Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức

15/10/201719:45(Xem: 5480)
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức
Chương trình
Tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức:
Chủ Nhật 15-10-2017:  

 08.30am -09.15-10.30am : Truyền giới Bát Quan Trai (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
9-10.30am: Pháp thoại: Nghi Lễ Trong Phật Giáo (TT Thích An Nhiên)
11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự
12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật
13.00 : Chỉ tịnh ; 14.00pm-15.pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp
15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại “Bài Kệ Bốn Núi” (TT Thích Viên Tịnh)  
5.pm:  Xả giới và hoàn mãn.
Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (20)
9-10.30am: Pháp thoại: Nghi Lễ Trong Phật Giáo
Chủ giảng: TT Thích An Nhiên
Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (103)
15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại “Bài Kệ Bốn Núi”
Chủ giảng: TT Thích Viên Tịnh


Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (1)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (2)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (3)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (4)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (5)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (6)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (7)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (8)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (9)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (10)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (11)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (12)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (13)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (14)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (15)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (16)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (17)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (18)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (19)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (20)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (21)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (22)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (23)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (24)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (25)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (26)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (27)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (28)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (29)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (30)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (31)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (32)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (33)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (34)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (35)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (36)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (37)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (38)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (39)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (40)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (41)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (42)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (43)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (44)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (45)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (46)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (47)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (48)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (49)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (50)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (51)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (52)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (53)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (54)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (55)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (56)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (57)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (58)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (59)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (60)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (61)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (62)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (63)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (64)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (65)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (66)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (67)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (68)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (69)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (70)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (71)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (72)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (73)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (74)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (75)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (76)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (77)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (78)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (79)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (80)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (81)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (82)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (83)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (84)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (85)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (86)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (87)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (88)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (89)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (90)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (91)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (92)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (93)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (94)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (95)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (96)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (97)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (98)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (99)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (100)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (101)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (102)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (103)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (104)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (105)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (106)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (107)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (108)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (109)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (110)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (111)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (112)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (113)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (114)Tu Vien Quang Duc_Tho bat 15-10-2017 (115)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567