Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Lễ Phật Đản lần thứ 2642 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide

27/05/201819:29(Xem: 3250)
Hình ảnh Lễ Phật Đản lần thứ 2642 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide

Hình ảnh Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (TL 2018)
tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

Chủ Nhật 27-5-2018 (mùng 13-4-Mậu Tuất)

Chùa Pháp Hoa
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Viên Trí
Tổng Vụ Phó TV TTXH & Nghi Lễ
20 Butler Ave
PENNINGTON SA 5013
Tel 08.84478477 ; Mobile 0435.373800
Email: vientri15@yahoo.com.au


Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (1)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (2)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (3)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (4)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (5)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (6)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (7)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (8)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (9)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (10)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (11)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (12)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (13)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (14)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (15)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (16)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (17)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (18)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (19)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (20)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (21)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (22)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (23)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (24)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (25)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (26)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (27)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (28)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (29)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (30)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (31)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (32)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (33)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (34)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (35)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (36)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (37)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (38)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (39)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (40)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (41)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (42)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (43)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (44)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (45)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (46)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (47)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (48)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (49)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (50)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (51)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (52)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (53)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (54)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (55)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (56)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (57)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (58)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (59)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (60)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (61)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (62)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (63)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (64)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (65)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (66)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (67)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (68)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (69)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (70)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (71)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (72)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (73)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (74)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (75)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (76)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (77)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (78)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (79)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (80)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (81)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (82)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (83)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (84)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (85)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (86)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (87)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (88)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (89)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (90)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (91)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (92)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (93)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (94)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (95)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (96)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (97)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (98)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (99)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (100)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (101)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (102)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (103)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (104)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (105)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (106)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (107)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (108)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (109)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (110)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (111)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (112)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (113)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (114)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (115)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (116)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (117)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (118)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (119)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (120)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (121)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (122)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (123)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (124)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (125)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (126)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (127)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (128)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (129)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (130)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (131)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (132)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (133)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (134)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (135)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (136)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (137)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (138)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (139)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (140)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (141)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (142)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (143)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (144)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (145)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (146)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (147)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (148)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (149)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (150)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (151)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (152)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (153)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn