Đệ

Nam

Chùa Huyền Quang

Dorm

 

380.           

Trương Ngọc Sang

Quảng Thành

Nữ

Chùa Huyền Quang

Cabin I

 

381.           

Trương thị  Quý Hợp

Quảng Hòa

Nữ

Chùa Huyền Quang

Cabin I

 

382.           

Phan Thị Diệu Hiền

Thiện Niệm

Nữ

Chùa Huyền Quang

Cabin I

 

383.           

Phan Tiến  Dũng

 

Nam

Chùa Huyền Quang

BH2/R14

 

384.           

Phan Diệu Lily

Đăng Huệ

Nữ

Chùa Huyền Quang

Cabin I

 

385.           

Phan Tiến Tony

Thiện An

Nam

Chùa Huyền Quang

BH2/R14

           

 

1. Tu Viện Quảng Đức - VIC: 95 + 7 = 102
2. Chùa Quan Âm - SA: 5
3. Chùa Hưng Long - SYD: 8  
4. Chùa Thiên Bình  -VIC: 9
5. Tu Viện Nguyên Thiều - SYD : 2
6. Tu Viện Vạn Hạnh - CANBERRA: 15
7. Chùa Giác Nhiên - NZL: 7
8. Chùa Bảo Minh - VIC: 31 + 1 = 32
9. Thiền Viện Minh Quang - SYD: 7
10. Tu Viện Minh Giác- SYD: 22
11. Chùa Pháp Hoa - SA:  42
12. Chùa Pháp Bảo - SYD: 35 + 2 = 37
13. Chùa Trúc Lâm -SYD: 14
14. Chùa Diệu Âm - VIC: 11
15. Chùa Bảo Vương - VIC: 4
16. Chùa Huệ Quang - VIC: 11
18. Chùa Giác Hoàng - VIC: 19
20. Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh - VIC: 18 – 3 (cancel) + 1 = 16
22. Chùa Minh Giác - SYD: 2
23. Tu Viện Từ Ân - VIC: 7
24. Chùa Huyền Quang - SYD: 8
25. Chùa Pháp Quang - QLD: 2

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

Danh Sách Chư Tăng Ni & Phật tử
làm công quả ngày 29-12-2011
(Chuẩn bị lễ khai mạc)
 

1           

Pháp danh

Công việc phụ trácg

Đơn vị

2           

 

 

 

3           

TT Nguyên Tạng

Tổng quát

Tu Viện Quảng Đức

4           

ĐĐ Viên Tịnh

Phòng trai đường

Tu Viện Quảng Đức

5           

ĐĐ Nhuận Chơn

Lớp học

Tu Viện Quảng Đức

6           

ĐĐ Đồng Thanh

Hội Trường

Tu Viện Quảng Đức

7           

SC Nguyên Khai

Nhà bếp

Tu Viện Quảng Đức

8           

SC Thể Viên

Hội trường

Tu Viện Quảng Đức

9           

Nguyên Như

Nhà bếp

Tu Viện Quảng Đức

10        

Thanh Phi

Hội trường

Tu Viện Quảng Đức

11        

Nguyên Nhật Chơn

Hội trường

Tu Viện Quảng Đức

12        

Giác Thiện Duyên HLan

Dán danh sách room

Tu Viện Quảng Đức

13        

Thiện Lý

Tài xế xe truck

Tu Viện Quảng Đức

14        

Tâm Trí

Tài xế xe van

Tu Viện Quảng Đức

15        

Trung Diệp

Tài xế xe truck

Tu Viện Quảng Đức

16        

Steve Nguyên Thiện Bảo

Lớp học

Tu Viện Quảng Đức

17        

Nguyên Thiện Hạnh

Hội trường

Tu Viện Quảng Đức

18        

Trung Trực

Phòng trai đường

Tu Viện Quảng Đức

19        

Nhị Hưng

Phòng trai đường

Tu Viện Quảng Đức

20        

Thành Tiến

Phòng trai đường

Tu Viện Quảng Đức

21        

Xuân Hiền

Hội trường

Tu Viện Quảng Đức

22        

Ngô Thơm

Treo Băng rôn & cờ

Tu Viện Quảng Đức

23        

Quốc Phong

Treo Băng rôn & cờ

Tu Viện Quảng Đức

24        

Nguyên Tâm Thiều Đức

Âm thanh ánh sáng

Tu Viện Quảng Đức

25        

Thiện Hưng

Âm thanh ánh sáng

Tu Viện Quảng Đức

26        

Công Đạo

Âm thanh ánh sáng

Tu Viện Quảng Đức

27        

Trí Ngộ

Treo Băng rôn & cờ

Chùa Bảo Minh

28        

Thiện Trường

Treo Băng rôn & cờ

Chùa Bảo Minh

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL
Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 11
Tổ chức tại vùng Kyneton, tiểu bang Victoria

(Từ ngày 30-12-2011 đến ngày 03-01-2012)

 

Quý Phật tử
công quả trong khóa tu học

(Không vào lớp học)

Stt

Pháp danh

 

Đơn vị tự viên

1      

Tâm Quang

 

Tu Viện Quảng Đức

2      

Diệu Hiền

 

Tu Viện Quảng Đức

3      

Thục Hà

 

Tu Viện Quảng Đức

4      

Nguyên Giác

 

Tu Viện Quảng Đức

5      

Lệ Phước

 

Tu Viện Quảng Đức

6      

Đồng Túy

 

Tu Viện Quảng Đức

7      

Trung Trực Thiện Chánh

 

Tu Viện Quảng Đức

8      

Diệu Hường

 

Tu Viện Quảng Đức

9      

Công Đạo

 

Tu Viện Quảng Đức

10  

Mai Liên

 

Tu Viện Quảng Đức

11  

Công Lý

 

Tu Viện Quảng Đức

12  

Minh Đăng

 

Tu Viện Quảng Đức

13  

Tâm Từ

 

Tu Viện Quảng Đức

14  

Diệu Thủy

 

Tu Viện Quảng Đức

15  

Trung Diệp

 

Tu Viện Quảng Đức

16  

Xuân Thơm

 

Tu Viện Quảng Đức

17  

Nhã An

 

Tu Viện Quảng Đức

18  

Michael Tang

 

Tu Viện Quảng Đức

19  

Huệ Tấn

 

Tu Viện Quảng Đức

20  

Quảng Minh

 

Tu Viện Quảng Đức

21  

Thiện Hải

 

Tu Viện Quảng Đức

22  

Nguyên Dũng

 

Tu Viện Quảng Đức

23  

Nguyên Hỷ

 

Tu Viện Quảng Đức

24  

Thiện Lý

 

Tu Viện Quảng Đức

25  

Thiện Kim

 

Tu Viện Quảng Đức

26  

Hoa Nhân

 

Tu Viện Quảng Đức

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13/05/2015(Xem: 8626)
Những bức hình ám ảnh cho thấy thế giới đang trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ
24/04/2015(Xem: 11207)
" Phật về mở cửa vô minh Khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh Phật về cho đất thêm lành Cho cây thêm nhụy, cho cành trổ bông." Nhờ Phật lực gia hộ, nhờ năng lực chú nguyện của chư Tăng và sự ủng hộ của Phật tử xa gần, Chùa Hội PhướC tọa lạc tại địa chỉ : 8624 Zuni Rd SE, Albuquerque, NM 87108 đã được Tiểu Bang và Liên Bang cấp giấy phép Nonprofit. Chùa được Thành Phố chính thức cấp giấy phép xây dựng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh và các khóa tu học Phật Pháp. Hòa trong không khí hân hoan của người con Phật, Bổn tự sẽ long trong tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2559 vào Chủ Nhật ngày 24 tháng 05 năm 2015: Dưới sự chứng minh và chủ lễ của HT Thích Nguyên Trực, HT Thích Nguyên Trí, HT Thích Nhuận Hải cùng chư tôn đức Tăng Ni, quý Cư Sĩ Phật tử Thành Viên GHPGVNTNHK với chương trình như sau:
08/04/2015(Xem: 6705)
Ngày 2-4-2015, một lễ tưởng niệm lớn đã diễn ra trên núi Koya ở tỉnh Wakayama để đánh dấu 1,200 năm khánh thành một học viện được thành lập bởi Kukai (774-835), nhà sư sáng lập Phật phái Koyasan Shingonshu (Chơn Ngôn tông). Sau khi viên tịch ngài được tôn xưng là Kobo Đại sư. Một lễ mừng sự hoàn thành cổng Chumon, vốn được xây dựng lại lần đầu tiên trong 172 năm, cũng đã được tổ chức tại chùa Kongobuji, trụ sở của phái Koyasan Shingonshu tọa lạc trên núi này. Chùa lên kế hoạch tổ chức các sự kiện kỷ niệm cho đến ngày 21-5 và các bảo vật văn hóa tại chùa sẽ được trưng bày trước công chúng.
08/04/2015(Xem: 4943)
Ngày 2-4-2015, một lễ tưởng niệm lớn đã diễn ra trên núi Koya ở tỉnh Wakayama để đánh dấu 1,200 năm khánh thành một học viện được thành lập bởi Kukai (774-835), nhà sư sáng lập Phật phái Koyasan Shingonshu (Chơn Ngôn tông). Sau khi viên tịch ngài được tôn xưng là Kobo Đại sư. Một lễ mừng sự hoàn thành cổng Chumon, vốn được xây dựng lại lần đầu tiên trong 172 năm, cũng đã được tổ chức tại chùa Kongobuji, trụ sở của phái Koyasan Shingonshu tọa lạc trên núi này. Chùa lên kế hoạch tổ chức các sự kiện kỷ niệm cho đến ngày 21-5 và các bảo vật văn hóa tại chùa sẽ được trưng bày trước công chúng.
26/03/2015(Xem: 8891)
Khẩn bạch Tang Lễ Đại Đức Nhuận Thư, trụ trì chùa Từ Nghiêm
21/03/2015(Xem: 7693)
Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Từ Bi nhằm tôn vinh Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã cống hiến suốt đời mình truyền bá thông điệp hòa bình, lòng nhân ái và từ bi phổ quát trên toàn thế giới. Hòa thượng Lama Tenzin Dhonden, Sứ giả Hòa bình của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 và người sáng lập tổ chứcNhững Người bạn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, phối hợp cùng với trường đại học Univeristy of California, Irvine vàTrung tâm Sống Hòa bình sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Từ bi và lễ kỷ niệm sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 lần thứ 80.
21/03/2015(Xem: 9804)
Úc đã thay đổi nhiều mặt kể từ khi ông Malcolm Fraser trở thành thủ tướng thứ 22 của quốc gia này, trong thời gian lãnh đạo của ông, 7 năm 4 tháng (11/11/1975 đến 11/03/1983) với chính sách đa văn hóa, bao dung, bình đẳng và nhân đạo, có khoảng 56.000 thuyền nhân VN được nhận vào Úc và dần dần đã trở thành một cộng đồng sắc tộc lên đến 300 ngàn người như ngày nay.
18/03/2015(Xem: 5793)
Chiêm bái Xá Lợi tại Docklands, Melbourne (27-29/3/2015)
17/02/2015(Xem: 5217)
“Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của người Úc gốc Việt” có bốn mục đích: 1. Cảm ơn: Người Úc gốc Việt cảm ơn nước Úc vì 40 năm định cư tại Úc. 2. Mừng vui: Người Úc gốc Việt mừng vui vì an cư lạc nghiệp tại Úc bằng việc tham dựDRINKING WATER, WE REMEMBER ITS SOURCE’ Thank You Australia: 40 years of the Vietnamese in Australia It is 40 years since 1975, which started wave after wave of Vietnamese asylum seekers, via UNHR-refugee camps, to come to Australia. From 1975 to 2015, a miracle has happened: they have become happy and successful Australian Vietnamese. Thank You, Australia for such a miracle coming into being in this lucky country. The Australian Vietnamese are celebrating their 40th anniversary of settlement in Australia. They would like to symbolise the gratitude with contributions for the Royal Children’s Hospital on the Good Friday 2015. And they also would like to focus on new achievements for the future in Australia. Thank you Australia. Thank you. Thank yo
22/01/2015(Xem: 6826)
NEPAL: Nâng cấp phi trường Đức Phật Cồ Đàm Ngày 15-1-2015, Thủ tướng Sushil Koirala của Nepal đã đặt viên đá đầu tiên cho dự án nâng cấp Phi trường Đức Phật Cồ Đàm tại Bhairahawa, cách Lâm Tì ni khoảng 20 km. Dự án nhằm chuyển phi trường nói trên thành nơi thay thế Phi trường Quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu - là phi trường quốc tế duy nhất tại quốc gia vùng Hi Mã Lạp Sơn này, vốn đã chứng kiến tình trạng tắc nghẽn giao thông nặng nề trong những năm gần đây. Giai đoạn đầu của dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2018, khi Phi trường Đức Phật Cồ Đàm đạt được khả năng phục vụ 760,000 hành khách mỗi năm. Phi trường Đức Phật Cồ Đàm mới sẽ bao gồm một đường băng 3,000 km, các vòm che mới cho nơi đỗ máy bay và đường băng, hệ thống thoát nước, các đường vào trạm nhiên liệu và hàng hóa, ranh giới phi trường mới và các cơ sở hạ tầng mới hoàn thiện.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,148,331