Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Phật Đản 2644 tại Tu Viện Quảng Đức (Chủ Nhật 7/6/2020)

29/05/202019:17(Xem: 3394)
Lễ Phật Đản 2644 tại Tu Viện Quảng Đức (Chủ Nhật 7/6/2020)

 


Hai nghìn năm kinh sử truyền ghi

Một sáng tháng Tư đẹp diệu kỳ

Khắp cõi nhơn thiên bừng tỏ rạng

Đón mừng Phật đản, đấng Từ bi.


Lễ Phật Đản lần thứ 2644 của Đức Thế Tôn lại về trong bối cảnh thế giới đang giữa mùa dịch Corona Virus, thế giới đang bị khủng hoảng, mọi người phải sống xa cách này, tiểu bang Victoria, dù đã nới lỏng luật cách ly, nhưng chỉ cho phép 20 tín đồ được phép về nhà thờ, về chùa sinh hoạt tu học.

Do vậy, hôm nay, Chủ nhật, ngày 16 tháng tư nhuần âm lịch năm Canh Tý, nhằm ngày 07 tháng 06 năm 2020, Tu Viện Quảng Đức tại thành phố Melbourne, quốc gia Úc Đại Lợi, long trọng cử hành Lễ Phật Đản lần thứ 2644 trong khiêm tốn, theo chương trình như sau:

-  Lễ Cầu Siêu (tại Chánh Điện)
Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm hội trường

Lễ chào Cờ Úc, Việt, Phật Giáo và một phút nhập từ bi quán

Tuyên bố lý do và giới thệu Chư Tôn Đức tham dự

Tuyên đọcThông Bạch Phật Đản 2642

-  Lời Đạo Từ của Thượng Tọa Chứng Minh

Nghi thức tụng Kinh Phật Đản

Lễ mộc dục Đức Thế Tôn 

-Cúng Thí thực Cô Hồn & hoàn mãn 

Có 20 Phật tử về tham dự lễ đúng theo lệnh cách ly của chính phủ tiểu bang Victoria, sau lễ chính thức từng nhóm 20 đệ tử vào tắm Phật, và số Phật tử còn tham dự lễ qua hệ thống trực tuyến Livestream trên Facebook Trang Nhà Quảng Đức.  Kính chúc liệt quý vị một mùa Phật Đản an lành trong ánh hào quang của chư Phật. 

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 


Le Phat Dan 2644-tv quang duc (1)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (2)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (3)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (4)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (5)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (6)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (7)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (8)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (9)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (10)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (11)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (12)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (13)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (14)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (15)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (16)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (17)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (18)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (19)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (20)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (21)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (22)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (23)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (24)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (25)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (26)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (27)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (28)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (29)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (30)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (31)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (32)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (33)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (34)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (35)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (36)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (37)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (38)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (39)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (41)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (43)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (45)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (46)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (47)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (48)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (49)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (50)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (52)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (53)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (54)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (55)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (56)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (58)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (60)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (61)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (62)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (63)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (64)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (65)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (66)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (67)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (68)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (69)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (70)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (71)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (72)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (73)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (74)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (75)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (76)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (77)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (78)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (79)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (80)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (81)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (82)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (83)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (84)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (85)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (87)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (88)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (89)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (90)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (91)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (92)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (94)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (95)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (96)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (97)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (98)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (99)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (100)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (101)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (102)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (103)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (104)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (105)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (106)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (108)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (109)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (110)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (111)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (112)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (115)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (116)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (117)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (118)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (119)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (120)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (121)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (122)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (123)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (124)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (125)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (126)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (127)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (128)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (129)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (130)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (131)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (132)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (134)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (135)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (136)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (137)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (138)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (139)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (140)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (141)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (142)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (143)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (144)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (145)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (146)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (147)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (150)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (172)
Le Phat Dan 2644-tv quang duc (151)
Le Phat Dan 2644-tv quang duc (153)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (154)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (155)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (156)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (157)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (158)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (159)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (160)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (161)
Le Phat Dan 2644-tv quang duc (165)

Le Phat Dan 2644-tv quang duc (166)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (162)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (163)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (164)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (168)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (169)


***


 
hoa_sen


Phương Danh
Quý Phật Tử
Cúng Dường

Lễ Phật Đản 2644 (Tây lịch 2020)

1. Tuyết Lalor-Quang Lãnh:10 bao gạo Mali Rice Tháiland, 5 bao nếp Thái, 5 bao đường và 5 thùng dầu.
2. Nguyên Nhật Trân Như Mai: $200
3. Loan -Tỷ: $500-
4. Thanh Phi: $200-
5. Vân-Vinh: $500
6. Diệu Trí (Bình Phương): $500
7. Quảng Diệu Trí: $300
8. Nguyên Quảng Thịnh ( Phượng Lai): $200
9. Diệu Hiền: $200
10. Mai Phát: $100-
11. Dì Mười Ngọc Hoa: $200-

(xem tiếp danh sách)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 72723)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
31/12/202020:05(Xem: 603)
Chùa Hạnh Nghiêm là nơi trú xứ tu học yên bình của chư Ni trẻ, nằm biệt lập khiêm nhường bên trong khuôn viên rộng lớn, trong đó còn có chùa Trí Nghiêm dành riêng cho chư Tăng như một chỗ dựa tinh thần to lớn và che chở, dìu bước nhau trên bước đường tu học ( ảnh 1, và ảnh chánh điện chùa Hạnh Nghiêm ).
23/07/202011:47(Xem: 1170)
Đầu tháng 5.2020 dịch Covid-19 giảm dần từ một ngàn ca nhiễm mỗi ngày chỉ còn vài trăm rồi vài chục, chính quyền Thụy Sĩ ký sắc lệnh ngày 28.5.2020 mở cửa cách ly, mọi người và mọi tổ chức, nhất là tôn giáo được phép sinh hoạt cho tới 300 người bắt đầu từ 6.6.2020, nhưng vẫn sử dụng những biện pháp ngăn ngừa: Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, và sát khuẩn. Đặc biệt nữa chùa phải ghi danh, số phon, địa chỉ người tham dự, phòng khi phát hiện sự lây nhiễm sẽ khoanh vùng người liên hệ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm như bị tù lâu ngày được lệnh ân xá!
12/06/202019:58(Xem: 1737)
Từ đầu năm 2020 dịch Corona bùng phát khắp thế giới, một loại dịch nguy hiểm chết người, dễ lây lan, không thuốc chữa. Đã có vô số người chết và nhiễm bịnh. Con số kể ra thật chóng mặt, đau lòng. Chỉ riêng Thụy Sĩ thôi, nước nhỏ, dân số 10 triệu người, mà hằng ngày cả ngàn ca nhiễm, hằng trăm người chết. Chao ôi, cứ đà này là hết dân số!
06/06/202017:18(Xem: 1695)
Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2644 tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc, thứ Bảy 06-06-2020. Trụ trì Thượng Toạ Thích Viên Trí
12/05/202010:21(Xem: 1418)
Thay mặt cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tôi hy vọng các cộng đồng Phật giáo khắp nơi trên thế giới, và tất cả những người quan sát, trọn hưởng kỷ niệm Ngày Quốc tế lễ Vesak PL. 2564 (2020) vô lượng phúc đức cát tường và hạnh phúc.
10/05/202018:53(Xem: 1235)
Cuộc khủng hoảng hiện nay, là thời điểm thích hợp để chúng ta suy ngẫm lại lời dạy quý báu của Đức Phật, đây có thể là ánh quang minh từ bi, trí tuệ, hùng lực, tự do, bình đẳng soi đường dẫn bước cho một thế giới đang tìm kiếm hòa bình, hòa hợp và bền vững.
10/05/202013:14(Xem: 1066)
Khi ngày Phật Đản chưa qua hết niềm hân hoan của những người con Phật, hướng tâm thành của mình trong nhiều hạn chế của mùa dịch covid-19, thì đón nhận tin vui từ chỉ thị của chính phủ và Ban tôn giáo chính phủ mở rộng các hoạt động tôn giáo. Trong hoàn cảnh nào Phật giáo vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, sánh bước qua từng nhịp vui, buồn với muôn thuở. Do đó niềm hân hoan vẫn còn nguyên vẹn trong muôn vạn trái tim luôn mang nặng trên vai hai trách nhiệm Dân Tộc – Đạo pháp.