Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Phật Đản 2643 tại Ấn Tôn Thiền Đường, San Jose

28/05/201909:03(Xem: 2349)
Lễ Phật Đản 2643 tại Ấn Tôn Thiền Đường, San Jose

ẤN TÔN THIỀN ĐƯỜNG, SAN JOSE, HOA KỲ

TỔ CHỨC LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2563

 

          Vào chiều ngày 25/5/2019, Ấn Tôn Thiền Đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, miền Bắc California đã trang nghiêm tổ chức Lễ Phật Đản - Phật lịch 2563 tại hội trường James Lick High School, San Jose.

          Chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm dự lễ có: HT. Thích Định Quang, TK. Thích Ngộ Thông (chùa Liễu Quán, San Jose); TT. Thích Minh Thiện, TT. Thích Phổ Hòa (chùa Tuệ Viên, San Jose); TT. Thích Giải Minh (chùa Nhật Quang, Sacramento); TK. Thích Pháp Hạnh, TK. Thích Quảng Ân (Ấn Tôn Thiền Đường, San Jose); Ni sư Thích Nữ Tịnh Hòa, TKN. Thích Nữ Hạnh Tánh, TKN. Thích Nữ Hương Thủy (chùa Liên Hoa, San Jose); TKN. Thích Nữ Hạnh Trì (tịnh thất Hòa Bình, Fremont); chư TKN. Thích Nữ Tịnh Thuận, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Kiều Nguyện và Thích Nữ Kiều Thảo (chùa Phước Thiện, Sacramento); cùng đông đảo đồng hương, thiện nam tín nữ Phật tử xa gần đến thành tâm kính lễ.

          Chương trình buổi Lễ như sau:

          03:00 PM    Thuyết pháp Ý nghĩa ngày Đản Sanh

                             (TT. Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Tuệ Viên)

                             Lễ quy y

          04:00 PM    Cung thỉnh chư Tôn đức và khách quý quang lâm lễ đài

                             Múa lân mừng Phật Đản

                             Giới thiệu chương trình

                             Giới thiệu thành phần tham dự

                             Chào cờ. Phút nhập từ bi quán.

Phát biểu chúc mừng và trao bằng tưởng lục của chính quyền Quận hạt Santa Clara cho Ấn Tôn Thiền Đường.

                             Phát biểu chúc mừng của ông Hiệu trưởng Trường James Lick

                             Đạo từ của chư Tôn đức

                             Cử hành nghi thức Khánh Đản

                             Lễ Tắm Phật. Cắt bánh sinh nhật.

                             Lời cảm tạ của Ban tổ chức

          05:00 PM    Lễ cúng dường Trai Tăng

                             Quan khách và Phật tử dùng cơm chay thân mật

                             Văn nghệ cúng dường Phật Đản do Hội Vovinam trình diễn

          07:00 PM    Hoàn mãn

          Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính, đem sự an lạc đến với đại chúng tham dự.

 

          Thích Pháp Hạnh
Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (1)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (2)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (3)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (4)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (5)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (6)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (7)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (8)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (9)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (10)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (11)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (12)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (13)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (14)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (15)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (16)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (17)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (18)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (19)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (20)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (21)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (22)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (23)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (24)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (25)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (26)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (27)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (28)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (29)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (30)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (31)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (32)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (33)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (34)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (35)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (36)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (37)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (38)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (39)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (40)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (41)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (42)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (43)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (44)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (45)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (46)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (47)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (48)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (49)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (50)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (51)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (52)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (53)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (54)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (55)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (56)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (57)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (58)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (59)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (60)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (61)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (62)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (63)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (64)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (65)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (66)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (67)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (68)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (69)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (70)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (71)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (72)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (73)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (74)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/06/201902:02(Xem: 1450)
Tìm hiểu về sự kiện Đức Phật Đản Sanh HT Thích Như Điển Trả lời phỏng vấn Nhà báo Ngọc Long thuộc Chương Trình Phát Thanh VN Hải Ngoại Âu Châu
05/06/201914:13(Xem: 1764)
Trung tâm tu học Phổ Trí (Wisdom Meditation School) tọa lạc tại số 7233 Pleasants Valley Road, thành phố Vacaville, miền Bắc California đã tổ chức Lễ Phật Đản PL. 2563.
26/05/201920:52(Xem: 1754)
Lễ Phật Đản 2643 PL. 2563, ngày 26-5-2019 tại Chùa A Di Đà
26/05/201920:48(Xem: 1637)
Đôi lúc ước chi ...là Ưu Bà Tắc ? Theo chân Thầy , Sư Phụ ...sẽ thường xuyên Học hỏi tận tường, năng lực tinh chuyên . Phước báo kém ....làm trượng phu ...mơ chưa được ! Tuy Ưu Bà Di....lòng không chấp trước ! Sức khỏe vấn an chăm sóc ...qua Mail, Thỉnh pháp trau dồi, thực hiện nghe theo . Năm tháng dần trôi ...quên đi buồn tủi ... Chung đạo tràng, nào ....sư huynh, sư muội, Nhiệm vụ chu toàn ...hoà hợp thích nghi . Thủ hộ các căn, giới luật tu trì..... Sư Phụ ...Sadhu...lành thay ! Đệ tử ...
26/05/201918:21(Xem: 4350)
Hòa chung niềm vui này và với sự khích lệ chân tình của quý thân hữu thiện trí thức xa gần, Nhóm Tuệ Đăng sẽ long trọng tổ chức một đêm Nhạc Hội “Tỏa Ánh Từ Quang ” Kính Mừnng Phật Đản Phật Lịch 2563, với sự cố vấn của Liên Hội Cư Sĩ miền Bắc Cali và Hội Phật Giáo Hải Nhuận Hayward, cùng sự góp mặt của ca sĩ Hương Thủy, Gia Huy và nhiều ca sĩ địa phương, các Đoàn Cựu Huynh Trưởng, các GĐPT miền Bắc Cali, Võ Đường Vovinam, MC Tuyết Nha & ĐồngVàng. Thời gian: Thứ bảy ngày 18 tháng 05 năm 2019 (Nhằm ngày 14 tháng 4 Kỷ Hợi) Từ 5 giờ chiều - 10 giờ tối, Tại Grand Century Mall Địa chỉ: 1001 Story Rd., San Jose, CA 95122
26/05/201917:29(Xem: 2139)
Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Linh Sơn, Victoria, Úc Châu
26/05/201914:39(Xem: 2092)
Lễ Phật Đản 2643 tại Thiền Viện Minh Quang, Nam Úc, Chủ Nhật 26-5-2019, Viện Chủ Hoà Thượng Thích Minh Hiếu.
26/05/201913:51(Xem: 1682)
Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu Chủ Nhật 26-5-2019 Chùa Thiên Ấn Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Như Định Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp 71 Delamere St CANLEY VALE NSW 2166 Tel 02.87043362 ; Mobile 0431.313247 Nhiếp ảnh: Diệu Hòa Ngọc Dung
25/05/201906:36(Xem: 1540)
Hằng năm trên khắp thế gian không chỉ ở các nước Á Châu mà ngay cả Âu, Mỹ nơi có cộng đồng tị nạn, vào rằm tháng tư âm lịch, những người con Phật không bao giờ quên Đản sanh của đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Tất cả đều ngưỡng vọng về vườn Lâm Tỳ Ni, cách đây 2643 năm, nơi có một vĩ nhân ra đời để tìm con đường giải thoát cứu nhân loại.