Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban Hướng dẫn Niệm Phật

28/07/201619:34(Xem: 2311)
Ban Hướng dẫn Niệm Phật

Khóa tu học Phật pháp Âu châu Kỳ 28 tại Amiens – Pháp Quốc

01/08/2016

Hướng dẫn Niệm Phật 1 (9h - 11h)

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Thượng Tọa Thích Quảng Hiền

Thượng Tọa Thích Giác Thanh

Thượng Tọa Thích Hạnh Thông

Thượng Tọa Thích Quảng Đạo

Đại Đức Thích Chân Pháp Trú

Đại Đức Thích Hạnh Giới

Đại Đức Thích Hạnh Bổn

Đại Đức Thích Đồng Thuận

Đại Đức Thích Thanh Hương

Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn

Sư Cô Thích Nữ Tuệ Âm

Sư Cô Thích Nữ Diệu Thảo

Sư Cô Thích Nữ Nhất Nguyên

Sư Cô Thích Nữ Tuệ Đàm Hương

Sư Cô Thích Nữ Chúc Cẩm

Sư Cô Thích Nữ Chúc Nhiên

Sư Cô Thích Nữ Diệu Hòa.

 
01/08/2016

Hướng dẫn Niệm Phật 2 (11h - 13h)

 

Hòa Thượng Thích Thông Hải

Thượng Tọa Thích Tâm Hu

Thượng Tọa Thích Giác Trí

Đại Đức Thích Minh Đăng

Đại Đức Thích Tâm Nhật

Đại Đức Thích Tâm Nhơn

Đại Đức Thích Phổ Tấn

Đại Đức Thích Phước Thường

Đại Đức Thích Nguyên Niệm

Đại Đức Thích Như Tâm

Ni Sư Thích Nữ Như Viên

Sư Cô Thích Nữ Diệu Giới

Sư Cô Thích Nữ Huệ Thiện

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Ng

Sư Cô Thích Nữ Trí Đắc

Sư Cô Thích Nữ Liên Vân

Sa Di Ni Thích Nữ Thống Chánh.

 

01/08/2016

Hướng dẫn Niệm Phật 3 (13h - 15h)

 

Hòa Thượng Thích Như Điển

Thượng Tọa Thích Hoằng Khai

Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc

Thượng Tọa Thích Tịnh Phước

Đại Đức Thích Hạnh An

Đại Đức Thích Quảng An

Đại Đức Thích Chúc Thành

Đại Đức Thích Pháp Quang

Ni Sư Thích Nữ Như Đạo

Sư Cô Thích Nữ Như Quang

Sư Cô Thích Nữ Chơn Toàn

Sư Cô Thích Nữ Nhuận Lương

Sư Cô Thích Nữ Huệ Phước

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Thân

Sư Cô Thích Nữ Chân Mẫn.

 01/08/2016

Hướng dẫn Niệm Phật 4 (15h - 17h)

 

Hòa Thượng Thích Quảng Bình

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu

Thượng Tọa Thích Thông Trí

Đại Đức Thích Viên Giác

Đại Đức Thích Viên Tịnh

Đại Đức Thích Nhuận Hương

Đại Đức Thích Quảng Viên

Đại Đức Thích Thông Triển

Đại Đức Thích Vạn Tấn

Sa Di Thích Thông Giáo

Ni Sư Thích Nữ Diệu Trạm

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh

Sư Cô Thích Nữ Trí Niệm

Thức Xoa Thích Nữ Diệu Viên

Sa Di Ni Thích Nữ Thông Tịnh

Sa Di Ni Thích Nữ Nguyên Hồng

Tịnh Hạnh Nhân Liên Nhã. 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn