Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cảm niệm Phật Đản-Phật lịch 2567

31/05/202306:33(Xem: 1489)
Cảm niệm Phật Đản-Phật lịch 2567

phat dan sanh


Cảm niệm Phật Đản-Phật lịch 2567


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch đức Thế Tôn!

Từ một kiếp xa xưa, đức Thế Tôn đã phát khởi năm trăm đại nguyện, thực hành bồ tát đạo hóa độ chúng sanh[1]; và Ngài cũng đã đến nơi thế giới này với tám ngàn lần[2] để thực hành đại nguyện ấy, qua nhiều hình thức khác nhau, khi thì Ngài thị hiện với hình thức Tiểu quốc vương, Đại quốc vương, Chuyển luân Thánh vương, khi thì Ngài hiện thân Đế thích, khi thì hiện thân Phạm vương, khi thì Ngài thị hiện thân của một Trưởng giả, một Cư sĩ, một Tể tướng, khi thì Ngài hiện thân tướng của một Tỷ kheo với nếp sống Phạm hạnh, khi thì Ngài thị hiện làm vị Độc giác, bậc quán chiếu tự thân duyên khởi, khi thì thị hiện thân của các vị Bồ tát ở trong hàng Thập địa, để giáo hóa chúng sanh, với nhiều hình thức thuận nghịch để đem lại lợi ích cho đa số, an lạc cho thế giới trời người và muôn loài chúng sanh.

Và thân cuối cùng của chặng đường thực hành bồ tát đạo, từ cung trời Đâu-suất, Ngài đã ứng thân thị hiện ở nước Ca-tỳ-la-vệ, trong dòng dõi Sát-đế-lợi, phụ vương là Tịnh-phạn, mẫu hậu là Ma-da với phong thái của vị Bồ tát Nhất sinh bổ xứ, đi bảy bước trên bảy hoa sen và tuyên bố: “ Thân này là thân sau cùng, không còn thân nào nữa ở trong sinh tử và sẽ thành bậc Vô thượng giác, ngay trong đời này”.[3]

Sau khi đản sanh, đức Thế Tôn đã xuất gia tu tập, thành bậc Vô thượng giác, chuyển vận Pháp luân và đã thị hiện Niết bàn cách đây 26 thế kỷ.

Nhưng, những di ngôn pháp bảo của đức Thế Tôn trải qua bốn mươi chín năm[4] hoằng pháp lợi sanh đã được chư Tổ kết tập, biên tập, chú giải, qua các thời kỳ, tập thành Tam tạng Thánh điển, gồm Kinh, Luật và Luận.

Trong những di ngôn Pháp bảo ấy, đức Thế Tôn đã khẳng định sự có mặt của Ngài là: “Đem lại lợi ích cho đa số, đem lại an lạc cho thế giới trời người”.[5]

Và Chư Phật-Thế Tôn xuất hiện giữa cuộc đời là để: “Hàn gắn lại những gì thế gian đã bị đổ vỡ; dựng đứng lại những gì thế gian đã bị xiêu vẹo; bật ngọn đèn cho mọi người thấy; chỉ đường cho mọi người đi”.[6]

Sự thật của thế gian là nhân duyên tương tục vô thường, nhưng do chúng sanh chấp thủ vào quan điểm thường kiến, nên tạo ra những đổ vỡ cho thế gian; tạo ra những xiêu vẹo cho thế gian; tạo ra những bóng đêm cho thế gian và dẫn chúng sanh trong thế gian đi mãi ở trong đêm dài tăm tối khổ đau;

Sự thật của thế gian là nhân duyên tương tục vô thường, nhưng do chúng sanh chấp thủ vào quan điểm đoạn kiến, nên tạo ra những đổ vỡ cho thế gian; tạo ra những xiêu vẹo cho thế gian; tạo ra những bóng đêm cho thế gian và dẫn chúng sanh trong thế gian đi mãi ở trong đêm dài tăm tối tử sanh.

Buông bỏ hai chấp thủ này, thì mọi đổ vỡ của thế gian có thể hàn gắn lại được; những gì xiêu vẹo ở trong thế gian có thể dựng đứng lại được; đêm tối của thế gian có thể xóa tan đi được và mọi người có thể thấy được con đường để đi tới an lạc và hạnh phúc trong những điều kiện nhân duyên mà chính họ đang có thể.

Sự thật của thế gian là tương quan duyên khởi vô ngã, nhưng do chúng sanh chấp thủ ngã, khát ái ngã dưới nhiều góc độ sâu cạn khác nhau, nên tạo ra những đổ vỡ cho thế gian; tạo ra những xiêu vẹo cho thế gian; tạo ra những bóng đêm cho thế gian và dẫn chúng sanh trong thế gian đi mãi ở trong đêm dài tăm tối của sanh tử khổ đau.

Quán chiếu sâu xa giáo lý duyên khởi của đức Thế Tôn đã từng dạy, suốt bốn mươi chín năm, bằng nhiều phong thái và ngôn ngữ sâu cạn, rộng hẹp khác nhau, cho từng cấp độ tu học khác nhau của các hàng đệ tử ở trong các chúng hội, nhưng không ra ngoài lời khuyên dạy hàng tứ chúng đệ tử hãy sống nếp sống trung đạo, ít tham muốn, biết vừa đủ và buông bỏ tâm chấp thủ ngã, để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, bằng tất cả tâm hạnh từ bi và lòng biết ơn vô hạn.

Hễ mọi người biết buông bỏ tâm chấp thủ ngã bao nhiêu, thì mọi đổ vỡ của thế gian có thể hàn gắn lại được bấy nhiêu; những gì xiêu vẹo ở trong thế gian bao nhiêu thì có thể dựng đứng lại được bấy nhiêu; đêm tối của thế gian có thể xóa tan và mọi người có thể thấy được con đường để đi tới an lạc và hạnh phúc trong những điều kiện nhân duyên mà chính họ đang có thể.

Và hễ mọi người thực hành tâm hạnh từ bi bao nhiêu, thì giải tỏa oán kết nội thù giữa con người với con người và giữa con người với muôn loài chúng sanh được bấy nhiêu; mọi người thực hiện lòng biết ơn và  báo ơn bao nhiêu, thì phước đức nơi tự thân của chính họ lớn lên bấy nhiêu. Phước báo hữu lậu, vô lậu không mong cầu mà tự kết thành hoa trái; tai họa không cần xua đuổi mà tự tan biến thành hư vô.

Vậy, Phật đản, Phật lịch 2567, lại trở về với hành tinh trái đất của chúng ta, chúng ta là hàng Tứ chúng đệ tử của đức Thế Tôn, nguyện từ bỏ hai cực đoan chấp đoạn, chấp thường; tránh xa đời sống buông lung trong các dục; nguyện sống nếp sống thiểu dục tri túc; nguyện thực hành trung đạo; nguyện buông bỏ sự chấp thủ ngã, để có thể thực hành lợi ích bằng tất cả tâm từ bi, cùng với lòng biết ơn và bàn tay mở rộng, nhằm có thể hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ, dựng đứng lại những gì đã bị xiêu vẹo, bật ngọn đèn cho mọi người thấy và chỉ đường cho mọi người đi, để dâng lên cúng dường đức Thế Tôn, nhân ngày thị hiện đản sanh của Ngài.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.

                                                                             Nhất Tâm Kính Lễ Ngài

                                                                            Đệ tử:  Tỷ kheo Thích Thái Hòa

 

 

 [1] Bi Hoa Kinh, 6, 7, Đại Chính 3; Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi Kinh 5, Đại Chính 3.

[2] Phạm Võng Giới Kinh, Đại Chính 24.

[3] Phật Bản Hạnh Tập Kinh 7, tr687a, Đại Chính 3.

[4] Tư liệu Phật giáo Nam truyền 45 năm.

[5] Tạp A Hàm Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh.

[6] Mahāpadāna-Suttanta – Đại Bản Kinh, Trường Bộ Kinh III.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/06/2023(Xem: 468)
Trong các thời khóa Khai Kinh của hệ Bắc truyền đều có tụng 4 câu kệ này, của Hoàng Đế Võ Tắc Thiên (Võ Hậu), suốt hơn ngàn năm nay vẫn chưa có ai làm bài tán thán “Khai Kinh” nào tuyệt diệu hơn: “Phật Pháp cao siêu rất nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Nay con nghe thấy chuyên trì tụng Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu”
10/06/2023(Xem: 852)
Sáng ngày 20 tháng Tư âm lịch (07/6/2023), sau nghi lễ Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức hòa cùng không khí trang nghiêm với các tự viện khắp đất nước, môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã tổ chức Lễ cung nghinh Xá lợi Cố Thượng toạ trụ trì Thích Chơn Thành, huý Tâm Chí, hiệu Tịnh Hạnh nhập ngôi Bảo Tháp mới hoàn tất xây dựng an trí ngoài sân trước bên phải ngôi Chánh điện của chùa.
09/06/2023(Xem: 866)
Quốc lễ Vesak PL.2567 – DL.2023, đại lễ kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca, người sáng lập đạo Phật: ngày Phật Đản sinh, ngày Phật Thành đạo và ngày Phật nhập Niết bàn, Hiệp hội Thanh niên Phật tử Indonesia (YBA) đã tổ chức một loạt các sự kiện cho công chúng thưởng lãm, nhằm nâng cao nhận thức về các gia trị phổ quát của đạo Phật và thúc đẩy sự hài hòa trong đa dạng xã hội.
08/06/2023(Xem: 755)
7 bước của đức Phật sơ sinh có ý nghĩa như vầy: Trong quá khứ có vô lượng chư phật ra đời được ghi trong kinh điển trải qua các a tăng kỳ. Gần đây của Kiếp Hiện Tại lần lượt đã có 6 vị phật ra đời, đó là: Đức Phật Tỳ Bà Thi Đức Phật Thích Khí Đức Phật Tỳ Xá Đức Phật Ca La Tôn Đại Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Đức Phật Ca Diếp
08/06/2023(Xem: 643)
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Mùa Phật đản, trong tâm tình tri ân đức Phật giáng trần cùng với tâm nguyện hộ trì chư Tôn đức Tăng già, các bậc tôn đức tu hành nơi xứ Phật, vào sáng hôm qua ngày 6. 06 2023 chúng con, chúng tôi đã thực hiện viên mãn một buổi cúng dường chư Tăng các truyền thống Phật giáo tại Bangladesh Monastery thuộc khu vực Bồ Đề Đạo Tràng Bodhgaya India với sự bảo trợ của chư tôn đức Ni và chư Phật tử 4 phương... Xin tường trình cùng chư vị một vài hình ảnh của buổi cúng dường International Maha Sangha, chư Tăng India, Tibet, Lào, Miến, Thái, Bangladesh, Campuchia, VN.(Chư Tăng thâm niên thọ nhận phong bì 1000INR kèm với 1 phần quà).
08/06/2023(Xem: 797)
Hơn 3.000 Tăng Ni, Phật tử tỉnh Khánh Hòa tham dự Đại lễ tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân do Hội đồng Trị sự kết hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại chùa Long Sơn (TP.Nha Trang).
08/06/2023(Xem: 12188)
Lễ Phật Đản PL 2567 (2023) tại Chùa Pháp Vân, Toronto, Canada
06/06/2023(Xem: 1549)
Có câu “ Đời chỉ là một trường xuân mộng “ Thức tỉnh ai ơi đừng mơ giữa ban ngày Công hầu khanh tướng …chết cũng trắng tay Có gì phải lưu luyến, để lúc ra đi thanh thản !
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567