Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Lễ Phật Đản 2643 tại Ấn Tôn Thiền Đường, San Jose

28/05/201909:03(Xem: 6085)
Lễ Phật Đản 2643 tại Ấn Tôn Thiền Đường, San Jose

ẤN TÔN THIỀN ĐƯỜNG, SAN JOSE, HOA KỲ

TỔ CHỨC LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2563

 

          Vào chiều ngày 25/5/2019, Ấn Tôn Thiền Đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, miền Bắc California đã trang nghiêm tổ chức Lễ Phật Đản - Phật lịch 2563 tại hội trường James Lick High School, San Jose.

          Chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm dự lễ có: HT. Thích Định Quang, TK. Thích Ngộ Thông (chùa Liễu Quán, San Jose); TT. Thích Minh Thiện, TT. Thích Phổ Hòa (chùa Tuệ Viên, San Jose); TT. Thích Giải Minh (chùa Nhật Quang, Sacramento); TK. Thích Pháp Hạnh, TK. Thích Quảng Ân (Ấn Tôn Thiền Đường, San Jose); Ni sư Thích Nữ Tịnh Hòa, TKN. Thích Nữ Hạnh Tánh, TKN. Thích Nữ Hương Thủy (chùa Liên Hoa, San Jose); TKN. Thích Nữ Hạnh Trì (tịnh thất Hòa Bình, Fremont); chư TKN. Thích Nữ Tịnh Thuận, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Kiều Nguyện và Thích Nữ Kiều Thảo (chùa Phước Thiện, Sacramento); cùng đông đảo đồng hương, thiện nam tín nữ Phật tử xa gần đến thành tâm kính lễ.

          Chương trình buổi Lễ như sau:

          03:00 PM    Thuyết pháp Ý nghĩa ngày Đản Sanh

                             (TT. Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Tuệ Viên)

                             Lễ quy y

          04:00 PM    Cung thỉnh chư Tôn đức và khách quý quang lâm lễ đài

                             Múa lân mừng Phật Đản

                             Giới thiệu chương trình

                             Giới thiệu thành phần tham dự

                             Chào cờ. Phút nhập từ bi quán.

Phát biểu chúc mừng và trao bằng tưởng lục của chính quyền Quận hạt Santa Clara cho Ấn Tôn Thiền Đường.

                             Phát biểu chúc mừng của ông Hiệu trưởng Trường James Lick

                             Đạo từ của chư Tôn đức

                             Cử hành nghi thức Khánh Đản

                             Lễ Tắm Phật. Cắt bánh sinh nhật.

                             Lời cảm tạ của Ban tổ chức

          05:00 PM    Lễ cúng dường Trai Tăng

                             Quan khách và Phật tử dùng cơm chay thân mật

                             Văn nghệ cúng dường Phật Đản do Hội Vovinam trình diễn

          07:00 PM    Hoàn mãn

          Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính, đem sự an lạc đến với đại chúng tham dự.

 

          Thích Pháp Hạnh
Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (1)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (2)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (3)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (4)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (5)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (6)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (7)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (8)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (9)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (10)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (11)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (12)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (13)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (14)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (15)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (16)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (17)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (18)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (19)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (20)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (21)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (22)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (23)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (24)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (25)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (26)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (27)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (28)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (29)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (30)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (31)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (32)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (33)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (34)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (35)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (36)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (37)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (38)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (39)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (40)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (41)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (42)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (43)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (44)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (45)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (46)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (47)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (48)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (49)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (50)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (51)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (52)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (53)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (54)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (55)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (56)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (57)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (58)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (59)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (60)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (61)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (62)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (63)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (64)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (65)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (66)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (67)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (68)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (69)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (70)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (71)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (72)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (73)Chùa Ấn Tôn - Lễ Phật Đản 2019 (74)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,251,893