Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Phật Đản 2644 tại Tu Viện Quảng Đức (Chủ Nhật 7/6/2020)

29/05/202019:17(Xem: 7030)
Lễ Phật Đản 2644 tại Tu Viện Quảng Đức (Chủ Nhật 7/6/2020)

 


Hai nghìn năm kinh sử truyền ghi

Một sáng tháng Tư đẹp diệu kỳ

Khắp cõi nhơn thiên bừng tỏ rạng

Đón mừng Phật đản, đấng Từ bi.


Lễ Phật Đản lần thứ 2644 của Đức Thế Tôn lại về trong bối cảnh thế giới đang giữa mùa dịch Corona Virus, thế giới đang bị khủng hoảng, mọi người phải sống xa cách này, tiểu bang Victoria, dù đã nới lỏng luật cách ly, nhưng chỉ cho phép 20 tín đồ được phép về nhà thờ, về chùa sinh hoạt tu học.

Do vậy, hôm nay, Chủ nhật, ngày 16 tháng tư nhuần âm lịch năm Canh Tý, nhằm ngày 07 tháng 06 năm 2020, Tu Viện Quảng Đức tại thành phố Melbourne, quốc gia Úc Đại Lợi, long trọng cử hành Lễ Phật Đản lần thứ 2644 trong khiêm tốn, theo chương trình như sau:

-  Lễ Cầu Siêu (tại Chánh Điện)
Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm hội trường

Lễ chào Cờ Úc, Việt, Phật Giáo và một phút nhập từ bi quán

Tuyên bố lý do và giới thệu Chư Tôn Đức tham dự

Tuyên đọcThông Bạch Phật Đản 2642

-  Lời Đạo Từ của Thượng Tọa Chứng Minh

Nghi thức tụng Kinh Phật Đản

Lễ mộc dục Đức Thế Tôn 

-Cúng Thí thực Cô Hồn & hoàn mãn 

Có 20 Phật tử về tham dự lễ đúng theo lệnh cách ly của chính phủ tiểu bang Victoria, sau lễ chính thức từng nhóm 20 đệ tử vào tắm Phật, và số Phật tử còn tham dự lễ qua hệ thống trực tuyến Livestream trên Facebook Trang Nhà Quảng Đức.  Kính chúc liệt quý vị một mùa Phật Đản an lành trong ánh hào quang của chư Phật. 

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 


Le Phat Dan 2644-tv quang duc (1)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (2)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (3)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (4)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (5)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (6)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (7)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (8)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (9)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (10)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (11)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (12)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (13)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (14)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (15)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (16)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (17)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (18)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (19)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (20)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (21)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (22)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (23)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (24)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (25)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (26)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (27)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (28)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (29)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (30)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (31)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (32)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (33)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (34)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (35)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (36)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (37)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (38)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (39)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (41)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (43)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (45)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (46)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (47)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (48)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (49)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (50)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (52)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (53)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (54)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (55)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (56)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (58)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (60)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (61)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (62)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (63)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (64)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (65)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (66)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (67)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (68)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (69)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (70)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (71)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (72)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (73)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (74)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (75)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (76)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (77)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (78)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (79)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (80)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (81)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (82)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (83)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (84)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (85)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (87)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (88)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (89)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (90)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (91)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (92)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (94)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (95)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (96)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (97)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (98)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (99)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (100)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (101)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (102)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (103)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (104)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (105)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (106)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (108)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (109)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (110)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (111)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (112)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (115)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (116)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (117)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (118)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (119)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (120)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (121)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (122)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (123)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (124)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (125)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (126)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (127)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (128)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (129)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (130)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (131)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (132)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (134)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (135)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (136)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (137)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (138)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (139)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (140)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (141)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (142)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (143)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (144)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (145)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (146)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (147)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (150)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (172)
Le Phat Dan 2644-tv quang duc (151)
Le Phat Dan 2644-tv quang duc (153)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (154)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (155)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (156)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (157)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (158)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (159)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (160)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (161)
Le Phat Dan 2644-tv quang duc (165)

Le Phat Dan 2644-tv quang duc (166)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (162)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (163)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (164)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (168)Le Phat Dan 2644-tv quang duc (169)


***


 
hoa_sen


Phương Danh
Quý Phật Tử
Cúng Dường

Lễ Phật Đản 2644 (Tây lịch 2020)

1. Tuyết Lalor-Quang Lãnh:10 bao gạo Mali Rice Tháiland, 5 bao nếp Thái, 5 bao đường và 5 thùng dầu.
2. Nguyên Nhật Trân Như Mai: $200
3. Loan -Tỷ: $500-
4. Thanh Phi: $200-
5. Vân-Vinh: $500
6. Diệu Trí (Bình Phương): $500
7. Quảng Diệu Trí: $300
8. Nguyên Quảng Thịnh ( Phượng Lai): $200
9. Diệu Hiền: $200
10. Mai Phát: $100-
11. Dì Mười Ngọc Hoa: $200-

(xem tiếp danh sách)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,485,062