Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Rằm Tháng Giếng Mậu Tuất 2018 tại Chùa Bắc Úc Darwin

05/03/201807:15(Xem: 4638)
Rằm Tháng Giếng Mậu Tuất 2018 tại Chùa Bắc Úc Darwin
Rằm Tháng Giêng năm Mậu Tuất  (3/3/2018) do Chư Tôn Đức Ni chứng minh và hướng dẫn đại lễ:
1/ Ni Sư TN Huệ Khiết  Trú Trì Chùa Báo Ân  - Sydney
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN
2/ Ni Sư TN Như Như
Chùa Báo Ân - Sydney
3/ Ni Sư TN Hạnh Từ 
Tịnh Thất Huê Lâm  - Sydney
4/ Ni Sư TN  An Hiếu
Chùa Pháp Hưng -  Brisbane
5/ Sư Cô TN An Thảo  
TỊnh Xá Minh Đăng Quang - Sydney
6/ Sư Cô TN  Thảo Liên
TV Minh Quang  - Sydney
7/ Sư Cô TN  Thành Liên
TỊnh Xá Minh Đăng Quang 
Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (1)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (2)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (3)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (4)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (5)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (6)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (7)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (8)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (9)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (10)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (11)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (12)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (13)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (14)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (15)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (16)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (17)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (18)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (19)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (20)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (21)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (22)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (23)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (24)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (25)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (26)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (27)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (28)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (29)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (30)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (31)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (32)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (33)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (34)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (35)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (36)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (37)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (38)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (39)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (40)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (41)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (42)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (43)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (44)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (45)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (46)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (47)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (48)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (49)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (50)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (51)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (52)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (53)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (54)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (55)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (56)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (57)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (58)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (59)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (60)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (61)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (62)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (63)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (64)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (65)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (66)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (67)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (68)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (69)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (70)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (71)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (72)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (73)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (74)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (75)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (76)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (77)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (78)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (79)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (80)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (81)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (82)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (83)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (84)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (85)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (86)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (87)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (88)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (89)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (90)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (91)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (92)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (93)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (94)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (95)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (96)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (97)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (98)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (99)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (100)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (101)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (102)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (103)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (104)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (105)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (106)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (107)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (108)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (109)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (110)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (111)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (112)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (113)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (114)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (115)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (116)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn