Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Rằm Tháng Giếng Mậu Tuất 2018 tại Chùa Bắc Úc Darwin

05/03/201807:15(Xem: 8431)
Rằm Tháng Giếng Mậu Tuất 2018 tại Chùa Bắc Úc Darwin
Rằm Tháng Giêng năm Mậu Tuất  (3/3/2018) do Chư Tôn Đức Ni chứng minh và hướng dẫn đại lễ:
1/ Ni Sư TN Huệ Khiết  Trú Trì Chùa Báo Ân  - Sydney
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN
2/ Ni Sư TN Như Như
Chùa Báo Ân - Sydney
3/ Ni Sư TN Hạnh Từ 
Tịnh Thất Huê Lâm  - Sydney
4/ Ni Sư TN  An Hiếu
Chùa Pháp Hưng -  Brisbane
5/ Sư Cô TN An Thảo  
TỊnh Xá Minh Đăng Quang - Sydney
6/ Sư Cô TN  Thảo Liên
TV Minh Quang  - Sydney
7/ Sư Cô TN  Thành Liên
TỊnh Xá Minh Đăng Quang 
Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (1)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (2)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (3)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (4)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (5)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (6)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (7)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (8)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (9)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (10)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (11)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (12)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (13)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (14)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (15)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (16)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (17)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (18)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (19)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (20)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (21)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (22)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (23)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (24)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (25)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (26)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (27)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (28)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (29)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (30)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (31)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (32)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (33)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (34)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (35)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (36)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (37)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (38)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (39)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (40)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (41)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (42)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (43)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (44)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (45)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (46)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (47)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (48)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (49)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (50)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (51)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (52)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (53)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (54)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (55)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (56)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (57)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (58)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (59)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (60)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (61)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (62)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (63)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (64)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (65)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (66)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (67)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (68)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (69)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (70)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (71)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (72)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (73)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (74)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (75)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (76)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (77)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (78)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (79)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (80)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (81)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (82)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (83)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (84)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (85)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (86)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (87)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (88)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (89)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (90)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (91)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (92)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (93)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (94)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (95)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (96)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (97)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (98)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (99)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (100)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (101)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (102)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (103)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (104)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (105)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (106)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (107)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (108)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (109)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (110)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (111)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (112)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (113)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (114)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (115)Chua Darwin_Ram Thang Gieng 2018 (116)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567