Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban Tổ Chức Địa Phương

26/07/201517:48(Xem: 2067)
Ban Tổ Chức Địa Phương

Khoá Tu Học Phật Pháp Kỳ Thứ 27 tại Neuss – Đức Quốc

từ ngày 20. đến 30.07.2015

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG


Ban Cố Vấn Khoá Học:  HT. Thích Tánh Thiệt, HT. Thích Như Điển

Trưởng Ban Tổ Chức                             : ĐĐ. Thích Hạnh Giới

Phó Ban Tổ Chức                                   : ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ, ĐĐ. Thích Hạnh Bổn, ĐH. Thị Chơn

Ban Xướng Ngôn                                    : TT. Thích Hoằng Khai

Ban Văn Phòng                                       : ĐĐ. Thích Hạnh Bổn, GĐPT Đức Quốc

Ban Thủ Quỹ                                           : SC TN Chơn Toàn, SC TN Hạnh Trang, Thiện Liên

Ban Trần Thiết                                        : Quý Tăng Ni Chi Bộ Đức Quốc

Ban Liên lạc địa phương                        : ĐH. Quảng Lộc

Ban Vận Chuyển                                     : ĐH. Hoàng Anh và quý Đạo Hữu địa phương

Ban Phòng Ốc                                          : ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ, ĐH. Thị Thiện

Ban Âm Thanh                                        : ĐH. Duy Hùng, ĐH. Thanh, ĐH. Hiệp, ĐH. Quý

Ban Y Tế                                                  : ĐH. Nhật Cảnh Hùng

Ban Hương Đăng                                    : SC Tuệ Đăng

Ban Hành Đường                                    : ĐH. Thiện Yên, ĐH. Minh Trọng

Ban Vệ Sinh                                             : ĐH. Bạch Tuyết và Quý Vị khác

Ban Ẩm Thực                                          : ĐH Chánh Hùng Đức, ĐH. Quảng Hưng, Bác Diệu Khánh,

                                                                    ĐH. Quảng Hiếu, Chú Thím Ca, Cô Chú Quảng Thành

Ban Nhiếp Ảnh                                        : ĐH. Nguyên Trí

Ban Thâu Băng                                       : ĐH. Minh Hiển

 

Ngày cuối khóa học : Tất cả các ban đều phụ dọn dẹp, lau chùi tổng quát.....

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn