Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Điều Hành KTHPP Âu Châu Kỳ 28

28/07/201619:31(Xem: 3331)
Ban Điều Hành KTHPP Âu Châu Kỳ 28

Khoá Tu Học Phật Pháp Kỳ Thứ 28 tại Amiens – Pháp quốc

từ ngày 25/07 đến 03-08-2016

Ban Điều Hành KTHPP Âu Châu Kỳ 28

 

Trưởng Ban                     :         Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt.

Phó Ban                           :         Thượng Tọa Thích Quảng Hiền, Thích Thông Trí.

Giám Luật                        :         Hòa Thượng Thích Như Điển.

Ban Giáo Dục                  :         Thượng Tọa Thích Tâm Huệ,

                                                  Đại Đức Thích Pháp Trú.

Ban Nghi Lễ                    :         Thượng Tọa Thích Quảng Hiền.

Ban Giám Thị                  :         Thượng Tọa Thích Giác Thanh,

                                                  Thượng Tọa Thích Hạnh Thông,

                                                  Sư Cô Thích Nữ Như Quang,

                                                  Cô Thích Nữ Hạnh Khánh.

Ban Xướng Ngôn Viên    :         Thượng Tọa Thích Hoằng Khai,

                                                  Đại Đức Thích Hạnh Giới.

Ban Văn Phòng     :                   Thượng Tọa Thích Quảng Đạo.

Ban Khánh Tiết      :                   Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc, Đại Đức Thích Hạnh An,

                                                  Đại Đức Thích Quảng An, Đại Đức Thích Phước Thường,

Sư Cô Thích Nữ Nhất Nguyên, Sa Di Ni TN Thông Chánh.

Ban Phòng Ốc       :                   Đại Đức Thích Tâm Nhật, Đại Đức Thích Nhuận Hương,

Đại Đc Thích Vạn Tấn, Sư Cô Thích Nữ Tuệ Âm.

Ban Sinh Hoạt                 :         Thượng Tọa Thích Hoằng Khai, Đại Đức Thích Viên Tịnh,

                                                  Đại Đức Thích Hạnh Giới, Đại Đức Thích Viên Giác.

Ban Thị Giả                     :         Đại Đức Thích Hạnh An, Đại Đức Thích Chúc Thành,

Đại Đức Thích Phước Thường, Đại Đức Thích Vạn Tấn,

Đại Đức Thích Thông Triển, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh,

Cô Thích Nữ Tuệ Âm, Sa Di Ni TN Thông Giáo.

Giảng Sư Khách Tăng     :         Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Hòa Thượng Thích Thông Hải.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,146,940