Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chùa Đôn Hậu, Norway

08/02/201317:02(Xem: 7597)
Chùa Đôn Hậu, Norway

Chi Hội Phật Giáo & Văn Hóa Việt Nam Tại Trøndelag

CHÙA ĐÔN HẬU

Djupmyra 1, 7075 Tiller, Norway

Norway- phone: (+47) 72602119

Web: www.chuadonhau.noEmail: ChuaDonHau@yahoo.com

{Xem bản chương trình PDF}

Thư Mời

Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân Ngày 06 & 07 Tháng 4 Năm 2013

Phật dạy “Không có gì quý báu bằng có trí tuệ.”

Vâng lời Phật dạy, nhân dịp phái đoàn hoằng pháp Âu Châu do Hòa Thượng Phương Trượng Thượng Như Hạ Điển hướng dẫn lần đầu tiên hoằng pháp tại Âu Châu, Chùa Đôn Hậu cố gắng tổ chức Khóa Tu Học Mùa Xuân hầu đem lại lợi ích cho hàng Phật Tử tại gia. Kính mời qúi Phật Tử, đồng hương về dự Khóa Tu thật đông đủ.

Nếu không dự được trọn khóa có thể về thính pháp và đặt câu hỏi để học hỏi, xin xem chương trình thuyết giảng.

Phái đoàn gồm có: HT Thích Như Điển (Đức), TT Thích Thông Triết, ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Thiện Đạo, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, NS Thích Nữ Minh Huệ (Hoa Kỳ), ĐĐ Thích Viên Giác (Na Uy)

Chương Trình

Ngày 05.4.2013 (thứ sáu)

18:00 Phật tử tề tựu

19:00 Tụng thời Kinh Pháp Hoa

20:00 Giới thiệu Phái Đoàn {Hình ảnh}

22:00 Chỉ tịnh

Ngày 06.4.2013 (thứ bảy)

6:00 Tỉnh tọa và Trì Tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm

8:00 Điểm tâm

9:30 Thuyết Pháp (HT Phương Trượng và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ) {Hình Ảnh}

11:00 Niệm Phật Lục Tự Di Đà và Kinh Hành

12:00 Ngọ trai, Kinh hành, phục nguyện. Chấp tác.

13:00 Chỉ Tịnh

14:00 Thức Chúng

14:30 Thuyết Pháp (T.T Thích Thông Triết và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ)

15:45 Giải lao trong thanh tịnh

16:00 Niệm Lục Tự Di Đà và Kinh hành. Mông Sơn Thí Thực

17:30 Dùng cơm chiều

18:00 Chấp tác

19:00 Tụng Kinh Pháp Hoa

20:00 Thuyết Pháp (ĐĐ Thích Hạnh Đức: Làm Thế Nào Để Chuyển Hóa Nghiệp Lực;và NS TN Minh Huệ)

21:30 Hành Thiền

22:00 Vệ sinh cá nhân, Chỉ Tịnh

Ngày 07.4.2013 (chủ nhật)

5:30 Thức chúng

6:00 Hành Thiền và Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

8:00 Điểm tâm

9:30 Thuyết Pháp (HT Phương Trượng: Một Tờ Khởi Thảo Văn Của Ngài Pháp Nhiên)

11:00 Niệm Lục Tự Di Đà và Kinh Hành

12:00 Ngọ trai

13:30 - 15:30 Phật pháp vấn đáp(Toàn thể Phái đoàn) {Hình Ảnh}

Ngày 08.4.2013 (thứ hai)

19:00 Thời Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

20:00 Thuyết Pháp (Nếu có nhu cầu)

Trụ trì Chùa Đôn Hậu

Tỳ Kheo Thích Viên Giác

 

Ghi Chú:

Sau khóa tu học Phật pháp, phái đoàn hoằng pháp còn lưu lại chùa cho đến ngày 11.04.2013 mới rời khỏi Trondheim. Trong thời gian này, chư Phật Tử hay đồng bào, đồng hương nào muốn thỉnh Chư tôn đức Tăng Ni về cửa hàng chú nguyện hay thỉnh về nhà tụng kinh cầu an cho gia đình hoặc cầu siêu cho cữu huyền thất tổ thì xin liên lạc về chùa để tiện việc sắp xếp.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,203,947