Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tri ân HT Huyền Tôn

07/07/201610:33(Xem: 6516)
Tri ân HT Huyền Tôn

       HT Huyen Ton 2

 

Khánh Chúc Thượng Thọ
Đại Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng

 

Cảm tác đọc Tuyển Tập Tri Ân & Tán Dương
Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương

Huờn độ như thị hằng sa chúng

 

       Bậc xuất thế từ bi vô lượng

       Hiện nơi đời cứu độ chúng sanh

       Tài Y Vương trăm bịnh trị lành

       Nhành dương liễu cam lồ tưới mát

       Dập tắt lửa phiền ác tật tiêu tan

       Bước Quan Âm đưa thuyền từ vớt chúng phiêu trầm nơi biển khổ

       Chân Địa Tạng chấn tích trượng cứu tội đồ trong ngục tối u minh

       Thân tùng bách giữa rừng già

       Tiết đông càng xanh lá

       Giá phủ tuyết giăng thêm nẩy lộc đâm chồi.

 

       Tám mươi chín xuân

       Bốn mùa Hoa Giáp nở trọn trăm xuân

       Ba mươi sáu hạ thu đông

       Từ Việt Nam vượt trùng dương sang Tây Úc

       Gióng tiếng chuông vang rền nơi xứ lạ

       Tay diệu thủ nhấn phiếm nguyệt cầm

       Ngân khúc Thiền ca ấm lòng nhơn thế

       “Xin người niệm Phật cho mau

       Hòa suối nhạc reo, chim tấu lời ca

       Tiếng tơ độc huyền cầm rao câu Bát Nhã

       “Vô thường người ơi!

       “Có có không không

 

       Nhạc thơ tay lão thông nhạc lý

       Hán học tài uyên bác Hán Văn

       Phật Pháp Giáo lý

       Kinh tạng luật luận tịnh thiền

       Mật truyền ấn chú nghiêm tu

       Y dược, võ thuật

       Lão Nho, dịch lý tử vi

       Độn pháp Kỳ môn tinh luyện


 

 

       Cây phất trần, tay ấn quyết đuổi quân ma mị

       Câu chú nguyện, nước cam lồ rửa sạch oan khiên

       Khắp nơi từng vang tiếng

       Ngôi Bảo Vương bậc Cao Tăng từ bi hỷ xả

       Thương giúp người độ khổ cứu nguy

       Bước vân du đây đó

       Trang Điều Ngự Trượng Phu

       Khêu đèn Thiền sáng soi miền Hải Ngoại

       Phừng đuốc Tuệ xua bóng tối cõi quê hương

       Chống đỡ ngôi Chánh Pháp trường tồn

       Củng cố Tăng Đoàn đồng trụ

       Chung mái nhà Như Lai hành Bồ Tát Đạo

       Đây khóa An Cư Kiết Đông, Kiết Hạ

       Kia lớp Tu Học Phật Pháp

       Các khóa Chuyên Tu, Gieo Duyên,

       Bát Quan Trai,  sóc vọng mỗi tháng định kỳ Bố Tát

       Chẳng nại gian lao không nề tuổi cao sức yếu

       Dẫu tiết trời hàn nhiệt đổi thay

       Dép cỏ gậy Thiền luôn tới chứng minh

       Khai Thị, ban Đạo Từ, thuyết Pháp giảng Kinh

       Những lời vàng chỉ giáo

       Tứ chúng đệ tử vô cùng khâm kính phụng hành.

 

       Ngày Hoan Hỷ hôm nay

       Chúng con đê đầu đảnh lễ

       Khánh chúc Thượng Thọ

       Kính dâng Đại Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng

 

       Phước như Đông Hải trường lưu thủy

       Mạc phạ ba đào lạc nhứt thiên

    

       Thọ tỷ Nam Sơn tùng bất lão     

       Chi tiên diệp mậu tứ thời Xuân

 

       Thượng chúc

 

       Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

       Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

       Tác đại chứng minh.

 

                                                Bakewell, Bắc Úc, 04/07/2016

                                                            Đệ Tử Viên Huệ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567