Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Tổ Chức Địa Phương

26/07/201517:48(Xem: 3714)
Ban Tổ Chức Địa Phương

Khoá Tu Học Phật Pháp Kỳ Thứ 27 tại Neuss – Đức Quốc

từ ngày 20. đến 30.07.2015

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG


Ban Cố Vấn Khoá Học:  HT. Thích Tánh Thiệt, HT. Thích Như Điển

Trưởng Ban Tổ Chức                             : ĐĐ. Thích Hạnh Giới

Phó Ban Tổ Chức                                   : ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ, ĐĐ. Thích Hạnh Bổn, ĐH. Thị Chơn

Ban Xướng Ngôn                                    : TT. Thích Hoằng Khai

Ban Văn Phòng                                       : ĐĐ. Thích Hạnh Bổn, GĐPT Đức Quốc

Ban Thủ Quỹ                                           : SC TN Chơn Toàn, SC TN Hạnh Trang, Thiện Liên

Ban Trần Thiết                                        : Quý Tăng Ni Chi Bộ Đức Quốc

Ban Liên lạc địa phương                        : ĐH. Quảng Lộc

Ban Vận Chuyển                                     : ĐH. Hoàng Anh và quý Đạo Hữu địa phương

Ban Phòng Ốc                                          : ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ, ĐH. Thị Thiện

Ban Âm Thanh                                        : ĐH. Duy Hùng, ĐH. Thanh, ĐH. Hiệp, ĐH. Quý

Ban Y Tế                                                  : ĐH. Nhật Cảnh Hùng

Ban Hương Đăng                                    : SC Tuệ Đăng

Ban Hành Đường                                    : ĐH. Thiện Yên, ĐH. Minh Trọng

Ban Vệ Sinh                                             : ĐH. Bạch Tuyết và Quý Vị khác

Ban Ẩm Thực                                          : ĐH Chánh Hùng Đức, ĐH. Quảng Hưng, Bác Diệu Khánh,

                                                                    ĐH. Quảng Hiếu, Chú Thím Ca, Cô Chú Quảng Thành

Ban Nhiếp Ảnh                                        : ĐH. Nguyên Trí

Ban Thâu Băng                                       : ĐH. Minh Hiển

 

Ngày cuối khóa học : Tất cả các ban đều phụ dọn dẹp, lau chùi tổng quát.....

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,178,003