Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lời Thầy Truyền Khai Chánh Pháp

18/07/202106:28(Xem: 1561)
Lời Thầy Truyền Khai Chánh Pháp


Phat thuyet phap 7LỜI THẦY TRUYỀN KHAI CHÁNH PHÁP

Thầy hành con cũng ôm cam
Hướng tâm đóng góp chẳng màng ni tê
Sao cho giải thoát mờ mê
Để niềm khổ não chuyển bề vui tươi

Vầng Trăng xin tặng cho người
Sáng soi khắp cả mọi nơi rõ ràng
Bóng đêm trùm phủ miên man
Bình minh thức tỉnh Tâm càng tịnh thanh

Chuyển dời theo hướng thiện lành
Tâm hồn thư thới trong xanh cuộc đời
Giai nhân dầu đẹp tuyệt ơi!
Chỉ là cái đẹp nhất thời ngoài thân

Vô thường chuyển biến dần dần
Sanh già bệnh chết nào phân biệt gì ( chúng sanh )
Đẹp Tâm điều đáng tư duy
Nét Đẹp Huyền Diệu tánh nì Bản Lai

Cho nên ý thức hình hài
Thân Người khó được hôm mai vận hành
Phước Huệ phát huy cao thanh
Chân lý Chánh Pháp song hành đời ta

Hồng Ân Phật Tổ bao la
Cứu sanh chúng thoát trầm kha luân hồi
Tăng hành tục chuyển ngay thôi
Thường hằng an lạc vun bồi Đạo Tâm

Quảng An Houston, Tx, USA

******

PHẬT SỰ & THIỆN SỰ

Chúng con hân hỷ niềm tin
Phật sự, Cứu tế Thầy nghìn việc lo
Từ xa Thiện Sự dặn dò
Cách ly mùa Dịch cúng cho Tăng Già
Theo mùa Lễ, Pháp ban ra
Cảm đề hoà quyện chan hoà Thiền Thơ
Thầy theo Lễ khoá ngày giờ
Phổ biến Youtube cảm cơ tâm hồn
Chân Tăng hoằng hoá Pháp môn
Thuận tuỳ lợi lạc chẳng chồn bước chân
Chúng con Phật tử xa gần
Tiếp tay thể hiện chánh chân việc làm
Hành xã nhẹ tợ khói lam
Thầy trò hân hỷ hương Đàm thoảng bay!

Quảng An Houston, Tx, USA

*********


TỬ SINH

Tử sinh, sinh tử thường tình
Vô thường biến chuyển Nhân sinh ngậm ngùi
Hợp tan, tan hợp khiến xui
Sanh già bệnh chết lấp vùi xác thân

Kiếp đời còn, mất căn phần
Nghiệp duyên chi phối lý chân rõ ràng
Cần nên đối mặt trấn an
Tử sinh hai nẽo sẵn sàng liễu tri!

Sống biết hướng Đạo tư duy
Duyên sanh duyên diệt đúng thì luân lưu
Hiện tượng vận hành tượng trừu ( trừu tượng )
Do Nghiệp tương tác bi ưu cũng hoài!

Niệm Sinh Tử hãy nguôi ngoai
Sống lành chuyển hoá đông đoài khinh an
Đến đi chiêu cảm rõ ràng
Dòng đời sống thác cơ man muôn loài!

Quảng An Houston, Tx


********


PHẬT TÂM ĐẢN SANH HÀNG NGÀY

Ngày nào Phật cũng Đản Sanh

Trong con Phật ngự hiền lành bình an
Mỗi sát na sống lại càng
Tưới dòng Tịnh Thuỷ tiêu tan cấu trần

Giúp con thanh tịnh tâm thân
Trí óc sáng tỏ lý chân vận hành
Mắt nhìn thương cảm quần sanh
Miệng mở lời nói trong lành Từ Bi

Khiến người tươi mát liễu tri
Hướng về Vô Ngã liền thì an nhiên
Tâm can thơ thới hành thiền
Hoà cùng vạn thể quy nguyên "Chân Thường"

Phật về tràn ngập yêu thương
Sống đời an ổn cát tường nhân sinh
Phật luôn ở sẵn trong mình
Ngày ngày thức Phật tâm tình cùng ta

Thì Thế gian mãi an hoà
Tập khí Tam Độc rời xa tâm hồn
Cảnh đời như chốn Thiền môn
Hướng giải thoát theo Phật Ngôn vọng lời
Sát na giác tỉnh không lơi
Mời Phật Tâm thức luôn thời Đản Sanh!..

Quảng An, Houston, Tx, USA


******

HỐI TIẾC CHƯA MUỘN MÀNG

Nghe tin sung sướng hân hoan
Tánh Tuệ Thầy Thích lâm quang Đạo Tràng
Thuận Pháp kính thỉnh Sư sang
Pháp Từ ban bố thức đàn con mê

Chao ơi tiếc nuối chơ tề!.. ( out of town )
Lại vô duyên dự thảm thê tâm thần
Quảng An chuyển thể lâng lâng
Bất an trổi dậy ân cần kéo lôi

Thành ra khó đứng khôn ngồi
Làm răng chừ rứa hở môi kêu gào
Dáng Thiền gót ngọc ơi chao
Từ bi nhị độ dạt dào lời Kinh ( Tự, Tha )

Bởi mình gieo nặng nghiệp tình
Nhân duyên luyến ái điêu linh kiếp đời
Tâm hướng Phật, cảnh buộc nơi
Chưa thoát thai được bời bời “thê nhi” ( cháu con )

Phật dạy rằng biết Tri - Ly
Xã buông Tứ Tướng còn gì khổ đau
Nói thì trơn tru làu làu
Mà hành không nổi càng sâu lở làng ( du vào )

Nơi xa vọng hướng Đạo Tràng
Tưởng Thầy nhớ bạn miên man nổi lòng
Bạn thời Phước lạc mênh mông
Còn đây trần trụi cả dòng lệ khô ( lệ hiếm )

Thì thôi đáng kiếp tội đồ
Trả xong hết nợ điểm tô “mặt mày”
Một Niệm bặt hết duyên vây
Sát na trở mặt ngay đây thì là! ( Bản Tâm )

Xứng Tánh khởi tu ha ha!
Tuỳ thuận Pháp Tánh về nhà Như Lai
Tánh Tuệ khơi mở hình hài
Bản Tâm rạng rở hôm mai thường hằng

Chúc Chư vị tu thật hăng
Gần Thầy gần bạn trăng rằm sáng soi
Còn tu “hàm thụ” ốm còi ( QA )
Cố công nào cũng lên voi chóng chầy!..

Cảm ơn Tâm Hạnh tiếp tay ( tổ chức )
Đạo Tràng Thuận Pháp ươm đầy mầm sen
Hồ bùn đời được lắng phèn
Truyền Đăng Tục Diệm hành quen Sư Thầy

Quảng An Houston Tx, USA
Nghe tin con QA mừng mà tiếc nuối vì Con còn ở nơi xa mà khoá tu sắp mở ra, Đạo Tràng Thuận Pháp Thầy qua ba ngày. Lòng này có thấu trời mây?! Ước mong có mặt vui say tu hành, Ngâm thơ Đạo lý cao thanh, Lắng lòng thưởng thức chuyển nhanh mê mờ


******


AN NHIÊN & NHẸ GÁNH ( Sách Thơ )

Phải “An nhiên giữa những thăng trầm”
“Nhẹ gánh ưu phiền” lắng dịu tâm
“Đường về chân hạnh phúc” vững bước
Tuệ tánh khơi mở rạng chốn đằm
Sống biết cho đi đời thanh thản
Đạo Mầu Vi Diệu dần nhập thâm
Chân Sư tuổi trẻ tài cao vọt ( TT )
Độ chúng tỉnh thức tránh lỗi lầm
Quảng an lòng đó nương Chánh Pháp
Nhân quần hân hỷ rời tối tăm!

Quảng An Houston, Tx, USA

********


NẾU THẬT NGÀY MAI...

Nếu thật ngày mai con bỏ thân!
Thầy bạn biết tin xa đến gần
Ai rồi cũng phải đi sớm muộn
Hết duyên xã báo thường lẽ chân

Nếu thật ngày mai con rời xa!
Hành trang gọn nhẹ không rườm rà
"An nhiên giữa những thăng trầm"* có
"Nhẹ gánh ưu phiền"* càng thăng hoa

Nếu thật ngày mai con phải đi!
"Đường về chân hạnh phúc"*chắc nì
Kính lễ Sư Thầy còn ở lại
Phật Sự, Cứu Tế hạnh Từ Bi!

Con biết ngày mai nếu vắng con!
Thầy mở ghi âm nghe cho dòn ( ghi âm )
Diễn ngâm diễn đọc như Pháp thuyết
Lan toả theo hồn dõi núi non!

Con như đã có, chưa từng có!
Âm thanh sắc tướng chẳng so đo
Tuỳ duyên bất biến Tâm thanh tịnh
Bất biến tuỳ duyên vẫn hát hò!

Kính lễ Chân Sư lễ kính thành ( Chư Tăng )
Bao kiếp tu hành Huệ tinh anh
Xứng là Trưởng tử Như Lai tác...
Được gặp kiếp này trọn phước lành!...

* Nhẹ gánh Ưu Phiền ( chưa cho )
* * An Nhiên Giữa Những Thăng Trầm
* * Đường Về Hạnh Phúc
Là hai cuốn sách** & Thơ được Tỳ Kheo Thích Tánh Tuệ cho Pt QA

Quảng An Houston, Tx, USA
Pt QA đọc vần Thơ trong dòng Thơ Như Nhiên Thích Tánh Tuệ và xin cảm họa bài thơ bày tỏ tâm trạng Pt Xin chia sẻ cúng dường Đại chúng.

******

VIỆC LÀM Ý NGHĨA LỢI ĐỜI

Đã làm thì phải tuyệt vời
Chẳng làm trầy trợt, nào lơi cõi lòng
Đại chúng thính Pháp suốt thông
Hương Thiền Vị Đạo nhập dòng tư duy

Thanh âm thức tỉnh liền thì
Pháp mầu tưới tẩm phiền chi cũng tàn
Nhập hồn chuyển tải chứa chan ( ghi âm )
Hướng lành gieo nghiệp lợi càng lợi Tha!

Được Thầy sách tấn nên là
Thiền Thơ & Đạo Pháp, mở ra Channel
Thời kỳ Tin Học diễn phô
Quảng bá sâu rộng hởi hồ lắng Tâm

Tri ân Phật Tổ nguyện thầm
Trợ duyên Thầy bạn, sâu thâm ơn Đời
Xẻ chia... cuộc sống thảnh thơi
Niềm vui an lạc ngay thời tại đây!

Và luôn ghi nhớ:

Thất bại là Mẹ thành công
Câu Ca Dao đó vun trồng xưa sau
Kỷ năng Tin học muôn màu
Con mà làm được sang giàu phước ân
Cho nên đóng góp ân cần
Tự Tha lợi lạc mười phân vẹn mười!...

Quảng An, Houston, Tx - USA
Kính cúng dường SP cùng Đại Chúng.


**********

KÍNH THIỀN SƯ THIỆN SÁNG!

Tấm lòng Houston chuyển về

Nương nơi Tam Bảo chẳng hề biệt phân

Trời Xuân nào có xa gần

An khang thịnh vượng thanh tân tâm hồn!

Ấy nhờ Đạo vị Thiền Môn

Sống vui dù đã hoàng hôn tuổi đời ( QA trên 65t )

Như thật Quảng An tuyệt ơi!..

Tâm an ý tịnh luôn thời thăng hoa

Thăng trầm nhân thế Ta Bà

Tín thành Tam Bảo an hoà hôm mai

Nhận chân Bản Thể hình hài

Cùng Hữu vi tướng chẳng hai quê nhà

Xã buông huyễn mộng mơ qua

Tâm an ý tịnh thấy nhà Chơn Nguyên

Từ ái, yêu thương trọn nguyền

Luân lưu đời sống hữu duyên phước lành!

Thanh Lương Am mãi trời xanh

Thiện Sáng tâm thái ngọn ngành Hoa Nghiêm

PT Quảng An Houston TX

Kính dâng lời thơ hồi âm đến Thiền Sư Thích Thiện Sáng ở Thanh Lương Am Núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu, VN Thiền Sư chuyên dịch Kinh sách và tâm đắc nhất về Hoa Nghiêm Kinh.

*******


CHỊ EM CÙNG HƯỚNG ĐẠO MẦU

Chị em ý hợp tâm đầu
Chuyển hướng sống Đạo niềm đau tan dần
Thấm Pháp vị chuyển tâm thân
Cuộc đời ý nghĩa tinh cần tiến tu

Trời quang xua tan mây mù
Bước theo Chánh Đạo xuân thu thiện hành
Mong người thức tỉnh càng nhanh
Về cùng “mái ấm Phước lành” an vui

Khi xưa thăng trầm nếm mùi
Chạy theo đắm chấp lui cui mãi hoài
Thương ghét hờn giận chẳng ngoai
Làm sao thoát được ra ngoài bủa vây

Khổ đau cứ dặt dày này
Bỏ thương vương nặng cuồn quay buộc vào
Thất thần gầy guộc xanh xao
Tính bề đào tẩu trốn vào chỗ mô?!

Thế rồi dịp may hởi hồ
Rủ lên Chùa Lễ chậm khô giọt sầu
Dần dà lời Phật thấm sâu
Hành Thiện bỏ Ác tịnh mau tâm hồn

Sống chừ biết dại biết khôn
Tỉnh táo sách tấn Phật Môn quy hồi
Xẻ chia có bạn có đôi
Sống đời cởi mở mừng thôi chuyển dời

Vun trồng Phước Huệ luôn nơi
Chung tay chia sẻ cùng người hướng tu
Vơi rộn ràng sống ôn nhu
Tiêu dần Tập Khí đèn lu rạng dần ( Tham, Sân, Si )

Sống ý nghĩa càng hỷ hân
Nguyện chia lợi ích xa gần cho nhau
Chị em cùng hướng Đạo Mầu
Muôn người chuyển hoá bể Dâu nào còn!...

Quảng An Houston, Tx, USA
QA cùng các bạn Đạo trải qua những phiền não âu lo và dần ý thức sách tấn rủ đi Chùa, nghe giảng Kinh, cúng dường từ thiện chia sẻ, công quả và dần tìm an vui trong đời sống mà trước đây chị em đã chấp mắc ôm cam. Nay từ từ xã buông dần và thấy thanh thản nhẹ nhàng vui sống cùng chung hướng Đạo mầu!

********


LẼ ĐỜI CÂN PHÂN

Lẽ Đời hiển thị cân phân

Người Tu giải thoát độ lần Tự, Tha

Người Thơ thêu dệt thi ca

Tán dương Đời Đạo đậm đà nhân sinh

Gần xa giao cảm hữu tình

Mỗi người mỗi việc trọng khinh sở trường

Thế nhân sinh hoạt phô trương

Thiền Môn giải thoát con đường liễu tri

Cân phân đời đạo tư nghì

Tăng hành tục chuyển nhẹ chi cõi lòng

Sở trường, sở đoản hanh thông

Người nào việc nấy xuôi dòng sống vui

Thấy đời ý nghĩa vị mùi

Hương Thiền lan toả lấp vùi thị phi

Lời Vàng Phật dạy Tri-Ly

Không Nguyên tánh thể mọi thì quảng an

Quảng An, Houston, Tx, USAfacebook-1


***
youtube

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/08/2022(Xem: 488)
Giới trường nghiêm mật Thiêng liêng Oai nghi tác pháp Cửa thiền trải Tâm Thỉnh xin chỉ điểm lỗi lầm Thấy Nghe Nghi hoặc Cao tăng chỉ bày Thành tâm sám hối tại đây Thân tâm thanh tịnh liền ngay bây giờ Mãn hạ Mãn túc Thời qua
16/08/2022(Xem: 640)
Giã biệt thân nầy đến nẻo xa Về nơi cõi tịnh đúng quê nhà… Bà con trải dạ đời như đã Cửa Phật nguyền tu kiếp dẫu đà Giũa phận theo lề không để quá Nương người sống đạo cũng dần qua Còn mang tứ đại… đều hư lã Trọn nghĩa trần gian… Đức chẳng nhoà
11/08/2022(Xem: 641)
Đêm khuya lặng lẽ tịnh an miền Sổ tức điều hoà thân tọa yên Quá khứ không tìm tâm định tĩnh Tương lai chẳng nghĩ ý tinh chuyên Quay về chánh niệm nương đèn tuệ Hướng đến chơn thiền tựa cội nguyên Nhân ngã thị phi mong rũ bỏ Thanh bình hiển hiện phước lành duyên
11/08/2022(Xem: 760)
Ban gửi mình email…một chút buồn khó tả (1) Làm sao, cách nào … để dừng lại cuộc chơi Trần gian đó …bồn chồn tiếng gọi thôi mời Trên đỉnh dốc … chút im lặng điệp khúc buồn hoang dại !
11/08/2022(Xem: 569)
Hôm nay con về vào mùa An Cư Kiết hạ, Con đã nghe rồi cỏ cây rộn rã tiếng cười vui Đón con về, Vu Lan mùa báo hiếu Ngẩng lên nhìn Đức Phật nghe lòng cảm xúc, tiếng gọi tự ngàn xưa.
09/08/2022(Xem: 582)
Kính bạch TT Tâm Phương, bài viết của Thầy thật ý nghĩa mà trong mùa Vu Lan này con được đọc, có hình ảnh Mẹ Tâm Thái trong Niệm Ân Tam Bảo, Mẹ đã xây dựng làm nền cho Thầy, Thầy Nguyên Tạng và NS Tâm Vân từ khi còn bé, bằng cách Mẹ đã gieo hạt mầm Tam Bảo của tự thân vào trong tâm khảm của các con của Mẹ, nhờ đó mà các con của Mẹ đã lên đường đi vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi Pháp Tòa Như Lai. Con cảm ơn Thầy và Kính nguyện Mười Phương Chư Phật cho Thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ
08/08/2022(Xem: 835)
Là Phật tử : Cần có sứ mệnh truyền thừa, làm tỏ rạng, Giá trị nhân bản, đạo đức, Từ Bi Dũng cảm, khai phóng những chướng ngại gì Để thành tựu đức tin, phát huy trí tuệ !!! Hãy tiên phong vun trồng và khích lệ Người người thập thiện đạo cần phải thực hành Mọi pháp môn luôn khuyến khích làm lành Và cần nhất nên nghe pháp hiểu rõ ý nghĩa.
05/08/2022(Xem: 1122)
Trái tim Mẹ là kỳ quan của vũ trụ. Nước mắt Mẹ nhiều hơn một đại dương Đạo Phật là Đạo Hiếu… ….Hãy trân quý giá trị tình thương Vô bờ bến….Mẹ Cha chưa hề đặt điều kiện.
05/08/2022(Xem: 852)
Bao lâu rồi thưa Mẹ? Nơi xứ lạ quê người Con lạc loài đơn côi Mỗi năm Vu Lan về Con nghe lòng tái tê! Làm sao con quên được Khi con còn bé nhỏ Mẹ dắt con đến chùa
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,514,185