Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức

15/10/201719:45(Xem: 2503)
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức
Chương trình
Tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức:
Chủ Nhật 15-10-2017:  

 08.30am -09.15-10.30am : Truyền giới Bát Quan Trai (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
9-10.30am: Pháp thoại: Nghi Lễ Trong Phật Giáo (TT Thích An Nhiên)
11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự
12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật
13.00 : Chỉ tịnh ; 14.00pm-15.pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp
15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại “Bài Kệ Bốn Núi” (TT Thích Viên Tịnh)  
5.pm:  Xả giới và hoàn mãn.
Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (20)
9-10.30am: Pháp thoại: Nghi Lễ Trong Phật Giáo
Chủ giảng: TT Thích An Nhiên
Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (103)
15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại “Bài Kệ Bốn Núi”
Chủ giảng: TT Thích Viên Tịnh


Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (1)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (2)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (3)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (4)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (5)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (6)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (7)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (8)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (9)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (10)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (11)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (12)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (13)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (14)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (15)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (16)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (17)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (18)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (19)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (20)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (21)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (22)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (23)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (24)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (25)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (26)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (27)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (28)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (29)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (30)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (31)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (32)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (33)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (34)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (35)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (36)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (37)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (38)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (39)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (40)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (41)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (42)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (43)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (44)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (45)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (46)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (47)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (48)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (49)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (50)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (51)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (52)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (53)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (54)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (55)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (56)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (57)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (58)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (59)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (60)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (61)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (62)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (63)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (64)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (65)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (66)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (67)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (68)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (69)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (70)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (71)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (72)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (73)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (74)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (75)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (76)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (77)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (78)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (79)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (80)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (81)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (82)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (83)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (84)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (85)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (86)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (87)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (88)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (89)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (90)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (91)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (92)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (93)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (94)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (95)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (96)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (97)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (98)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (99)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (100)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (101)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (102)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (103)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (104)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (105)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (106)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (107)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (108)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (109)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (110)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (111)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (112)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (113)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (114)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (115)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn