Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Điều Hành Khóa Học

26/07/201517:48(Xem: 4045)
Ban Điều Hành Khóa Học

Khoá Tu Học Phật Pháp Kỳ Thứ 27 tại Neuss – Đức Quốc

từ ngày 20. đến 30.07.2015

Ban Điều Hành KTHPP Âu Châu Kỳ 27


Trưởng Ban                             :         Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt.

Giám Luật                     :         Hòa Thượng Thích Như Điển.

Ban Giáo Dục                :         Thượng Tọa Thích Tâm Huệ,

                                                Đại Đức Thích Viên Giác.

Ban Nghi Lễ                   :         Thượng Tọa Thích Quảng Hiền

                                               

Ban Giám Thị                :         Thượng Tọa Thích Giác Thanh

                                                Đại Đức Thích Phổ Tấn

                                                Ni Sư Thích Nữ Huệ Châu

                                                Sư Cô Thích Nữ Như Quang

                                               

Ban Xướng Ngôn Viên  :         Thượng Tọa Thích Hoằng Khai,

                                                Đại Đức Thích Viên Duy.

Ban Văn Phòng    :                  Đại Đức Thích Hạnh Bổn.

Ban Khánh Tiết    :                  Tăng Ni Chùa Viên Giác và Linh Thứu

                                               

Ban Phòng Ốc      :                  Đại Đức Thích Hạnh Tuệ

Ban Sinh Hoạt     :                   Thượng Tọa Thích Thông Trí,

                                               

Ban Thị Giả           :                 Đại Đức Thích Chúc Thành,

Giảng Sư Khách Tăng    :         Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

                                                Hòa Thượng Thích Quảng Ba

                                                Hòa Thượng Thích Trường Sanh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,090,526